Lozen, zlodějka koní: válečnice z kmene Apačů decimovala bílé tváře 30 let

31. 1. 2022 Nataša Slánská

Když bylo Lozen 12 let, odešla do hor, aby tu v naprosté samotě získala magickou schopnost vytušit polohu nepřátel. Je to možná jen legenda. Ale její bratr Victorio se bez ní v boji neobešel. "Lozen je má pravá ruka. Silná jako muž, statečnější než většina a mazaná ve strategii. Je štítem svého lidu," prohlásil o ní.

Victorio byl jedním z vůdců Apačů, kteří ve druhé polovině 19. století urputně bránili své území v Novém Mexiku před americkými zlatokopy. Jeho sestra Lozen se narodila okolo roku 1840, a bylo jí tedy zhruba osm let, když bylo Nové Mexiko připojeno ke Spojeným státům. Již tehdy si vytyčila životní dráhu: stane se bojovnicí.

Celý článek přináší Dotyk: Lozen, zlodějka koní: válečnice z kmene Apačů decimovala bílé tváře 30 let

Podobné články

Přímý přenos udílení cen Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro z Nové scény Národního divadla v Praze vysílá stanice ČT Art dne 28.11…

Nová rezervace divokých koní vznikla u obce Krásná, v lokalitě Štítary, nedaleko Aše. Tři klisny divokých koní do těchto míst odjely z milovické…