Kladrubská knižní trilogie symbolem pro nový začátek

17. 10. 2013 Josef Malinovský Autor fotek: Josef Malinovský

Ve středu 16. října byly Kladruby nad Labem svědkem řady symbolických okamžiků. U příležitosti křtu posledního, třetího dílu Kroniky kladrubské Jiřího Hájka proběhlo mj. zasazení tří lip symbolizující spolupráci obce, hřebčína a místní jezdecké školy.

První lípa byla vysazena u Střední školy chovu koní a jezdectví, druhá v centrální části obce a třetí u Národního hřebčína. Výjimečnost celé události dodala skutečnost, že přesně 14 dní před tímto dnem byl do funkce ředitele Národního hřebčína Kladruby jmenován Ing. Jiří Machek, který okamžitě oslovil organizátory v čele s vydavatelkou knihy Ing. Lenkou Gotthardovou, aby se slavnostní křest kroniky uskutečnil právě na půdě hřebčína, nikoliv v prostorách školy. Do Císařského hostince, kde v současnosti sídlí i vedení NH Kladruby, se sešly zhruba dvě stovky místních občanů i příznivců starokladrubských koní, aby byli svědky nejen zmíněnému křtu, ale též setkání významných osobností spojených s hřebčínem a obcí.

křest Kroniky kladrubskéKromě zmíněné Ing. Lenky Gotthardové, jež shodou okolností ve stejný den slavila významné životní jubileum, nového ředitele NH Kladruby Ing. Jiřího Machka a autora Kroniky kladrubské Jiřího Hájka byli dále přítomni starosta obce Kladruby nad Labem Milan Tlučhoř, ředitel Střední školy chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem MVDr. František Horák, ale také bývalý ředitel školy, resp. dříve SOUz Kladruby Ing. František Petřík. Ten byl moderátorem celého setkání a mj. vyslovil hřebčínu přání, aby se v něm ředitelé střídali právě jako ve zdejší škole. Za 60 let se v ní vystřídali pouze čtyři ředitelé, zatímco Ing. Jiří Machek je za posledních pět let pátou osobou v této vedoucí funkci Národního hřebčína. Všichni přítomní však pevně věří, že s jeho příchodem začíná snad i nová éra, která vnese do hřebčína více světla a důvodů k optimismu.

Ing. Jiří Machek je totiž doslova kladrubským rodákem a v hřebčíně díky svým rodičům, kteří zde pracovali, vyrůstal. „Jako dorostenec jsem dokonce za tehdejší plemenářský podnik Kladruby nad Labem startoval na jezdeckých závodech a po absolvování střední veterinární a vysoké zemědělské školy jsem zde přesně před 20 lety - konkrétně 1. října 1993 - nastoupil jako asistent pro chov koní do svého prvního zaměstnání," prozradil Ing. Jiří Machek. Následně po zahraničním angažmá v pozici pracovního jezdce a krátkém působení v privátním sektoru pracoval od roku 1999 na ministerstvu zemědělství. Nejprve jako referent pro chov koní a později jako ředitel odboru živočišných komodit, vrchní ředitel sekce zemědělských komodit a nakonec jako ředitel odboru rostlinných komodit.

výsadba lipFunkci ředitele Národního hřebčína nepřebírá v jednoduché době. Některé osoby z bývalého vedení této organizace a z dalších firem čelí obvinění ze zločinů pletichy a sjednávání výhody při veřejné zakázce a také pokusu o poškození finančních zájmů EU, a to ve spojitosti s již dvakrát zrušeným tendrem na obnovu a modernizaci Národního hřebčína, jež mají být financovány ze zdrojů Evropské unie - konkrétně z fondu Integrovaného operačního programu. Aktuálně již od září běží třetí tendr. Uzávěrka nabídek na modernizaci stájí, několika dalších budov (celkem 17 objektů) a venkovních ploch v areálu je 15. listopadu, kdy budou otevírány obálky. Pokud se nevyskytnou výraznější komplikace, tak k uzavření smlouvy s dodavatelem by mohlo dojít na přelomu roku, příp. v průběhu ledna. Všechny opravy pak musí být hotovy do konce roku 2014.

Záznam ze slavnostní události spojené se křtem třetího dílu Kroniky kladrubské najdete na stránkách internetové televize EquiTV.cz, která též připravuje na nejbližší dny exkluzivní rozhovor s novým ředitelem Národního hřebčína Kladruby Ing. Jiřím Machkem.

Reportáž České televize najdete zde - Kladrubský rodák vytvořil jedinečnou kroniku.

Podobné články

Většina běžných pamlsků, které nabízíte koním, je v syrovém stavu. Kousek mrkve, jablka, hrušky, dýně nebo melounu prostě vždycky potěší, a to aniž…

Takový počet lidí jsem doopravdy nečekala, ale byla jsem mile překvapená...

Terezu Čermákovou s jejím koněm Romeem jste letos mohli vidět v rámci Dne španělských koní v Jítravském Dvorci či doprovodného programu workingového…