Jaro 2011 bude ve znamení veterinárních seminářů

25. 1. 2011 EQCH redakce

/PR/ Veterinární semináře určené pro širokou laickou veřejnost a zabývající se nejběžnější zdravotní a preventivní problematikou koní už zaplňují svoji kapacitu v Opavě a Heřmanově Městci. "Neuspokojení" zájemci však dostávají novou šanci zúčastnit se některých důležitých témat na jiných místech republiky.

Tři semináře, vedené MVDr. Dominikou Švehlovou, se budou konat na již osvědčených místech: v Herouticích u Neveklova (okr. Benešov) a v Liberci.

Zdravý trénink a výcvik jezdeckých koní - 12. a 13. února 2011 - farma Heroutice (okr. Benešov)

Jezdecké a výcvikové středisko farma Heroutice, která má k dispozici dostatek koní i kvalitní zázemí kryté haly, nabízí výbornou možnost probrat si základní pravidla tréninku a výcviku jezdeckých koní nejen teoreticky, ale i v praxi.

Dvoudenní seminář se bude teoreticky zabývat

 • základy anatomie a fyziologie koně ve vztahu k ježdění (hřbet, natažení, shromáždění, prohnutí, vztah mezi hubou - týlem - krkem - hřbetem koně, základní informace o chodech a způsobech pohybu koně)
 • základy fyziologie tréninku, čili jaké jsou zdroje energie pro svalovou práci a jak a kdy je kůň využívá, jak trénink mění jeho tělo a jednotlivé tělesné funkce
 • obecně tréninkem, jak koně nadýchat, nasvalit a proč, co je to únava, jak může dojít k přetrénování, jak s tím souvisí termoregulace, hospodaření s vodou či imunita apod. Zmíníme i různé tipy pro trénink koní skokových, drezurních, vytrvalostních a westernových (samozřejmě i na hobby úrovni).
 • základními principy výcviku koní (ze země, na lonži, pod sedlem, uvolňování, protahování, zlepšování ohebnosti, gymnastika a gymnastické cviky)
 • různými typy pomocných otěží, udidel, sedel, jejich nastavením, klady a zápory, také působením jezdce na koně atd.

V praktické části se mohou zájemci seznámit s „tepoměrem" a jeho použitím v tréninku koně. Díky možnostem heroutického areálu si v praxi vyzkoušejí základní principy výcviku koně - uvolnění koně na ruce či pár cviků z oblasti fyzioterapie. Prohlédnou si i jednotlivé pomůcky používané při lonžování, aby lépe pochopili jejich působení na koně.

Tento zajímavý seminář, vhodný především pro nadcházející jarní období, se koná již za dva týdny, proto se v případě zájmu přihlašte co nejdříve.

Výživa koní ze zdravotního hlediska - 9. a 10. dubna 2011 - farma Heroutice

V Herouticích se můžete v dubnu zúčastnit dalšího semináře, tentokrát věnovaného výživě koní a zdravotním problémům, které s výživou souvisejí. Tento seminář bude sice více teoretický, přesto vás čekají zajímavé a především velmi současná témata, která se vás a vašich koní možná dotýkají víc, než myslíte.

Teorie se bude věnovat

 • anatomii a funkci trávicího aparátu koní a jejich přirozenými potravními zvyklostmi
 • různým krmivům a způsobům krmení různých kategorií koní (píce a její kvalita a živiny, jádro, výhody a nevýhody krmení jádrem, granule a pelety, krmné doplňky, důvody a smysl jejich podávání), základními principy sestavování krmné dávky
 • zdravotním problémům postihujícím trávicí trakt (koliky, průjmy, vředy, obezita apod.)
 • zdravotním problémům souvisejícím s výživou (např. svalové problémy, růstové, ortopedické, laminitida apod.)
 • vhodnému krmení koní při některých zdravotních problémech (např. onemocnění jater, pooperační stavy, staří koně apod.)

Přestože praxe je u tohoto tématu omezená, mohou si posluchači vyzkoušet posouzení výživného stavu koní, výpočet tělesné hmotnosti a také si posoudí krmiva, která budou k dispozici.

Bližší informace o heroutických seminářích získáte u paní Perníčkové na telefonech 317 741 392, 604 232 834 nebo na e-mailu heroutice@heroutice.cz.

Nemoci kopyt - 12. a 13. března 2011 - Liberec

Občanské sdružení Svítání pořádá dvoudenní seminář na populární téma - kopyta koní a vše, co s nimi souvisí. Snahou semináře je seznámit posluchače s objektivním pohledem na tuto populární, avšak často zkreslovanou problematiku. I zde se bude teorie kloubit s praktickými částmi na místních koních.

Teorie posluchače seznámí s těmito okruhy:

 • anatomie a fyziologie kopyta, jak vypadá a funguje zdravé kopyto, jak kopyto nemocné a nefunkční
 • nejčastější nemoci kopyt, jejich příčiny, léčba i prevence - a to z pohledu současné medicíny i různých alternativních směrů
 • problematika bosých a kovaných koní, vhodný management koně, vhodná péče a principy úprav kopyt (bez ohledu na "metodu").

V praktické části si mohou posluchači posoudit kopyta jednotlivých koní - jejich tvar, úpravu či podkování především ze zdravotního hlediska, vyšetřit je a přiložit kopytní obvaz.

Bližší informace o semináři najdete přiložené v PDF souboru pod článkem, stejně tak i elektronickou přihlášku. Můžete také kontaktovat organizátory na e-mailu os-svitani@email.cz, paní Michalskou na telefonu 608 537 513 nebo paní Lantelme na telefonu 723 698 750.

Zcela novým místem konání veterinárních seminářů bude pro letošní jaro Nový Jičín, konkrétně středisko chovu koní - JK Žilina. Proběhne zde třídílný seriál seminářů zaměřený na zdravotní problematiku pohybového aparátu koní, který posluchačům přednese MVDr. Dominika Švehlová.

Zdravotní problematiky končetin koní: kosti, klouby šlachy - 26.-27. března 2011 - JK Žilina (Nový Jičín)

Jedná se o teoreticky i prakticky zaměřený seminář věnovaný základním problémům postihujícím končetiny koní, konkrétně:

 • jak poznat kulhání, jak se provádí ortopedické vyšetření koně, co zvládne laik a co může udělat navíc veterinář,
 • anatomie nejdůležitějších struktur končetin koní,
 • nejčastější nemoci končetin: obecné problémy (zánět a otoky na končetinách, možné příčiny a léčba i prevenci, ošetření poranění končetiny), dále pak problémy kostí (zlomeniny, návní kosti, růstové problémy), kloubů (vývojové problémy, záněty a artróza, vyvrtnutí apod.) a šlach (natažení, natržení, záněty šlachových pochev) - nejběžnější příčiny, příznaky, léčba i laická první pomoc a samozřejmě prevence a případně i rehabilitace,
 • přehled nejčastějších zdravotních problémů jednotlivých částí končetin,
 • zběžná preventivní prohlídka a ošetření končetin před a po práci.

Prakticky si pak posluchači zkusí základní diagnostiku kulhání a vyhodnotí končetiny koní, vyhledají na nich odchylky od normálu. Vyzkoušejí si přiložit různé typy obvazů končetiny.

Zdravotní problematika kopyt koní - 23.-24. dubna 2011 - JK Žilina

Přestože kopyta se při diagnostice kulhání posuzují současně se zbytkem končetiny, pro rozsáhlost tohoto tématu se jim věnuje samostatný seminář.

 • anatomie kopyta, kopytní mechanismus, jak vypadá korektní vyvážené kopyto, jak působí na tvar a funkci kopyta různé typy prostředí i exteriér a postoj končetin,
 • obecné aspekty bosého trimu a podkování,
 • zdravotní problémy kopyt (patologické odchylky tvaru kopyt a jejich vliv na zdraví, nejběžnější nemoci kopyt - hniloba, nášlap, praskliny, rakovina, absces, schvácení, podotrochlóza apod., jejich příčiny, příznaky, léčba laická i odborná a samozřejmě prevence,
 • prevence problémů s kopyty - vhodné ustájení, vhodná péče o kopyta, na co dávat pozor v souvislosti s kulháním z kopyt apod.

V praxi si posluchači prohlédnou kopyta koní a vyhodnotí je z hlediska tvaru a možných zdravotních problémů, vyzkoušejí si vyšetření kopyta a jeho ošetření (obvaz kopyta, ošetření zraněné korunky apod.).

Zdravotní problematiky hřbetu a svalů koní - 14. - 15. května 2011 - JK Žilina (Nový Jičín)

Hřbet koně a jeho svaly jsou rozsáhlým tématem, přestože i ony souvisí přímo s pohybovým aparátem a mnohdy i kulháním. Na semináři se posluchači seznámí s:

 • anatomií a funkcí hřbetu koně, svaly trupu, a to v souvislosti s ježděním, sedláním, ale i způsobem ustájení a práce s koněm,
 • způsoby a metodami laického a odborného vyšetření hřbetu, jak rozpoznat příznaky a co může navíc udělat veterinář, což si posluchači vyzkoušejí i v praxi přímo na koních,
 • nejběžnějšími zdravotními problémy hřbetu a svalů - tzv. bolest hřbetu a možné příčiny, léčba, rehabilitace a prevence, dále problémy se svaly, od obyčejného natažení, přes tzv. „černé močení" až po nutriční poruchy, včetně příčin, první pomoci a dalšího managementu takto postižených koní, především krmení,
 • s problematikou korektního ježdění a výcviku koní, především se zdravými výcvikovými a tréninkovými postupy a možnosti použití různých pomocných otěží a různých způsobů ježdění na koni. I toto téma bohatě naplní praktickou část semináře.

O další podrobnosti k seminářům v Žilině u Nového Jičína si pište na e-mail organizátorů farmanj@seznam.cz, popř. na telefonu pana Kutálka 732 724 975 nebo 725 322 604.

Podobné články

Knižní dárečky – a hlavně ty s koňskou tematikou – jsou u vás Equichanneláků velice oblíbené. A my to víme, proto jsme si pro vás připravili milé…

Hasiči přijeli v sobotu do obce Nosislav na Brněnsku. Kůň ležel uvnitř stáje na zemi a nemohl se několik hodin zvednout.