Jana Lohrová a její kniha Koně za odměnu

26. 1. 2021 Iveta Jebáčková-Lažanská Autor fotek: Jana Lohrová

Příznivci Jany Lohrové, která se věnuje tréninku pomocí pozitivního posilování, budou jásat – na světě je totiž její prvotina, kniha shrnující procesy učení pomocí R+.

S Janou jsme si povídali loni (rozhovor najdete zde) – určitě si rozhovor osvěžte, připomene vám principy a myšlenky, na kterých trénink založený na pozitivním posilování staví.

Aby měl výcvik koně hlavu a patu, potřebuje logickou posloupnost. Tedy neučit věci nahodile, jak mne zrovna napadne, ale tak, aby jeden krok navazoval na druhý a rozvíjel tak koně bez chaosu, s maximálním pochopením požadavků. Pod rukama by nám měla růst ochotná, spolupracující živá bytost. Jezdecký kůň.

Na tomto poli v hájku české „pozitivkářské“ literatury zatím žádná publikace nevyklíčila. První stromeček by tedy určitě neměl zůstat bez povšimnutí! Neříká se náhodou „Aby vyrostl les, musí být zasazen první strom“?

Pokud člověk napíše knihu o určité problematice, ucelenou – tedy s hlavou a patou, potřebuje krom znalostí a cílevědomosti (a píle!) ještě jednu zcela zásadní ingredienci: totiž čtenáře s jejich ohlasy. Tady nutno podotknout, že autor má jistě radost i z reakcí typu „Kniha je moc pěkná, tolik krásných fotek, listoval jsem celý večer!“, ale co především dodává zpětnou vazbu, to jsou reakce na písmenka. :-) Kvalitu knihy krásný obal a barevné fotografie sice významně dotváří, ale netvoří. Přínosnost informací je to, oč běží…

Pokud publikace pomůže cílové skupině, které je určena, je úspěšná.

 

Zeptala jsem se Jany, nač se tedy vlastně máme těšit, o čem kniha je?

Kniha je o životě s koňmi. O tom, jak úspěšně učit to, co potřebuji a jak společně spokojeně fungovat… Je o tréninku. Převážně o tréninku ve smyslu UČENÍ, nikoli ve smyslu fyzické přípravy. Je v ní shrnuto všechno, co považuji za důležité pro úspěšný trénink. Zkusila jsem sepsat takový obecný základ, který by měl člověk znát, když má koně, má ho rád a chce ho něco učit.

Je o principech – o tom, jakým způsobem se učíme všichni, ať chceme nebo ne, proč některé věci děláme rádi a jiné ne, jak to můžeme ovlivnit.

V knize je shrnutý můj postup práce s koněm, je zmíněno, proč co dělám a k čemu tím směřuji. Nastiňuje základní cviky, které je dobré učit, ale u většiny z nich je popsán nějaký „vyšší princip“ – protože nemá význam dělat s koněm jen jednotlivá pořadová cvičení, potřebujeme, aby se tyto kousky poskládaly a fungovaly společně. A proto učíme principy a koncepty víc než jednotlivé prvky. Takhle to zní hrozně složitě…, ale není! Prostě popisuji, co a proč a jak a kdy dělám.

 

Proč ses do psaní pustila?

Z více důvodů. Čím dál tím víc lidí chtělo, ať všechno uceleně sepíšu. A když se mi na trénincích začala opakovat témata a já vysvětlovala stále totéž v podstatě stejnými slovy desátému a dvacátému člověku, přišlo mi, že by si to vlastně mohli mí žáci přečíst – a pak bychom spolu řešili jen drobné nuance, případně něco dalšího…

Taky ráda píšu. Napsáním se myšlenka projasní a dostane zcela zřetelný obrys, začne být uchopitelnější a diskutovatelnější.

Kromě toho se spousta lidí ptá, jak pozitivkář řeší různé situace, třeba schváceného koně na dietě… Nebo jak se vlastně pozná, že někdo „dělá pozitivku“… Tak jsem zkusila nastínit, jak to řeším a dělám já (a neznamená to, že to je univerzální pravda). Myslím si, že už celkem vím, o čem mluvím – přestože jsem pořád na začátku.

Můj první čistě pozitivkový experimentální klikůň (shagya-arabka Smoothie alias Zelinda) letos zahájil sportovní kariéru. Takže – už víme, že jde chystat koně do sportu, že kůň může chtít vozit člověka, že kůň může závodit dobrovolně a s radostí. Zatím nevíme, jestli dokážeme koně nachystat do skutečně vysokých soutěží, ani jestli to dokáže každý s každým koněm (no, to vlastně víme už teď, že nedokáže… :-) – tak řekněme, že nevíme, o kolik to bude pro většinu lidí složitější).

A je to tak trochu můj sen – mít v knihovně svoji knihu!

 

Pro koho kniha je?

Kniha je pro všechny!

Kniha je pro všechny, co rádi čtou moje texty.

Kniha je pro každého, koho zajímá příprava koně pozitivkou.

Kniha je i pro toho, kdo chce jen vědět, jak to dělám já a proč…

 

Kde si „Koně za odměnu“ mohou dychtiví čtenáři zakoupit?

Včera byl spuštěn prodej zbylých kusů na webu www.kunjepritel.cz . Pokud by byl o knihu velký zájem, existuje možnost dotisku, ale to je zatím ve hvězdách…

Podobné články

Co má společného kůň Jana Žižky na Vítkově a ten u zámku ve Slatiňanech?

Ještě před několika lety byly v těchto místech nevábné porosty starých, suchých trav. Pastva velkých kopytníků však proměnila stovky hektarů bývalého…