I letos proběhne kurz Cvičitel - instruktor - pro všechny

Na základě pozitivních ohlasů po konání kurzu v letech 2010-2013 dále pokračujeme. V roce 2014 vypisujeme další kurz pro zlepšení vzdělanosti jezdecké veřejnosti mající zájem o vzdělání a poté spolupráci při přípravě jezdců ve výcviku v jízdě na koni v turistických jízdárnách, soukromých rančích apod. Na základě zájmu je možné otevřít i kurz pro příznivce westernového ježdění.

Cvičitel - instruktor - pro „všechny" 2014 westernová i anglická „verze"

Vzdělávání v jezdectví: Vzdělávací zařízení Brno (akreditace MŠMT dne 29.3.2013 ,č.j. 015/2013-50-A, IČO : 757 181 71 - garant MVDr. Eva Nesňalová,CSc., 616 00 Brno, Horákova 715/8 pro Vás připravil vzdělávací kurz.

Kromě sportovního - závodního - jezdectví se v současné době rozvíjí rekreační a hobby jezdectví a k rozvoji cestovního ruchu přispívá stále více aktuální agroturistika. Roste poptávka po odborně proškolené pracovní síle, neboť množící se počty úrazů mají většinou původ v neznalosti a neodbornosti.

Současné vzdělávání v České jezdecké federaci - cvičitel jezdectví - je zaměřeno ke sportovnímu jezdectví - přípravě jezdce pro závodní činnost, podmínkou je jezdecká licence ČJF. Praktická zkouška (drezura „L" a parkur) je však pro uchazeče, kteří se chtějí věnovat jen rekreačním a hobby jezdcům, velmi obtížně splnitelná - předpokladem k úspěšnému absolvování je uchazeč se sportovní ambicí a dobrý, jezdecky vzdělaný kůň.

Na základě pozitivních ohlasů po konání kurzu v letech 2010-2013 dále pokračujeme. V roce 2014 vypisujeme další kurz pro zlepšení vzdělanosti jezdecké veřejnosti mající zájem o vzdělání a poté spolupráci při přípravě jezdců ve výcviku v jízdě na koni v turistických jízdárnách, soukromých rančích apod. Na základě zájmu je možné otevřít i kurz pro příznivce westernového ježdění, zaměřený na tuto disciplínu na turistických jízdárnách, soukromých rančích apod.

Podmínkou účasti v kurzu je věk min. 18 let a základní teoretické a praktické znalosti v jezdectví - jezdecká licence ČJF není podmínkou.

Kurz je zajištěn vysoce odbornými lektory. Absolvování kurzu - 170 hodin (výuka teoretická a praktická) formou víkendového studia (so + ne) je ukončeno zkouškou před komisí. Zkouška se skládá z části teoretické (písemný test a ústní zkouška) a praktické - (pro anglický styl: drezura st. Z a parkur do 80 cm - jako zkouška vedení a ovládání koně, pro westernový styl: předepsaná úloha reining), dále vedení výcvikové hodiny a lonžování koně se začátečníkem.

Absolventi kurzu jsou schopni vést výcvik v jízdě na koni v anglickém nebo westernovém stylu na jízdárně i v terénu, pro rekreační a hobby ježdění a pro agroturistiku za dodržení zásad bezpečnosti. Kurz je vhodný také pro osoby, které zajišťují přípravu a vedení koní v hiporehabilitaci jako základní vzdělání pro navazující speciální kurz v této oblasti.

Na základě Osvědčení o rekvalifikaci (vhodné též pro uplatnění uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce) lze požádat o vydání živnostenského listu (vázaná činnost). Kvalifikace nebude vyznačena v licenci ČJF.

Vzdělávací kurz bude vypsán v roce 2014 na jaře (duben - červen) v Brně na VFU po 6 víkendů. Praktickou část vzdělávání lze absolvovat na vlastním koni, nebo v omezeném počtu je možné zapůjčení koně.

Kurzu je možné se účastnit v rámci REKVALIFIKACE ÚŘADU PRÁCE. Kontaktujte váš Úřad práce, rádi vám poradí.

Další informace a přihlášky: enesnalova@draci.cz nebo tel. 604 176 856

Během února 2014 bude další komunikace vedena s potencionálními zájemci - písemná přihláška, rozpis jednotlivých víkendů a další informace. K organizačnímu zajištění kurzu je nutné poslat přihlášky co nejdříve, nejpozději však do 20. února 2014. Pokud bude dostatečný zájem, na podzim 2014 bude otevřen i kurz cvičitel ČJF.

Informace v PDF ke stažení naleznete pod článkem.

Podobné články

Co má společného kůň Jana Žižky na Vítkově a ten u zámku ve Slatiňanech?

Ještě před několika lety byly v těchto místech nevábné porosty starých, suchých trav. Pastva velkých kopytníků však proměnila stovky hektarů bývalého…