Holandští mistři u nás: pozvánka a kuk do zákulisí

11. 4. 2013 Katka Lipinská, Klára Boháčková Autor fotek: archiv Kláry Boháčkové

V termínu 16.-19. 5. 2013 se bude na Vondrově konat drezurní soustředění a navazující závody se dvěma holandskými trenéry. Protože se jedná o výjimečnou vzdělávací akci, navíc za „rozumný peníz“, EQUICHANNEL se rozhodl pořadatele podpořit a v tomto článku trochu neoficiálně představit aktéry a pozadí celé akce.

kodexPořadatelkou tohoto soustředění je drezurní jezdkyně Klára Boháčková, kterou známe z drezurních soutěží až do stupně T. Pokud náhodou vám neutkvělo jméno, jistě vám neunikl krásný černý hřebec, se kterým soutěžila - Esprit (Kodex) Royal. Toto impozantní zvíře si nyní na Vondrově užívá svého sportovního důchodu a působí jako plemeník.

Proč zrovna Holandsko?
Sice jsem na koních začínala zde, ale po naší emigraci jsem tam dvacet let žila a jezdila. Tam jsem i okusila drezurní závody a dostala jsem se k výborným trenérům, kteří mě naučili základům drezury. Vlastní kůň byl vždy můj sen, v té době na něj však bohužel nebyly finanční prostředky. Až po našem návratu do Čech jsem si splnila mé dlouholeté přání a konečně si vlastního koně pořídila. A protože už od té doby, co jsem začala jezdit drezuru, jsem zcela propadla kouzlu holandského teplokrevníka čili KWPN, volba padla samozřejmě na něj. Respektive na ně, protože jsme s manželem zakoupili hned několik holandských klisen za účelem chovu KWPN koní u nás.

Jsem přesvědčena, že každé plemeno odráží mentalitu národa, který jej „stvořil" a chová. Svým přátelům a mnoha (nejen drezurním) jezdcům již několik let pomáhám sehnat vhodného KWPN koně přímo z Holandska a těším se z toho, že těchto charakterních a talentovaných krasavců u nás přibývá a dělají svým majitelům a jezdcům jen samou radost. Myslím si, že není náhodou, že holandští koně a jezdci zdobí ty nejvyšší příčky světových žebříčků, výkonnostních i plemenných. U nás v Čechách se tedy máme stále co učit - z koho by si tedy jezdci a chovatelé měli vzít příklad? Přeci z těch nejlepších na světě! Proto dovážíme a chováme holandské koně a proto spolupracujeme s holandskými trenéry, abychom trochu napomohli k vylepšení naší pozice v evropském jezdeckém sportu a chovu.

Říkáte, že "každé plemeno odráží mentalitu národa, který jej stvořil a chová" - to je moc hezká myšlenka. Jací tedy jsou holandští koně a Holanďané jako lidé u koní?
V Holandsku je vše založeno na základě dobrovolné a zdravě soutěživé práce a úctě k jednotlivci. Již v mateřské školce se děti učí, ovšem nenásilně a hrou. Celé zařízení občanského života v Holandsku má jasně stanovená pravidla, kterým se každý jedinec podřídí, aniž by se jimi cítil omezovaný či dokonce nesvobodný.

darkTaktéž i holandští koně se vyznačují vedle krásného exteriéru také velikou ochotou a pracovitostí, spolehlivostí a inteligencí. Zpupného koně zde téměř nepotkáte, mimo jiné i proto, že v Holandsku nezařadí do chovu hřebce byť by měl sebevětší talent a překrásný exteriér, pokud by neměl dobrý charakter. Během výběru hřebců do plemenitby se mimo jiné posuzují i vlastnosti jako je pracovitost, jezditelnost a chování v boxu. Koně, který by byl bázlivý, zlý či líný zkrátka do chovu nezařadí.

Přístup Holanďanů ke koním se všeobecně vyznačuje jemnou důsledností. Nebývá zvykem koně násilně podřídit své vůli, hrubý přístup ke koni bývá okolím důrazně odsuzován. Jedinec, který by koně surově uhodil, nakopl, remontu by svázal do průvleček a ještě použil bič či šporny (jak bohužel vídáme v jiných zemích), by si od kolegů a přihlížejících, dokonce i jen kolemjdoucích vysloužil ostrá napomenutí, velké opovrhování a veřejnou kritiku.

Takže po úspěšném importu a chovu holandských koní jste se rozhodla dovézt i trenéry? :-)
Kvalitní, dobře odchovaný kůň potřebuje i kvalitní výcvik. Již několik let organizuji na Vondrově drezurní závody a při pohledu na výsledkové listiny jsem si často kladla otázku, jak asi by jednotlivé dvojice posuzoval nezávislý holandský rozhodčí. Již dlouho si pohrávám s myšlenkou pozvat na naše závody zkušené holandské rozhodčí, ale doposud jsem to bohužel nikdy neuskutečnila z důvodu finanční i organizační náročnosti.

Až začátkem letošního roku jsem se odhodlala můj nápad uskutečnit, dát mu konkrétní podobu a navíc spojit soustředění se závody, aby vše bylo maximálně přínosné pro vzdělávání našich jezdců, případně i diváků. Celá akce je tedy naplánována tak, že 16.-17. 5. bude probíhat soustředění a 18.-19. 5. navážou dvoudenní závody, hodnocené holandským rozhodčím. Pro jezdce to bude příjemné spojení soustředění se závody na jednom místě a budou mít zpětnou vazbu od rozhodčích, ke kterým se hned tak nedostanou. S organizací mi pomohla diplomovaná trenérka Anita de Ruiter, která bude taktéž jedním z trenérů.

Kdo je kdo: Diplomovaná trenérka Anita de Ruiter, 48 let
anV Holandsku vlastní drezurní stáj, kde denně trénuje a následně doprovází na závodech své svěřence. Anita je diplomovaná trenérka na nejvyšší úrovni u KNHS (Holandská jezdecká federace). Pravidelně se účastní školení trenérů a již 30 let trénuje profesionálně. Sama závodila v Holandsku s mnoha koňmi do úrovně T. Trénovala u Rini vd Schaft, Jo Rutten a posledních 10 let trénuje u olympioničky Coby van Baalen. Všichni tito její trenéři byli členy Holandského národního družstva na ME/MS a olympijských hrách.

Anita de Ruiter v Holandsku vlastní drezurní stáj a řadu let profesionálně trénuje své svěřence i koně a aktivně závodí do stupně T. Mým koním nejednou poskytla špičkový trénink a ustájení, například při jejich nákupu či prodeji. Anita byla také několikrát u nás na Vondrově, kde se jí velmi líbilo. Protože jsme ale chtěli také rozhodčího, Anita jich několik oslovila.

Naše volba padla na pana Matheuse Boomaars neboli Mathie. Mathie sám aktivně závodil do stupně T, léta se věnuje trenérství až do stupně Grand Prix a za mnoho let aktivního rozhodování získal v Holandsku kvalifikaci jako rozhodčí až pro stupeň Grand Prix. Navíc trénuje a soudcuje i mezinárodně a v Holandsku se těší velké úctě a respektu. Pro zajímavost, Mathie jeden čas trénoval i koně Saint Tropez, kterého mým a Anitiným prostřednictvím vloni získala Šárka Charvátová a v současné době vítězí a umisťuje se nejen u nás, ale i v zahraničí.

Kdo je kdo: Mezinárodní trenér a rozhodčí Mathie Boomaars, 55 let
Od roku 1968 je aktivní v jezdeckém drezurním sportu, v letech 1970-1994 aktivně soutěžil do úrovně T. Od roku 1990 se profesionálně věnuje trenérství do úrovně Grand Prix a specializuje se též na trénink konkrétních drezurních úloh. V roce 1974 získal licenci rozhodčího a díky aktivnímu soudcování v Holandsku a Belgii se postupně vypracoval až na rozhodčího úrovně Grand Prix.

Anita i Mathie se k nám velmi těší a jsou připraveni předat své znalosti a zkušenosti našim jezdcům. V Holandsku je oproti nám jeden obrovský rozdíl, který souvisí s rozdílem v mentalitě obou národů. Holanďané nepovažují za nutné nechat si zásadní informace pro sebe, aby konkurence nemohla využít jejich znalostí a třeba je pak porazit v soutěži, naopak do tréninku vkládají veškeré své znalosti a zkušenosti a je jim nejen radostí, ale doslova ctí předávat je ostatním! Tréninky, soustředění, kliniky, školení i závody a další akce v Holandsku běžně probíhají v přátelském duchu a cílem nejen jezdců, ale i trenérů, pořadatelů akcí, rozhodčích a funkcionářů je vzdělávání ostatních i sebe a získávání zkušeností.

frisDomnívám se, že skladba této dvojice trenérů bude výborně vyhovovat našim jezdcům a jejich koním. Každý jezdec si může zvolit jednoho ze dvou trenérů na základě svého stupně výcviku a finančních možností. Velmi doufám, že jezdci tuto aktivitu ocení a využijí příležitosti trénovat s holandským trenérem, aniž by se svým koněm museli podstoupit náročnou cestu do zahraničí.

Anitu tedy znáte z dob, kdy jste žila v Holandsku? Trénovala vás?
Kdepak, s Anitou jsem se seznámila přes inzerát. :-) V Holandsku jsem inzerovala prodej jednoho drezurního koně, který stál u nás na Vondrově. Přišla mi reakce od paní Anity de Ruiter, která mi jemně naznačila, že „takhle to asi nepůjde" a že žádný zájemce nepojede z Holandska do Čech zkoušet koně - je to jako nošení dříví do lesa. Nabídla mi svoji pomoc, vlastní v Holandsku menší rodinnou stáj s dobrou pověstí a koně by u sebe ustájila, jezdila a nabízela k prodeji. Zjistily jsme, že máme mnoho společných přátel a že Anita dokonce jezdila mého hřebce Esprita Royal, když byl ještě v Holandsku ustájen a trénován u Coby van Baalen! Slovo dalo slovo, po vzájemném seznámení si mého koně vyzkoušela a ten pak putoval do Holandska do její stáje. Později se prodal do Velké Británie a tím začala naše spolupráce.

Anita vede jezdecký areál spolu se svým manželem Johanem a pokaždé, když k nim přijedu, zaujme mě, jak perfektně mají vše zorganizované. Oba pracují mimo dům (Anita na půl úvazku) a mají dvě dospívající dcery. Bezprostředně na zahradu jim navazuje jezdecký areál se čtrnácti boxy, jízdárnou, halou a dalším zázemím. Den zde začíná v šest hodin ráno. Johan nakrmí všechny koně a po společné snídani všichni odcházejí do práce a do školy. Anita se vrací kolem poledne a znovu nakrmí. Pak si odjezdí své dva koně a až do večera trénuje své klienty a jejich koně. Odpoledne se vrací Johan z práce, z obleku se převlékne do montérek a stará se o údržbu areálu, večer opět krmí. Koně mají vysoko nastláno a místují se až třikrát denně. Vše je stále vzorně čisté, panuje zde pořádek na každém kroku. Večery se dělí mezi rodinu, práci v domácnosti a drobnou práci v areálu, víkendy patří závodům a dalším tréninkům.

Pokaždé, když k Anitě přijedu, jsem nadšená tím, jak zodpovědně přistupuje ke svým svěřencům. Všichni koně se u ní vždy mají jak v bavlnce, jsou spokojení, klidní a vyrovnaní. Oceňuji její klidný a trpělivý přístup ke koním i jezdcům. Přes její drobnou postavu je neuvěřitelně vytrvalá, houževnatá a vitální. Její práce je precizní, cílevědomá, poctivá a ambiciózní a navíc má nádherný drezurní sed!

Soustředění Vondrov 16. 5. a 17. 5. 2013
Závody Vondrov Z-T a OM 18. 5. a 19. 5. 2013

Lektoři: diplomovaná trenérka Anita de Ruiter, 48 let a mezinárodní trenér a rozhodčí Mathie Boomaars, 55 let.

Trénink u Anity de Ruiter
anitTrénink bude probíhat v angličtině, v případě nutnosti si účastníci zajistí svého překladatele. Anita mluví i německy, ale ne dostatečně pro kvalitní trénink.
Každá lekce bude trvat 45 minut a každý trenér bude trénovat jen jednu dvojici.
Cena za trénink včetně haly je 2.000 Kč / 45 min.

Trénink u Mathie Boomaars
Mathie žádá své jezdce, aby dopředu dali vědět, na čem chtějí především pracovat, jaké mají slabiny a problémy.
Mathie požaduje, aby minimální úroveň jezdců byla na stupni S.
Trénink bude probíhat v angličtině, v případě nutnosti si účastníci zajistí svého překladatele. Mathie mluví i německy, ale ne dostatečně pro kvalitní trénink.
Každá lekce bude trvat 45 minut a každý trenér bude trénovat jen jednu dvojici.
Cena za trénink včetně haly je 2.500 Kč / 45 min.

Ustájení koní
Pro účastníky následných závodů bude ustájení během soustředění ZDARMA!
Pro účastníky pouze soustředění je cena za ustájení stanovena na 200 Kč + DPH / kalendářní den.
Pro ustájení požadujeme veterinární potvrzení o bezinfekčnosti ne starší 3 dnů.

Další ustanovení
Přihlášky na soustředění zasílejte e-mailem na klara@interbohemia.cz.
Do přihlášky uveďte jméno a úroveň jezdce, jméno a úroveň koně a ke kterému z trenérů se přihlašujete.
Na každého trenéra 6 - max. 8 dvojic. Během soustředění bude k dispozici překladatelka za 130 Kč za lekci.
Po obdržení zálohy ve výši 50 % bude přihláška považována za závaznou.
Zálohu zašlete na účet Dressage Society Hluboká nad Vltavou o.s. č. účtu 241302528/0300.

Místo konání
Koně Vondrov
Vondrov 762
373 41 Hluboká nad Vltavou
Web: http://www.konevondrov.cz/

Kontakt
Dressage Society Hluboká nad Vltavou o.s.
Klára Boháčková
Tel. +420 602157612
E-mail: klara@interbohemia.cz
Web: www.kone-kwpn.cz

Ubytování a stravování
Hluboká nad Vltavou a okolí
Město Hluboká nabídka ubytování: http://www.hluboka.cz/ubytovani
Penzion Bavorovice: http://www.privatdvorak.cz/ (dobrý poměr cena / kvalita)

Podobné články

Je čas šířit vánoční náladu! Equichannel má pro vás dárky! A jdeme o ně soutěžit!

Dokument „Operation X: The Secrets of the Horse Billionaire“ obsahuje záběry a rozhovory natočené skrytou kamerou reportérem, který v lednu tohoto roku pracoval jako ošetřovatel ve výcvikovém centru Helgstrand Dressage

Když dánská televize TV2 po velkých právních tahanicích odvysílala koncem listopadu dvoudílný dokument „Operation X: The Secrets of the Horse…