Dotační tituly evropských fondů pro chov koní v ČR

Pojem dotace bezesporu zajímá všechny chovatele koní a další zemědělce bez rozdílu. Všichni chovatelé koní jistě znají a využívají národní dotace, jako například dotace na genetické zdroje, dotace na výkonnostní zkoušky, vedení PK apod. Tyto dotace jsou velmi známé a hojně využívané, a také proto jsme se rozhodli vám všem podat informace z jiného soudku.

Budeme se totiž zabývat a rozebírat dotační tituly z Evropských fondů EU, které jsou stejně dostupné jako národní dotace, ovšem většina chovatelů ani neví, že tyto dotace existují, případně je pro ně složité o ně žádat. V první části našeho miniseriálu o dotacích se budeme zabývat obecným popisem dotací.

I když si možná myslíte, že veškeré finance na tyto dotace plynou z EU, není tomu úplně tak. Česká republika se podílí na evropských dotacích z 40 %, zbylá částka je poté doplacena z evropských fondů. Ty slouží tedy jen jakási finanční podpora pro zemědělce v rámci jednotné evropské politiky.

Základním prvkem v Evropských dotacích je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který veškeré dotační tituly řídí, proplácí a kontroluje. Každý kraj má svůj regionální odbor (RO) SZIF, na kterém vám poskytnou veškeré informace o dotačních titulech z EU, případně tyto informace a veškeré formuláře najdete na adrese www.szif.cz. Ale od čeho by byl náš miniseriál, kdybychom vás jen odkázali na internetovou adresu a, prosím, chovatelé, dělejte, jak umíte. Tak to opravdu není, nebojte, budeme se vám snažit podat ucelené informace o tom, jaké dotace lze v chovu koní využívat a jak lze o tyto dotace žádat, apod.

A nyní se dostáváme k otázce, proč vůbec o dotace žádat? Dotace jsou podpora již zavedeným podnikům a chovatelům, ale také motivace pro začínající chovatele. Je to možnost, jak získat prostředky pro rekonstrukci nebo novou výstavbu areálů pro chov koní, ale také k dalšímu vzdělávání chovatelské veřejnosti. Je zde ovšem jedno negativum, kterým jsou obavy mnoha chovatelů, a to hned několik:

 • Mnoho chovatelů neví, o který dotační titul by měli možnost žádat. Proto se vám budeme snažit vysvětlit jednotlivé dotační tituly, k čemu slouží a na co je možné dané dotace čerpat.
 • Vyplnění žádosti o dotace je poněkud složité, ovšem i to se dá zvládnout. Jsou hned dvě možnosti pomoci - buď se zeptat přímo pracovníků SZIF, kteří vám ochotně rádi pomohou, nebo lze využít služeb tzv. poradce, který si ovšem za zpracování projektu a žádosti vezme v některých případech nemalé peníze. Ovšem ani to není překážkou, ale to už opět předbíháme, nechme si tedy více informací na další článek.
 • U tohoto typu dotací je nutné, aby žadatel nejdříve proplatil celý projekt ze svých finančních zdrojů a až poté je mu vyplacena získaná dotace. Myslíme si, že toto je největší kámen úrazu. Ale proč se této skutečnosti bát, vždyť to není tak velký problém, jaký v tom někteří chovatelé vidí. A proč? Žadatel přeci nemusí projekt zrealizovat okamžitě, může počkat, až dojde ke schválení projektu a poté jej realizovat s tím, že již ví, že mu budou požadované finanční dotace proplaceny po dokončení projektu.
 • A v neposlední řadě se jistě většina z vás bojí následné kontroly projektu, při níž může dostat chovatel sankce ve formě snížení proplacené finanční podpory. Ale pokud chovatel dodrží veškeré body ve svém projektu, není čeho se obávat.
 • Ale již dost k vyjmenovávání obav, netřeba vás chovatele ještě více strašit. Proto vám nyní představíme dotační systém jako celek a v následujících článcích vám podrobně vysvětlíme jednotlivé dotační tituly. Musíme ovšem upozornit, že se budeme zabývat dotacemi, které se týkají chovu koní, jak dotace na plochu, na výstavbu a rekonstrukci chovatelských zařízení, ale také na vzdělávání v chovu koní.

  Podpory z EU můžeme rozdělit na 2 části - jsou to Přímé platby a tzv. Operační programy. Přímé platby, jak už z názvu vyplývá, se vyplácí ihned po vyhodnocení žádosti. V Operačních programech jsou dotace vypláceny až po realizaci projektu žadatelem. U všech projektů podpory z EU je nutnost vázanosti projektu na účel po dobu minimálně 5 let. Tedy pokud si z dotačního titulu koupím jako chovatel například traktor, je třeba mít tento traktor v evidenci po dobu minimálně 5 let, nelze ho tedy v této době vyměnit či prodat a koupit jiný stroj.

  V rámci Přímých plateb máme celkem 4 dotační tituly - jsou to

  • SAPS (platby na plochu),
  • TOP-UP (doplňkové platby),
  • LFA a NATURA 200 na zem. půdě a
  • Dotace na agroenviromentální opatření.

  V případě operačních programů - od roku 2007, do kdy dobíhal jednotný OP zemědělství, je aktuální

  • Program rozvoje venkova a
  • samostatně fungující Operační program rybářství.

  My se tedy budeme zabývat pouze OP Rozvoje venkova.

  V dalším článku vám vysvětlíme a popíšeme jednotlivé tituly Přímých plateb.

  Kontaktní informace:

  www.szif.cz

  Ing. Majvelder Libor - kontrolor, Státní zemědělský intervenční fond, Horní náměstí 2, Opava 1, Tel.: +420 553 696 385 Mob.: +420 731 193 810, e-mail: libor.majvelder@szif.cz

  Ing. Prausová Michaela, Ing. Sobotková Eva, Ph.D. - MZLU v Brně, AF, Ústav chovu a šlechtění zvířat, oddělení chovu, šlechtění koní a agroturistiky.

  Podobné články

  Co má společného kůň Jana Žižky na Vítkově a ten u zámku ve Slatiňanech?

  Ještě před několika lety byly v těchto místech nevábné porosty starých, suchých trav. Pastva velkých kopytníků však proměnila stovky hektarů bývalého…