Další cvičitelský kurz pro všechny

AKTUALIZACE: Poslední možnost se přihlásit! // Pro zájemce, kterým utekl jarní termín kurzu Cvičitel - instruktor - pro všechny, se pro velký zájem otvírá další turnus: srpen - září 2012.

AKTUALIZACE 10.7.

Poslední šance se přihlásit na kurz Cvičitel - instruktor - pro "všechny" 2012 - do 25. 7. 2012!

Cvičitel - instruktor - pro „všechny" 2012
westernová i anglická „verze" - pro velký zájem se další kurz otvírá od srpna

Kromě sportovního - závodního - jezdectví se v současné době rozvíjí rekreační a hobby jezdectví a k rozvoji cestovního ruchu přispívá stále více aktuální agroturistika. Roste poptávka po odborně proškolené pracovní síle, neboť množící se počty úrazů mají většinou původ v neznalosti a neodbornosti.

HYJÉSoučasné vzdělávání v České jezdecké federaci - cvičitel jezdectví - je zaměřeno ke sportovnímu jezdectví - přípravě jezdce pro závodní činnost, podmínkou je jezdecká licence ČJF. Praktická zkouška (drezura „L" a parkur) je však pro uchazeče, kteří se chtějí věnovat jen rekreačním a hobby jezdcům velmi obtížně splnitelná - předpokladem k úspěšnému absolvování je uchazeč se sportovní ambicí a dobrý, jezdecky vzdělaný kůň.

Na základě pozitivního ohlasu po konání pilotního kurzu v roce 2010 v jezdeckém areálu JK DERBY v Bohuňovicích hodlá toto zařízení vypsat v roce 2012 vzdělávací kurzy pro nezávodící jezdeckou veřejnost, mající zájem o vzdělání a poté spolupráci při přípravě jezdců ve výcviku v jízdě na koni v turistických jízdárnách, soukromých rančích a pod. Na základě zájmu je možné otevřít i kurz pro příznivce westernového ježdění, zaměřený na tuto disciplinu na turistických jízdárnách, soukromých rančích a pod.

Podmínkou účasti v kurzu je věk min. 18 let a základní teoretické a praktické znalosti v jezdectví - jezdecká licence ČJF není podmínkou.
Kurz je zajištěn vysoce odbornými lektory. Absolvování kurzu - 170 hodin (výuka teoretická a praktická) formou víkendového studia (so + ne) je ukončeno zkouškou před komisí. Zkouška se skládá z části teoretické (písemný test a ústní zkouška) a praktické - (pro anglický styl: drezura st. Z a parkur do 80 cm - jako zkouška vedení a ovládání koně, pro westernový styl: předepsaná úloha reining), dále vedení výcvikové hodiny a
lonžování koně se začátečníkem.

Absolventi kurzu jsou schopni vést výcvik v jízdě na koni v anglickém nebo westernovém stylu na jízdárně i v terénu, pro rekreační a hobby ježdění, a pro agroturistiku za dodržení zásad bezpečnosti. Kurz je vhodný také pro osoby, které zajišťují přípravu a vedení koní v hiporehabilitaci jako základní vzdělání pro navazující speciální kurz v této oblasti.
Na základě Osvědčení o rekvalifikaci (vhodné též pro uplatnění uchazečů o zaměstnání,kteří jsou v evidenci Úřadu práce) lze požádat o vydání živnostenského listu (vázaná činnost).
Kvalifikace nebude vyznačena v licenci ČJF.

Vzdělávací kurz II. /2012 bude vypsán v termínu:
srpen - říjen v JK DERBY v Bohuňovicích u Olomouce po 6 víkendů

Praktickou část vzdělávání lze absolvovat na vlastním koni,nebo v omezeném počtu je možné zapůjčení koně.
Kurzu je možné se účastnit v rámci REKVALIFIKACE ÚŘADU PRÁCE.
Kontaktujte váš Úřad práce, rádi vám poradí.

Další informace a přihlášky: enesnalova@draci.cz nebo tel. 604 176 856,
Přihlášky zasílejte do 25. 7. 2012 a další komunikace bude vedena s potencionálními zájemci přes e-mail: - rozpis jednotlivých víkendů a další
informace.

Pod článkem najdete kompletní pozvánku.

Podobné články

Ještě před pár lety byla fyzioterapie pro psy v České republice považována za zbytečnost, rozmar majitele a moderní výstřelek. Dnes je pro mnoho lidí…

Drbna

Profesionální i dobrovolní hasiči vyjížděli na Šlovický vrch u Dobřan, kde je rezervace divokých koní. Jeden exmoorský pony tam uvízl a nedokázal se…