Working Equitation, zábavná a praktická jezdecká disciplína

24. 9. 2018 Barbora Svobodová Autor fotek: Kateřina Vojáčková

Working Equitation (pracovní jezdectví) je disciplína vhodná pro velmi široké spektrum jezdců a koní. Svojí všestranností si rychle získává mnoho příznivců z řad drezurních, parkurových, westernových i rekreačních jezdců. Pojďme tedy společně poodhalit tajemství této nádherné disciplíny v prvním díle nového seriálu.

Kořeny WE sahají do časů, kdy byli koně nápomocni lidem v terénu a při práci s dobytkem. Právě od toho jsou také odvozeny překážky, které můžete ve workingu potkat. Který jezdec při toulkách přírodou nenarazí na dřevěný můstek přes potok, kmen přes cestu lákající k přeskočení nebo bečící ovečky a jiná zvířata v ohrádce u cesty? Potřebujete občas projet brankou nebo z koně uhasit žízeň a nebaví vás pořád sesedat a nasedat? Dostanete se občas do slepé uličky (myšleno doslova) a potřebujete vycouvat? Pak možná trénujete working, aniž byste o tom vůbec věděli.

Koncem minulého století se začala z běžné práce s koněm stávat i sportovní disciplína. Ve světě je od roku 2004 zastřešována asociací World Association for Working Equitation (WAWE), která vydává pravidla pro mezinárodní soutěže nejvyšší třídy Masters. Ta je typická hlavně projetím všech testů soutěže s držením otěží pouze v jedné ruce. Řízení koně by mělo být stejně snadné jako dýchání, a proto těm nejlepším stačí pouze jedna ruka k ovládání koně, zatímco druhá ruka se věnuje práci.

Čtyřmi zakládajícími zeměmi WAWE jsou Portugalsko, Španělsko, Francie a Itálie. Postupně se přidávají další státy a pod mezinárodní organizaci jich nyní patří přibližně 17. V každé zemi je disciplína propagována národními spolky, které mají vlastní pravidla pro národní a otevřené soutěže.

Žádný spolek v České republice zatím zapsaný pod WAWE není, ale konají se u nás kliniky s mezinárodními rozhodčími a zahraničními trenéry. Naši jezdci již také jezdí závodit do Německa a Rakouska a těší se na další sezonu.

Working Equitation v České republice

Rozvoj v této disciplíně měl u nás již několik startů. První závody se uskutečnily v roce 2014 a od té doby se working v České republice rychle rozvíjí. V současné době jsou aktivní dva spolky, každý s vlastními stanovami, pravidly, závody, semináři i rozhodčími. Pracují nezávisle na sobě jako konkurenční spolky. Spolek Working Equitation Česká republika, z.s. (WEČR) je sice mladý, ale plný zapálených lidí, kteří mají s workingem dlouholeté zkušenosti. Tento seriál je postavený na pravidlech spolku WEČR pro aktuální rok a mých osobních zkušenostech. Disciplína je to mladá, a proto se jak mezinárodní, tak i národní pravidla stále vyvíjí a upřesňují. Žádoucí tedy je, aby si každý jezdec před závody pečlivě nastudoval propozice pro daný závod a aktuální pravidla spolku.

Účastnit se můžete otevřených (hobby) nebo národních (oficiálních) soutěží. Pro účast v národních soutěžích musíte být členy spolku, zatímco otevřenou soutěž si může vyzkoušet každý. Česká jezdecká federace disciplínu Working Equitation (WE) nezastřešuje, můžete se tedy bez obav účastnit závodů WE, nebo se stát členy spolku, i pokud nejste registrováni v ČJF a nevlastníte jezdeckou licenci.

Čtyři testy prověřující všestrannost dvojice

Na závodech WE je soutěžní dvojice prověřována v jednom až čtyřech testech, a to drezuře, ovladatelnosti, rychlosti a testu s dobytkem. Různorodost jednotlivých testů ukazuje nejen všestrannost workingového koně, ale také schopnost jezdce koně daným testem s lehkostí provést. Na každém z testů je jezdec doprovázen hudbou, kterou si sám vybere. Ačkoli se to nemusí na první pohled jevit, hudba je důležitou součástí testu a jezdec pomocí vhodně zvoleného hudebního doprovodu může ovlivnit celkový dojem a tím také jednu ze souhrnných známek.

Drezurní test je povinnou součástí všech národních soutěží. Ve standardním obdélníku 20x40 m, jak ho znáte z drezur, se jede předepsaná úloha. Workingové úlohy se od těch klasických odlišují ve vyšších třídách především zapojením hodně cvalových partií s důrazem na změny cvalu jednoduché nebo letmými přeskoky. Test ovladatelnosti prověřuje spolupráci mezi jezdcem a koněm na rozmanitých překážkách, které si podrobně popíšeme v dalších článcích seriálu včetně správného projetí a tipů na trénink.

Hodnocení těchto dvou částí je velmi podobné klasické drezuře, rozhodčí udělují známky v rozmezí od 0 do 10 za jednotlivé cviky nebo překážky a na závěr zapisují souhrnné známky. Hodnotí se souhra koně s jezdcem, důvěra, harmonie, plynulost předvedení, technická preciznost i aspekty klasické škály drezurního výcviku. Na rozdíl od drezur však nejsou zásadní expresivní chody koně.

Working je proto vhodnou disciplínou pro všechna plemena koní a pony, jak dokazuje jejich pestrá přehlídka na závodech národních i mezinárodních. Zářným příkladem je Mistrovství světa Working Equitation, které se konalo v květnu tohoto roku v Mnichově. K vidění zde byli nejen tradičně využívaní portugalští a španělští koně, ale i welsh pony, camargský kůň, KPWN a koně dalších plemen nebo bez čistého původu.

Nejatraktivnější pro jezdce i diváky je test rychlosti, který se jezdí až od střední třídy. Na stejných překážkách jako v ovladatelnosti rozhoduje tentokrát nejrychlejší čas projetí s přičtenými trestnými sekundami za chyby. Je nutné zmínit, že ačkoliv není tato část soutěže hodnocena známkami za krásu, výrazně lepších časů dosahují jezdecké dvojice, které mají zvládnuté technické projetí překážek a projedou testem lehce a v harmonii.

Důležitou předehrou obou testů s překážkami je prohlídka trati, při které si může jezdec důkladně rozmyslet dráhu mezi překážkami a nájezdy. Například projetí dosud nepřekonanou překážkou znamená vyloučení z testu, zatímco projetí překážkou, která již byla překonána, může v testu rychlosti výrazně ušetřit čas a pomoci k vítězství.

Na velkých, zvláště mezinárodních závodech, je součástí i test s telaty. V České republice se zatím do závodů nezařazuje pro jeho velkou organizační náročnost. Snad se jednou dočkáme i této části prověřující všestranný um pracovního koně.

Věkové kategorie a třídy obtížnosti

Jezdci se dělí podle věku na kategorie Děti (7 až 15 let), Junioři (16 až 21 let) a Senioři (od 22 let). Soutěže se vypisují v několika třídách, které určují obtížnost soutěže. Jsou to třídy Základní, Lehká, Střední, Pokročilá a Mistrovská. V nejlehčí základní třídě se jedou méně obtížné varianty překážek a základním chodem je klus. Od lehké třídy se už ovladatelnost jezdí ve cvalu. S rostoucí obtížností se zvyšuje náročnost variant překážek, navíc je rozdíl i ve způsobu přechodů a změnách cvalu. V lehké třídě nevadí proložit přechody pár klusovými kroky, ale od střední třídy je už jakékoli ukázání klusu v ovladatelnosti hodnoceno jako chyba. Zatímco ve střední třídě jsou povolené jednoduché změny cvalu, od třídy pokročilé jsou povinné letmé přeskoky. Speciální třídou/kategorií jsou děti s vodičem, kteří jedou pouze test ovladatelnosti v kroku na jednoduchých překážkách. Working si tak mohou užít jezdci již od 2 let.

Zábavný způsob, jak jezdit vážně

Working Equitation je zábavný způsob, jak jezdit vážně. Tato disciplína je pro jeho příznivce radost, přiježděnost, výzva, zábava, souznění, motivace, spolupráce, všestrannost, rodina, komunikace, důvěra, obratnost, výzva, závislost, užitečná drezura, přátelství s koněm i mezi jezdci. Věřte, že právě working je výborným způsobem, jak zábavnou formou zvyšovat odvahu, sebevědomí a obratnost vašeho koně. Je skvělým zpestřením tréninku i pro jiné disciplíny.

Staňte se členem naší workingové rodiny

Zaujala vás tato disciplína a rádi byste se k nám připojili? Členem spolku Working Equitation Česká republika se můžete stát jednoduše přes informační systém https://is.wecr.cz/. Kromě jezdců v našich řadách uvítáme i další pořadatele a rozhodčí.

Přestože se pomalu blíží konec závodní sezony 2018, akce v kalendáři na následující rok již přibývají. Na podzim si ještě můžete working vyzkoušet na semináři v Zádolí,nebo Korycanech a zazávodit si na ranči Ježkův mlýn v Hoštce.

Všichni příznivci WE jsou zváni na slavnostní uzavření sezony s vyhlášením žebříčku, které proběhne v předvánočním čase 8. 12. 2018 v Mutějovicích. Na začátek sezony 2019 se chystá školení pro rozhodčí a jezdce, na kterém se představí nové znění pravidel. Jednou z hlavních workingových akcí příštího roku budou národní závody s mezinárodní účastí. Hostit je bude luxusní areál Královický Dvůr v termínu 5.-7. 7. 2019 a soutěžící budou bedlivým okem sledovat i mezinárodní rozhodčí. Ve stejném areálu se 6.-8. 9. 2019 uskuteční Mistrovství Working Equitation 2019, na které se po letošní vydařené akci moc těšíme.

Mimo tyto hlavní události jsou v plánu další národní závody a semináře se zkušenými školiteli - přijďte si tedy working vyzkoušet i na “vlastní kůži”, rádi vás mezi námi přivítáme a se vším pomůžeme.

Podrobnější informace o disciplíně Working Equitation se dozvíte na stránkách spolku Working Equitation Česká republika www.wecr.cz.

Podobné články

Disciplína working equitation se u nás poměrně rychle rozvíjí a získává stále více aktivních příznivců. Atraktivní disciplínu nám přiblíží další díl…

Disciplína working equitation se u nás poměrně rychle rozvíjí a získává stále více aktivních příznivců. Atraktivní disciplínu nám přiblíží další díl…