Working Equitation: jak na branku?

17. 12. 2018 Barbora Svobodová

V dnešním díle seriálu o disciplíně Working Equitation se seznámíme s další překážkou, kterou můžete potkat nejen v soutěžích disciplíny Working Equitation, s brankou. Ve westernovém trailu je branka dokonce jednou z povinných překážek. Umět projet brankou se ale může hodit i mimo závody, například když je nasedací rampa mimo jízdárnu a vchod do jízdárny se zavírá.

Technické provedení

Branka může být dvojího typu. Pevná, kterou najdete především v testech ovladatelnosti, a provazová používající se zejména v testech rychlosti, v testech ovladatelnosti nižších tříd (převážně ve třídě L), nebo pokud pořadatel pevnou branku vůbec nemá. V základní třídě (pochopitelně ani ve třídě pro děti s vodičem) se branka pro svoji obtížnost nezařazuje. Pro závody je určena minimální šířka průjezdu 2 m a výška zavírání 1,4 m až 1,6 m.

Velmi důležitým základem každé branky jsou stojany, ty nesmí bránit plynulému pohybu soutěžícího při překonávání překážky. U provazové branky jsou dobře použitelné i lehké parkurové stojany.

Pro trénink je možné využít klasické lonže, na závodech je estetičtější silný provaz správné délky. Nedoporučuji ani pro trénink používat ohradníkovou pásku nebo tenké provázky. Pro koně zvyklé na elektriku ohraničující výběhy jsou velmi náročné na překonání a v případě namotání koni na nohu mohou být i nebezpečné. Časem si však určitě zkuste provazy různých barev. I taková drobnost může hrát velkou roli v tom, jak kůň branku vnímá. Černá lonž většině koní problém nedělá, narozdíl od bílého provazu, který mnohdy vyžaduje trpělivé vysvětlování. Nahoře na obou stojanech vždy musí být zarážka, která brání sklouznutí oka provazu dolů. Dobře poslouží i klasický parkurový hák.

U pevné branky je velmi důležité technické provedení. Rám může být ze dřeva, plastu nebo kovu. Čím je rám těžší, tím lépe musí být vyřešen stojan, na kterém je zavěšený. Málokdo má možnost mít branku v kolbišti napevno, i když je to jistě nejstabilnější řešení. Většinou se používají parkurové stojany, nejlépe široké blendy, které jsou důsledně zatížené například pytly s pískem nebo betonovými deskami. Ideální je na parkurové stojany zaháknout lištu s panty a na panty nasadit rám. Zvolit vhodný pant je kapitola sama pro sebe, po vyzkoušení mnoha možností doporučuji masivní pant, který jde spíše ztuha. To jezdci ocení především v nepříznivém počasí, kdy vám u branky s volnými panty může vítr snadno vyrazit rám z ruky, v horším případě jím ještě bouchnout do koně.

Také doporučuji udělat panty tak, aby šla branka otevírat k sobě i od sebe. Stejně jako u provazové branky musí i pevná mít druhý stojan, ten slouží k uzavření branky pomocí petlice či provazového oka. Při použití provazového oka doporučuji kvůli bezpečnosti jezdce silný provaz a rozhodně ne tenký provázek, který se snadno zamotá do jezdcovy rukavice.

Pro trénink je samozřejmě možné použít i vchod do jízdárny nebo jiné zavírací průchody v areálu i jinde. Vždy však důsledně dbejte na bezpečnost nejen samotné branky, ale i prostředí, ve kterém je umístěna.

Prohlídka kurzu

Velmi důležitou součástí každých workingových závodů je prohlídka trati, během které si soutěžící mohou mimo jiné vyzkoušet i technické provedení překážek. Právě branku doporučuji nepodcenit a “projet” si ji už při prohlídce nanečisto ze země. Tato překážka může být do jednoho trailu zařazena i dvakrát, pokaždé z jiné strany.

Správný směr projetí je vždy daný číslem, které se nachází po pravé straně překážky. Zvlášť u pevné branky si dobře prohlédněte, jestli je zavírání vpravo nebo vlevo, a zda se dá branka otevírat k sobě nebo od sebe. Vyzkoušejte si také způsob otevření a zavření petlice či oka. Nezapomeňte promyslet i nájezd a odjezd a kam směřovat po příjezdu hlavu koně.

Pravák nebo levák?

Některé workingové překážky vyžadují držení otěží v jedné ruce (vodicí ruka), aby druhá ruka mohla provádět určitý manévr (pracovní ruka). V nižších třídách držíme otěže v obou rukách a dáváme si otěže do jedné pouze u konkrétních překážek. V mistrovské třídě je už povinné držení otěží v jedné ruce po celou dobu testu. Vodicí s pracovní rukou nesmí být během jednoho testu zaměňovány. Použití pravé i levé ruky jako pracovní znamená ve třídě Z a L 5 trestných bodů a ve třídě S, P a M vyloučení z testu. Na toto pravidlo je třeba si dávat pozor i u dalších překážek - při zvedání džbánku, přemisťování kelímku, zvonění na zvoneček na konci uličky nebo při práci s garrochou.

Ideální předvedení

K brance se přiblížíme z předchozí překážky přímým, krátkým nájezdem. Míříme přibližně kolmo na střed branky. Provedeme plynulý přechod do kroku a postupně nasměrujeme koně do správné pozice k otevření branky - tzn. kůň je rovnoběžně s brankou a to tak, aby jezdec pohodlně dosáhl pracovní rukou na zavírání branky, tedy zavírání je zhruba v úrovni kolene jezdce. Následně jezdec uchopí otěže do vodicí ruky a pracovní rukou otevře branku.

Je důležité zdůraznit, že z bezpečnostních důvodů není povoleno si provaz či zavírání jakkoli navlékat na ruku. U pevné branky by měl jezdec pracovní rukou po celou dobu kontrolovat pozici rámu, nemusí po celou dobu držet zavírání, ale může posouvat ruku po horní straně rámu. Po otevření projedeme mezi sloupky na druhou stranu a branku zavřeme.

I při zavírání by měl kůň stát rovnoběžně s brankou blízko stojanu. Následně opět koně nasměrujeme do pozice přibližně kolmo od středu branky (např. čtvrt piruetou v kroku), pokud kurz trailu neurčuje jinak. Pokračujeme základním chodem třídy přímo k další překážce (vše viz fotogalerie).

Zní to jednoduše, že? Je však několik variant, jak lze branku projet, které se můžou různě kombinovat.

  • pracovní ruka pravá nebo levá

  • zavírání branky na pravé nebo levé straně

  • projetí vpřed nebo couváním

  • u pevné branky: otevírání k sobě nebo od sebe

Osobně doporučuji zvolit jako pracovní ruku pravou, i proto, že většina kurzů je postavená pro praváky příznivěji. I světoznámí jezdci leváci se radši “přeučili” na pravou ruku. U pravé pracovní ruky je nutné se vždy postavit k brance pravým bokem koně. Pokud je zavírání vlevo, projíždíme pak branku pohybem vpřed, pokud je zavírání vpravo, projíždíme branku couváním.

U levé pracovní ruky to platí přesně obráceně. Tedy stavíme se k brance levým bokem, pokud je zavírání vlevo, projíždíme branku couváním a pokud je zavírání vpravo, projíždíme branku pohybem vpřed. Určitě si doma při tréninku vyzkoušejte všechny varianty, ať pak nejste na závodech překvapení, když je například jiné umístění zavírání, než jste zvyklí.

Hodnocení

Nejdůležitější je překážku překonat, protože její nepřekonání vede k vyloučení soutěžícího z testu. V pravidlech WEČR je u branky navíc uvedena následující definice: překážka je považována za nepřekonanou, pokud soutěžící nedodrží směr projetí, pokud není schopen otevřít branku, projet mezi sloupky a zavřít branku, pokud vyjede zcela mimo prostor branky nebo přehodí provaz přes hlavu nebo záď koně. Dále je nutné dodržet pravidla o pracovní ruce, jak je uvedeno dříve v článku.

Platí, že soutěžící má ve třídách Z, L a S možnost tří oprav, ve třídách P a M jedné opravy na každé překážce, pak je překážka považována za nepřekonanou. Obecně snad můžeme za opravu považovat, pokud se kůň od překážky vzdálí, odmítá pokračovat v překonávání nebo jezdec zcela pustí rám nebo provaz branky. Další pravidlo říká, že neposlušnost koně, která znemožňuje pokračovat v testu, trvající déle než dvacet sekund, vede k vyloučení z testu. Co už je oprava nebo neposlušnost, vždy záleží na vyhodnocení konkrétní situace rozhodčím.

Opravu je možné provést novým nájezdem nebo z místa, kde došlo k chybě. Dojde-li během překonávání překážky k jejímu poboření nebo pádu tak, že ji nelze dokončit, musí jezdec (s ohledem na své fyzické schopnosti) uvést překážku bez cizí pomoci do takového stavu, aby ji mohl dokončit. Pokud vám například spadne provaz na zem, ale zůstane zavěšený na stojanu, můžete si jej zvednout z koně. Pokud však shodíte stojan, musíte slézt, stojan postavit a po nalezení na koně pokračovat v překonávání překážky.

Celé předvedení v testu ovladatelnosti by mělo být velmi plynulé, klidné, suverénní a technicky správné. Kůň by měl ochotně krok za krokem plnit pomůcky jezdce, které by měly být pro koně srozumitelné a přesné. Pro získání dobrého hodnocení si dejte pozor nejen na branku samotnou, ale i na příjezd a odjezd od ní včetně přechodů. Za neúměrné prodlužování nájezdu se snižuje známka.

Také nepřecházejte už 15 m před brankou, ale ani nenechávejte přechod na poslední chvíli. Vždy je důležité předvést základní chod třídy mezi překážkami a ukázat přechod, i kdyby to mělo znamenat nacválat pouze na 2 cvalové skoky.

Chybou je také, pokud není příjezd k překážce na střed branky, ale rovnou ke sloupku. Při otevírání / zavírání branky by měl kůň v klidu stát rovnoběžně s brankou, častou chybou je vybočená záď koně od branky. Měl by stát tak blízko, abyste se nemuseli zbytečně natahovat, ale neměl by se rámu ani stojanů přímo dotýkat. Přidržení otěže pracovní rukou mezi otevřením a zavřením branky také vede ke snížení známky. Při zavírání provaz na stojan neházejte, ale naopak pomalu odložte a ujistěte se, že je branka zavřená.

V testu rychlosti se nehodnotí kvalita předvedení, ale pouze se k celkovému času přičítá 5 trestných sekund za shození stojanu nebo jiné poškození branky. Od třídy S je důležité naučit se projet branku technicky správně, rychle a nedělat chyby vedoucí k časovým ztrátám.

Trénink

Doporučuji začít s tréninkem na provazové brance, která je obecně považovaná za jednodušší variantu. Pro první seznámení se hodí místo bílého provazu černá lonž, na kterou je kůň zvyklý z běžného provozu. Při seznamování koně s brankou se nesnažte hned napoprvé předvést ideální projetí.

Překonání této překážky lze rozdělit na několik fází: příjezd - přechod - srovnání koně k zavírání a rovnoběžně s brankou - stání u zavírání - projetí mezi stojany - srovnání koně k zavírání a rovnoběžně s brankou - stání - nasměrování od branky - přechod - odjezd. Dejte koni čas seznámit se důkladně s každou fází. Nikdy na koně nespěchejte a pokud nastane problém, vždy se zamyslete, jak můžete daný úkon koni rozfázovat nebo zjednodušit.

Velmi doporučuji nejprve si postavit pouze dva stojany ve vzdálenosti cca 2 m od sebe a projet si překážku “nanečisto” bez provazu, nejprve obouruč a pak s otěžemi v jedné ruce. Pokud si pak kůň u provazu není jistý, zkuste nejprve jezdit např. 8m kruh v kroku s vnější stranou koně co nejblíže k brance.

Až budete schopni přiblížit se k provazu tak, že se ho dotknete svojí nohou, přidejte ke kruhu zastavení u prvního stojanu, projetí rovnoběžně podél provazu a zastavení u druhého stojanu. Než přejdete k dalšímu kroku, je důležité, abyste dokázali v klidu stát velmi blízko stojanu např. 5 sekund, aniž by kůň ukazoval známky nervozity, přešlapoval nebo bočil zádí od branky. Pak zkuste vzít provaz, kousíček couvnout a projít vpřed mezi stojany na druhou stranu.

Snažte se koni provaz neukazovat, nechat pracovní ruku dole a nejprve můžete zavěsit provaz na druhý stojan, než odkud jste ho vzali. Velmi důsledně hlídejte, aby záď koně po průchodu neutekla rychle od branky. Dalším krokem může být po odložení na “špatný” stojan přidat couvnutí ke správnému stojanu a klidné stání nejprve bez provazu s držením otěží v obou rukách, pak s držením otěží v jedné ruce a na závěr s provazem v pracovní ruce.

Když zvládnete průjezd vpřed, můžete natrénovat také projetí couváním. Nejprve si vyzkoušejte, jestli je kůň ochotný couvnout prostorem mezi dvěma stojany. Někdy až překvapí, jak se některým koním nechce. Od provazové branky můžete přejít k pevné, u které doporučuji využít pro prvotní učení pomocníka ze země. Ten postupně pozicuje rám tak, aby bylo snadné brankou projet a jezdec se mohl soustředit na koně a mohl si případně ze začátku pomoci i druhou rukou. Postupně se tak můžete dostat od projetí nanečisto pouze se stojany k dokonalému projetí pořádnou brankou.

Branka je jedna z nejnáročnějších překážek disciplíny Working Equitation, vyžaduje velkou technickou preciznost a spolupráci mezi jezdcem a koněm. Kůň musí reagovat na pomůcky vpřed, vzad i do strany na centimetry přesně a to navíc při držení otěží v jedné ruce. Hodně štěstí s tréninkem a těšíme se na vás na závodech.

V tomto článku jsou využita pravidla WEČR upravená pro rok 2019.

Podrobnější informace o disciplíně Working Equitation se dozvíte na stránkách spolku Working Equitation Česká republika  www.wecr.cz.

Podobné články

Disciplína working equitation se u nás poměrně rychle rozvíjí a získává stále více aktivních příznivců. Atraktivní disciplínu nám přiblíží další díl…

Disciplína working equitation se u nás poměrně rychle rozvíjí a získává stále více aktivních příznivců. Atraktivní disciplínu nám přiblíží další díl…