Westernové ježdění - Western Horsemanship (1)

23. 11. 2007 Jana Bílková

Western horsemanship je velmi variabilní jezdecká disciplína. Na úloze, kterou sestavuje rozhodčí, musí jezdec předvést, jak dobře svého koně ovládá. Polovinu hodnocení přitom tvoří provedení samotné jízdy, druhou polovinu pak sed a upravenost jezdce. U Western Riding Clubu ČR je horsemanshipová úloha jezdeckou částí zkoušek pro získání licence jezdce.

Tato bezesporu náročná westernová disciplína není určena pro profesionální jezdce, přihlásit se do ní mohou jen jezdci spadající do kategorie mládež (nejvyšší věková hranice je zde 18 let) a jezdci splňující podmínky třídy amatér (amatér je zjednodušeně osoba, která má věk vyšší než povoluje třída mládež, a netrénuje koně za úplatu). Dlužno dodat, že drtivá většina jezdců u nás spadá do těchto kategorií a startovní listiny western horsemanshipu běžně obsahují vysoký počet jezdců, nezřídka i několik desítek.

Bývá zvykem, že všichni jezdci jsou během disciplíny přítomni v aréně a řadí se na vymezeném místě podle startovní listiny. Někdy mohou jezdci i postupně najíždět do arény a řadit se až po skončení úlohy. Jakou variantu rozhodčí zvolí záleží často i na velikosti arény a počtu jezdců, kteří se soutěže účastní. Pokud je v disciplíně například třicet jezdců, bude jistě pro jezdce s vyšším pořadovým číslem obtížnější čekat půl hodiny v aréně a poté předvést výkon, než když má možnost jet úlohu přímo po opuštění opracoviště.

Jezdci jsou posuzováni po celou dobu svého pobytu v kolbišti. To znamená, že na hodnocení se odráží i způsob, jakým se řadí a jak se chovají, zatímco jiný jezdec předvádí předepsanou úlohu.

Jezdci seřazení v aréně při horsemanshipu

Po celou dobu, co jsou jezdci seřazeni, musí zůstat kůň naprosto v klidu, a to i tehdy, když se například vedle hřebce postaví říjící kobyla (tato možnost u mládeže odpadá, jelikož ve třídě mládeže nesmějí startovat hřebci), nebo se jiný soutěžící příliš přiblíží s koněm, který se netváří na vašeho koně příliš přátelsky. Jakýkoliv neklid při stání poutá pozornost rozhodčího a snižuje hodnocení koni, který jej působí.

Často bývá požadováno, aby se řada jezdců posouvala do strany, zejména když všichni jezdci stojí v aréně a místo startu je na začátku jejich řady. Poté, co se jeden kůň vydá na trasu úlohy, následující kůň se posouvá na jeho místo a takto se pohybuje celá řada. Podobná situace může nastat i při řazení po skončení úlohy. Kůň musí tedy velmi dobře zvládat pohyb do strany a být ochoten mnohokrát za sebou učinit pár kroků do strany a poté opět zůstat v klidu stát. V takovém posouvání může strávit třeba i hodinu času, pokud je startovní pole velmi početné.

V následujícím dílu se podíváme, co nás může potkat ve vlastní úloze western horsemanhip.

Podobné články

Praxe ukazuje, že čistě zajetá jízda bez penalt, byť s horším ohodnocením, vede spíše k umístění, nežli riskantní efektní jízda, při níž se soutěžní…

Pro zájemce o soutěžení v podobných disciplínách bývá často oříškem, co se vlastně jak hodnotí v jednotlivých úlohách. Dnešní díl westernového…