Westernové ježdění - Superhorse (3)

25. 7. 2008 Jana Bílková Autor fotek: Václav Knížek

Praxe ukazuje, že čistě zajetá jízda bez penalt, byť s horším ohodnocením, vede spíše k umístění, nežli riskantní efektní jízda, při níž se soutěžní dvojice dopustí penaltových chyb. Jak tedy jet s rozmyslem Superhorse?

Svou podstatou dává Superhorse šanci jezdci hodně taktizovat. Málokterý kůň bude dokonalý ve všech požadavcích, které jsou na něj v úloze kladeny. Pokud si je jezdec vědom kvalit i nedostatků svého koně, má šanci nechat jej vyniknout v místech, kde zazáří, a provést jej s minimálními ztrátami úseky, které jsou pro konkrétního koně obtížnější.

Základním předpokladem úspěšné jízdy je vyhnout se penaltám. Již v úvodní trailové části se vyplatí jet pomalu a přesně. Penalty, které se nasbírají při neopatrném couvání, se dají jen těžko nahnat v další jízdě plusovým hodnocením. Často viděnou chybou je, když jezdec znervózní při prvním nechtěném doteku kladiny v průběhu couvání. Získaná penalta 1/2 bodu nebo 1 bod hned v úvodu úlohy je jistě nepříjemná věc, ale horší ztráty mohou nastat, pokud jezdec přehnaně zareaguje a pokusí se koně náhle opravit. Kůň, který je trénovaný na Trail nebo Superhorse, již při doteku o kladinu sám ví, že dotyk není žádoucí a náhlý zásah jezdce jej může natolik vyvést z míry, že nohou kladinu překročí ven z překážky. Každé vyšlápnutí z překážky je však ohodnoceno tříbodovou penaltou a pokud vyšlápne dvěma nohama, získá hned 5 penaltových bodů. Taková ztráta hned na začátku úlohy rozhodně jezdce neuklidní a ve výsledném součtu představuje významnou položku.

Rozvážné couvání bez plynulosti, zato bez penalt, přinese ve výsledku lepší hodnocení, než snaha procouvat překážku rychle a plynule s vysokým rizikem penaltové ztráty. Pochopitelně pokud je silnou stránkou koně právě trail, rozhodčího plynulé a přesné procouvání jistě potěší a rád je kladně ohodnotí, ale realitou kolbišť jsou dosud častěji větší ztráty na penaltách než bodový zisk.

Možná nejméně procvičovaný úkon ze všech, které se po koni chtějí v Superhorse, je skok přes zvýšenou kladinu. V našich úlohách může být zvýšení 35 cm nebo 50 cm. Je to jediný úkol, který je typický pro Superhorse, v jiné disciplíně se nevyskytuje, v běžném Trailu může být požadavek přecválat maximálně do 20 cm přizvednuté kavalety, nikdy není požadován skok. V soutěžích je pak znát, zda kůň jde na tuto překážku s klidem, s tím, že ví, co je od něj požadováno, nebo je na skok nahnán ve stylu "poraď si, jak umíš". Případné shození překážky ochudí celkový výsledek o 3 body, další penalty se na této překážce dají nasbírat při nesprávném překonávání cvalových kavalet předcházejících skoku (proklusání, nesprávný nohosled, kopnutí do kavalety apod.)
Velkou výhodu má kůň, který překonává skok s klidem a v rozumném tempu. Po překonání překážky totiž následuje technická ridingová část - přeskoky.
Skok přes zvýšenou kavaletku
Ridingová část vyžaduje maximální přesnost. Každý přeskok, který není vykonán v přesně daném místě, zatěžuje jezdcovo konto dalšími penaltovými body. Klid koně, jeho soustředění a rozumné, spíš pomalé tempo jsou předpokladem ke kladnému, nebo alespoň neutrálnímu hodnocení této části. Kůň je zde hodnocen celkem čtyřikrát, pro každý přeskok zvlášť.

Pomalejší tempo a klid koně jsou výhodou i s přihlédnutím k tomu, že ihned po ridingových přeskocích má kůň předvést pleasure chody. Koně by měli předvést pravidelný, uvolněný, prodloužený klus, zkrácení klusu a opětovné prodloužení bez změny kadence, přičemž změny mají být zřetelné a v požadovaném místě.

Z této "pohody" přechází kůň do dynamického reiningu. Kruhy v rychlém a pomalém cvalu, spiny, zastavení a couvání. V nich se pochopitelně dají opět nasbírat i penaltové body - za přetočení nebo nedotočení spinů, opoždění přeskoků nebo za špatný cval (křižování, cval na špatnou nohu). Každý z manévrů má ale i své vlastní ohodnocení a tím i šanci vyspravit celkové score. Opět zde platí, že není nutné se pokoušet o maximální výkon v manévru, který koni příliš nejde, ale je možné prodat to, co koni jde. Nemá smysl jít do Superhorse s koněm, který neovládá dobře přeskoky (má jich tam celkem 6, 4 v ridingové a 2 v reiningové části). Pokud však jezdec ví, že kůň přeskok ovládá dobře, může jej hned šestkrát během úlohy "prodat" a tím vylepšit score.

Ne vždy se Superhorse účastní koně zdatní v reiningu a přesto odcházejí s dobrým výsledkem. Stačí, když se spokojí s čistým provedením bez penalt , byť bez zvýšené náročnosti manévrů, aby získali navrch oproti těm, kteří jedou "nadoraz", ale s chybami.

Podobné články

Pro zájemce o soutěžení v podobných disciplínách bývá často oříškem, co se vlastně jak hodnotí v jednotlivých úlohách. Dnešní díl westernového…

Superhorse je soutěží poukazující na všestranné schopnosti koně, tedy schopnost koně soutěžit v různých westernových disciplínách.