Westernové ježdění - Superhorse (1)

27. 6. 2008 Jana Bílková

Superhorse je soutěží poukazující na všestranné schopnosti koně, tedy schopnost koně soutěžit v různých westernových disciplínách.

Soutěžní úlohy jsou předepsány pravidly a sestávají z kombinace čtyř westernových disciplín: Trail, Western Riding, Western Pleasure a Reining.

Nedodržení úlohy vede k "no score", což v důsledku znamená nemožnost umístění. Úlohu si pochopitelně musí každý soutěžící pamatovat.

Pattern superhorse
Soutěžit v této disciplíně mohou pouze koně čtyřletí a starší. Má to opodstatnění, úloha je poměrně dlouhá a vyžaduje od koně zvládnutí mnoha technicky náročných prvků. Přitom se výrazně testuje ovladatelnost koně. Není proto divu, že v některých zemích, kde se trvá na licenčních zkouškách i pro americké koně, slouží právě superhorse jako zkušební disciplína.

Přestože je disciplína jakoby šitá na míru americkým westernovým plemenům, nemusejí v ní být úspěšní jen američtí koně. Na vítěznou stužku může dosáhnout i plnokrevník, teplokrevník nebo pony, pokud je natolik přiježděný, že zvládne všechny předepsané úkony. V některých částech disciplíny mají však koně typu quarter výhodu ve stavbě těla a s ní související možností lepšího předvedení požadovaných cviků.
Předepsané uzdění - páka.

V superhorse platí zpřísnění pro uzdění - všichni koně musí být vedeni pouze jednoručně na pákovém udidle, přestože v ostatních disciplínách mohou být koně mladší šesti let vedeni i na stíhlovém udidle nebo na westernovém hackamore (bosalu).

Také není povoleno použití bandáží či kamaší na nohou koně, přestože úloha obsahuje náročné reiningové prvky.

Podobné články

Praxe ukazuje, že čistě zajetá jízda bez penalt, byť s horším ohodnocením, vede spíše k umístění, nežli riskantní efektní jízda, při níž se soutěžní…

Pro zájemce o soutěžení v podobných disciplínách bývá často oříškem, co se vlastně jak hodnotí v jednotlivých úlohách. Dnešní díl westernového…