Westernové ježdění - Reining (3)

22. 6. 2007 Jana Bílková Autor fotek: Markéta Lungová

Velmi atraktivním prvkem reiningu je sliding stop. Pokud má být reportáž z reiningových závodů doplněná fotografií, téměř jistě na ní bude zachycen kůň ve stopu, s rozvířeným pískem kolem brzdících nohou. I diváci při soutěžích odměňují potleskem nejčastěji pěkný stop.

Jak by měl tedy sliding stop vypadat? Kůň na něj najíždí po rovné čáře, buď středem jízdárny, nebo podél dlouhé stěny. V předepsaném místě (určeném zpravidla minutím příslušné značky - kuželu) přejde kůň ze cvalu do zastavení tak, že podsadí zadní nohy a sklouzne se po nich, zatímco přední nohy doklusávají až do zastavení.

Ideální sliding stop je proveden s hluboko podsazenýma nohama, rovně, bez známek odporu. Dříve byl běžný sliding stop i se zvednutou hlavou a krkem koně, jak jej ukazují některá westernová loga. Nynější směr je zachovat nesení krku nízko, v oblouku doplňujícím sníženou záď koně.

Při stopu se může jezdec dopustit penaltové chyby zahájením stopu v pozici, kdy ještě zcela neminul určenou značku, nebo stopováním blíže k hrazení než je 6 metrů. Horší hodnocení si také odnese za křivý nebo málo plynulý stop, případně za tvrdé použití ruky, na které kůň reaguje otevíráním huby nebo házením hlavou.

Naopak kladně je hodnocené plynulé, rovné zastavení, přičemž vyšší rychlost nájezdu zvedá obtížnost a v případě pěkného stopu i hodnocení manévru. Za plusovým stopem zůsává v písku dlouhá rovná čára po skluzu zadních nohou dlouhá i několik metrů.

Pro usnadnění sliding stopu bývají reiningoví koně speciálně kováni širokými hladkými podkovami na zadních nohách. Také povrch arén na westernových rančích je přizpůsoben stopu.

Obrázek ukazuje vcelku pěkný stop, přední nohy by mohly aktivněji doklusat.
Sliding stop

Následující obrázek ukazuje tvrdý sliding stop. Zadní nohy tohoto koně zůstávají rovné jak v koleni, tak v hleznu. Chybí zde snížení zádi a skluz, nohy se jakoby zarývají do země, místo aby po ní klouzaly. Takové zastavení je velmi tvrdé a pro jezdce méně příjemné než skluz, často provázeno několikerým drcnutím (diváky označované jako ABS brždění).
Tvrdý sliding stop

Také zahájení stopu by mělo být plynulé, vyplývající z podsazení zadních nohou. Takové vskočení do stopu, jak je zachyceno na dalším obrázku, není ideální - kůň přizvednul víc zadní část těla a výsledkem může být opět příliš tvrdé zastavení.
Vskočení do stopu

A jak je na tom sliding stop z pohledu zdraví koně? U sliding stopu tlumí pohyb zadní nohy hluboko pod tělem, což není pro koně normální. Jako častá příčina snížení výkonnosti koně se uvádí tarsitis (zánět dolních hlezenních kloubů) a následně špánek. Velkou zátěž také mají kopyta, dlouhodobě kovaná často s dlouhými patkami, navíc u amerických plemen bývají poměrně malá, přestože patří k mohutnému hodně nasvalenému koni.

Podobné články

Praxe ukazuje, že čistě zajetá jízda bez penalt, byť s horším ohodnocením, vede spíše k umístění, nežli riskantní efektní jízda, při níž se soutěžní…

Pro zájemce o soutěžení v podobných disciplínách bývá často oříškem, co se vlastně jak hodnotí v jednotlivých úlohách. Dnešní díl westernového…