Slovenská asociácia quarter horsa sa stala členom AQHA

6. 4. 2002 Ing.Eva PAČESOVÁ

V dňoch 1. – 5. Marca 2002 sa konalo v texaskom Dallase v USA za účasti všetkých členských štátov celého sveta Valné zhromaždenie Americkej asociácie quarter horse (ďalej AQHA ). Po prvýkrát v histórii sa tohto Valného zhromaždenia zúčastnila i zástupkyňa Slovenskej republiky – prezidentka Slovenskej asociácie quarter horse Ing. Eva Pačesová.

Hlavným cieľom Slovenskej asociácie quarter horse bolo sprezentovať túto niecelý rok existujúcu asociáciu tak, aby bola úspešne prijatá do Americkej asociácie quarter horse i napriek tomu, že Slovensko iba v roku 2001 prekročilo hranicu počtu koní plemena quarter horse ( 50), kedy sa príslušný štát môže uchádzať o členstvo v celosvetovej AQHA ..

Program rokovania VZ bol rozdelený do rôznych sekcií a konal sa v dallaskom hoteli Intercontinental, ktorý si AQHA na túto dobu prenajala. Už pri vstupe do hotelovej haly upútala návštevníkov veľká akoby výstava – prezentácia predmetov daných na záverečnú aukciu - výnos z ktorej je potom venovaný na rozvoj športovej činnosti mládeže. Boli tam rôzne predmety, počínajúc autami – old timermi (buicky, chevrolety, jeepy avšak s najmodernejšou vnútornou výbavou, akú si vieme predstaviť) a končiac uzdečkami a rôznymi pomôckami pre jazdenie. Slovenská republika prispela do tejto aukcie krištálovou vázou, ktorá bola nakoniec vydražená za 380,- USD. Celkove táto akcia vyniesla 845.000,- USD, ktoré boli prevedené do fondu vydelávania mládeže .

V rámci stanoveného programu sa Slovenská asociácia quarter horse predstavila a svoju žiadosť o prijatie predniesla v zahraničnom výbore. Na programe rokovania bol prítomný celý výkonný výbor na čele s jeho predsedom p. Renfrom, ako i zhruba šesťdesiat zástupcov národných asociácií z celého sveta. Svoju žiadosť o prijatie toho roku predložilo okrem Slovenskej republiky i Nórsko a Dominikánska republika. Prezentácia pozostávala z cca 15 minút trvajúcej správy o uchádzajúcej sa krajine ako takej, ďalej o stave chovu plemena quarter horse a o športovej činnosti vo westernovom jazdení. Potom prišli na rad otázky medzinárodného výboru. .

Slovenská správa bola hodnotená ako vyčerpávajúca obsahujúca všetky potrebné informácie a preto bolo zo strany medzinárodného výboru položených iba pár doplňujúcich otázok týkajúcich sa uznania a prezentácie tohto plemena zväzom chovateľov u nás. SQHA bola bez pripomienok prijatá za riadneho člena Americkej asociácie quarter horse a jej prezidentka sa stala automaticky členom medzinárodného výboru AQHA..

Čo k tomu dodáva prezidentka Ing. Eva Pačesová ? Máme skutočne veľa práce pred sebou. Slovenskú asociáciu sme predstavili ako malú organizáciu v ktorej ale pracujú nadšení ľudia pripravení urobiť pre ňu - či v oblasti chovu, alebo v oblasti športu maximum. Pre nás to znamená bezodkladne začať intenzívne spolupracovať so Zväzom chovateľov koní Slovenska. V oblasti športu naďalej veľmi úzko spolupracovať so Slovenskou asociáciou western ridingu a rodea, ktorá je sekciou Slovenskej jazdeckej federácie, ako i s Asociáciou rodeových športov Košice na poli domácom a v zahraničí v rámci AQHA so všetkými národnými asociáciami, najmä však s Českou a Rakúskou asociáciou quarter horse.

Eva PAČESOVÁ


Prejav SQHA na Valné zhromaždenie AQHA Dallase 4.3.2002

Vážené dámy, páni, milí priatelia,

V prvom rade by som sa chcela poďakovať za pozvanie na Valné zhromaždenie. Som veľmi rada, že môžem tu, ako prezident Slovenskej asociácie QH predstaviťnašu asociáciu a predsúpiť pred medzinárodný výbor so žiadosťou o uznanie SQHA ako medzinárodnej pobočky AQHA.

Naša krajina – Slovenská republika sa nachádza v srdci Európy. Je to malá krajina s rozlohou asi 28-tisíc štvorcových míl a s počtom obyvateľstva 5 miliónov.

Vychádzajúc z charakteru krajiny a z dejín farmárstvo v rôznej forme tu bolo odjakživa rozvinuté a veľmi blízke slovenskej povahe.

Vďaka politickým zmenám po r.1989 bolo konečne našim ľuďom umožnené cestovať, a tak sa nadšenci westernového jazdenia rozbehli po svete, aby získali prestavu o westernovom dianí a už na jar v roku 1990 založili československý western riding club. Priaznivci westernového jazdenia prichádzali s poznatkami i videokazetami a prostredníctvom western riding clubu šírili westernový štýl jazdenia. Priniesli aj prvé správy o menších atleticky fundovaných koňoch s veľmi kľudným charakterom – o amerických QH. Táto rasa si získala veľmi rýchlo mnoho obdivovateľov a nadšených priaznivcov.

V roku 1993 – po rozdelení Československa vnikla následnícka organizácia zastrešujúca westernové jazdenie na Slovensku - SAWRR. Samozrejme spolupráca s českým WRC pokračovala úspešne ďalej. Naši westernoví jazdci však stále jazdili na dostupných koňoch hlavne na polokrvníkoch. V tom čase naši poprední jazdci chodili najmä do susedného Rakúska, či už na rôzne show, alebo navštevovali ranče. Zoznamovali sa s chovateľmi a postupne vznikali i obchodné vzťahy, ktorých úspešným zakončením bol dovoz prvých troch QH v r.1996. Už exteriér a a kľudná povaha tohto plemena i napriek cene, ktorá niekoľkonásobne prevyšuje nadobúdaciu cenu bežne chovaných plemien na Slovensku urobili dostatočnú reklamu AQH a mnoho chovateľov sa zameralo na toto plemeno.

V rámci SAWWRR sa za tieto roky urobil ohromný kus práce i v oblasti vzdelávania. Do slovenčiny boli preložené pravidlá AQHA, podľa ktorých sa pretekalo už od roku 1994. Priaznivci westernového jazdenia znalí anglického jazyka bez nároku na odmenu prekladali pre svoju potrebu všetok dostupný materiál, aby si rozšírili znalosti o jazdení a chove týchto prekrásnych koní. Súčasne s rastúcim počtom QH ako i ich chovateľov sa stále viac a viac ukazovala potreba existencie SQHA. Po takejto organizácii volali chovatelia, majitelia a samotní jazdci, ktorí sa už od roku 1999 zúčastňujú i medzinárodných pretekov. Otázka existencie SQHA bola nastolená.

Tak sa v septembri 2001 zišli nadšenci qarter horsov a založili si svoju organizáciu SQHA. Na zakladajúcej schôdzi sa ukázalo, že v skutočnosti všetci do jedného považujú za prioritu činnosti predovšetkým zachovať a zdokonaľovať plemeno QH. ďalej vykonávať a poskytovať servis a zabezpečiť vzdelávanie svojich členov v tejto oblasti a konečne, zaradiť sa medzi medzinárodné pobočky AQHA.

V súčasnosti je na Slovensku 16 chovateľov, ktorí sú registrovaní v AQHA a 58 koní, pričom sa ďaľšie kupujú a rodia. Naši chovatelia sú čoraz náročnejší, už im nestačí iba QH, ale dajú si záležať na pôvode. A tak na Slovensku žijú potomkovia po takých QH, ako sú Poco Bueno, Doc´O Lena, Doc Bar, Jo Glo, Holywood Dun It, Colonel Fleckers a ďaľšie. Táto rasa koní bola už dvakrát prezentovaná na celoslovenskej prehliadke žrebcov s odborným výkladom o histórii plemena QH. Taktiež sa naše QH zúčastnili viacerých shows v Českej republike. Prostredníctvom časopisu Western Riding revue sú informovaní všetci priaznivci pravidelne o aktuálnom dianí okolo QH. Pre rok 2002 sme sa s vedením redakcie Western Riding revue dohodli, že budeme pravidelne prispievať článkami do každého čísla.

V spolupráci so Zväzom chovateľov koní v SR a Ministerstvom poľnohospodárstva bude naším cieľom presadiť plemeno QH na rovnakú zákonnú úroveň vedľa plnokrvníkov a arabov.

Za jeden z najväčších úspechov považujeme, že v spolupráci s Poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, konkrétne s p. Doc. Galom sme presadili a vypracovali pre vysokoškolské skriptá pre predmet “Chov koní” samostatnú stať o plemene QH. To znamená, že študenti tejto univerzity budú skladať skúšku i z plemena QH.

V spolupráci s CZQHA usporiadame v júni tohto roku v histórii prvú medzinárodnú show pod hlavičkou AQHA na Novej Amerike. Bude to spoločné dielo týchto dvoch asociácií.

Na základe týchto dosiahnutých výsledkov si dnes dovoľujem predstúpiť pre Medzinárodný výbor AQHA a požiadať Vás o prijatie SQHA do veľkej rodiny medzinárodných pobočiek AQHA. Naša krajina je malá a tak isto i naša organizácia. Sú v nej však nadšení a zapálení ľudia pre rozvoj plemena QH a pre prácu s nimi. Sú to ľudia, pre ktorých sa chov QH stal zmyslom a náplňou života a ktorí sú ochotní urobiť v tomto smere maximum. A preto sa oplatí pre nich pracovať, pomáhať im a vytvárať podmienky pre ďalší rozvoj tejto nádhernej a prospešnej činnosti.

Ing.Eva PAČESOVÁ

Podobné články
Deník

Za romantikou Divokého západu, kde se problémy řešily na místě a pravdu měl ten s rychlejší rukou, se vydali diváci jezdecké akce Equiservis Pink…

Po dvou letech ochromených covidem se na Galloway farmě v Roupově uskutečnila přehlídka hřebců, nově nesoucí název Festival hřebců amerických plemen.…