Základy v sedle: Obrat okolo zadku

3. 12. 2013 Karol Holly Autor fotek: Kateřina Lipinská, archiv autora

Obrat okolo zádě je jedním z nejcennějších stranových cviků pro jakéhokoli koně - westernového, drezurního, ale i rekreačního. Pojďme si teď s Karolom Hollým rozebrat různé možnosti a postupy, jak ho koně ze sedla naučit.

Obrat okolo zadku predstavuje základ všetkých cvikov na dvoch stopách. Jeho cvičenie zlepšuje rovnováhu koňa pod jazdcom. Odhliadnuc od toho, je to jeden z najužitočnejších cvikov pre budúcnosť rekreačného koníka.

Správne vykonaný obrat okolo zadku je ťažký cvik a požiadavky na jeho vykonanie sa vo westernovom jazdení dosť podstatne odlišujú od požiadaviek v klasickom jazdení. Pokiaľ v klasickom jazdení musí kôň neustále šliapať vnútornou panvovou končatinu v príslušnom nohoslede - v ideálnom prípade na jednom mieste (ale malý krúžok sa toleruje) - tak vo westerne sa netoleruje žiadny krúžok a noha nešliape, ale je zavŕtaná do zeme, a kôň sa okolo nej točí. Ako vo westerne, tak i v klasickom jazdení je však kôň ohnutý do smeru obratu a díva sa do neho oboma očami. Kôň je takto nútený ísť proti svojej prirodzenosti. Keď budete sledovať stádo dvojročkov na pastvine, neuvidíte takýto pohyb ani u jedného. V prírode padá kôň po pleci, keď sa chce otočiť. Díva sa do obratu vnútorným okom. Krk má vždy viac alebo menej vytočený von.

Preto je dobre vedieť, čo zo svojho koníka chcete mať. Či koňa klasicky prejazdeného alebo koňa pripravovaného westernovým štýlom. Podľa toho budete zdôrazňovať alebo bagatelizovať jednotlivé prvky. Buď budete trvať na tom, aby mal nohu „zavŕtanú" do zeme, alebo budete tolerovať malý krúžok zadnými.

V praxi môže mať nácvik obratu okolo zadku niekoľko podôb. Sú dve základné:

 • Nácvik obratu zo stoja a
 • nácvik z pohybu.

Treba zvoliť tú, ktorá bude vášmu koňovi viacej vyhovovať. Väčšina koní pochopí obrat okolo zadku zo stoja. Iné kone majú s tým problémy a neustále vypadávajú zadkom von. Tým je lepšie vysvetľovať tento cvik zmenšovaním kruhu. Sú ďalšie spôsoby. Podstatné je si uvedomiť, že ide iba o precizovanie komplexu pomôcok, ktoré v týchto článkoch nazývame priamou oťažou. Do akého šatu sa to zabalí, nie je podstatné. Budúci westernový kôň sa lepšie pripraví na spin prácou zo stoja (ev. zo zacúvania) a budúci klasický kôň lepšie pochopí prácu z kroku. Nie je to však žiadne železné pravidlo. Pravidlom však nech je, že po počiatočnom otestovaní, budete pokračovať v ďalšej práci iba jedným zo spôsobov.

Je tu ešte jeden rozdiel medzi budúcim westernovým koňom a budúcim klasicky prijazdeným koňom. Je to rozdielne použitie pomôcky hmotnosťou. Kým v klasickom jazdení sa zaťažuje vnútorná sedacia kosť, vo westerne vonkajšia. Pokiaľ v klasickom jazdení sa jazdec trochu nakláňa dovnútra, vo westernovom sa trochu vyklápa von. Keďže ja neverím na primárne ovplyvnenie rovnováhy koňa hmotnosťou, ale vychádzam z teórie učenia a koncentrickej dynamiky, považujem za správne, keď sa v tejto fáze výcviku zaťažujú obe sedacie kosti rovnomerne a jazdec sedí rovno! V budúcnosti bude hmotnosť vždy na tej strane, na ktorú sa bude kôň mať pohybovať.

Treba si uvedomiť, že ide v podstate o použitie priamej oťaže, tak, ako už bola popisovaná. Akurát, že budem hľadieť na precíznejšie vykonanie cviku. Niekedy, najmä u tých, ktorí jazdia menej, je dobré mať niekoho na zemi, kto nás vie upozorniť na možné vypadávanie zadku z obratu, ktoré síce pokročilý jazdec cíti, začiatočník to však cítiť nemusí a potom robí chyby.

a) Postup pre nácvik obratu okolo zadku z miesta

Nebudete pochopiteľne hneď zo začiatku chcieť od koňa korektný obrat. Začínate tým, že mu musíte vysvetliť, čo od neho vlastne chcete. Kôň zo základného výcviku na zemi rozumie pôsobeniu tlaku na zónu dva. To je tá zóna, ktorú treba aktivovať na samom začiatku a v procese koncentrickej dynamiky ju nakoniec dostať pod svoj zadok.

Pomôcky pre obrat okolo zadku sú sú tie isté, aké ste používali pri nácviku priamej oťaže, ktorými ste koňovi vysvetľovali, že sa má pohnúť z miesta. Teraz však nechcete aby šiel dopredu, ale aby sa točil okolo zadku. Aby ste nemuseli koňa ťahať zbytočne za nos či za hubu, začínate s týmto cvičením v postavení proti prekážke, najlepšie proti plnej stene. Kôň samotný pohyb dobre ovládal v rámci „pozemného výcviku" vrátane prekračovania predných nôh.

obrat okolo záděPopíšeme detailne jednotlivé primárne pomôcky pri obrate vpravo. Budete postupovať tak, že

 • najprv postavíte koňa kolmo proti stene.
 • Potom sa pozriete celým telom do smeru obratu - doprava. (Pri tom sa vám vytočí do smeru obratu trup, vonkajšie - ľavé - koleno sa predsunie, vnútorné - pravé - sa dostane trochu dozadu).
 • Odtiahnete vnútornú (pravú) nohu od koňa a
 • vonkajšiu (ľavú) nohu priložíte za podbrušník.
 • Vystriete vnútornú (pravú) ruku s oťažou v lakti a upažíte, čím potiahnete koňa za ohlávku (potlačíte ho za zónu dva uzlom ohlávky z vonkajšej - ľavej - strany) a
 • začnite tlačiť vonkajšou (ľavou) nohou za podbrušníkom.
 • Môžete tento dej podporiť podporujúcou oťažou (neck reiningom) na vonkajšej (ľavej) strane šije.

Akonáhle sa kôň pohne, prestaňte vyvíjať tlak nohou a ťah rukou a pripažte ruku, čím vrátite do pôvodnej polohy vnútornú oťaž.

Keď kôň zastane, čo by mal, pomôcku znovu opakujte a takto krok za krokom robte obrat. Ak nezastane - zastavíte jeho bočný pohyb opačnou nohou a eventuálnym pôsobením na zónu 1 ho pribrzdíte v doprednom pohybe. Uspokojte sa so štvrťobratom (900).

Na samom začiatku, keď spred koňa zmizne prekážka - stena jazdiarne - sa asi kôň vydá na cestu dopredu tak, ako bol naučený, keď ste túto pomôcku používali na nácvik vykročenia. Nechajte ho pár krokov a potom ho otočíte priamou oťažou, bez toho, aby ste vyžadovali precízny obrat (môže byť oblúk) zasa o 900, čím ho dostane hlavou do stredu jazdiarne. Pokračujete k protiľahlej stene, kde ho proti nej zastavíte a opakujete manéver na opačnú ruku.

Po niekoľkých opakovaniach sa snažte už aj v smere od steny vyžadovať obrat okolo zadku, keď ste ho v doprednom pohybe pristavili krátkym pôsobením na zónu jedna (klepnete nánosníkom po nose tým, že krátko pritiahnete obe oťaže a hneď ich povolíte) a pokračujete v pôsobení priamou oťažou. Možno ho to spočiatku trochu zmätie, lebo nebude mať pred sebou stenu. Keď však budete asertívny, a budete v tlaku pokračovať, tak sa otočí.

Tu sa musí kôň vysporiadať s prvou kombináciou pomôcok. Použitie priamej oťaže, ktoré malo pôvodne vyprovokovať pohyb dopredu, bolo nasledované po prvom kroku okamžitým uvoľnením všetkých pomôcok. Teraz však budú pomôcky pokračovať. Po niekoľkých - podľa mojej skúsenosti dvoch, troch - nepodarených pokusoch to pochopí.

Musíte byť vďačný aj za jeden krok, po ktorom ostane kôň stáť. Neskôr pridávate. Ak kôň príliš vypadáva zadkom, skúste mu dať vonkajšiu nohu na plece, na koniec zóny dva, ako to bol naučený so zeme. Ak je to horšie ako s nohou na podbrušníku, skúste mu zabrániť vypadávaniu zadkom tým, že mu zatlačíte holeňou alebo pätou čo najviac vzadu, aby ste pôsobili na zónu štyri. Musíte skúšať, čomu bude lepšie rozumieť. Nie je na to recept a ako som zistil, záleží od telesnej konštrukcie koňa, čo mu bude lepšie vyhovovať.

obrat okolo záděPostupne pridávate a miesto štvrťobratu 900 budete vyžadovať polobrat - 1800 - teda čelom vzad. Po niekoľkých dňoch, keď koník pochopil, čo od neho požadujete, začnete po troške svoju nohu (holeň) približovať miestu, na ktorom má byť - t.j. asi 10 cm za vonkajším podbrušníkom. Aj ruka sa v procese výcviku, po niekoľkých týždňoch, bude postupne z temer upaženej polohy postupne dostávať nad trup koňa. Ponecháte však pretočenie zápästia ( = palec dolu, malíček hore).

Môže sa však opakovať situácia, že kôň sa bude pohybovať dopredu. Preto sa to na samom začiatku robí proti stene, aby sa tejto tendencii zabránilo. Ak sa to však znovu začne diať, vrátite upaženú ruku späť a robíte zádrž.

Naopak, ak by kôň začal cúvať, zdôraznite pomôcky priamej oťaže, aby sa vydal znovu dopredu. Pokiaľ by to robil napriek tomu, vyčkajte a prejdite na nácvik dopredného pohybu a zádrže, ktoré boli v minulom článku, a potom pokračujte tým, že okamžite po začatí cúvania dáte pomôcku na vykročenie. Toto však robte, až keď váš kôň bude vedieť, čo znamenajú obe holene priložené v poháňajúcej polohe, a čo znamená zádrž.

Vonkajšia holeň, v tejto fáze prípravy koňa, pôsobí ako iniciátor pohybu vonkajšej prednej nohy, ktorá predkračuje stojacu vnútornú. Preto pôsobí ešte aj vtedy, keď vonkajšia predná noha koňa opustí zem, a prestane pôsobiť, keď dokročí. Keď pridávate jednotlivé kroky, vždy vonkajšia holeň pôsobí pulzujúco. Pritlačí - kôň zodvihne prednú - krátkym zosilneným tlakom ho prinútite predkročiť - dokročí, okamžite povolíte a celý cyklus sa opakuje.

Po tom, ako kôň pochopil začiatok práce, dodržiavate zásadu, že keď pôsobí ruka, nepôsobí holeň. Samozrejme, že nie absolútne. Vnútornou priamou oťažou iniciujete zodvihnutie rovnostrannej (vnútornej) prednej nohy a pôsobíte ešte chvíľku, aj keď sa zdvihne vnútorná predná noha. Vonkajšou holeňou iniciujete pohyb vonkajšej prednej nohy a pôsobenie bude pretrvávať, aj keď je vonkajšia predná vo vzduchu, aby ste docielili je prekročenie vnútornej prednej nohy (medzitým dopadne vonkajšia zadná).

Neskôr nahradíte priamu oťaž a do istej miery aj holeň, oťažou podporujúcou.

Najlepšie je hmotnostnú pomôcku v tejto fáze nepoužívať. Väčšina jazdcov však má akési stereotypy, ktorých sa iba ťažko zbavuje. Preto:

 • Ak počítate s koňom do klasického jazdenia, tak po tom, ako ste sa pozreli do obratu celým telom, zaťažíte vnútornú panvovú končatinu koňa tak, že sa postavíte viacej do vnútorného strmeňa a trochu sa zakloníte.
 • Ak počítate s koňom do westernového jazdenia, tak sa veľmi jemne zalomíte v páse smerom von z obratu a koňa si „tlačíte pod sebou". Tým si pripravíte cestu na budúce používanie hmotnostnej pomôcky1.

Musíte však dbať na to, aby tieto presuny váhy boli minimálne a mladého koníka nerušili. On ešte sám nemá žiadnu rovnováhu a tým, že by sa sústredil na udržanie svojej rovnováhy, nevnímal by tie pomôcky, ktoré sú nosné.

V oboch prípadoch, keď koník rozumie, o čo ide, sa snažíte používať pomôcky oťažami aj holeňami čo najjemnejšie a docieliť, aby koník robil obrat okolo zadku na veľmi slabé pomôcky.

Tento cvik je veľmi vhodný aj na gymnastiku. Kôň ho však musí dobre ovládať, dobre mu rozumieť. Veľmi dobrým gymnastickým cvikom je vykonávať obrat okolo zadku smerom k stene z druhej stopy. Znamená to, že koník je postavený v druhej stope (cca 1,5 - 2 m od steny jazdiarne), rovnobežne so stenou, a obrat vykonávate smerom ku stene. To koníka donúti urobiť riadne podsadenie, lebo stena mu nedovolí ísť dopredu. Možno to však robiť až v pokročilejšom štádiu obsadania, keď podstatu cviku pochopil a reakciu na základné pomôcky má naučenú, a tiež s rozumom, aby ste si nenaučili koňa pri obrate cúvať.

b) Postup pre nácvik obratu okolo zadku z kroku

Treba ho cvičiť až potom, keď kôň rozumie zadržujúcim pomôckam oťažou.

 • Vediete koňa v kroku na kruhu na zahodenej oťaži.
 • Pomocou vonkajšej holene, vnútornej priamej oťaže a vonkajšej podporujúcej oťaže špirálovito zmenšujete kruh.
 • V istom momente, keď už má kôň tendenciu ísť na dvoch stopách, sa veľmi mierne zakloníte, čím koňovi v budúcnosti budete dávať návestie na spomalenie,
 • potom dáte oboma oťažami zádrž (pôsobíte na zónu jedna) a zaujmete polohu, ktorá bola popisovaná pri nácviku obratu okolo zadku zo stoja.
 • Pozriete sa viacej do obratu,
 • oboma prednými oťažami, okrem zádrže, koňovi vediete predok (priamou aj podporujúcou) a
 • vonkajšou holeňou za podbrušníkom ho tlačíte do obratu, pričom
 • vnútornú holeň máte od koňa, nedotýkate sa ho.

Akonáhle kôň urobí jeden, najviac dva kroky žiadaným spôsobom, vystriete ruky dopredu (= prestanete ho ťahať za nos), dáte obe holene v poháňajúcej polohe, postrčíte ho zadkom a necháte ho kráčať voľne priamo dopredu na zahodenej oťaži (=odmena), aby ste ho za chvíľu zobrali zasa na kruh a urobili to isté znovu na rovnakú ruku.

Začínate na horšiu stranu koňa a keď vie na jemné pomôcky urobiť 3-4 kroky v postavení obratu okolo zadku, cvičíte na druhú ruku.

Budúceho westernového koníka potom môžete takto cvičiť aj v kluse.

Niekedy je lepšie začínať cvičenie štvrťobratom proti stene. (Vydáte sa kolmo na stenu a pred jej dosiahnutím dáte pomôcky k štvrťobratu okolo zadku, čím sa dostanete do stopy na stene). Treba zas zistiť, čomu práve váš koník lepšie rozumie, a v tom potom pokračovať.

Niekoľko poznámok:

Priama oťaž ovláda rovnostrannú hrudníkovú končatinu koňa (prednú nohu) a robí sa ňou obrat okolo zadku.

Nepriama oťaž ovláda protistojnú panvovú končatinu koňa (zadnú nohu) a robí sa ňou obrat okolo predku.

Ich správne nacvičenie vytvára základ pre ohýbanie koňa a prácu na dvoch stopách.

1 Je to súčasne aj jasný prípad toho, že nejde o fyziku, ale o učenie. Po roku jazdenia pomocou westernových pomôcok hmotnosťou budete dokonale presvedčený, že si koňa „tlačíte pod seba", a po roku jazdenia klasicky budete presvedčený, že kôň podchytáva zmenu vášho ťažiska, čo je logickejšie.

Podobné články

Dnešním dílem se s vámi autor našeho seriálu MUDr. Karol Hollý loučí. Kdo postupoval podle jeho rad, bude mít pod svým sedlem spokojenou a spolehlivě…

Konečně v sedle mladého koně zvyšujeme tempo! Karol Hollý radí a podrobně popisuje, jak ho v klidu naučit pod jezdcem klusat i cválat - a jak…