Výcvik mladého koňa - záverom...

20. 12. 2013 Karol Holly Autor fotek: Dominika Švehlová

Dnešním dílem se s vámi autor našeho seriálu MUDr. Karol Hollý loučí. Kdo postupoval podle jeho rad, bude mít pod svým sedlem spokojenou a spolehlivě obsednutou remontu, která bude znát naprosté základy jezdecké práce. A díky způsobu práce s ní má otevřené dveře k dalšímu zdokonalování jejich jezdeckých dovedností - k cílenému přiježďování a výcviku pro určité jezdecké disciplíny.

Bočné chody (side pass) v kroku

Význam učenia koňa stranovým pohybom spočíva v tom, že

 • kôň si pri cvičení bočných chodov lepšie uvedomuje polohu jednotlivých končatín,
 • naučí sa nešľapať si po nohách,
 • zlepšuje si rovnováhu v neprirodzených podmienkach,
 • zlepšujú sa jeho komunikačné schopnosti s jazdcom a
 • je to základ, pre budúce ohýbanie koňa.
 • Okrem toho sú to veľmi praktické cvičenia pre bežné jazdenie (napr. pri otváraní a zatváraní vrát).

ustupovanie na holeňK tomuto cvičeniu pristupujete, keď je funkcia holene koňom prijatá a rozumie jej. Keď vie urobiť na ľahkú pomôcku holeňou obrat okolo predku aj zadku, keď rozumie aj poháňajúcej funkcii holene. Keď rozumie priamej, nepriamej aj podporujúcej oťaži a podrobuje sa jej.

Postavíte koníka proti nejakej pevnej prekážke - stene, múru, alebo ohrade. Ak chcete, aby kôň ustupoval doľava a oťaž máte na ľavej strane, tak použijete priamu oťaž, ktorou vediete jeho predok doľava, ale súčasne pravou holeňou pôsobíte na úrovni zóny IV tak, že sa mierne zalomíte v páse doprava a tlačíte pravú nohu pod seba (sprava doľava). Ľavú nohu dávate od koňa tak, že súčasne ťaháte strmeňom sedlo doľava. Veľmi pravdepodobne sa kôň pohne. "Pochválite" ho za to tým, že povolíte tlak. Pôsobíte pulzne.

Je však pravdepodobné, že sa kôň nepohne práve tak, ako by ste si to predstavovali. Dopredu vykročiť nemôže, lebo má pred sebou prekážku. Môže však začať robiť napríklad obrat okolo zadku. Vtedy ho pristavíte podporujúcou oťažou zo strany, na ktorú sa predok pohybuje, a holeňou posunutou dozadu vyžadujete, aby ustúpil zadkom. Pokiaľ by chcel robiť obrato okolo predku, pridáte priamu oťaž vpredu, podporenú opačnou podporujúcou oťažou, aby predok nezaostával. Podľa toho, ktorá časť tela zaostáva, tak na tú pôsobíte tým, že zmeníte miesto pôsobenia holene alebo oťaže. Nezabúdate začínať od nuly a prestať s tlakom, akonáhle vám koník vyhovie.

Ak máte oťaž na pravej strane, použijete podporujúcu oťaž (neck reining) sprava doľava.

Ak máte upnuté na ohlávke obe oťaže, ľavou pôsobíte priamo a pravou podporujúco.

K spomínanému zalomeniu v páse: Spočiatku, je asi koník trochu zmätený z opačného posunutia hmotnosti. Treba si uvedomiť, že znovu ide iba o jeden z budúcich podmienených podnetov, tzv. diferenciálny podnet, ktorý uľahčí koníkovi rozlíšiť, či sa má pripraviť na bočný chod, alebo na ohýbanie pri predozadnom pohybe.

Na začiatku to môže byť – a často aj býva – raz predok, raz zadok. Keď koník ustúpi zadkom, pôsobíte oťažou vpredu, keď predkom, pôsobíte holeňou vzadu. Neskôr dbáte na to, aby šiel pekne všetkými štyrmi v krokovom nohoslede a v kolmom postavení vzhľadom k stene.

Takisto sa môžete stretnúť s nežiadúcimi reakciami, ktoré vyplývajú z toho, že koník nechápe, čo od neho požadujete, najmä ak ste vo výcviku postupovali príliš rýchlo. Kôň vám môže začať cúvať, prípadne sa otáčať a ísť dopredu. Na tomto stupni výcviku už viete tieto chyby korigovať. Vždy keď vám kôň pri požadovaní prekroku nacúva, musíte si najprv zodpovedať otázku, či ste sa náhodou nepredklonili a tým ste no neposlali dozadu. V prípade že nie, tak stačí trochu sa zakloniť a dať obe holene ako pri vykročení. Naopak pri jeho snahe o vykročenie dopredu zasa pôsobíte na zónu jedna.

Niekedy musia byť, najmä na začiatku, všetky tieto pomôcky dosť výrazné aby ste docielili, že kôň urobí to, čo od neho požadujete. Nevadí. Dôležité je, že akonáhle vám kôň vyhovie, dáte mu na čas pokoj. Neskôr budú stačiť slabšie pomôcky a nakoniec bude stačiť neznateľné zalomenie v páse a tlak vonkajšej holene s miernym pôsobením podporujúcej oťaže a koník bude robiť side pass ochotne. Pokiaľ raz budete chcieť od koníka precíznu prácu, dávate patričnú pomôcku podľa nohosledu, čo je síce náročnejšie, ale oplatí sa to. Sekvencia používania pomôcok je potom:

 • priama oťaž,
 • vonkajšia holeň,
 • podporujúca oťaž.
 • Priama oťaž = vnútorná predná noha. Holeň = vonkajšia zadná noha. Podporujúca oťaž = vonkajšia predná noha. Všetky vo fáze odrazu, resp. až vznosu.

  Keď to koník robí dobre oproti prekážke, neskôr to opakujete vo voľnosti. Keď tomu rozumie, môžete od neho požadovať priestrannejšie kroky tým, že ho "postrčíte" holeňou, keď má rovnostrannú zadnú nohu vo vzduchu a podporujúcou oťažou, keď má rovnostrannú prednú nohu vo vzduchu.

  Ďalším stupňom je prekračovanie kladiny položenej rovnobežne so stenou. Niektorí odporúčajú s týmto začínať. Ja to neodporúčam, lebo kôň má tendenciu dostať sa sponad kladiny preč. Preto najprv koňa učíte pred stenou, ktorá mu nedovolí ísť dopredu, potom stenu ako pomocníka vynechávate. Neskôr sa vrátite pred stenu, ale položte si rovnobežne s ňou nejakú bariéru, kladinu alebo kavaletu tak, že stena bude koňovi pomáhať, a až neskôr ju postupne od steny vzďalujete, aby ste ju nakoniec prekračovali bokom aj vo voľnosti. Tam nad ňu koníka postavíte a ustupujete s ním doprava aj doľava. Nezabúdajte robiť vždy viacej na jeho „horšiu“ stranu.

  Ak to koník robí ochotne, tak si postavíte dve kladiny do pravého uhla. Začnete od jedného konca tak, aby mal hlavu von z priestoru vytýčeného brvnami, a akonáhle dosiahnete ich spojenie, otočíte koníka okolo zadku a pokračujete až na koniec druhej kladiny a potom idete späť. Inokedy postavte koňa hlavou dovnútra priestoru vytýčeného kladinami a v mieste ich spojenia robíte obrat okolo predku.

  Koncentrická dynamika spočíva vo vynechávaní priamej oťaže a približovaní vonkajšej holene na jej správne miesto, cca 10 cm za predným podbrušníkom. Nakoniec bude stačiť zalomenie v páse a vonkajšia holeň.

  Čo ďalej?

  Počítajte s tým, že mladé žriebä je veľmi ochotné, veľmi podrobivé, veľmi učenlivé. Keď sa s ním začne pravidelne pracovať, už sa mu to menej páči. Keď – najmä žrebček – zosilnie, tak bude mať snahu zabojovať o vidinu ničnerobenia, alebo o dominanciu. Cca po polroku pravidelnej práce po obsadnutí sa môžu začať prejavovať tieto príznaky vzdorovania. Pri asertívnom a pritom citlivom prístupe pominú veľmi rýchle. Vždy si treba najprv položiť niekoľko otázok:

  • Dal som pomôcky zrozumiteľne?
  • Neprepískol som požiadavky?
  • Nebolí nič koníka?
  • Pasuje mu sedlo? (medzitým sa osvalil).

  Keď je zdravie a kondícia koňa v poriadku, tak mu treba vysvetliť, že jeho protesty sa minú účinkom. Keď sa pokúsi vyhadzovať, nesmie sa prestať s prácou. Pokiaľ vás zhodí, treba znovu nasadnúť. Nezabúdajte, že na drvivú väčšinu rôznych neduhov je jednoduchý liek: ubrať z náročnosti a pridať terénu.

  Ďalším problémom na tomto výcvikovom stupni je jeho jazdec. Poslušný koník akoby si žiadal o pridávanie práce. Mladý konský pedagóg, nadšený z dosiahnutých pokrokov, vŕši jednu požiadavku za druhou a koník ich ochotne plní. Jazdec zahľadený do svojich úspechov akosi zabudne čítať svojho koňa a nezistí, že je už otrávený, alebo ubolený, a pokračuje vo zvyšovaní náročnosti a naťahuje strunu, až kým nepraskne. Naraz má koňa zo dňa na deň vzdorovitého, vyhadzjúceho, hádžúceho hlavou, odmietajúceho uzdenie, vzpínajúceho sa a pod. Nereflektujúci jazdec to vyhodnotí ako neposlušnosť, ako svojvôľu, a začne koňa trestať. To býva veľmi často začiatok konca. Festina lente! Keď sa nebudete ponáhľať, rýchlejšie si spravíte dobrého koňa. Nedívajte sa po iných, dívajte sa na svojho koňa. On vám povie toho najviac.

  Záverom

  Koníka máte obsadnutého, nie prijazdeného. Znamená to, že vie základné požiadavky, ktoré sa na koníka kladú, aby bol obratný v prirodzenej rovnováhe. Týmto séria článkov o príprave koníka pre rekreačné účely končí. Váš koník

  • vie pokojne stáť pri nasadaní,
  • vie meniť chody z pomalých na rýchlejšie aj naopak,
  • vie meniť smer,
  • vie vycúvať z problémov a
  • vie zastaviť.

  Dá sa teda používať ako pomerne bezpečný dopravný prostriedok. Stále je to však ešte zelený koník, teda koník, ktorý absolvoval základnú školu. Naučil sa síce písmenká, naučil sa tiež trochu čítať a písať, ale nevie ešte pravopis ani písať poviedky či básne. Vie sčítať a odčítať, ale nepozná rovnice.

  Toto všetko sa učí na ďalších stupňoch vzdelávania, ak budeme pokračovať v týchto prímeroch, tak na nižšej odbornej škole a v strednej škole, inými slovami v základnom výcviku, aby sa stal z obsadnutého koníka, koník prijazdený. Tu už rozlišujeme, či ho chceme dať na všeobecnú strednú školu, teda podrobiť ho základnému výcviku v klasickom jazdení, alebo na odbornú strednú školu, teda podrobiť ho základnému výcviku vo westernovom (alebo inom) jazdení. Tiež ho po ukončení základnej školy môžeme dať do nejakého učenia, ktorý síce strednú školu nenahradí, ale zabezpečí mu remeslo. Absolvent všeobecnej strednej školy („gymnázia“) sa môže uplatniť v skokovom, alebo drezúrnom športovom jazdení a absolvent odbornej strednej školy („priemyslovky“) sa môže uplatniť v rôznych disciplínach westernového jazdenia – trail, pracovné triedy, reining a pod. A absolvent nižšieho odborného vzdelania („učňovky“) poslúži veľmi dobre v jazdeckej turistike, dištančnom športe, alebo ako rekreačný koník pre voľné chvíle na vychádzkach. Ako maturant zo strednej školy - teda prijazdený koník - môže ísť na vysokú školu v príslušnom smere, v smere školného jazdenia. O tom však už tento seriál nie je.

  Čaká vás rozhodnutie. Buď ostanete na dosiahnutej úrovni, alebo pôjdete ďalej. Či to bude ďalšie jazdenie v prirodzenej rovnováhe koňa (turistika, vychádzky, dištančný šport ...), alebo sa dáte na kampanný či iný základný výcvik.

  Okrem snov treba zhodnotiť pri rozhodovaní ďalšie, praktickejšie premenné. Nie vždy sa pošťastí ideálny stav, že kôň, ktorého vlastníte, je predurčený na nejakú športovú disciplínu, alebo že sa vám podarí kúpiť si koňa vyhovujúceho pre ten ktorý šport či spôsob jazdy. Častejšou variantou je, že nejakého koňa máte a vyberáte si pre neho šport. Niekedy mi je smutno, keď vidím na vidieckych westernových pretekoc,h ako sa núti hafling ťažšieho typu, alebo lipicán do rýchlostných súťaží, či hucul do parkúrového skákania. Nechcem tým povedať, že hafling sa nebude vedieť obratne pohybovať medzi tyčami pole bendingu, alebo že huculík Z-kový parkúr nepreskáče. Nie je to však ich parketa. Tak isto nie je parketa plnokrvníka alebo bežného teplokrvníka behať vytrvalosť. V rekreačnom jazdení síce neplatia nejaké pravidlá, ale nemali by ste od koňa požadovať niečo, čo sa prieči jeho typu, jeho pôvodnému cieľu, pre ktorý bol vyšľachtený.

  Ďalšou praktickou premennou možného ďalšieho jazdeckého rastu je majiteľ, jazdec a vychovávateľ koníka. Môže to byť vyšportovaný, pohybovo nadaný mladík, ale aj starší pán, ktorý si chce spestriť život na dôchodku. Môže to byť ambiciózna dravá športovkyňa, ale aj stará matka dorastajúcich vnúčat, ktorým chce pripraviť pekné detstvo s koňmi. Pohybové nadanie, somatotyp, vek, pohlavie, to sú všetko premenné, s ktorými treba počítať pri rozhodovaní. Určite bude ináč pristupovať k voľbe budúcnosti svojho rekreačného koníka obéznejší starší manželský pár, ako drobná, odvážna, po adrenalínovom dobrodružstve prahnúca dievčina. Tí prví sa vydajú zrejme cestou pokojnej jazdeckej turistiky, a tá druhá možno siahne po amatérskom jazdení steeple chase alebo military. Vždy by však človek, ktorý si zvolí kone ako životných druhov, mal myslieť v dlhšom časovom horizonte, lebo koňa si obstarávate na cca dvadsaťročné spolunažívanie a za ten čas sa môže všeličo udiať.

  Touto radou, teda, seriál článkov o obsadaní rekreačného koňa končím.

  Podobné články

  Konečně v sedle mladého koně zvyšujeme tempo! Karol Hollý radí a podrobně popisuje, jak ho v klidu naučit pod jezdcem klusat i cválat - a jak…

  Obrat okolo zádě je jedním z nejcennějších stranových cviků pro jakéhokoli koně - westernového, drezurního, ale i rekreačního. Pojďme si teď s…