Úvahy o klasickém ježdění III: Ustupování na holeň, obrat okolo předku, celý překrok

19. 6. 2009 Thomas Ritter Autor fotek: Shana Ritter

Ne, název článku jsem opravdu nepřeložila špatně. Dr. Ritter v něm totiž skutečně bude mluvit o některých (v současnosti) méně používaných stranových pohybech, které však mohou být ve výcviku koně velmi užitečné.

RitterDressageLogo

„V minulosti sloužily cviky „hlava dovnitř a záď ven" jako příprava na stranové pohyby, aby naučily koně ustoupit na holeň. Později se podle pravidel Baucherovy metody začal používat obrat zádě okolo předku na místě, což mělo výhodu v tom, že i průměrný jezdec mohl koni sdělil svůj požadavek přímým způsobem, aniž by musel používat škodlivé působení pomůcek otěží."
Friedrich von Krane, Die Dressur des Reitpferdes (Campagne- und Gebrauchspferdes), 1856, 141.

V diskusích na toto téma se účastníci často přou, které cviky se považují za „klasické" a jaká kritéria určují, zda je cvik „klasický" nebo „cirkusový trik" nebo „závodní cvik".

Cviky nebo metody, které se používaly běžně v minulosti, se považují za klasické. Všechny cviky, které pomáhají zlepšit chody nebo koni vysvětlují určitou pomůcku, lze považovat za klasické.

Jsou dvě hlavní kritéria, která lze použít v rozhodování, zda je cvik klasický nebo ne. Na jedné straně je tu historický faktor, který je třeba zohlednit. Cviky nebo metody, které se používaly běžně v minulosti (především během renesance a baroka, čili „klasické" období drezury), se považují za klasické. Na mnoho z nich se dnes již zapomnělo, přestože stále mohou mít velký prospěch pro naše moderní koně.

Na druhé straně je klasická drezura založená na biomechanice a psychologii koně a jedním z jejích hlavních cílů je gymnastický rozvoj chodů koně až po jeho možné maximum, takže kůň se pohybuje s větší elegancí, lehkostí a výrazem pod jezdcem, než by se pohyboval ve volnosti. Proto všechny cviky, které pomáhají zlepšit chody nebo koni vysvětlují určitou pomůcku, lze považovat za klasické.

V časných stádiích výcviku koně, poté, co se naučil jít dopředu na rovných liniích a velkých kruzích, když se seznámil s konceptem ohnutí ježděním kruhů, rohů a oblouků, se musí naučit ohýbat a ukračovat stranou od směru, do kterého je ohnutý, takže vnitřní nohy kříží zepředu nohy vnější.

Klasickým drezurním cvikem par excellence pro ohýbání a ukračování do strany od směru ohnutí je dovnitř plec. Předtím, než jezdec přistoupí k plně vyzrálé dovnitř pleci, má smysl koně na ni připravit tím, že se mu vysvětlí mnohem jednodušší cviky, které jsou s ní příbuzné, jako je zvětšení kruhu od vnitřního lýtka, ustupování na holeň, obrat okolo předku v pohybu a celý překrok.

Dalo by se říct, že existuje gymnastická posloupnost cviků, které vedou k dovnitř pleci. I v historii existoval určitý postupný vývoj, který připravoval cestu dovnitř pleci a který lze vystopovat v klasické literatuře. Prvním z těchto přípravných cviků byl asi „hlava dovnitř a záď ven"na velkém kruhu. Baron v. Eisenberg (Wohleingerichtete Reitschule, 1748, 16) to nazýval „jedním z nejdůležitějších cviků, které se starají o to, aby byl kůň manévrovatelný". Dále vysvětluje:

„Tento cvik je také vhodný pro svéhlavé koně, kteří se staví na odpor a mají tendenci se vzpínat, kteří jsou jinak nervózní, nebo kteří ignorují pomůcky jezdce, protože tento pohyb umožní jezdci dobře umístit hlavu koně, ukončit jeho zatvrzelost a zlepšit poslušnost. Nic neučiní koně poddajnějším a nekoriguje jeho chyby a zatvrzelost efektivněji."

Eisenberg podal následující popis cviku (str. 17):

„Mohu říct, že jezdec, který ví, jak použít tento pohyb, bude schopen umístit hlavu jakéhokoli koně korektně, bez ohledu na jeho typ nebo plemeno, a bez ohledu na to, zda je jeho krk korektní nebo ne, pokud bude postupovat takto. Musí se začít v kroku, a když je kůň připravený, pokračovat v klusu, a zajistit, aby kůň šel stále dopředu v rovnoměrném tempu, protože všechno závisí na této pravidelnosti. Bude snadné vést koně v klusu, pokud se jezdec postará o to, aby svojí lehkou rukou udržel kontakt za všech okolností. Když kůň drží hlavu od směru, kam se pohybuje, jezdec musí povolit otěže, tak koni prokáže vděk za jeho úsilí. ... (Jezdec) musí také opakovaně vést vnější otěž dovnitř, aby přivedl vnější plec koně dovnitř, protože to je ten nejdůležitější prvek. Nestačí k tomu táhnout hlavu koně do kruhu a ohýbat jeho krk. Je třeba dbát na to, aby se přivedla plec koně dovnitř, což znamená, že hlava ukazuje do středu kruhu, k piláru. To je důvod, proč je pilár ve škole důležitý. Koně nelze tímto pohybem příliš mořit, zpočátku se jezdec uspokojí se čtyřmi, pěti kroky, jak kůň zesílí, žádá se více."

V knize jsou obrázky, které ilustrují Eisenbergův popis. Kůň je zobrazen v pozici podobné dovnitř pleci, jeho tělo je v strmém úhlu ke stopě kruhu, jeho hlava se dívá do středu kruhu, který je vyznačen jedním pilárem. Páteř je ohnutá od směru pohybu, takže vnitřní nohy kříží vnější. Tento cvik je velmi všestranný, protože tělo koně lze uspořádat do nekonečně různých úhlů.

Když záď zůstane venku na původní stopě a plece se přivedou na menší kruh, cvik je v podstatě dovnitř plec, zvláště když vnější přední noha a vnitřní zadní noha se pohybují po jedné kružnici.

Všechny uvedené cviky, obrat okolo předku za pohybu, ustupování na holeň na kruhu a dovnitř plec na kruhu rozpouštějí napětí a blokády koňských kyčlí, břišních svalů, krku a týlu a lze je použít pro zaktivnění vnitřní zadní nohy, díky čemuž jsou významným gymnastickým prostředkem.

Pokud tělo jezdce zůstává na původní linii kruhu, zatímco záď se pohne ven a plece dovnitř, cvik se více podobá ustupování na holeň. Tato varianta je snadnější a lze ji použít jako naprosto první úvod do práce na dvou stopách v klusu nebo kroku.

Pokud by kůň nerozuměl požadavku jezdce ustoupit "od holeně" od směru ohnutí, jezdec ho může zastavit, zvýšit úhel odklonu těla koně k linii kruhu až na 90°, takže páteř bude rovnoběžně s poloměrem kruhu a střed kruhu bude mezi ušima koně. Potom požádá koně ustupovat přímo do strany podél linie kruhu (od té stejné holeně, jako předtím) v kroku, beze změny sestavení těla koně. Tento cvik se nazývá obrat okolo předku za pohybu.

Velmi dobrým cvičením je například začít ustupováním na holeň nebo dovnitř plecí na kruhu v kroku, potom zvýšit úhel těla koně vzhledem k linii kruhu tím, že se plece přivedou více dovnitř, až bude páteř koně rovnoběžná s poloměrem kruhu. Pokračuje se pár kroky nebo čtvrtinou kruhu. Potom se jede rovně napříč kruhem. Až se kůň dostane k protější stopě velkého kruhu, změní jezdec směr a začne se ustupováním nebo dovnitř plecí na druhou ruku.

dovnitř plec v klusuHlavní chybou, které se může jezdec při těchto cvicích dopustit, je ztráta tempa (zpomalení) a nadměrné ohnutí krk před kohoutkem do strany, pokud vnější otěž dostatečně nepodpoří ohnutí vnitřní otěží, což vede k vypadnutí vnější plece. Kůň je pak křivý a utíká po vnější pleci, následkem toho přetěžuje vnější přední nohu.

Při obratu okolo předku za pohybu je další velkou chybou ztráta "uspořádání" těla koně, takže už není rovnoběžné s poloměrem kruhu, protože buď utíkají plece do strany rychleji než záď (když utíká od holeně na duté straně) nebo záď utíká do strany rychleji než předek (když utíká od holeně na vypouklé straně). Někteří koně mohu couvat, takže vnitřní zadní noha kříží vnější zezadu místo zepředu, tím se tento cvik stává neúčinným. Jiní koně budou utíkat dopředu skrze pomůcky sedem a otěžemi, což také ničí účel cviku.

Všechny tyto úhybné manévry jsou známkou ztuhlosti kyčlí koně. Pokud kůň couvá, není ve skutečnosti ještě před pobízejícími pomůckami. Pokud kůň zmenšuje kruh, když je jeho plec vyvedená dovnitř, ještě není skutečně poslušný na vnitřní holeň a vnější otěž. Zadní nohy stále sunou více, než kolik jsou ochotné nést, a kůň ještě není „na sedu". Pokud zpomalí tempo, kůň ještě není dostatečně před pobízejícími pomůckami.

Všechny tyto cviky lze vysvětlit koni prací na ruce bez hmotnosti jezdce v sedle. Tímto způsobem to kůň snáze pochopí, než když se to rovnou učí s jezdcem v sedle.

Když kůň rozumí obratu okolo předku v pohybu a ustupování na holeň nebo dovnitř pleci na kruhu, může po něm jezdec chtít zmenšit obdélník po prvním rohu dlouhé stěny ustupováním na holeň po diagonále od vnější holeně. Kůň se nejdříve sestaví k vnější ruce. Popřípadě se tento cvik změní v poloviční překrok, pokud je kůň ohnutý do směru pohybu.

V tomto stádiu může jezdec po koni chtít taky ustupování na holeň podél dlouhé stěny. Přitom ho nechá ustoupit zádí dovnitř a ohne mu hlavu ven z jízdárny. Pokud je celá páteř ohnutá ven, nazývá se tento cvik kontra dovnitř plec. Pokud je páteř naopak ohnutá do jízdárny a vnější nohy kříží zepředu vnitřní, cvik se nazývá dovnitř záď. U správného ustupování na holeň je páteř relativně rovná, ale hlava je ohnutá trochu od směru pohybu.

Obecně platí, že ohnutí od směru pohybu je pro koně snadnější než ohnutí do směru pohybu. Jinými slovy dovnitř plec a kontra dovnitř plec jsou pro koně jednodušší než dovnitř záď, renvers a poloviční překrok.

Pokud má jezdec problém přimět koně, aby ustoupil zádí nebo plecí, pomůže mu, když zastaví a koně postaví kolmo ke směru pohybu. Kůň tak bude mít záď v jízdárně a hlava bude ukazovat ke stěně nebo naopak: plece půjdou dovnitř a záď ke stěně. Jakmile je tělo koně rovnoběžně s krátkou stěnou (pokud se pohybuje po dlouhé stěně, po střední linii nebo po čtvrtinové linii), jezdec chce po koni, aby ukračoval přímo do strany od stejné holeně jako předtím, přičemž nejdříve bude kůň ohnutý od směru pohybu. Později může být kůň ohnutý do směru pohybu. Po několika krocích se jezdec vrátí k původnímu ustupování na holeň, aby otestoval, že kůň porozuměl požadavku ustupování na holeň. Tento pohyb se nazývá celý překrok. I jemu se kůň může snažit uniknout, podobně u obratu okolo předku za pohybu. Může ztratit "uspořádání" těla, když půjde plec rychleji než záď nebo naopak, kůň může začít couvat, utíkat dopředu skrze sed a vnější otěž nebo házet hlavou (následek ztuhlosti v týlu a krku).

poloviční překrok na ruceJak je vidět, ustupování na holeń může být dobrou přípravou pro skutečné stranové pohyby. Jezdec může snížit požadavky a nejdříve bude po koni chtít, aby na pomůcku pouze pohnul plecí nebo zádí do strany - dovnitř nebo ven od stopy, po níž jede, a nebude po něm vyžadovat přílišné ohnutí páteře. Když to kůň zvládne, jezdec může přidat ohnutí. Obecně platí, že ohnutí od směru pohybu je pro koně snadnější než ohnutí do směru pohybu. Jinými slovy dovnitř plec a kontra dovnitř plec jsou pro koně jednodušší než dovnitř záď, renvers a poloviční překrok.

Podobné články
Kůň a jezdkyně v rovnováze

Rovnováha není všechno, ale bez ní nic nefunguje. Ani soulad, ani cviky. Vybalancovat dvě těla a dvě mysli není snadné – ale krásné, když se to…

Chcete si ověřit, jak váš kůň zvládl základní výcvik a zjistit, jak moc velký je z něj pohodář? Pak je dnešní článek šitý na míru právě vám!