Úvahy o klasickém ježdění III: Kmih

2. 7. 2009 Thomas Ritter Autor fotek: Shana Ritter

Kmih je pojem, který neodmyslitelně patří do drezurního nebo parkurového ježdění, přesto ho různí autoři vysvětlují různě. Aby toho nebylo málo, podívejme se, jak o něm uvažuje Dr. Thomas Ritter.

artisticdressagelogo.jpg

„Měli byste být nepřáteli těžkosti, dokonce i duševní.
Tak budete lehcí pro svého koně.
Pokud je vaše srdce lehké,
je i vaše ruka.
Pokud je vaše srdce lehké,
řídí vás vpřed.
Nic neřídí dopředu ty, kteří mají
melancholické, těžké srdce.
Ale dopředu znamená vše."
Rudolf Binding (Reitvorschrift für eine Geliebte, München, str. 13)

Energie je nezbytným předpokladem kmihu, je to jeho surovina. Podobně jako mnoho významných pojmů, má i tento svoji psychickou i fyzickou složku. V psychické rovině je energie připravenost koně využít svoji plnou sílu k nesení jezdce. Během lekcí často chci po svých žácích, aby přiměli koně zvýšit kmih a zlepšit výkonnost. To znamená, že kůň musí zvýšit svůj výdej energie, což začíná v jeho mysli a srdci, než se to vůbec projeví fyzicky.

prodlklusVe fyzické rovině odpovídá energie určitému svalovému napětí, určité „míře vibrace". Alexis L'Hotte jí říká „vibrující záď". Svaly koně by měly být cítit, jako by byly nabité elektřinou, jen čekají na nejmenší náznak ze strany jezdce, aby mohly vyprázdnit svoji nahromaděnou energii. To je to, co cítíte, když koně například vypustíte ze shromážděného klusu do prodlouženého, nebo když na lehký dotyk holení spustíte ze zastavení piafu.

(Pozn. překl.: „Engagement" je anglické slovo, které lze z jezdeckého hlediska jen těžko přeložit do češtiny. Mohl by se použít výraz „aktivita zádě". Ale, jak je vidět, i anglicky mluvící trenéři s tím mají problém:)
„Engagement" je typický anglický výraz. Nedokážu pro něho najít skutečný německý ekvivalent a neznám dostatečně dobře všechny francouzské termíny. Podle mě výraz „engagement" používají různí lidé různě. Já osobně ho definuji jako míru, do jaké zadní nohy došlapují pod těžiště, tj. jak daleko dopředu vykročí. Jiní jezdci ho asi budou definovat jinak, obvykle se jejich výklad bude překrývat s výrazy energie, kmih a možná i shromáždění.

Na rozdíl od pojmů energie a „engagement" je kmih (německy „Schwung") členem původní výcvikové škály, jak ji formulovaly německé armádní jezdecké instrukce z roku 1912 (Heeresdienstvorschrift 1912) a jako jejich pokračovatelé také Směrnice jezdectví a vozatajství (Richtlinien für Reiten und Fahren), jejichž autorem je Německá jezdecká federace FN.

Já chápu kmih jako vícesložkový koncept a ne jako jediný prvek. Myslím, že je složitější, protože to není nic, co byste mohli po koni chtít přímo, především po netrénovaném koni. Je to produkt několika jiných, mnohem základnějších prvků, kterých je třeba dosáhnout, než bude možné předvést samotný kmih. Energie a posun již zde musí být, ale kmih je ještě kultivovanější forma energie.

piafaHlavním předpokladem kmihu, vedle energie a posunu, je uvolnění, narovnání a rovnováha: Rovnováha proto, že pouze když všechny čtyři nohy nesou stejnou hmotnost, může jezdec regulovat u koně nosné a posuvné síly a jejich vzájemný poměr s potřebnou přesností. Rovnováha obsahuje určitý stupeň podsazení zádě, což je potřebné k tomu, aby jezdec určil směr posunu. Čím více může jezdec nasměrovat posun ve vodorovné rovině, tím bude chod pružnější, tj. tím více vyrobí kůň kmihu.

Uvolnění je nutné proto, že pouze uvolněné tělo a mysl dovolí energii vytvořené zadníma nohama projít celým tělem koně zezadu do huby a zpět. Napětí naopak působí jako blokáda, která polkne většinu energie a umožní pouze její malé části, aby prošla. To vede k tomu, že jezdec často zintenzívní své pomůcky, místo aby odstranil blok.

Z trochu odlišného úhlu pohledu: pouze uvolněné tělo umožní koni použít všechny klouby v maximálním rozsahu pohybu. Jakákoli ztuhlost automaticky redukuje jejich pohyblivost.

Narovnání je potřebné proto, že pouze tehdy, když síly zadních nohou jsou nasměrovány přímo dopředu k těžišti, nedojde ke ztrátě energie, a mohou pracovat jako skutečné pružiny, které jsou stlačovány a uvolňovány v pravidelném rytmu, kdy už samotné uvolnění poskytuje potřebný podnět pro opětovné stlačení pružiny v následujícím kroku: kůň se stává perpetuum mobile.

Když se uvolnění, rovnováha, narovnání a také kultivovaná energie sejdou, zvýší se pružnost a výraz chodů koně. Rodí se kmih a kadence. Lze říct, že kmih je maximální zkultivování energického posunu zadních nohou, a kadence je zkultivování pravidelnosti rytmu. Kadence a kmih společně vytvářejí brilantnost. Když narovnaný a vybalancovaný kůň podsadí záď vzhledem k míře posunu, zvýšení kmihu také nepřímo zvýší i shromáždění.

Podobné články
Kůň a jezdkyně v rovnováze

Rovnováha není všechno, ale bez ní nic nefunguje. Ani soulad, ani cviky. Vybalancovat dvě těla a dvě mysli není snadné – ale krásné, když se to…

Chcete si ověřit, jak váš kůň zvládl základní výcvik a zjistit, jak moc velký je z něj pohodář? Pak je dnešní článek šitý na míru právě vám!