Úvahy o klasickém ježdění III: Jak zlepšit ohýbání koně na malých kruzích

30. 7. 2009 Thomas Ritter Autor fotek: archiv autora

Chcete zlepšit prostupnost svého koně, přesnost svých pomůcek a vaši vzájemnou hermonii? Dr. Thomas Ritter si pro vás připravil poněkud praktičtější "úvahu", spíš malý tip na užitečné drezurní cvičení.

ritterlogo

Staří mistři zjistili, že rovnováha a poddajnost jsou základními stavebními kameny drezury, protože jsou předpokladem poslušnosti, obratnosti, lehkosti, kmihu a shromáždění. Skoro všichni autoři 19. a počátku 20. století vyzdvihují význam těchto dvou konceptů a tráví mnoho času vysvětlováním, jak je vyvinout a zlepšit gymnastickým procvičováním. Srdcem jejich cvičení jsou většinou obraty a kruhy různé velikosti, které po koni vyžadují laterální ohnutí páteře (do strany). Když kůň zvládl tyto základní cviky na jedné stopě, lze je jezdit i na dvou stopách v celé rozmanitosti stranových pohybů.

Existuje nekonečně mnoho možností, jak kombinovat malé a velké kruhy a osmičky se základními jízdárenskými figurami, a každý jezdec by měl být kreativní a pokoušet se o sestavení svého vlastního cvičení složeného z těchto základních ingrediencí. V tomto článku chci uvést jeden příklad toho, jak to lze provádět:

Rád začínám relativně jednoduchou figurou složenou z rovných linií, obratů a kruhů. Seznámím koně s pracovním prostorem tím, že projde celou figuru jednou nebo dvakrát v kroku. Když kůň chápe, kam jdeme, začnu přidávat k tomuto základnímu vzoru prvky, které mu propůjčí komplexnost a zvýší stupeň jeho obtížnosti. Krok je dobrý chod pro vysvětlení nového cviku koni a jezdec může v klidu vše promyslet, protože se pohybuje pomalu. Když figuru projedeme hladce, jezdím v klusu, což už samo o sobě zvýší stupeň obížnosti. A nakonec stejné cvičení projedu ve cvalu, což je ještě náročnější.

Tento přístup má velkou výhodu v tom, že stejné základní figury lze použít pro prakticky jakéhokoli koně. Ve své nejjednodušší podobě může mít toto cvičení obtížnost „ZM" a pokud se k němu budou přidávat další prvky, může postoupit na úroveň obtížnosti „Z", „L", „S" atd. Další výhodou je to, že díky „stavebnicovému" pojetí existuje nekonečně mnoho variací tohoto základního tématu. Tak lze cvičení oživit a obměňovat ho podle potřeb konkrétního koně. Díky tomu je výcvik flexibilní a zajímavý pro koně i jezdce.

Nejdříve popíšu základní verzi celého cvičení:

Začíná se po celé jízdárně na levou ruku. V B obratem vlevo půl jízdárny. Tento obrat je vlastně roh.

farrahJakmile dojdete na první čtvrtinovou linii jízdárny (pozn. překl.: linie rovnoběžná s dlouhou stěnou ve vzdálenosti 5 m od B), začněte hned malý kruh o průměru 10 m vpravo. Tento malý kruh je orámován dlouhou stěnou, středovou linií (pozn. překl.: linie spojující C a A) a linií poloviny jízdárny (pozn. překl.: linie spojující B a E). Na tomto kroužku zůstaňte, dokud se kůň nepodvolí jeho stopě tím, že se přizpůsobí kruhu ohnutím celého těla.

Když je kůň připravený, opusťte malý kruh s pokračujte na půl jízdárny, čili po linii od B do E.

Když křížíte druhou čtvrtinovou linii (vodorovná s dlouhou stěnou, 5 m od E), začněte malý kruh o průměru 10 m vlevo. Tento malý kruh je orámován protilehlou dlouhou stěnou, středovou liníí a linií poloviny jízdárny. Opět na něm zůstaňte, dokud kůň nenajde svoji rovnováhu na novém kruhu.

Potom přidejte další malý kruh o průměru 10 m vpravo, čili uděláte osmičku se středem na linii poloviny jízdárny. Oba dva tyto malé kruhy se tedy dotknou dlouhé stěny 5 m na obě strany od E a středové linie na obě strany 5 m od X - jednou nalevo, podruhé napravo.

Pokud jste spokojeni s kvalitou tohoto posledního malého kruhu vpravo, opustíte figuru tím, že budete pokračovat po dlouhé stěně na pravou ruku.

Toto je základní podoba celé figury. Když budete studovat tento cvik, zjistíte, která jeho část je pro koně skutečnou výzvou, a můžete experimentovat s různými způsoby, jak koni pomoct a jak provést přechody mezi různými prvky celé figury plynule.

Nabízím vám pár rad, jak koni ulehčit projetí celé figury:

Předtím, než uděláte první obrat vlevo z dlouhé stěny v B, přeneste svoji váhu na vnější (pravou) zadní nohu koně. Během obratu přeneste váhu na vnitřní (levou) zadní nohu. Ta se během krátké chvilky zase stane vnější zadní nohou, když vjedete na první malý kruh vpravo.

Staří mistři objevili, že kvalita každého obratu nebo kruhu závisí na tom, jak dobře jezdec dokáže kontrolovat vnější zadní nohu koně, tj. jak dobře dokáže ohnout vnější zadní nohu mezi tělo koně a zem. To je důvod, proč pomůže posunout váhu na levou zadní nohu před tím, než začneme malý kruh vpravo. Konec obratu vlevo z písmene B je proto místo, kde kůň musí změnit ohnutí doprava, aby byl schopen začít malý kruh vpravo. To lze účinně podpořit tím, že koně obejmeme (novou vnitřní) pravou holení, jako bychom po něm chtěli od této holeně jeden nebo dva kroky ustupování doleva, a zkrátíme (novou vnitřní) pravou otěž.

Když pak vjedete na malý kruh vpravo, můžete přesunout váhu na vnitřní zadní nohu na několik kroků, abyste ji více ohnuli.

Před následujícím malým kruhem (vlevo), který začíná 5 m před písmenem E, přesuňte váhu na pravou zadní nohu, která je v tomto novém obratu tou vnější. Přesunutí váhy na novou vnější zadní nohu před obratem umožní koni zvednout jeho kohoutek a plece a více aktivovat vnitřní zadní nohu a přimět ji došlápnout pod tělo. Pokud jezdec před obratem zapomene takto změnit rovnováhu svého koně, ten pravděpodobně padne po vnitřní pleci do obratu, což zabrání vnitřní zadní noze došlápnout dobře pod tělo. Kůň se opře do vnitřní otěže a ohne se ven a celý cvik ztratí na svém gymnastickém významu.

Během přechodu z malého kruhu vlevo na malý kruh vpravo před písmenem E jezdec zopakuje přesunutí váhy na novou vnější zadní nohu koně, což bude nyní levá.

mateoNa malém kruhu často koni pomůže jet ve velmi mírném (téměř neviditelném) ustupování na holeň od vnitřní holeně, a to na jeden či dva kroky, jako by jezdec chtěl dostat záď i plece koně na mírně větší kruh. Tím přesune váhu z vnitřní plece koně na vnější zadní nohu. Přestože se tomu konvenčně říká ustupování na holeň, hlavním cílem by mělo být zhoupnutí pánve jezdce ven z kruhu, takže kůň bude vyžádán, aby následoval jeho sed a hmotnost. Vnitřní holeň pak bude koně více podporovat, aby zůstal pod sedem jezdce.

Přesouvání váhy z jedné zadní nohy na druhou během přípravy na následující obrat je pro mnoho koní velkou výzvou, protože zahrnuje změnu rovnováhy a ohnutí. Pokud je kůň ještě nezvládne provést hladce v klusu, je třeba vše procvičovat v kroku, dokud tyto změny nebudou skutečně plynulé. Úkolem jezdce je zde přijít na to, kdy a jak přizpůsobí svůj sed, aby byl v takové pozici, která povede jeho koně nenápadně skrze jednotlivé části tohoto cvičení.

Jakmile kůň dokáže projít celou figuru v kroku, zkuste klus. Když dokáže jít v klusu, přidejte na rovné linii dovnitř plec. Například začněte dovnitř plecí vlevo na první dlouhé stěně k B. Pak obrat vlevo v B, projeďte první malý kruh o průměru 10 m vpravo, pokračujte dál do E opět v dovnitř pleci. Před E projeďte druhý malý kruh o průměru 10 m (vlevo). Potom pokračujte v osmičce, čili malým kruhem vpravo a ukončete cvičení dovnitř plecí na dlouhé stěně mezi E a rohem jízdárny.

V dovnitř pleci musí být společná masa koně a jezdce podepřená vnější zadní nohou koně, takže se zvýší volnost vnitřní lopatky, aktivita vnitřní zadní nohy se zlepší a vnější zadní noha nemůže ukročit ven a pryč od těžiště.

Pamatujte na to, abyste vždy nejdříve zajistili nové ohnutí před tím, než vjedete do obratu, a abyste přesunuli váhu na vnější zadní nohu koně, než po něm budete chtít nové ohnutí. Jakmile koně ohnete a vjedete do obratu, můžete přesunout váhu na novou vnitřní zadní nohu - to bude záležet na tom, co kůň právě potřebuje. Nezapomeňte, že hlavní pomůckou do obratu je rotace jezdcovy pánve. Naklonění se dovnitř bez rotace pánve je jako zatáčet na kole, čili bez ohnutí. Vnitřní holeň a otěž podporují ohnutí. Vnější holeň a otěž podporují obrat. Vnitřní otěž nemůže koně otočit, protože by blokovala vnitřní zadní nohu a hodila by koně na plec na tužší straně.

Začněte jednoduše a nechejte cvičení, aby se rozvíjelo. Zkoušejte variace na jedno téma tím, že budete nahrazovat nebo přidávat různé prvky nebo měnit jejich pořadí. Neexistuje dobré nebo špatné sestavení této figury. Vždy je k dispozici mnoho možných alternativ. Některé z těchto alternativ mohou s určitým koněm nebo určitý den přinést lepší výsledky. Zkoušejte, co zrovna dnes u vašeho koně zafunguje nejlépe.

Podobné články

Finále Super Cupu Global Champions League, kterým vyvrcholila galashow světového parkuru Prague Playoffs v libeňské O2 areně, bylo napínavé až do…

Autorka článku Alena Brandt a její šestiletá hanoverská klisna Dinara

Šestiletá Dinara vyráží se svou majitelkou Alenou na první pořádné dobrodružství – třináctikilometrovou cestu na ranč s přenocováním a absolvováním…