Definitivní rozhodnutí soudu - kauza A. Pejos

ČJF byla v těchto dnech uvědoměna o rozsudku Městského soudu v Praze, který definitivně zamítl rozsudek soudu I. stupně, dle kterého rozhodnutí žalované ČJF žalobcem panem Alekem Pejosem (týkající se rozhodnutí disciplinární komise ve věci dělení Východočeské oblasti) nebylo v souladu se stanovami a zákonem... /více../

Naopak Městský soud rozhodl, že soud I. st. se s žalobou nevypořádal správně. Za prvé proto, že z disciplinárního řádu neučinil správná skutková zjištění, a za druhé provedl nesprávný výklad disciplinárního řádu.

Naopak potvrdil, že ČJF postupovala zcela v souladu se svým diciplinárním řádem a soud ani na disciplinárním řádu samotném neshledal žádné pochybení.

Postup jednotlivých kauz, řešených disciplinární komisí ČJF, si můžete připomenout na tomto odkazu: Disciplinární řízení ČJF

Obsah kauzy ve zkratce - zápis "Rozhodnutí DiK ČJF ze dne 18.12.2007":

Dle doložených písemných materiálů, výpovědí svědků a obviněných pana Jeřábka a pana Kupky je zřejmé, že v dopise generálnímu sekretáři ČJF ze dne 19. 4.2007 a na sumaři hlasů z oblasti pan Alek Pejos falšoval podpisy pana Jeřábka a pana Kupky. Tímto svým jednáním se dopustil obviněný pan Pejos podvodu.
Obvinění pan Jeřábek a pan Kupka při výslechu nejprve shodně potvrdili, že dotyčné dokumenty nepodepsali a nebyli schopni vysvětlit, jak byly dokumenty podepsány jejich jmény. Po konzultaci s panem Pejosem tvrdili, že o věci věděli. Toto své tvrzení však dostatečně věrohodně neprokázali. Dále bylo svědecky dokázáno, že nejméně ve dvou případech obviněný pan Pejos uvedl v omyl subjekt, který mu v dobré víře dotazník podepsal ve smyslu pro rozdělení, avšak v oficiálním dotazníku rozeslaném OV ČJF toto rozdělení oblasti nepodpořil.

Celý zápis je ke stažení pod článkem.

Kauza Alek Pejos - dělení Východočeské oblasti - předchozí postup:
8.8.2007 Podán podnět k prošetření postupu při dělení VČ oblasti (VV)
5.9.2007 Zahájení disc. řízení
18.12.2007 Rozhodnutí DiK zastavení činnosti na 2 roky - úhrada nákladů řízení DiK: 10 000 Kč
2.1.2008 Odvolání proti rozhodnutí DiK
13.2.2008 Rozhodnutí Zvláštní odvolací komise: potvrzeno rozhodnutí DiK - úhrada nákladů řízení ZOK: 15 000 Kč

Podobné články
ČJF

Přinášíme skvělou zprávu pro všechny příznivce parkurového skákání! Zástupci ČJF si z právě končící General Assembly FEI 2022 odváží výbornou zprávu,…

ČJF

Antidopingový výbor ČR zve na webinář s názvem ,,Pozitivní dopingový test, a co teď?“, který se uskuteční 3. 8. 2022 od 18:00 - 19:30. Během webináře…