Vojtěška: Je lepší zkrmovat před ježděním seno nebo granule?

17. 4. 2024 Clair Thunes Autor fotek: Shutterstock.com Zdroj: The Horse

Uskutečněné výzkumy doložily, že zkrmování vojtěšky před zátěží snižuje kyselost žaludku a nabízí tak úlevu koním náchylným k vředům. Je lepší volba vojtěškové seno nebo granule?

Otázka: Svého koně, který má problém se žaludečními vředy, krmím před ježděním vojtěškou, protože jsem slyšel, že vápník obsažený ve vojtěšce funguje jako antacidum. Nedávno mi ale bylo řečeno, že vojtěškové pelety tento efekt nemají a že bych měl místo nich krmit vojtěškové seno nebo řezanku. Je pravda, že zkrmování granulované vojtěšky je méně vhodné než vojtěškové seno nebo řezanka?

Odpověď: V prevenci i léčbě žaludečních vředů u koní hraje roli potlačení kyselosti, čili udržení pH na vyšších hodnotách. Schopnost odolávat změnám pH se nazývá pufrovací kapacita. Tu mají i koňské sliny či samotná potrava v žaludku, přesto asi nejvíc dokáže vyrovnávat pH vojtěška. Nejenže podporuje tvorbu slin, pokud ji přijímá v podobě sena, senáže nebo čerstvé píce, ale obsahuje hodně bílkovin a vápníku, což jsou samy o sobě dobré pufry. To doložilo mnoho uskutečněných výzkumů. Ve studii provedené na americké univerzitě Texas A&M University byli koně rozděleni do dvou skupin. Obě skupiny dostávaly stejné množství krmiva. Jedna skupina koní ale byla krmena lučním senem a kompletní krmnou směsí a druhá vojtěškovým senem a stejným množstvím stejného druhu kompletní krmné směsi. Na začátku studie byl každý kůň gastroskopicky vyšetřen, aby se zjistilo, zda má žaludeční vředy, a pokud ano, jaká je jejich závažnost. Testovací období, kdy koně dostávali jeden nebo druhý typ diety, trvalo osmadvacet dní. Poté byli koně znovu vyšetřeni, zda se některé existující vředy zlepšily nebo zhoršily či se objevily nové.

Vědci zjistili, že skóre závažnosti vředů bylo výrazně nižší, když koně konzumovali vojtěškové seno ve srovnání s lučním senem. Výsledky jednoznačně doložily, že projevy syndromu žaludečních vředů (EGUS) u skupiny koní krmených vojtěškou se v porovnání se skupinou koní krmených lučním senem významně snížily. U jedenácti z dvanácti koní krmených vojtěškou doložila gastroskopie provedená po ukončení studie zlepšení stavu, ve druhé skupině k podobnému efektu nedošlo. Tým tento výsledek přisuzuje vyššímu obsahu vápníku ve vojtěšce, který poskytuje větší pufrační kapacitu. Bylo také prokázáno, že komplexní sacharidové frakce nacházející se v buněčných stěnách vojtěšky, poskytují lepší pufrování než ty, které se nacházejí v travním seně.

Hlavní dva principy léčby (i prevence) žaludečních vředů u koní je udržovat vyšší pH (působit proti kyselosti) a chránit sliznici látkou, která by působení kyselin odolala. Je jasné, že vojtěška dobře tlumí kyseliny v koňském žaludku. Zbývá tedy zodpovědět otázku, zda záleží na formě, v níž je vojtěška zkrmována. Seno s dlouhými stonky musí kůň před spolknutím dostatečně rozžvýkat a při žvýkání se tvoří sliny. Koňské sliny obsahují množství hydrogenuhličitanu sodného, ​​který také tlumí žaludeční kyselinu. Pelety není třeba tolik žvýkat a kůň při jejich konzumaci produkuje méně slin. Z tohoto úhlu pohledu by zřejmě bylo vhodnější zkrmovat vojtěškové seno než granule.

Je tu ale ještě jeden další aspekt. Koňský žaludek není úplně plný kyseliny. Velké částice krmiva plavou na hladině, což pomáhá zabránit rozstřikovaní žaludečních šťáv do horní části žaludku, kde se tvoří většina vředů. Pelety mají mnohem menší velikost částic než seno s dlouhými stonky, takže i v souvislosti s tímto aspektem je vojtěškové seno lepší volba. Je důležité si uvědomit, že jakákoliv píce ve formě sena – nejen vojtěška – vytváří v žaludku podobný efekt a působí produkci slin. Takže pokud má kůň k dispozici seno několik hodin před ježděním, je to samo o sobě dobrá prevence.

Vápník v peletách může pufrovat rychleji než seno kvůli menší velikosti částic, ale menší částice mohou také způsobit, že se vápník přesune ze žaludku rychleji než větší částice. Otázka tedy zní: Který efekt je významnější? Pokud je pH v žaludku nízké, není takový problém, když se kyselina rozstříkne do nechráněné horní oblasti žaludku. Naplněnost žaludku většími částicemi je proto méně důležitá, když je žaludeční kyselina méně kyselá.

Pokud má kůň prázdný žaludek a dáte mu vojtěšku až ve chvíli, kdy ho čistíte a připravujete k ježdění, nemusí mít dost času zkonzumovat odpovídající množství vojtěškového sena, protože to vyžaduje více žvýkání. V takové situaci můžete rychleji získat větší pufrovací kapacitu, když namísto sena zvolíte granule. Většina žaludečních pufrů má relativně krátkou životnost, trvá nanejvýš několik hodin. Výzkum ukázal, že některé komerční pufry, které jsou dostupné na trhu, působí efektivněji a rychleji než vojtěška. Mohou tedy být ideální volbou, když nemáte před ježděním dost času a potřebujete vyrovnávací kapacitu získat rychle.

Schopnost vojtěšky snížit výskyt vředů a také to, v jaké formě byste ji měli používat, závisí na kombinaci komplexních interakcí. Nejlepší řešení pro každého koně nemusí být vždy zcela jasné, víme ale, že podání nějaké formy vojtěšky před zátěží bude mít pravděpodobně pozitivní dopad a má potenciál snížit riziko vzniku žaludečních vředů u vašeho koně.

Článek byl publikován 27. března na webu The Horse.

Podobné články

Dostatek tekutin v těle významně ovlivňuje výkonnost. Jak významně se v horkých letních dnech může množství vody v organismu měnit a co vše se na…

Starček přímětník (Senecio jacobaea)

Po většinu roku si této v posledních dekádách expanzivně se šířící rostliny ani nevšimnete. Že existuje, obvykle zaznamenáte, až když rostliny…