V Německu padl první rozsudek za boxové ustájení

Tři koně chovaní v boxe bez možnosti pohybu ve výběhu, krvavé šrámy po ostruhách a rollkur.

Boxové ustájeníJezdkyně se obávala koně pouštět do výběhu kvůli riziku zranění a tak byli odkázáni jen na jednu hodinu jízdy denně, přičemž byli vystaveni hrubým tréninkovým metodám. Tím porušila zákon na ochranu zvířat a byla rozsudkem místního soudu ve Starnbergu v dubnu letošního roku odsouzena k pokutě ve výši denní sazby 150 eur na 180 dní. Pokud soud vyšší instance tento rozsudek potvrdí, bude polovina jezdců v Německu „jednou nohou v kriminále", prohlásil advokát Gerd Sickinger (Cavallo.de). Ve Švýcarsku má od roku 2013 platit novela zákona na ochranu zvířat, která nařizuje povinnost zajistit výběh pro jezdecky nevyužívané koně (hříbata, chovné klisny, hřebci) na minimálně dvě hodiny denně, jezdečtí koně musí mít možnost alespoň dvakrát týdně volného pohybu ve výběhu. O dodržování pobytu koní ve výběhu má provozovatel povinnost vést záznamy.

http://www.cavallo.de/news/boxenhaltung-und-rollkur-urteil-mit-folgen-fuer-alle.622431.233219.htm?odckampagne=urteil_rollkur_42teaser

Podobné články

Otevřeli jste balík sena a stájí se vine vůně karamelu. Musíme zahnědlé seno vyhodit nebo ho můžeme přece jen zkrmit?

Dost možná právě řešíte problematiku související s výživou svých letošních odchovů. Mnoho hříbat má odstav před sebou nebo jím prošlo před několika…