S výživovou poradkyní o stárnoucích a starých koních

8. 1. 2021 Gabriela Rotová Autor fotek: Gabriela Rotová, Pixabay

Vztah lidí a koní prošel v posledních desetiletích zásadní proměnou. Stále více majitelů je ochotných investovat nemalé prostředky nejen do svých sportovních nadějí, ale i do stárnoucích koní a koňských seniorů. Jen málokdo z nás dokáže svého vysloužilého čtyřnohého přítele vyložit za branou jatek jen proto, že už nedokáže podat odpovídající výkon. Péče o stárnoucí koně má ale mnohá specifika. Dnes tedy o výživě stárnoucích koní s výživovou specialistkou Bc. Lucií Hájkovou.

Lucie, kdy bychom se měli začít dívat na svého koně jako na příslušníka kategorie koní s možnými specifickými potřebami? Co všechno s sebou stárnutí v souvislosti s výživou přináší?

Koňští důchodci, senioři, starší (staří) koně, dědečci a babičky. Svoje starší koně nazýváme různě, ale všechny spojuje jedno – vyšší věk a s ním spojené konkrétní nároky. Kůň se stává seniorem zpravidla po překročení 20 let. V některých případech ale jsou nároky na zvýšenou péči a výživu patrné již dříve. A naopak mohou být starší koně ve skvělé kondici i po překročení pomyslné cetileté hranice.

K nejčastějším neduhům, které se pojí s pokročilejším věkem našich koňských partnerů, jsou pohybové obtíže, snížený poměr svalů a tuků, snížená funkce trávicího traktu, jako například snížená produkce žaludečních kyselin a trávicích enzymů a následné klesání využitelnosti živin. Klasickým problémem bývají zuby, ať už chybějící nebo hůře plnící svoji funkci. S postupujícím věkem se obrušují plochy a může tak docházet k problémům s rozmělněním sousta. U koňských seniorů můžeme také pozorovat změny v barvě srsti. Typický je také větší či menší úbytek váhy, a to hlavně v podzimních a zimních měsících. Ten může být dán jak zhoršeným zdravotním stavem, tak právě rozdílnými výživovými potřebami a nároky na koňského seniora oproti jeho mladším kolegům.

V čem se liší nutriční požadavky koní v produktivním věku a koní stárnoucích a starých? 

Na rozdíl od koní v produktivním věku klesá u seniorů stravitelnost hrubého proteinu. Zhoršená stravitelnost je dána sníženou funkcí gastrointestinálního traktu, jak již bylo zmíněno výše. U starých koní se musí přidělování energie primárně orientovat na výživnou kondici, protože mezi vypočtenou dodanou energií a skutečně strávenou energií mohou existovat větší rozdíly. Proto by krmná dávka měla obsahovat přibližně 12 % - 14 % bílkovin, přitom je vhodné podávat kvalitní bílkovinné spektrum s důrazem na limitující aminokyseliny, a to hlavně lysin a threonin.

Za předpokladu, že má koňský senior zhoršenou funkci ledvin, musíme být s výběrem komponentů opatrní a stejně tak s množstvím dusíkatých látek obsažených v krmné dávce. U takto postižených koní by se měl obsah bílkovin pohybovat zhruba do 10 %. Vyhnout bychom se měli vojtěšce, ať už čerstvé, tak v podobě pelet, jeteli a obecně luskovinám. Stejnou pozornost musíme věnovat i výběru sena, které by mělo obsahovat převážně traviny a byliny a být prosté jetelovin a vojtěšky.

Dalším faktorem, který je dobré u starších koní, a nejen jich, hlídat, je přísun makro prvků, kde je třeba se primárně vyvarovat zvýšenému přísunu vápníku na úkor fosforu. Vždy musíme pamatovat na správný poměr těchto dvou prvků, který by se v absolutním množství měl pohybovat mezi 1,5-2,5:1 vápník:fosfor, ovšem v ideálním případě doporučuji poměr maximálně do 2:1 vápník:fosfor. Nikdy by neměl poměr klesnout pod 1:1.

Stejně tak bychom měli dbát na dostatečný přísun vitamínů A a E a jejich celkový objem by měl být zvýšen zhruba na dvojnásobek. Vitamín A je důležitý pro zachování epitelových tkání a také pro zdravou oční rohovku. Jeho nedostatek se projevuje šeroslepostí, špatnou kvalitou kůže nebo dýchacími problémy s častými respiračními infekcemi. Najdeme ho hlavně v čerstvé píci a senu. V senu ovšem jeho obsah velmi rychle klesá. Dodat ho můžeme také mrkví, která obsahuje betakaroten, ze kterého se vitamín A syntetizuje. Vitamín E působí hlavně jako antioxidant, který chrání buněčné a subcelulární membrány před rychle reagujícími sloučeninami kyslíku – kyslíkovými radikály a taktéž je nezbytný pro stavbu svalstva. Vitamín E také chrání různé nestálé látky jako například nenasycené mastné kyseliny před oxidací a inaktivací v krmivu i ve střevech a během látkové výměny. Jeho nedostatek vede k narušení propustnosti buněčných stěn, sekundárně v kombinaci se selenem pak k degenerativním změnám svalstva.

Neméně důležitá je skupina vitamínů B. Ač se tato skupina vitamínů poměrně běžně vyskytuje ve valné části krmiv a koně si ji dokážou syntetizovat ve střevech, díky zpravidla snížené funkci trávicího traktu je vhodné dodávat krmiva bohatá na skupinu vitamínů B, například pivovarské kvasnice. Příznaky nedostatku jsou většinou nespecifické, jelikož se tato skupina podílí na velkém množství funkcí. Můžeme pozorovat nechutenství, slabost a únavu, změny na srsti a další projevy.

Je třeba starým koním navyšovat krmnou dávku a pokud ano, jak by měla být sestavena?

Nedílnou součástí výživy koňských seniorů je dostatek energie, potřebné k udržení normálních metabolických funkcí. Z důvodu zpravidla zhoršeného stavu pohybového aparátu a taktéž snížené zátěže nedoporučuji podávat velké množství jadrných krmiv. Zátěž na gastrointestinální trakt je poměrně velká. Za předpokladu vyššího přísunu jadrného krmiva bohatého na škrob může hodnota pH v tenkém střevě výrazně klesnout (6 a méně). Takové krmení může následně poškodit sliznici střeva a narušit peristaltiku. Optimální hodnoty pH v tenkém střevě se pohybují v rozmezí 7 - 8. 

Je tedy na místě krmiva bohatá na škroby u koňských důchodců vyřadit nebo alespoň snížit na minimum. Namísto jádra je vhodné podávat tuky, a to ideálně ve formě olejů. Tuky obsahují 2,5x více energie než sacharidy. Další jejich nespornou výhodou je minimální zátěž trávicího traktu, jelikož jejich objem je malý.

Velmi pozitivním aspektem krmení tuků (nejen) starším koním je fakt, že využitelnost energie z tuků je okolo 90 %. Na rozdíl od obilovin, kde se využitelnost energie pohybuje okolo 50 - 60 %. Dieta vašeho seniora by měla obsahovat do 10 % tuků, ideálně by se hodnota měla pohybovat kolem 7 %. Je nutné započítat i komerční krmiva bohatá na tuky a samostatná semena, jako je například len nebo slunečnice. Obsah tuku by neměl překročit 100 g na 100 kg živé hmotnosti. Záleží ovšem vždy na plemeni, typu ustájení, zdravotnímu stavu a dalších důležitých faktorech. Dieta bohatá na tuky je vhodná pro valnou většinu seniorů s výjimkou těch, kteří mají problémy s játry. Pro takové koně je naopak nutné sestavit dávku bohatou na cukry a velmi precizně ji vybalancovat.

U starších koní ale může být problém i nedostatečný příjem vlákniny...

Naprostým základem krmení všech kategorií koní a starších koní obzvlášť je objemové krmivo. Bez sena není koně a pro koňské seniory se zhoršeným trávením to platí dvojnásob.

Pokud nemáte primitivní a velmi záživné plemeno, případně koně se sklony k tloustnutí, je vhodné kvalitní a živinově bohaté seno. Mělo by být zelené, voňavé, s různým zastoupením bylin a travin. Spousta starších koní má problémy s chrupem, jak bylo zmíněno na začátku rozhovoru. Je pro ně tedy vhodné seno měkké, bez tvrdých a dlouhých stébel. Pokud váš koňský kamarád začíná nebo už má problémy s příjmem sena, jedna z možností je seno nasekat na kratší kousky, což je ale velmi pracné. Taktéž můžete seno napařit, díky čemuž změkne a zároveň se zbavíte prachu a částečně i nežádoucích bakterií a plísní. Je dobré snažit se udržet chrup vašeho koně co nejdéle v dobré kondici a dopřát mu tak dostatek sena a v sezóně kvalitní pastvy.

Pokud už není možné, aby váš kůň přijímal suchá objemová krmiva z důvodu špatného stavu zubů, případně zubů chybějících, je možné nahradit seno sennými granulemi, které se rozmočí na kaši.

Stejně tak můžete přidat řepné řízky, které je potřeba máčet do absolutního rozpadnutí. Zvětší několikanásobně objem a i jedna nerozmočená granule může způsobit vážné zdravotní problémy.

V případě podávání senných granulí je vhodné dávku rozdělit do několika menších během dne. Ideálně tří až čtyř.

Vlákninu koně tráví v tlustém střevě za přítomnosti mikroorganismů procesem fermentace, jejímž produktem jsou těkavé mastné kyseliny, které dodávají energii. Dalším produktem mikroorganismů tlustého střeva jsou také vitamíny rozpustné ve vodě, jako například komplex vitamínů B nebo vitamín C.

Stáří často doprovází i poruchy endokrinního systému. Je nutné toto zohlednit v krmné dávce?

Ano. Stárnutí koní v mnoha případech doprovází i Cushingův syndrom, známý také pod anglickou zkratkou PPID (pituitary pars intermedia dysfunction). Cushingův syndrom je velmi časté onemocnění, které bývá zpravidla diagnostikováno okolo 20. roku koně. Jedná se o nadměrné uvolňování hormonu adrenokortikotropinu (ACTH). ACTH působí na kůru nadledvin, která uvolní větší množství kortizolu. Nejčastějšími příznaky hormonálních změn, které můžeme pozorovat, je dlouhá těžká až vlnitá srst, která nevylíná ani na jaře, nadměrná žíznivost, atrofované svaly hřbetu a další. Taktéž může dojít ke schvácení kopyt v důsledku zvýšeného obsahu glukózy v krvi. V takových případech je z hlediska výživy nutné vyřadit škroby a jednoduché cukry a dietu založit na bílkovinách a tucích.

Bylo by možné ještě jednou shrnout zásady, které se k výživě našich koňských seniorů vážou?

Velmi důležité je u této kategorie koní dbát na nezávadnost a kvalitu krmiv. Taktéž je nutné, aby krmiva vykazovala vysokou stravitelnost. Snažte se dopřát koním kvalitní a bohatou pastvu s různorodým zastoupením bylin a travin. Stejně tak jim předkládejte vysoce kvalitní seno, které bude měkké a zelené. V zimním období je potřeba přísun objemných krmiv zvýšit, případně koně i zadekovat, pokud je to potřeba, aby nedocházelo ke zbytečným únikům tepla. Je vhodné starší koně se sklonem k hubnutí přikrmovat objemným krmivem několikrát denně, případně zajistit adekvátní adlibitní příjem. Díky dostatečnému přísunu objemových krmiv může neustále probíhat fermentace v tlustém střevě a díky tomu koně získávají potřebnou energii nejen na zahřátí.

Doplňte kvalitní bílkoviny, jak bylo zmíněno na začátku, a zvyšte jejich množství na ideálních 12 - 14 %. Nejlépe zvolte krmivo s kompletním aminokyselinovým spektrem. Takovým komponentem je například sójový extrahovaný šrot. Dobrou službu vám udělají i vojtěškové pelety. Zde ale pozor na nevyvážený poměr vápníku a fosforu. Dalším bílkovinným krmivem je sladový květ, který zchutňuje krmné dávky a koně ho rádi přijímají. Hodí se například k řepným peletám, které jsou výborným a dobře stravitelným přídavkem vlákniny. U sladového květu ale pozor na zvýšený obsah sacharidů.

Jak jsme si již řekli, nedílnou součástí krmení by měly být kvalitní tuky. Zvolit můžete semena, oleje nebo jejich kombinaci. Pro lepší stravitelnost je vhodné sáhnout po komponentech, které prošly například extruzí. Nejznámějším zástupcem je extrudovaný len.

Přidat můžete i slunečnici černou případně loupanou (ta ale rychle žlukne a její skladování je proto o něco náročnější než u slunečnice černé) a jednodruhové oleje. Ideálním přídavkem jsou oleje za studena lisované. Můžete zvolit například lněný, ostropestřecový nebo konopný olej.

Nezapomeňte, že pro koně bez zátěže, případně jen v nízké zátěži by neměl celkový obsah tuků v krmné dávce překročit 10 %. Nedílnou součástí krmné dávky vašeho seniora by měl být i kvalitní vitamino-minerální premix. Vybírejte takové, kde je obsah minerálů v organické nebo nejlépe chelátové formě. Přidat můžete i pravidelné probiotické a prebiotické kůry pro podporu osídlení střevní mikroflóry. Krmte své koňské seniory opravdu kvalitně a dostatečně. Vybírejte nezávadná krmiva, dopřejte jim dostatek objemných krmiv a nepřekrmujte je jadrnými krmivy. V zimním období je často kontrolujte, zda nezpozorujete úbytek váhy. Ve chvíli, kdy oko zaznamená hubnutí, je ztráta hmotnosti už okolo 30-50 kg. Pokud vám kůň pravidelně v zimě hubne, zvyšte mu dávku již před začátkem línání, to znamená přibližně v září, které je pro starší koně daleko více energeticky náročné. Za správnou výživu se vám odvděčí nejen láskou, ale hlavně spokojeností a delším životem. 

Výživová specialistka Bc. Lucie Hájková je absolventkou Mendelovy univerzity, agronomické fakulty. Koně ji provázejí celý život, stejně tak jako zájem o jejich krmení a odborné studium této problematiky. Více informací naleznete na webových stránkách vyzivakone.cz. Pokud máte zájem o konzultaci, můžete Bc. Lucii Hájkovou kontaktovat také přes její FB stránky Výživa a krmení koní - Bc. Lucie Hájková nebo e-mailem: vyzivakoni@email.cz

Podobné články
Řepné řízky granulované

Cukrovarské řízky jsou benefitem pro téměř všechny kategorie koní. Pro koně stárnoucí a staré, kteří nejsou schopni přijmout dostatečný objem sena,…

Náhlý přechod ze sena na jarní pastvu může vést ke kolikám nebo i vzniku laminitidy. Je možné se těmto závažným zdravotním problémům vyhnout? Opravdu…