Mají koně v zimě raději vodu studenou, nebo teplou?

1. 1. 2015 The Horse Autor fotek: archiv The Horse

Stále dokola se objevují otázky, jak koně napájet v zimě, aby dostatečně pili. Stačí jim ledová voda, kterou si vydobudou zpod ledové krusty, nebo mají raději vodu teplou? Zmatky a rozporuplné informace, které na toto téma víří internetem, vysvětlí Sue McDonnell, která právě tuto problematiku zkoumala.

 

TH loho

Autor původního článku: Sue McDonnell

Otázka:

Před několika lety jsem četl článek popisující výzkum chování koní při pití vody, který provedli vědci z New Bolton Center. Psalo se v něm, že v zimě koně dávají přednost pití teplé vody před vodou ledově studenou, na základě čehož veterináři doporučili podávat koním během zimy teplou vodu, aby bylo zajištěno, že vypijí dostatečné množství.

Tu zimu jsme každé ráno a večer v době krmení rozvěšeli vědra s vodou podél ohrady. Naši koně ale vypili velmi málo teplé vody z věder. Místo toho stále pili vodu z potoka, a to i když byl částečně zmrzlý. Když potok úplně zamrznul, pili vodu z věder. Mysleli jsme, že se jim nelíbí něco na těch visících vědrech, která byla poměrně daleko od sítí se senem.

Další rok jsme tedy na pastvinu přistavili vyhřívanou plastovou nádrž na vodu do blízkosti sítí se senem. Do ní jsme umístili velké vytápěcí těleso, takže voda byla stále teplá na dotyk. A opět, jakmile jsme začali vodu v nádobě zahřívat, naši koně pili většinou z potoka, jako by skutečně dávali přednost ledově studené tekoucí vodě před ohřívanou vodou v nádrži.

Letos se u nás těsně před Dnem díkůvzdání náhle ochladilo. Naplnil jsem nádrž na vodu, ale zapomněl zapnout vytápění. Ráno byla nádrž pokrytá slabou vrstvou ledu. Překvapilo nás, že koně pili ze studené nádrže, vrstvičku ledu prolomili. Přesto jsem zapnul vytápění, aby voda nezamrzla. Za dva týdny, co jsem vše pečlivě sledoval, jsem nabyl přesvědčení, že koně nepijí vodu z nádrže, pokud je vyhřívání zapnuté. Odcházejí k ledovému potoku.

Mluvil jsem o tom se svojí veterinářkou. Ta si myslí, že právě vy máte něco společného s výzkumem, který byl v časopise citován, nebo vás snad o tom slyšela mluvit. Je to pravda, nebo o tom aspoň něco víte? Máte nějaké vysvětlení toho, proč za těchto okolností naši koně pijí ledovou vodu z potoka nebo nádrže raději než teplou vodu z kyblíků nebo ohřívanou vodu z nádrže? Zdá se, že ve skutečnosti dávají přednost studené vodě před teplou.

Robert

Odpověď Sue McDonnell:

Děkuji za to, že jste vznesl tuto otázku. Účastnila jsem se výzkumu vlivu teploty vody na chování koní při pití. Máte pravdu, že v jeho výsledcích byly určité zmatky, a je skvělé, že mám teď příležitost vysvětlit, co jsme zjistili.

Postřehy, které popisujete, a váš váhavý závěr, že vaši koně upřednostňují ledově studenou vodu před vodou teplou, se zcela shodují s výsledky našeho výzkumu. Zjistili jsme při něm, že pokud mají koně v zimě k dispozici pouze teplou vodu, vypijí za den větší objem, než kdyby měli k dispozici pouze vodu ledově studenou. Pokud však si mohou vybrat mezi teplou a ledově studenou vodou, téměř výhradně pijí vodu ledovou, ale vypijí jí menší objem, než kdyby měli k dispozici pouze teplou vodu.

To znamená, že jsme během pokusu sledovali situaci tzv. „jediné možnosti", kdy každý kůň měl pouze jeden kyblík, a to buď s vodou studenou, nebo teplou. Po nějaké době tohoto systému jsme každému koni začali podávat vodu opačné teploty a po určité době navykání jsme porovnávali jeho chování při pití a objem vypité vody. Nezávisle na tom jsme provedli pokusy tzv. „upřednostňování", během kterých měl každý kůň k dispozici současně dvě vědra s vodou, jedno se studenou a druhé s teplou.

Bohužel, pokud se celý vědecký text nečte pečlivě, je snadnější z něho vyvodit jednoduchý závěr, že „koně upřednostňují teplou vodu", než mnohem komplexnější výsledky, o kterých jsme informovali. Pamatuji si několik článků a aktualit ve zprávách v koňských časopisech, které popisovaly rychlé, ale nesprávné závěry. V posledních letech jsme měla mnoho telefonátů s otázkami podobnými té vaší.

Mým spolupracovníkem v tomto výzkumu byla Michaela Kristula, DVM, sekční šéf skupiny terénního servisu v New Bolton Center. Na základě klinického pozorování měla dojem, že koně a poníci trpívají v zimě častěji zácpovými kolikami během prvních hlubších mrazů. Na základě toho stejně jako mnoho jiných i ji napadlo, že koně možná nepijí tolik vody, když je ledově studená, což by byl faktor, který zvyšuje riziko zácpové koliky. Zajímalo ji, zda budou koně odmítat ledově studenou vodu, především během prvních mrazů.

Hodně jsme přemýšleli o tom, jak máme nálezy našeho výzkumu interpretovat, ale neměli jsme dostatek vědeckých důkazů, abychom mohli podat nějaké vysvětlení. Jinými slovy nevěděli jsme, zda je základním instinktem koní pít tu nejchladnější vodu, která je k dispozici. Toto chování by mohlo být výsledkem přizpůsobení se skutečnosti, že v přírodě je chladná, tekoucí voda pravděpodobně ta nejčerstvější a nejméně pravděpodobně kontaminovaná.

Také je třeba vysvětlit, proč koně vypijí větší objem vody, pokud mají k dispozici pouze teplou. Může to být proto, že teplá voda méně utiší jejich žízeň. Nebo možná je méně příjemné polykat větší množství ledově studené vody, nebo snad ledová krusta znemožňuje dlouhé pití. Jsou to ale jen domněnky a my budeme muset provést více než jen pár malých pokusů, které jsme dosud provedli, abychom toto vše pořádně vysvětlili.

Od této studie Dr. Kristula doporučuje, abyste koni podali teplou vodu a ujistili se, že nemají žádný zdroj vody studené, pokud chcete, aby koně v zimě vypili větší objem vody. Přestože koně možná upřednostní studenou vodu před teplou, pravděpodobně vypijí větší objem vody, pokud budou mít k dispozici pouze teplou.

Během našich výzkumů jsme objevili ještě další zajímavé aspekty chování koní při pití. Například koně ve stájích krmení senem a jádrem obvykle pijí nejvíce za několik minut po sežrání jádra a za přibližně hodinu po nakrmení senem. Toto pozorování se shoduje s pozorováním během jiných výzkumů zabývajících se chováním koní při pití a krmení. Také jsme viděli hodně koní, kteří si namáčeli každé sousto sena nebo strkali plátek sena do vody předtím, než ho sežrali.

Původní zprávu ze zimního výzkumu a následného letního výzkumu si můžete přečíst v časopise. Najdete ho ve většině univerzitních knihoven, kopie textu si můžete zobrazit a stáhnout z webových stránek naší laboratoře (http://research.vet.upenn.edu/havemeyerequinebehavior/, klikněte na Reference Library, potom Lab Publications).

Reference:

Kristula, M.A.; McDonnell, S.M. Drinking water temperature affects consumption of water during cold weather in ponies. Applied Animal Behaviour Science, 41: 155-160, 1994.
McDonnell, S.M.; Kristula, M.A. No effect of drinking water temperature on consumption of water during hot summer weather in ponies. Applied Animal Behaviour Science, 49: 149-163, 1996.

O autorce:

Sue McDonnell, PhD je certifikovaná specialistka v oboru aplikovaná etologie zvířat a zakladatelka programu etologie koní na veterinární škole pennsylvánské univerzity. Je také autorkou mnoha knih a článků o chování a managementu koní.

Podobné články
Pokládané živé ploty vytváří v krajině ovládané lidmi rezervoár biologické rozmanitosti

Ohrady a ploty. Mezi koňáky věčné a vděčné téma. Jaké, které, plusy, mínusy a za kolik. Co takhle ohrada, kterou nebudete muset stále znovu a znovu…

Psyllium, vláknina, která se získává ze semen jitrocele indického, je často doporučováno jako prevence vzniku pískových kolik. Odborník na výživu…