Konec "neodborným" úpravám kopyt?!

21. 11. 2012 EQCH redakce Autor fotek: archiv redakce

Od 1. ledna 2013 vstoupí v platnost v říjnu schválená novela zákona na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb. Jaké změny nás čekají? Pro majitele, kteří si sami upravují kopyta svých koní, je to změna poměrně výrazná.

V § 4 tohoto zákona, v němž je definováno, co je považováno za týrání, byl totiž schválen poměrně závažný dodatek. Staré znění bodu i tohoto zákona (které bude platit ještě do konce roku 2012) je toto:

Za týrání se považuje:
i) podávat zvířeti bez souhlasu veterinárního lékaře veterinární léčiva a přípravky s výjimkou těch, které jsou volně v prodeji, provádět krvavé zákroky, pokud nejsou prováděny osobou odborně způsobilou; za tyto zákroky se nepovažují paznehtářské a podkovářské úkony.

Nové znění tohoto bodu:
Za týrání se považuje:
i) podávat zvířeti bez souhlasu veterinárního lékaře veterinární léčiva a přípravky s výjimkou těch, které jsou volně v prodeji, provádět krvavé zákroky, pokud nejsou prováděny osobou odborně způsobilou, nebo úpravu kopyt a podkovářské úkony, pokud nejsou prováděny osobou, která splňuje odbornou způsobilost podle zvláštního právního předpisu (10). Za tyto zákroky se nepovažují paznehtářské úkony.

V prvním případě je odborně způsobilou osobou dle vysokoškolského vzdělání veterinární lékař.
Druhou odborně způsobilou osobou dle zvláštního právního předpisu Národní soustavy kvalifikací je pouze osoba, která má postaru úplnou kvalifikaci v oboru Kovář - podkovář a dle nového Podkovář - zemědělský kovář a nebo osoba s profesní kvalifikací Pomocník podkováře, Podkovář a Podkovář specialista.

Pokud si pročteme i poznámky pod čarou, zjistíme, že je možná výjimka - dle § 21 a 22 živnostenského zákona. Zjednodušeně řečeno, odbornou způsobilost lze prokázat také dokladem o dosažené kvalifikaci, potvrzující víceleté studium v jiném členském státu EU a dostatečně dlouhou praxí (podrobnosti viz § 21 a 22 živnostenského zákona 455/1991 Sb.) - otázkou je, kolika lidem tato výjimka pomůže.

Co to znamená?

V podstatě je to jasně řečeno - pokud nejste absolventy některé výše zmíněné kvalifikace, jakákoli úprava kopyt byť i vašeho vlastního koně je protizákonná a dopouštíte se týrání zvířete. Bez ohledu na to, jak moc kopyta upravujete. Zákon neurčuje rozsah úprav, které jsou ještě povolené, nerozlišuje, zda přirašplujete oštípanou stěnu po sundání podkovy nebo vydlabete chodidlo do živého. Nebere v úvahu ani fakt, že bosé kopyto je vhodné upravovat častěji než za 6-8 týdnů, kdy přijede podkovář, zkrátka majitel zjevně není způsobilý ani k tomu, aby vzal do ruky kopytní nůž a ořízl uštípnutý kousek stěny.

iluA co víc, certifikáty kopytních institucí, které všude ve světě platí, zde budou zcela zbytečné (pokud se bude jednat o studium kratší než specifikuje živnostenský zákon). Pokud vašeho koně upravuje certifikovaný kopytář, který ale nesplňuje některou z výše uvedených podmínek, napomáháte porušování tohoto zákona a týrání zvířete. Ovšem pojďme dál v této absurditě. I když kopyta vašeho koně upravuje „normální" podkovář - jste si jistí, že má nutnou kvalifikaci, získanou na tom správném místě? Zkontrolovali jste jeho výuční list nebo osvědčení profesní kvalifikace?:-) A možná nebude škodit za každé kování vyžadovat daňový doklad - co kdybyste se octli v podezření a museli prokazovat, kdo vašemu koni kopyta upravoval.

Na pováženou je fakt, že pokud by opravdu došlo k situaci, že by se skutečně všichni majitelé koní rozhodli uposlechnout zákona a přenechat péči o kopyta svých koní pouze kvalifikovaným podkovářům, tito podkováři by na pravidelné úpravy takového množství koní v ČR (kolem 70 tisíc) zkrátka nestačili. Pak bychom mohli mluvit o skutečném týrání zvířat, která nebudou mít upravená kopyta proto, že je nebude moci nikdo legálně upravit! Většina majitelů koní má i dnes bohaté zkušenosti s tím, jak jsou dobří podkováři vytížení a jaký problém je občas je dohnat. Jaký smysl má zákon, který není možné reálně dodržet? Možná pohrozit lidem, aby nehledali alternativní řešení, když „oficiální" podkováři jim početně ani kvalitativně nevyhovují? O finančních dopadech, jaké bude mít toto umělé zvýšení poptávky po podkovářích, se myslím nemusíme rozepisovat. Takto zprostředkovaně se tedy situace dotkne i těch majitelů, kteří mají nyní pocit, že se jich to netýká, protože jim koně upravuje podkovář.

Trochu chronologie

Tento zákon byl naposledy novelizován v roce 2008. Letošní novela proběhla na základě plánu legislativních prací vlády a jejím předkladatelem je Ministerstvo zemědělství. Odůvodnění změn je k nahlédnutí zde: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=582&CT1=0 Ohledně par. 4 je zde uvedeno: „Na základě diskuzí s odbornou veřejností dochází k úpravě tohoto ustanovení. Nově budou podkovářské úkony a úprava kopyt, pokud nebudou prováděny osobou odborně způsobilou, považovány za týrání zvířete. Neodborné a laicky provedené takovéto úkony mohou zvířeti způsobit trvalé poranění a poškození, které pak má za následek bolest a utrpení zvířete. Tento stav je z hlediska ochrany zvířat nepřijatelný." Kdo z „odborné veřejnosti" měl zájem na tomto doplnění, lze snadno odvodit - stačí zodpovědět známou vyšetřovací otázku „cui bono", tedy komu tato změna prospěje. Zájmové skupiny i odpověď inteligentní čtenář jistě rychle nalezne.

K novele bylo podáno několik pozměňovacích návrhů, ale k výše uvedenému §4 žádný, takže ten byl už v prvním návrhu, předloženém na první schůzi vlády v první polovině ledna 2012. Třetí čtení a schválení zákona proběhlo 9. 5. 2012. Až do začátku května byl čas na podání pozměňovacích návrhů. Podrobnosti o schvalovacím procesu této novely najdete zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=582

Pravděpodobně se podobně jako my v redakci ptáte, jak je možné, že pan ministr Bendl, sám zastánce bosých kopyt a odpůrce klasických podkovářů, dopustil, aby Ministerstvo zemědělství předložilo tento návrh a nezasáhl pozměňovacím návrhem. Ve svém úřadě je od začátku října 2011 - je možné, že si chystané změny v zákoně nepovšiml? Vezmeme-li v úvahu, že ve stejné době (resp. ještě o něco dříve) se MVDr. Pavel Mádr spolu s Václavem Vydrou, tedy jeho tehdejší přátelé a stájoví kolegové, velmi snažili prosadit zařazení nových dílčích kvalifikací „Kopytář" a „Chovatel koní celostní metodou" do našeho vzdělávacího systému, je to přinejmenším překvapivé. Logika snah pánů Mádra a Vydry je jasná - po schválení této úpravy zákona o ochraně zvířat by majitelé, kteří nechtějí zákon porušit a (papírově) se dopustit týrání, měli na výběr pouze mezi podkovářem a kopytářem dle metody Strasser. Bohužel pro ně tyto dílčí kvalifikace schváleny nebyly (dost možná i kvůli „honu", který se poté strhl). Tehdy už bylo pravděpodobně pozdě na změnu v návrhu.

Novela, která je schválena a zařazena ve sbírce zákonů, může být změněna pouze další novelou nebo na základě rozhodnutí Ústavního soudu. Podle neoficiálních informací se chystá nový návrh, který by vrátil § 4 do původního znění, zcela jistě k tomu však nedojde do začátku nového roku, kdy tato novela vstoupí v platnost.

Podobné články
Pokládané živé ploty vytváří v krajině ovládané lidmi rezervoár biologické rozmanitosti

Ohrady a ploty. Mezi koňáky věčné a vděčné téma. Jaké, které, plusy, mínusy a za kolik. Co takhle ohrada, kterou nebudete muset stále znovu a znovu…

Psyllium, vláknina, která se získává ze semen jitrocele indického, je často doporučováno jako prevence vzniku pískových kolik. Odborník na výživu…