Tváře současné drezury: Kyra Kyrklund

8. 10. 2009 The Horse Magazine Autor fotek: archiv The Horse Magazine

Myslím, že kdyby někdo sestavoval žebříček neojblíbenějších (nebo nejméně kritizovaných :-) drezurních jezdců, Kyra Kyrklund by získala prvenství. Její přístup je v mnoha věcech odlišný, ale podle výsledků soudě, podobně úspěšný. Možná tedy rádi nahlédnete i do její "kuchyně".

Kdo je kdo: Kyra Kyrklund

Kyra Kyrklund (*1951) je nejvýznamnější finskou drezurní jezdkyní, v současnosti ale žije ve Velké Británii. Je pětinásobnou účastnicí olympijských her s koňmi Piccolo, Nör, Matador, Edinburg a Flying Amiral (v letech 1980-1996 nezmeškala jedinou olympiádu) a mnohonásobnou účastnicí Světových pohárů a Světových jezdeckých her. Na úrovni Grand Prix úspěšně soutěžila se 14ti různými koňmi.

Je velmi oblíbená i jako trenérka pro svůj specifický, ale velmi logický přístup, který dokáže jasně a srozumitelně předat. Její svěřenci dosahují úspěchů i v nejvyšších soutěžích, dlouho trénovala finský juniorský tým a je pyšná, že první finský drezurní tým na olympijských hrách (v roce 1988 v Soulu) byl složený z jejích svěřenců. Její způsob tréningu je v mnoha věcech odlišný od německé a holandské školy a při současné kritice evropské drezurní špičky se stává velmi populární. Na svých webových stránkách o sobě říká, že je "posedlá" detaily a její preciznost je zcela jistě jedním z předpokladů jejího úspěchu.

Více informací o ní najdete na jejích webových stránkách: http://www.kyrak.com

Drezurní setkání s Kyrou Kyrklund

Takové shromáždění jsme v prostorách Statene Park ještě nezažili. Jaký byl důvod? Návštěva a drezurní ukázka superhvězdy Kyry Kyrklund.

Z ponurosti Finska, země, která nepatří mezi světoznámé jezdecké velmoci, se vynořila Kyra, aby zazářila s jedním z nejúžasnějších drezurních koní - nádherným a temperamentním Matadorem. Bohužel se Kyra s Matadorem objevili na drezurní scéně v době, kdy zde oslňoval Rembrandt, takže se dvojice na Světových jezdeckých hrách ve Stockholmu i v kuru na Světovém poháru Volvo v roce 1991 musela "spokojit" se stříbrem za vynikajícím Rembrandtem.

Bohužel pro drezurní svět byl poté Matador prodán do Japonska a se svým novým jezdcem tento syn May Sherifa zmizel z drezurních obdélníků, aby se stal plemeníkem. Kyra ale nezůstala spát na vavřínech a dovedla řadu nových koní až na mezinárodní úroveň, včetně ruského Edinburga a švédského hřebce Amirala.

Kyra KyrklundPrvní kůň, s nímž u nás pracovala, byl skvělý syn hřebce Kassibera - Samson (z importované klisny Samartia). Hnědý hřebec byl teprve čtyřletý a vypadal poněkud vylekaný, že normálně klidná hala je našlapána stovkou cizích lidí, ale zvládl to dobře. Po malé přednášce o klíčové úloze sedu a pozice jezdce jako základu pro vše ostatní, ukázala Kyra svůj postup zahřívání koně od těch nejsyrovějších až po špičkové Grand Prix specialisty. Mezi diváky byla přítomná i jedna z australských nejuznávanějších westernových trenérek, Norma McTaggart, a měl jsem pocit, že Kyřino zastavit/aktivně vpřed jí připadá velmi povědomé.

Je to mile nekomplikovaný způsob opracování a získání pozornosti koně. Zádrž, povolení otěže, žádné protahování, vykročit a znovu. Zapomenout na pozici hlavy, pouze získat okamžitou reakci a přechod. Chybí reakce? Pohotová, rázná pobídka holení, pokud kůň vystřelí cvalem, nevadí, znovu. Kyra uvolňuje otěž a nechává koně odechnout. Zádrž, rychlá reakce rukou a nechat ho postát a popřemýšlet. Trochu to připomíná francouzskou školu - ruka nebo holeň, nikdy současně, třebaže Kyra připouští, že později ve výcviku dosáhne fáze, kdy kombinuje obě tyto pomůcky.

V této fázi ale nechce koně zmást. "Mnoho drezurních jezdců se chce předvést - podívejte, jak mám koně na otěži - a začnou ho tlačit a držet současně a kůň se stává těžším... a to vše jen z touhy dostat koně na přilnutí. Já to neřeším, protože koně opravdu přijdou na otěž, až když jsou uvolnění."

Ale to ani náhodou neznamená, že by Kyra nechávala koně v domnění, že on určuje pohyb. Při ježdění v hale často zajela do rohu a namísto projetí nechala koně jít přímo a zastavit nosem proti zdi. "Kůň vás musí respektovat, ale nesmí se vás bát. To je pro jezdce výzva - jak jej přimět reagovat rychle, ale beze strachu. Je to podobné jako použití biče - kůň jej musí respektovat jako jezdcovu prodlouženou ruku, ne jako trest."

Kyra Kyrklund"Nejezděte dokola a netahejte za otěže ve snaze získat pozornost koně - pokud vás nevnímá, ohýbejte jej. Nejhorší stav, do jakého se můžete dostat, je kůň nereagující na pomůcky, takže jej ohýbejte, ať získáte reakci. Přitom jej nenechte vypadávat vnější plecí. Ohýbáte-li vlevo, použijte levou ruku a levou holeň, ale nezahazujte pravou otěž."

"Hodně pracuji v kroku. Vím, že se říká, že práce v kroku může krok zničit. Jsem si toho vědoma, ale zničíte jej pouze, pokud tlačíte a taháte koně zároveň."

Kyra také docela brzy požádala koně o couvání. Spokojila se s několika kroky a ocenila pohlazením, že pochopil. Když se dostala k nacválání, nacválala bez kontaktu na vnitřní otěži: "Nejdůležitější při výuce nacválání je uvolnění vnitřní plece. Nabídněte vnitřní otěž, klidně koně přistavte ven, je-li to potřeba, a nestarejte se, kde má hlavu. Když přecházíte zpět do klusu, dejte zádrž hlavně vnější otěží."

Další Kyřina ukázka byla na šestileté teplokrevné klisně. Požádala majitelku, aby jí poskytla zvíře lekavé a vzrušivější, aby demonstrovala, že její přístup vyhovuje i koním problémovějším - ale tahle ubohá klisna byla opravdu extrémní, div že Kyru neodložila.

"Potřebuje trochu důvěry, ukázat jí, že nejde o nic strašného. Moc se snažím nedělat jí to ještě těžší. Pokud se váš kůň hodně bojí něčeho vlevo a vy použijete velmi silně pravou holeň a bičík, kůň se cítí být v pasti. Dejte jí najevo, že sice nesmí utéci, ale není v pasti."

Kyra Kyrklund"Jednou z nejdůležitějších zásad při neposlušnosti koně je, že nesmí pocítit, že spěcháte. Jeden jezdec měl koně, který nechtěl projít brankou. Majitel vyzkoušel všechny myslitelné způsoby, jak jej přinutit, ale nakonec to vzdal a prodal jej. Nový majitel si sbalil jídlo, pití a jel k brance. Tam si počkal, dokud kůň sám nechtěl projít..."

"Je důležité, abych já jako jezdec cítila, že mohu koně dostat kulatě dolů, kdykoli chci. Abyste mohli koně shromáždit, musíte jej napřed uvolnit. Je dobrý způsob kontroly, pokud v každém okamžiku mohu koně nechat jít dolů, aniž by utíkal nebo zastavil. Jezdím-li ho dole, stále se snažím jezdit s přilnutím na vnější otěži. Ale dokud musím držet, nemůže být kůň uvolněný."

"Musím klisně dát najevo, že může jít dolů. Mnoho jezdců si pod nabídnutím otěže představuje jen, že tahají trochu míň. Vy musíte přijmout riziko, že kůň bude utíkat nebo mu vyletí hlava vzhůru. Musíte ho naučit, že mu bude příjemnější nechat ji dole. Jde-li hlava nahoru, znepříjemním mu to."

Dalším koněm, kterého Kyra jezdila, byl středně pokročilý hřebec Solo. Znovu jsme viděli stejně vlídný způsob opracování, přechody do zastavení a zaktivování koně, přesnou jízdu na čtverci, ale tentokrát Kyra mohla vyzkoušet náročnější cviky, aby si ověřila efektivitu své práce.

Kyra Kyrklund"Pro kontrolu dělám dovnitř plec. Pokud se kůň neohne nebo ze cviku utíká, vracím se k jednodušším cvičením. Vždy, když narazíte na problém, je potřeba jej analyzovat a pracovat na dílčích prvcích. Máte-li problém s piruetou, nevyřešíte ho procvičováním a ježděním více piruet. Zkuste raději najít, kde je problém, vrátit se zpět a odstranit jej."

Myslím si, že toto je nejdůležitější poselství celého semináře Kyry Kyrklund. Ochota pracovat na jednotlivých komponentách cviku tak, aby se zlepšil celek - a rozsah způsobů, které k tomu vedou, z ní dělají jednu z nejlepších trenérek na světě. Například když kůň začal v polovičním překroku ve cvalu ztrácet ohnutí, Kyra jej přivedla do renversu, takže vnitřní holeň se stala vnější a jakmile na ni kůň začal reagovat, vrátila se zpět do polovičního překroku, tentokrát ve správném ohnutí.

Ukázka měla obrovský úspěch a během dalšího týdne Kyra pracovala s mnoha našimi (tj. australskými - pozn. překl.) špičkovými jezdci a koňmi - pracovala neúnavně, perfektně vysvětlovala a předváděla. Vždy ukazovala s osvěžující jednoduchostí a perfektní logikou cestu k umění vyrobit drezurního koně.

Video Kyry Kyrklund a Maxe je k nahlédnutí zde na YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=zXhio0XNFho

Příští týden se můžete těšit na článek o pro změnu nejkontroverznější jezdkyni současnosti, Anky van Grunsven.

Podobné články

Paul Belasik je jedním z nejvýraznějších a nejefektivnějších obhájců klasických principů a drezury „přátelské ke koni“. Je autorem sedmi knih…

Jessica von Bredow-Werndl je jednou z nejvýznamnějších německých drezurních jezdkyň současnosti. Zazářila už v kategorii juniorů a mladých jezdců,…