Koňské novinky: Zdravá výživa pro hříbata i sportovce

23. 6. 2009 The Horse

To, jak koně krmíme a jakou má fyzickou aktivitu, má vliv na jeho metabolické pochody v těle a samozřejmě i na jeho zdraví. A může se jednat klidně i o krmení matky nenarozeného hříběte.

THlogo.jpg

Prevence metabolických nemocí správnou výživou matky

Autor původního textu: Stacey Oke, DVM, MSc
12. června 2009, článek č. 14350

Výživa matky může podle autorů nového výzkumu ovlivnit vývoj hříběcích orgánů a systémů, které kontrolují jeho energetický metabolismus v pozdějším životě.

„Bylo prokázáno, že u jiných živočišných druhů má dieta matky významné důsledky na metabolický stav potomka," vysvětluje koňský výživář a vědec Burt Staniar, PhD z Pennsylvánské státní univerzity. „Předpokládali jsme, že krmení klisny krmivy s vysokým obsahem škrobu během březosti může predisponovat hříbě k metabolickým nemocem, jako je rezistence na inzulín."

Pro přezkoušení této teorie vybrali vědci 20 březích klisen a krmili je během poslední třetiny březosti krmivy s vysokým (HS) nebo nízkým (LS) obsahem škrobu. Následně měřili dynamiku inzulínu a glukózy u narozených hříbat ve věku mezi 5 a 160 dny.

Zjistili, že vyšší koncentraci glukózy mají hříbata z matek krmených HS ve věku mezi 5 a 80 dny života, ale stále to bylo v mezích normálu. Až do 160. dne věku nebyl zaznamenán žádný rozdíl v citlivosti na inzulín mezi oběma skupinami hříbat, od tohoto dne byl trend nižší citlivosti na inzulín u hříbat HS matek.

„Budou potřebné další výzkumy vlivu výživy chovných klisen na metabolický stav jejich hříbat," říká Staniar. „Během březosti dostává vyvíjející se plod informace od své matky o tom, do jakého "výživného" prostředí se narodí, a nastaví si vlastní metabolismus, aby se mu přizpůsobil. Pokud jsou tyto informace špatně interpretovány, může se metabolismus upravit tak, že hříbě bude ohroženější metabolickými nemocemi, kterým se snažíme vyhnout."

„Tyto nálezy předpokládají, že můžeme kontrolovat nebo ovlivnit metabolické systémy koní prostřednictvím krmného managementu v časných stádiích jejich života, můžeme tím potenciálně omezit vývoj metabolických nemocí," vyvozuje Staniar.

Studie „Insulin sensitivity and glucose dynamics during pre-weaning foal development and in response to maternal diet composition" vedená na Virginia Tech's MARE Center v Middleburgu bude publikovaná v červenci 2009 v časopise Domestic Animal Endocrinology.

Sportovní disciplína ovlivňuje výživný stav a metabolismus koně

Autor původního textu: Kentucky Equine Research Inc.
16. června 2009, článek č. 14372

Sportovní disciplína, které se koně účastní, často diktuje, jakého výživného stavu dosáhnou. Pro polo pony je typická úhlednost, vypadají pevně, vykasaně. To stejné lze říct i o většině dostihových koní. Koně pro rekreační ježdění, kteří jsou využívání k výjižďkám do lesa či na vandry, jsou někdy měkčí a méně svalnatí, nesou více tělesného tuku. Sportovní koně obvykle bývají někde mezi těmito dvěma extrémy.

Krmiváři a vědci nyní odkrývají zajímavé vztahy mezi výživným stavem a metabolismem koně, což někdy může poukazovat přímo na to, zda jsou koně využívaní v určité sportovní disciplíně náchylnější na metabolické problémy než koně pracující jen občas nebo vůbec ne.

Vědci z Kentucky Equine Research pod vedením Olivie Martin kvantifikovali výživný stav koní a poníků reprezentujících některé disciplíny a zjišťovali, zda má výživný stav souvislost s klidovou hladinou inzulínu, glukózy a triglyceridů v krvi.

Vědci zkoumali 39 drezurních koní, 38 show hunterů, 26 parkurových koní, 23 pony hunterů a 55 polo ponyů. U každého koně provedli několik tělesných měření: hmotnost, kohoutkovou výšku a obvod krku uprostřed jeho délky.

Posuzovatelé určili jejich výživný stav a obodovali ho (BCS) od 1 do 9 (nejhubenější až nejtlustější). Posoudili i uložení tuku v hřebeni krku a obodovali ho (CNS) od 0 do 5 (nejtenčí až nejsilnější). Průměry těchto dvou hodnot pro každého koně nebo ponyho se využily pro další analýzy.

Odebraly se jim také vzorky krve před ranním krmením a zjišťovaly se v nich hladiny inzulínu, glukózy a triglyceridů.

Výsledky

Tato měření odkryla několik překvapení. Drezurní koně, show hunteři a parkuroví koně byli výrazně těžší, vyšší a měli větší obvod krku než polo ponyové a pony hunteři.

Pony hunteři měli výrazně vyšší BCS než drezurní a parkuroví koně, ale podobné CNS. Polo ponyové měli nejnižší BCS a CNS ze všech měřených koní a ponyů.

Drezurní a parkuroví koně a show hunteři nesou výrazně více tělesné masy než polo ponyové, ale mají podobné klidové hladiny inzulínu, glukózy a triglyceridů. Pony hunteři byli výrazně tučnější než drezurní, parkuroví koně, show hunteři a polo ponyové a měli výrazně vyšší klidové hladiny inzulínu a výrazně nižší klidové hladiny glukózy.

BCS a CNS byly přímo úměrné hladinám inzulínu a triglyceridů u koní ve všech disciplinách. Taková souvislost však nebyla zřejmá mezi BCS nebo CNS a glukózou v krvi.

Jiní vědci měřili BCS a CNS u nepracujících koní a poníků a zjistili, že 50 % z nich s BCS 7 nebo více má hyperinzulinémii (příliš mnoho inzulínu v krvi). Ve studii provedené vědci z KER měli hyperinzulinémii pouze 2 sportující koně z 24 s BCS 7 a vyšším.

V předchozích studiích mělo hyperinzulinémii 43 % nepracujících koní a 50 % nepracujících poníků s CNS 3 a vyšším. Ve své studii vědci z KER zjistili, že žádný ze 17 sportujících koní (12 koní a 5 ponyů) s CNS 3 a více nemělo hyperinzulinémii.

Výsledky výzkumu KER ukazují, že sportovní koně a poníci s nadváhou jsou méně postiženi hyperinzulinémií než nepracující koně a poníci. Fyzická kondice zlepšuje u koní citlivost na inzulín, takže lze věřit, že tito koně jsou citlivější na inzulín díky svému tréninkovému režimu. Pony hunteři byli tučnější a méně citliví na inzulín než velcí koně, takže je třeba dávat pozor na jejich krmení a management, aby se předešlo problémům spojeným s rezistencí na inzulín.

Podobné články

Vědci se pustili už i do zkoumání samotného výcviku koně. Květnatá slova a přirovnání, která jsme zvyklí v souvislosti s ježděním či obecně výcvikem…

Je pravda, že koně nejvíce žvýkají a sliní, když žerou seno? Nemůže se stát, že pastevní náhubek způsobí koním trávicí problémy, protože omezuje…