Koňské novinky: Prevencí proti katastrofám

4. 8. 2009 The Horse
/data/imgs/00002765l.jpg
/data/imgs/00002765l.jpg

Staří koně a čerstvé seno - co mají společného? No přece to, že pokud se o ně správně postaráte, nestane jim nic zlého.

Staré koně je třeba pravidelně kontrolovat

autor původního textu: Jennifer Whittle, TheHorse.com Intern
24. července 2009, článek č. 14591

„Kulhání, hubnutí, koliky a equinní Cushingův syndrom jsou čtyři hlavní důvody, proč se utrácejí staří koně," uvádí Catherine McGowan, BVSc, PhD, RCVS, evropská specialistka na vnitřní nemoci koní, která představila na fóru American College of Veterinary Internal Medicine (konalo se 3.-6. června v Montréalu) výzkum Thomase McGowana, BSc, DVM, PhD.

Do té doby neexistovaly žádné studie, které by se zabývaly úmrtností a přežíváním starých koní.

McGowan a její kolegové prováděli výzkum u majitelů koní nad 15 let věku v australském Queenslandu a potom respondenty kontaktovali o dva až čtyři roky později. Vyhodnocovali informace, které od těchto majitelů získali, a to ohledně věku, plemene, managementu a zdraví jejich koně (koní). U 66 % koní bylo provedeno i detailní veterinární vyšetření.

Získali tak od 171 majitelů přehled o 513 koní. Z 513 koní bylo 44,9 % ve věku mezi 10-14 lety a 31,5 % mezi 15-19 lety.

Během výzkumu bylo zaznamenáno 91 úhynů. Z toho v 11 % se jednalo o koně nalezené mrtvé, zbylých 89 % bylo utraceno. Věk byl důležitým rizikovým faktorem, kdy každý rok nad 15 let věku znamenal zvýšení rizika úhynu o 14 %. Dalšími rizikovými faktory byly změny krmení, výskyt dlouhé strsti u koně, opožděné línání nebo laboratorně diagnostikovaný Cushingův syndrom, příznaky onemocnění zubů (problémy s příjmem potravy), koliky, kulhání (schvácení a kulhání 4./5. stupně), vyhublost (2,5 až 5 BCS) a zvýšená hladina fibrinogenu.

Podle McGowan patří k nejdůležitějším rizikovým faktorům takové stavy, kterým lze předejít nebo je lze menežovat, včetně hubnutí, zubních problémů a equinního Cushingova syndromu.

Důležitou součástí péče o staré koně je tak pravidelná kontrola zdraví, především pečlivý management, vhodné krmení, prevence zubních problémů a monitorování endokrinních funkcí.

Zabraňte samovznícení balíků sena

autor původního textu: Oklahoma State University
24. července 2009, článek č. 14589

Zkušení zemědělci vědí, že nízká rychlost větru, vysoká vlhkost vzduchu, vlhké seno a vysoké teploty mohou být receptem na katastrofu. Je známo, že za takových podmínek se pevně slisované balíky sena mohou vznítit. Bez pořádných preventivních opatření tak může majitel přijít o sousedící stáje, seníky nebo jiné stavby.

„Když ihned sklidíte posekanou píci, bude mít vysoký obsah vody (vlhkost), bude ještě stále dýchat (respirace)," říká Daren Redfearn, MS, PhD, specialista z Oklahoma State University Cooperative Extension.

Dýchání (respirace) je normální proces, který rostlina používá pro tvorbu své hmoty. Bohužel při ní vzniká i teplo. Proces respirace trvá tak dlouho (a s ním tvorba tepla), dokud vlhkost sena neklesne pod 40 %. Při 20 % vlhkosti lze seno považovat za suché.

Redfearn upozorňuje zemědělce, že během respirace mohou růst plísně a přitom také produkovat teplo. Toto teplo v kombinaci s kyslíkem může způsobit samovznícení. Obvykle k tomu dojde pod povrchem balíku, protože kyslík se hlouběji nedostane. Samovznícení sena však lze zabránit několika preventivními opatřeními.

„Dělejte sena v době, kdy svítí slunce," radí Redfearn. „Je třeba, aby seno vyschlo co nejdříve."

Pokud jsou jakékoli pochyby, zda bylo seno slisované při korektní vlhkosti, je třeba pořádně kontrolovat teplotu balíků. Balík, u kterého se naměří méně než 49°C, představuje jen malé nebezpečí.

Redfearn dále uvádí, že balíky mezi 49°C a 60°C již vyžadují pozornost. Je třeba je odstranit ze seníku či stáje a umístit je tak, aby mohly vychladnout. Když teplota balíku přesáhne 60°C, je obvykle už pozdě.

„Pokud začnete s balíkem při této teplotě pohybovat, může to být skutečně nebezpečné," říká.

K samovznícení obvykle dochází během 5 až 7 dní po balíkování.

Podobné články

Vědci se pustili už i do zkoumání samotného výcviku koně. Květnatá slova a přirovnání, která jsme zvyklí v souvislosti s ježděním či obecně výcvikem…

Je pravda, že koně nejvíce žvýkají a sliní, když žerou seno? Nemůže se stát, že pastevní náhubek způsobí koním trávicí problémy, protože omezuje…