Koňské novinky: Obezita a zrání chrupavek u hříbat

30. 6. 2009 The Horse

Kdy by řekl, že obézní mohou být i koně, kteří skoro nejsou krmeni jádrem? A že podobně jako struktura kosti se během hříběcího věku vyvíjí i struktura kloubní chrupavky?

THlogo.jpg

Koně v nadváze: ať žije píce

Autor původního textu: John Borchardt
20. července 2007, článek č. 10048

Více než polovina ze 300 koní zahrnutých do výzkumu na Virginia-Maryland Regional College of Veterinary Medicine (VMRCVM) a College of Agriculture and Life Sciences na Virginia Tech bylo v nadváze nebo obézních. Vědci také zjistili, že velké dávky jádra nebyly hlavní příčinou výživného stavu jedlíků; vinit lze spíš pastvu, seno a inaktivitu.

Poslední průzkum publikovaný na téma četnosti výskytu obezity u koní byl proveden v roce 1998, zakládal se na informacích od majitelů a jeho výsledky mluvily o tom, že nadváhou bylo postiženo 5 % koní.

Craig Thatcher, DVM, PhD, profesor z Clinical Nutrition na VMRCVM, k tomu řekl: „Věřili jsme, že výskyt obezity je o mnoho větší, než kolik odhalil tento výzkum. Viděli jsme velké množství obézních koní v naší praxi, mnoho z nich postižených laminitidou." Jednalo se především o laminitidu spojenou s pobytem na pastvě, proto vlastně proběhl nejnovější zmíněný výzkum.

Vědci předpokládali, že koně v nadváze mohou být postiženi rezistencí na inzulín a nerovnováhou cukrů, chronickými záněty a oxidativním stresem, což jsou neduhy, která vznikají následkem změn v metabolických pochodech, které narušily citlivou rovnováhu mezi destrukcí a tvorbou nových tělesných buněk.

Další problémy, které způsobuje obezita u koní, jsou stres z přehřátí, zvýšený výskyt poraněn kostí, šlach a kloubů a snížená výkonnost.

Vědci náhodně vybrali z asi 1000 koní, pocházejících ze 114 farem a léčených na fakultě v programu Equine Field Service, jako vzorek 300 jedinců a zjistili, že 51 % z nich lze podle systému hodnocení výživného stavu dle Hennekeho klasifikovat jako v nadváze, 19 % bylo obézních. 18 % z koní s nadváhou a 32 % obézních koní mělo zjištěnou hyperinzulinémii.

Majitelé koní účastnících se současné studie poskytli detaily o krmných dávkách koní, což odhalilo, že nadbytek jádra, který se obecně považuje za příčinu obezity, nebyl primárním faktorem způsobujícím přibývání zkoumaných koní na váze.

„Velká většina koní byla na pastvě nebo krmena senem, dostávali jen málo koncentrátů," říká Thatcher, vedoucí výzkumu, a z toho vyvozuje, že čerstvá (pastva) i konzervovaná píce „speciálně vybraná pro zlepšení váhových přírůstků u ostatních druhů hospodářských zvířat" stále více ovlivňuje výživný stav koní.

Tyto vylepšené odrůdy píce byly přítomné na pastvinách i v seně. V klidu však nemohou být ani ti majitelé koní, kteří již nějakou dobu neosívali své pastviny novými travinami. Ve Virginii, kde probíhal výzkum, tvořily většinu pastevních travin vylepšené odrůdy, nikoli původní traviny.
Dalším problémem, který predisponuje koně k nadváze, je nedostatečná fyzická aktivita.

Thatcher doporučuje, aby majitelé krmili své koně podle výživného stavu, zjišťovali nutriční hodnoty své píce, nechávali si odborně vypočítat a vybalancovat krmnou dávku a zajistili koním pravidelnou práci. „Majitelé by měli omezit pasení koní, kteří jdou do nadváhy i v případě, že žijí pouze z pastvy," doporučuje. „Majitelé koní v nadváze by měli spolupracovat s veterináři a výživáři, aby sestavili a vybalancovali vhodnou redukční dietu," pokračuje.

Dozrávání kloubních chrupavek u hříbat

Autor původního textu: University of Kentucky's College of Agriculture
20. června 2009. článek č. 14395

Během tříletého výzkumu dozrávání kloubních chrupavek použili vědci z Gluck Equine Research Center nové genetické techniky, aby zjistili, jak se kloubní chrupavky mění během vývoje koně, od jeho narození až do časného dospělého věku.

Je obecně známo, že během prvních let života a po zahájení náročné fyzické zátěže se mění struktura kostí (remodeling). K podobným typům strukturálních a funkčních změn dochází i v kloubních chrupavkách, ale nejsou tak široce prozkoumané. Tímto tématem se proto zabýval výzkum pod vedením Michaela Mienaltowskiho, DVM a Jamieho MacLeoda, VMD, PhD.

Vědci použili genetickou metodu zvanou transkripční analýza, pomoci níž posoudili změny v genech související s růstem a vývojem chrupavky. Již dřívější výzkum totiž prokázal, že časná aktivita hříběte, jako je běhání po pastvině, je důležitá pro proces zrání chrupavek.

V uvedeném výzkumu se sledovalo sedm novorozených hříbat a devět 4-5letých dospělých koní. Výsledky ukázaly, že mezi novorozeneckým věkem a časnou dospělostí dochází k neustálým změnám ve funkci chrupavčitých buněk.

Na první pohled vypadala chrupavčitá tkáň hříbat a mladých koní velmi podobně. Genetická analýza však odkryla významné změny, ke kterým dochází během prvních několika měsíců života koně.

Kloubní chrupavka je kritickou tkání, nezbytnou pro pohyb kloubu a potřebnou pro rozptýlení mechanických sil působících na klouby koně během fyzické zátěže. Jakmile se nahromadí znalosti o změnách, kterými kloubní chrupavky procházejí v časných stádiích života koně, vědci se zaměří na to, jaký mají tyto změny vliv na zdraví dospělých koní, včetně náchylnosti na významné nemoci, jako je artróza. Onemocnění kloubů je totiž nejčastější příčinou kulhání a předčasného ukončení kariéry koňských atletů. Jamie MacLeod

Podobné články

Vědci se pustili už i do zkoumání samotného výcviku koně. Květnatá slova a přirovnání, která jsme zvyklí v souvislosti s ježděním či obecně výcvikem…

Je pravda, že koně nejvíce žvýkají a sliní, když žerou seno? Nemůže se stát, že pastevní náhubek způsobí koním trávicí problémy, protože omezuje…