Koňské novinky: Nové trendy v léčbě ran

16. 9. 2009 The Horse

Plasma bohatá na trombocyty a kmenové buňky - objevují se výzkumy, které prokazují, že tyto "speciální" tkáně, které lze odebrat přímo od pacienta, pomáhají hojit různé rány.

TH logo

Plasma bohatá na trombocyty hojí rány

Autor původního textu: Stacey Oke, DVM, MSc
5. září 2009, článek č. 14850

Brazilští vědci zjistili, že plasma bohatá na trombocyty (= platelet-rich plasma, PRP) podporuje hojení pooperačních ran u koní, na rozdíl od předchozích výzkumů.

Protože hojení ran u koní je často problematické, a to z hlediska klinického i ekonomického, jsou potřebné nové metody, které průběh hojení zlepší a minimalizují vznik komplikací (jako je tvorba „živého masa" nebo zbytnělých jizev).

Vědci zkoumají použití PRP pro léčbu mnoha problémů v equinní medicíně, včetně hojení ran. Je to proto, že trombocyty (krevní destičky) v PRP obsahují růstové faktory, které stimulují růst krevních cév a podporují syntézu kolagenu. Navíc PRP, která se získá přímo od pacienta, je biokompatibilní a její použití je tedy bezpečné.

Vědci hodnotili u šesti koní, jak působí PRP gel na chirurgicky vytvořené rány, které procházejí skrze kůži. Jednu ránu u každého koně jednoduše sešili za použití standardního materiálu a postupu, zatímco před sešitím druhé rány na každém koni aplikovali na podkožní tkáň PRP gel. Opakovaně pak po dobu 45 dní odebírali biopsií vzorky z daného místa a vyšetřovali je mikroskopicky, aby mohli sledovat průběh hojení rány.

Autoři uvádějí, že rány léčené PRP vykázaly „mnohem rychlejší epiteliální diferenciaci a výraznější organizaci dermálního kolagenu" ve srovnání s neléčenými chirurgickými ranami. Zlepšené hojení ran má potenciálně přinést výhody pacientům i jejich majitelům tím, že zlepší kvalitu hojení i ekonomiku léčby.

Detaily přípravy a použití PRP gelu jsou k dispozici v plném článku, který lze najít na PubMed.

Tuk a hojení poškozené šlachy

Autor původního textu: Stacey Oke, DVM, MSc
1. srpna 2008, článek č. 12410

Výsledky tohoto výzkumu ukazují, že použití kmenových buněk by mohlo být hodnotnou součástí léčby zranění na šlachách, která jsou častým problémem mnoha sportovních koní a jejichž léčba je velmi komplikovaná. Vědci z Cornell University's Comparative Orthopaedics Laboratory informovali, že injekce kmenových buněk, pocházejících přímo z tukové tkáně zraněného koně, do postižené šlachy zlepšila organizaci šlachových vláken.

„Zranění šlach jsou nezanedbatelné důvody pro přerušení tréninku a mohou vést až k ukončení sportovní kariéry koně, navíc se často vracejí," vysvětluje Alan J. Nixon, BVSc, MS, Dipl. ACVS. „Je nutno hledat nové metody jejich léčby."

Výzkumy kmenových buněk ukazují, že zralé tukové buňky jsou bezpečné a snadno dostupné (odeberou se z tukové tkáně pacienta) a lze je použít pro léčbu onemocnění tkání pohybového aparátu. Tyto buňky jsou schopné se změnit na buňky kostní, svalové, chrupavčité nebo šlachové. Jakmile se tyto kmenové buňky získané z tukové tkáně dostanou do místa zranění, napomáhají jejímu hojení.

Pro výzkumné účely vyvolali Nixon a jeho kolegové tendinitidu (zánět) šlachy povrchového ohýbače prstu u osmi koní. Čtyři z nich léčili kmenovými buňkami odebranými z jejich vlastní tukové tkáně, které injekčně vpravili přímo do místa léze, ostatním čtyřem koním aplikovali jako placebo fyziologický roztok.

„Po šesti týdnech nebyly zjištěné ultrazvukové rozdíly v míře či kvalitě hojení šlachy mezi jednotlivými koňmi, kteří měli nebo neměli šlachy léčené kmenovými buňkami," informuje Nixon. „Na mikroskopické úrovni však byla zjištěná významná zlepšení v architektuře šlachových vláken, společně se snížením tvorby abnormálních krevních cév ve šlaše, zánětu a ukládání nezralého kolagenu typu III (místo kolagenu typu I, který se normálně nachází ve zdravých, normálních dospělých šlachách)."

Buňky stromatu (pojivové tkáně) tukové tkáně mají podle všeho protizánětlivý efekt; zatím však nelze vyloučit vliv jiných biologicky aktivních komponent tukové tkáně na hojení šlachy.

Tyto výsledky ukazují, že injekce kmenových buněk z tukové tkáně přímo do poškozeného místa ve šlaše může ovlivnit průběh jejího hojení.

Jsou potřebné další výzkumy, včetně dlouhodobého studia kmenových buněk, aby bylo možné posoudit účinky kmenových buněk pocházejících z tukové tkáně na léčbu zranění šlachy.

Studie „Effect of adipose-derived nucleated cell fractions on tendon repair in horses with collagenase-induced tendonitis" byla zčásti podpořená Vet-Stem Incorporated a byla zveřejněná v červenci 2008 v časopise American Journal of Veterinary Research.

Podobné články

Vědci se pustili už i do zkoumání samotného výcviku koně. Květnatá slova a přirovnání, která jsme zvyklí v souvislosti s ježděním či obecně výcvikem…

Je pravda, že koně nejvíce žvýkají a sliní, když žerou seno? Nemůže se stát, že pastevní náhubek způsobí koním trávicí problémy, protože omezuje…