Koňské novinky: Malí strongylidi a ivermektin

10. 12. 2008 The Horse

V mnoha zemích světa se pozoruje rezistence malých strongylidů vůči odčervovacím preparátům obsahujícím ivermectin. Podívejme se ve dnešní krátké zprávě časopisu The Horse, jaké další informace se s tímto nepříliš potěšujícím jevem pojí.

Autor původního textu: Stacey Oke, DVM, MSc
11. listopadu 2008, článek č. # 13068

Parazitolog Eugene Lyons, PhD a jeho kolegové z oddělení veterinární vědy na University of Kentucky's Gluck Equine Research Center uvádějí, že v mnoha zemích světa se pozoruje rezistence malých strongylidů vůči odčervovacím preparátům obsahujícím ivermectin. Vědci se snaží přijít na rozsah a možné příčiny tohoto jevu.

V roce 2007 provedli na koních z jedné farmy výzkum, při němž zjistili, že vajíčka se v jejich trusu (počet vajíček na gram, EPG) po léčbě ivermectinem objevila za dvojnásobně kratší dobu než v dobách, kdy se tento lék začal prodávat, tedy na začátku 80. let.

Další testy prováděl Lyons tento rok a posuzoval efekt ivermectinu v léčebných dávkách (200 µg/kg) u čtyř ročních koní narozených a vyrůstajících společně na farmě v Central Kentucky. Chtěl zjistit důvod, proč se vajíčka objevují v trusu tak krátce po odčervení.
„V trusu odebraném během šesti dní po léčbě bylo identifikováno 13 různých druhů dospělých malých strongylidů,“ shrnuje Lyons. „Šestý den po léčbě jsme zjistili, že se odstranilo 100 % dospělých malých strongylidů; avšak ubylo pouze 36-80 % larev 4. stádia (L4).“ U jednoho koně vyšetřeného 25. den po léčbě bylo navíc zjištěné v trusu velké množství dospělých strongylidů.

Lyons předpokládá, že dospělí jedinci byli v trusu tohoto koně nalezení 25. den po léčbě proto, že ivermectin neodstranil nedospělé L4 larvy úplně, takže jedinci, kteří přežili, se během 25 dní vyvinuli v dospělé jedince a mohli klást vajíčka. Navíc se L4 larvy vyvinuly v dospělce rychleji, než v době, když se ivermectin poprvé objevil na trhu. Znamená to, že životní cyklus parazitů se zkrátil.

Přestože tyto výsledky mohou být nanejvýš znepokojivé, Lyons upozorňuje, že jsou známkou toho, že ivermectin je stále vysoce účinný proti dospělým malým strongylidům a částečně účinný proti larvám L4.
Vědci musí provést podobné výzkumy i na dalších farmách, aby zjistili, zda se tento jev vyskytuje plošně. Výzkumy v této oblasti jsou potřebné také proto, že malí strongylidi vykazují rezistenci vůči většině komerčních odčervovacích přípravků a na trh nepřicházejí žádné nové produkty účinné proti nim.

Práce "Probable reason why small strongyle EPG counts are returning 'early' after ivermectin treatment of horses on a farm in Central Kentucky“ bude publikována v nadcházejícím čísle časopisu Parasitology Research. Abstrakt je již dostupný na PubMed.

A ještě poznámka fy Pfizer Animal Health:

Význam rotace antiparazitik

Jde o to, že každých 6-8 týdnů se použije k odčervení jiný odčervovací přípravek Je třeba střídat účinné látky, ne jen názvy preparátů či výrobce. Koně se mohou nakazit mnohými nebezpečnými parazity ze svého prostředí. Tito parazité se mění podle klimatu a ročního období. Žádné jednosložkové antiparazitikum není účinné proti všem parazitům; každá chemická skupina účinkuje jinak a působí nejlépe u určité skupiny parazitů. Při rotaci přípravků lze kontrolovat široké spektrum parazitů – včetně tasemnic a střečků – po celý rok. Rotace také brání vzniku rezistence na specifickou chemikálii.

Přeloženo a otištěno s povolením TheHorse.com.
Reprinted with permission of TheHorse.com.

Podobné články

Vědci se pustili už i do zkoumání samotného výcviku koně. Květnatá slova a přirovnání, která jsme zvyklí v souvislosti s ježděním či obecně výcvikem…

Je pravda, že koně nejvíce žvýkají a sliní, když žerou seno? Nemůže se stát, že pastevní náhubek způsobí koním trávicí problémy, protože omezuje…