Koňské novinky: Kteří koně jsou náchylnější na parazity?

29. 3. 2011 The Horse

Parazitům u koní se budeme věnovat i v dnešním "vědeckém" okénku. Kteří koně jsou náchylnější na parazity? Staří? Mladí? Zdraví? Nemocní? Odpověď je zdánlivě banální, ale nové výzkumy nás mohou někdy opravdu překvapit!

Zamoření koní parazity nezávisí na věku

Autor původního textu: Oke Stacey, DVM, MSc
19. února 2010, článek č. 15853

Veterináři z oklahomské státní univerzity říkají, že na rozdíl od obecného tvrzení starší koně nejsou více zamoření parazity, než jejich mladší kolegové.

THlogo

„Navzdory obecnému názoru, že starší koně jsou náchylnější na infekci vnitřními parazity než koně mladší, ještě nebyl efekt věkem podmíněné odolnosti vůči parazitům dostatečně prostudován," vysvětluje vedoucí výzkumu Dianne McFarlane, DVM, PhD, Dipl. ACVIM z oddělení fyziologie oklahomského státního střediska veterinárních věd.

McFarlane a její kolegové odčervili 29 zdravých koní žijících v podobném prostředí. Tito koně byli ve věku od 4 do 35 let. 11 z nich bylo starších 20 let. Počet vajíček malých strongylidů v trusu (fecal egg count, FEC) zjišťovali před odčervením koní a znovu za dva, čtyři, šest, 10 a 12 týdnů po odčervení ivermectinem.

Při žádném tomto vyšetření nebyl zjištěn statisticky významný vztah mezi věkem a FEC, a to ani ve srovnání všech 29 zkoumaných koní, ani při srovnávání koní z jednotlivých farem.

„Během výzkumu věk nijak neovlivnil počet vajíček v trusu, takže lze předpokládat, že samotný věk koně není důvodem k sestavování speciálního antiparazitárního programu," vyvozuje McFarlane.

Protože tato úvodní studie vlivu věku na vnitřní parazity koní zkoumala pouze malý počet koní, jsou potřebné další výzkumy sledující větší počet koní v širším věkovém rozmezí žijících na stejné pastvině.

Tato studie je však zajímavá i z toho hlediska, že v ní nebyla zaznamenána rezistence malých strongylidů na ivermectin.

„U všech koní bylo zjištěné 99-100% snížení počtu vajíček v trusu v době až 4 týdny po odčervení," uvádí McFarlane. „Přestože jsme v naší studii zjistili vynikající reakci na ivermectin, existuje dost jiných výzkumů potvrzujících, že rezistence na anthelmintika je u koní reálným problémem. Pokud nebudeme antiparazitika používat promyšleně, strategicky, možná nám v účinném boji proti vnitřním parazitům koní nezbudou žádné zbraně. Pochopení faktorů, které zvyšují riziko parazitismu u koní, pomůže vytvořit racionálnější odčervovací programy - ve srovnání s tradičními metodami rotace antiparazitik, které se plošně používaly několik posledních desetiletí."

Studie „Fecal egg counts after anthelmintic administration to aged horses and horses with pituitary pars intermedia dysfunction" byla publikována v únoru 2010 v časopise Journal of the Veterinary Medical Association. Abstrakt je volně dostupný na PubMed.

Alergie a paraziti

Autor původního textu: Christa Lesté-Lasserre
1. dubna 2010, článek č. 16090

Koně postižení alergickým onemocněním, například rekurentní obstrukcí dýchacích cest (RAO, dříve známé jako COPD), mohou mít - podle jednoho loňského výzkumu - méně parazitů. Tento výzkum také předpokládá, že primárním vysvětlením tohoto jevu může být genetika.

Při zkoumání RAO a míry parazitismu u skupiny koní stejné krevní linie byli vědci schopni určit, že vývojové geny, které pomáhají "odrážet" parazity, jsou možná také odpovědné za vyšší náchylnost na alergie.

Výzkum vedený Vincentem Gerberem, DVM, PhD, Dipl. ACVIM, ECEIM, dočasným vedoucím koňské kliniky oddělení veterinárních věd univerzity v Bernu, se soustředil na 73 přímých potomků plemeníka postiženého RAO a 73 nepříbuzných stádových kolegů těchto koní. Zjistili, že koně ze skupiny postižené RAO byli 6x přirozeně odolnější vůči vnitřním parazitům, než koně ze skupiny nepostižené RAO. „Vypadá to jako nějaká evoluční výhoda, která je u těchto koní dána geneticky," říká Gerber. „Ale v moderním prostředí, ve stájích, při krmení senem, při častém odčervování atd. možná převážila negativní stránka těchto genů - přecitlivělost, například RAO."

Navíc jejich studie zjistila, že koně mladší 10 let byli náchylnější na zamoření parazity než starší koně. Jiné faktory jako pohlaví, plemeno a pastevní management nijak významně neovlivnily míru tohoto zamoření.

„Zdá se, že parazité modulují imunitní reakci a imunitní systém se stává nějakým způsobem závislý na přítomnosti parazitů, aby plně dozrál," říká Martin K. Nielsen, DVM, PhD, parazitolog a profesor oddělení věd velkých zvířat na univerzitě v Kodani. „Je to velmi zajímavé a potřebujeme další výzkumy, abychom tento jev lépe pochopili."

Nielsen a Gerber upozorňují, že majitelé koní by neměli z této studie vyvozovat předčasné závěry, protože je stále ještě na svém začátku. „Tato studie přináší vědecké obci mnoho témat k diskusím," říká Nielsen. „Ale majitelé si musí počkat (na aplikace), dokud lépe nepochopíme mechanismus mezi parazity a koňským imunitním systémem."

Podobné články

Vědci se pustili už i do zkoumání samotného výcviku koně. Květnatá slova a přirovnání, která jsme zvyklí v souvislosti s ježděním či obecně výcvikem…

Je pravda, že koně nejvíce žvýkají a sliní, když žerou seno? Nemůže se stát, že pastevní náhubek způsobí koním trávicí problémy, protože omezuje…