Koňské novinky: Krmení a zdraví koní

3. 12. 2008 The Horse

V dnešních internetových novinkách časopisu The Horse se podívejme do světa krmiv a výživy koní. Máme zde hned tři zajímavosti z per odborníků: první dvě nám nastíní současnou problematiku protizánětlivých krmných doplňků a výživy koní s některými zdravotními problémy, ve třetí si shrneme pár základních pravidel krmení koní v zimním období.

Krmením proti zánětům

Autor původního textu: Nancy S. Loving, DVM
31. října 2008, článek č. # 12996

Ve dnech 17.-19. října 2008 se v St. Louis konala „koňská“ veterinární konference (Purina Equine Veterinary Conference), kde bylo mimo jiné možné poslechnout si přednášku manažerky technického servisu pro Horse Business Group firmy Purina Mills Karen Davison, PhD o ovlivňování zánětů a oxidativního stresu u koní pomoci krmení.

V těle každého organismu se neustále obměňují jednotlivé tkáně. V koni, který nepracuje, je to následek záchovného metabolismu, protože i takový kůň musí dýchat, přijímat a trávit potravu. Každá fyzická zátěž však tyto změny zvyšuje. Mluvíme o zánětu nebo o oxidativním stresu (ten způsobují toxické vedlejší produkty metabolismu zvané volné radikály) a dochází k němu do různé míry v každé tkáni. Význam zánětu však tkví mimo jiné i v tom, že podporuje normální obranné a hojivé pochody v těle, a zánětlivé mediátory, čili chemické látky provázející zánět a často měřitelné laboratorními metodami, tak mohou sloužit i tělu prospěšným funkcím. Je třeba si proto uvědomit, že výzkumy, které měří a sledují jen jeden biologický ukazatel zánětu, ještě nemusejí zobrazovat skutečný účinek léčby celého zánětlivého procesu. Tato informace je důležitá pro majitele koní, kteří se snaží vyhledat informace o působení a účinku krmných doplňků určených právě pro potlačování zánětlivých a oxidativních procesů v těle koně. 

V mnoha případech je marketing výrobku rychlejší než výzkum. To znamená, že informace o účinku krmných doplňků, které jsou majitelům k dispozici, nemusejí být přesné.

Krmné výrobky, které mají bojovat proti zánětu a oxidativnímu stresu, patří do skupiny omega mastných kyselin: zatímco omega-3 mastné kyseliny by měly mít protizánětlivé vlastnosti, omega-6 pravděpodobně zánět vyvolávají. Karen Davison připomíná, že omega-6 mastné kyseliny jsou důležité pro kůži, srst a celkové zdraví. Obojí mastné kyseliny využívají pro svůj metabolismus stejné enzymy, takže zánět, nedostatečnou imunitu nebo krvácení může vyvolat i jejich nerovnováha. Ideální poměr omega-3 a omega-6 ještě nebyl u koní zjištěný. Bohužel nelze přebírat tuto informaci od jiných živočišných druhů, protože mají jinou fyziologii. Je sice pravda, že při pokusech snížilo obohacení krmné dávky o omega-3 mastné kyseliny zánětlivé markery v krvi, fyziologický význam nebo praktické aplikace těchto nálezů však ještě nejsou zcela jasné a vyžadují další výzkumy.

Koně na pastvinách konzumují omega-3 a omega-6 mastné kyseliny přibližně v poměru 4:1. Pokud jsou krmeni pouze senem a jádrem může být tento poměr pouze 2:1 nebo nižší, záleží na obsahu omega-3 v seně. Těmto koním pak skutečně může pomoci doplňování omega-3 do krmné dávky. Ale pozor: Překrmování omega-3 kyselin může potlačovat imunitní reakce a narušovat mechanismus srážení krve. Karen Davison také upozorňuje na to, že výsledky různých výzkumů si odporují a tím vnášejí do celé problematiky zmatek; záležet může i na tom, odkud omega-3 mastné kyseliny v krmném doplňku pocházejí (rostliny nebo mořské produkty).

Davison dále připomíná, že je zcela bezpředmětné přidávání jakéhokoli „protizánětlivého“ krmného doplňku koním, jejichž problémy pramení z překrmování. „Žádné množství kloubního preparátu, omega-3 mastných kyselin nebo antioxidantu nepotlačí chronické záněty způsobené obezitou,“ říká. Laboratorní potkani krmeni 60 % toho, co by pozřeli při volném přístupu ke krmení, trpěli méně oxidativním stresem tkání, než by se očekávalo vzhledem k jejich věku, a také žili déle.

Odborníci z fy Purina Mills proto doporučují, abyste nejdříve posoudili krmnou dávku svého koně, než mu začnete přidávat antioxidanty nebo protizánětlivé produkty – dívejte se na rovnováhu živin, vyhněte se překrmování a držte koně v rozumné výživné kondici.
Anglicky mluvící si mohou pročít i PDF článek "Latest on the Omegas".

Píce a koně se zdravotními problémy

Autor původního textu: Nancy S. Loving, DVM
8. listopadu 2008, článek # 13042

Na stejné konferenci (Purina Equine Veterinary Conference 2006) proběhla také přednáška Katie Young, PhD, konzultující výživářky pro fy Purina Mills, na téma využití píce v krmení koní se speciálními nároky, konkrétně koní trpících rekurentní obstrukcí dýchacích cest (RAO, dříve známé jako COPD neboli dušnost) nebo chronickou laminitidou.

Koně postižení RAO jsou přecitlivělí na alergeny poletující ve vzduchu, které pocházejí ze sena, krmiva nebo podestýlky, nebo na pyly na letní pastvině. Katie Young jim doporučuje před krmením seno krátce namočit do vody. Účinněji to sníží množství prachu a plísní než pouhé pokropení, ale nevyplaví se tím živiny. Rozhodně nedoporučuje krmit takto nemocné koně z jeslí nebo kulatých balíků, protože to je nutí zabořit hlavu do sena a tím se opakovaně vystavují alergenům. Jádro, například mačkaný oves, může být až dvakrát tak prašné jako seno, takže je také třeba ho namáčet. Seno a jádro lze nahradit peletovaným kompletním krmivem, čímž se výrazně sníží částečky, které by kůň mohl při krmení vdechnout.

Katie Young dále upozorňuje, že v případě koní postižených RAO je rozhodující celkový management: ideální je pastevní chov nebo je nutné aspoň zajistit vynikající větrání stáje. Cokoli, co zvyšuje koncentraci prachu v uzavřeném prostoru, jejich problémy zhoršuje, takže je třeba koně odvést ze stáje, když se v ní zametá, hází hnůj, stele nebo když se roznáší seno. Pokud jsou koně přecitlivělí na pyly během pobytu na pastvinách, je třeba udržovat porost pastviny krátký nebo koně držet na pastvině pouze v zimě.

Speciální krmné techniky vyžadují také koně postižení chronickou laminitidou. Určitě se tu nabízí možnost podávat jim pouze méně kvalitní píci, protože má jen nízký obsah sacharidů. Jenže koni nedodá ani dostatek aminokyselin, mědi a zinku, které jsou potřebné pro zlepšení kvality kopyt a jejich hojení. Schvácení koně by měli dostávat seno především z teplomilných travin (v USA například traviny „bluestem“ = vousatice, „Bermuda“ = troskut a „prérijní trávy“), protože uschovávají cukry spíš ve formě škrobu než fruktanů a mají nižší obsah rozpustných sacharidů (o tom si můžete přečíst více v tomto článku). Vojtěška má nízký obsah sacharidů, ale je příliš energetická, takže ani ona není vhodná pro krmení takto postižených koní. Traviny chladných oblastí  („brome“ = sveřep, „rye“  = jílek, a „orchard grass“ = srha) v sobě mají vysoký obsah sacharidů. Lze to ale řešit i jinak. Namočení sena na 30 minut do horké vody nebo na hodinu do studené vody (před krmením samozřejmě vodu vylít) odstraní rozpustné sacharidy. Nezapomínejte, že tímto procesem se ze sena také vymyjí i jiné živiny, které bude třeba doplnit jinak. Další možností je nechat si udělat rozbor sena v laboratoři.

Krmení koní při nízkých teplotách

Autor původního textu: University of Maryland College of Agriculture and Natural Resources
30. listopadu 2008, článek # 13169

Zima je z hlediska krmení koní vždy velkou výzvou. Nízké teploty, pronikavý vítr a déšť, sníh a led přispívají ke zvýšení potřeby živin všech, kteří si mají udržet tělesnou teplotu i hmotnost. Podívejme se na pár „zimních“ tipů, jak je doporučuje University of Maryland, College of Agriculture and Natural Resources:

- V zimě může hustá srst dobře zakrýt hubnutí. Kontrolujte proto každých 30 dní výživný stav svého koně. Pokud předpokládáte nebo už máte zkušenosti, že během zimy zhubne, pokuste se zlepšit jeho výživný stav ještě před zimou, aby měl „z čeho brát“.

- Pokud si mají koně udržet tělesnou hmotnost i při teplotách nižších než asi 7°C, bude potřeba jim v krmivu dodat více energie. Nezapomeňte, že tráva na pastvině během zimy neroste, krmná dávka proto bude stát především na kvalitním seně, a to v dávce asi 2 % tělesné hmotnosti koně, což by mu mělo zajistit živiny pro záchovu (čili pro přežití bez dalších nároků na fyzickou aktivitu, růst, březost či laktaci). Krmení senem také generuje teplo prostřednictvím činnosti střevní mikroflóry, což koni pomáhá zachovat tělesnou teplotu.

- Pokud je množství sena omezené, dobrým zdrojem vlákniny může být i krmná řepa. Lze podávat i různá speciální „kompletní krmiva“ obsahující vlákninu.

- Myslete na to, že až 20 % sena bývá znehodnoceno, pokud jsou koně krmení přímo ze země.

- Pracující koně nebo březí klisny budou možná k senu potřebovat pro udržení tělesné hmotnosti i jádro. Nikdy však nepodávejte více než ca 2 kg jádra najednou, abyste omezili riziko koliky.

- Do krmení lze pro zvýšení přísunu energie také přidávat olej. V tuku je totiž více energie, než ve stejném množství cukrů.

- Zlepšete schopnost koní zužitkovat krmivo tím, že jim před zimou necháte zkontrolovat a popřípadě i upravit chrup.

- Pozor na to, že koně mohou během zimy vypít mnohem méně studené nebo zmrzlé vody, což zvyšuje riziko koliky. Zajistěte, aby kůň denně vypil asi 38 litrů čerstvé vody. Zajistěte vodu tak, aby nemrzla a byla vlažná. Denně kontrolujete nádoby a odstraňujte z nich led.

- Dejte koním ve stáji i ve výběhu k dispozici solné lizy. Přestože je přísun soli důležitější v létě, kdy se ztrácí sodík a chlorid pocením, nemusejí koně pokrýt denní potřebu soli ani v zimě, pokud jsou krmení pouze senem.

- Uvědomte si, že starší koně mají během zimy větší nároky na krmení. Pomoct jejich tělesné kondici a výživnému stavu můžete i tím, že jim budete před a během zimy zkrmovat řepu.

Přeloženo a otištěno s povolením TheHorse.com.
Reprinted with permission of TheHorse.com.

Podobné články

Vědci se pustili už i do zkoumání samotného výcviku koně. Květnatá slova a přirovnání, která jsme zvyklí v souvislosti s ježděním či obecně výcvikem…

Je pravda, že koně nejvíce žvýkají a sliní, když žerou seno? Nemůže se stát, že pastevní náhubek způsobí koním trávicí problémy, protože omezuje…