Koňské novinky: Genetika a klkání, genetika a plodnost

18. 8. 2009 The Horse

Genetika může stát za mnoha zdravotními nebo behaviorálními problémy koní. Podívejme, jak souvisí či nesouvisí s rozšířeným a stále diskutovaným "stájovým zlozvykem" klkáním a jakou může mít spojitost s poruchami plodnosti.

thlogo

Klkání není naučené chování

Autor původního textu: Marie Rosenthal

11. srpna 2009, článek č. 14706

Přestože mnoho majitelů koní věří opaku, vědci v nové studii zjistili, že klkání pravděpodobně nebude problém, kterému se lze naučit. Vypadá to, že zde hrají roli genetické predispozice, především mezi plnokrevníky.

Julia D. Albright, MA, DVM a její kolegové z Cornell University zjišťovali názory majitelů koní na klkání. Přestože 49 % majitelů si myslelo, že klkání je naučené chování, pouze 1 % klkajících koní skutečně začalo klkat poté, co se setkalo s jiným „klkáčem".

„Klkání se objevuje v raném věku a poté, co kůň začne projevovat toto chování, vyvolávající faktory už se na něm nepodílejí," říká Albright. „Jinými slovy, pokud máte mladého koně, doporučujeme odstavovat ve skupinkách na pastvině a s malým množstvím jadrného krmiva. Pokud však vlastníte desetiletého klkajícího koně, doba strávená na pastvině pravděpodobně nebude u něho vyvolávat žádný rozdíl."

Sociální izolace a ustájení vedle agresivního koně může klkání zhoršit.

„Koně jsou sociální zvířata, jejichž přirozeností je pást se nejméně 16 hodin denně ve skupinách. Je logické, že ve snaze o zlepšení jejich zdraví a zmírnění stresu se budeme pokoušet napodobit tuto situaci," uvádí dále.

„Klkání je komplikované a pravděpodobně ho vyvolává mnoho faktorů," říká Albright. „Ti koně nejsou ,zlí´ a my je musíme přestat fyzicky a verbálně trestat, šokovat či je izolovat. Pro zdraví klkajících koní lze toto chování možná zmírnit speciálním řemenem, dietou chudou na koncentráty a bohatou na vlákninu a prodloužením doby strávené na pastvině."

Neříkejte tomu zlozvyk. „Tito koně mají skutečný neurologický problém, srovnatelný s obsesivně-kompulzivním chováním u lidí."

Studie „Crib-biting in U.S. horses: breed predispositions and owner perceptions of etiology" byla publikovaná v květnovém čísle časopisu Equine Veterinary Journal. Abstrakt je dostupný na PubMed.

Výzkumy odhalují genetické abnormality způsobující neplodnost

Autor původního textu: Stacey Oke, DVM, MSc

7. srpna 2009, článek č. 14684

U koní se neplodnost vyskytuje více, než je na první pohled vidět. Pokroky v cytogenetické analýze používající metody pracující s DNA umožňují vědcům podívat se na reprodukční poruchy z genetického hlediska. Pokud se tyto metody použily u koní se známými reprodukčními problémy, byla identifikována vysoká četnost abnormalit pohlavních chromozomů, které by mohly vysvětlovat sníženou plodnost i neplodnost.

„Pokud se genetické anomálie postihující reprodukční výkonnost identifikují včas, chovatelé mohou potenciálně snížit ekonomické ztráty, způsobené jalovými klisnami, které by mohly být vysoké," vysvětluje hlavní autorka Monika Bugno, PhD z Národního institutu živočišné produkce v Balice v Polsku.

Bugno a její kolegové analyzovali genetický materiál 35 koní s různými reprodukčními problémy, včetně nedostatku potomků, nízké plodnosti, nepravidelného pohlavního cyklu, neplodnosti, nekvalitního spermatu a nedostatečného - nebo sníženého - libida.

Pouze 21 koní (60 %) mělo normální karyotyp (tj. všech 64 chromozomů a korektní pohlavní chromozomy, tedy XX nebo XY). „U zbylých 14 koní byly identifikovány chromozomové abnormality, nejčastěji se jednalo o abnormality chromozomu X," uvádí Bugno. Čili mnoho klisen mělo příliš málo nebo příliš mnoho X chromozomů.

„V současné doby jsou tyto molekulární techniky neúměrně drahé a nelze je použít k analýze všech chromozomů koně za účelem identifikace abnormalit, které by mohli ovlivnit jejich reprodukční výkonnost," říká Bugno.

Tato technologie není k dispozici pro komerční použití, ale pokud je potřeba provést analýzu specifické DNA koně, je možné poslat vzorky krve Dr. Bugno na institut. Bugno a její kolegové také využívají molekulární testy k analýze spermatu hřebců na abnormality pohlavních chromozomů (aneuploidie heterosomů).

Studie „Identification of chromosome abnormalities in the horse using a panel of chromosome-specific painting probes generated by microdissection" bude publikovaná v zářijovém čísle časopisu Acta Veterinaria Hungarica. Abstrakt je již k dispozici na PubMed.

Podobné články

Vědci se pustili už i do zkoumání samotného výcviku koně. Květnatá slova a přirovnání, která jsme zvyklí v souvislosti s ježděním či obecně výcvikem…

Je pravda, že koně nejvíce žvýkají a sliní, když žerou seno? Nemůže se stát, že pastevní náhubek způsobí koním trávicí problémy, protože omezuje…