Koňské novinky: Artróza a rehabilitace

25. 2. 2009 The Horse

Dvě zajímavosti z ortopedie koní: v první se dozvíme, že nejen léčba, ale i rehabilitace je pro návrat koně do původního stavu důležitá a že se stále objevují nové možnosti, jak tento proces podpořit. Druhá, skutečně nová informace, nás seznámí s výzkumem, který sledoval účinnost léků na stav kloubní chrupavky při artróze. 

Nové možnosti rehabilitace koní s pohybovými problémy

Autor původního textu: Nancy S. Loving, DVM
26. října 2007, článek č. 10684

Na AAEP Blue-Ribbon Panel Research Meeting v americkém Ft. Collinsu, které se konalo 1. srpna 2007, informovala Hilary Clayton, BVMS, PhD, MRCVS, předsedkyně drezurní sekce Mary Anne McPhail Equine Performance Center na Michiganské státní univerzitě, o svých objevech v oblasti vyšetřovacích a rehabilitačních technik. Uvedla, že přestože kulhání se u mnoha sportovních koní vyřeší, jejich pohybový aparát ještě stále není plně funkční a nadále potřebuje rehabilitaci. Dochází u nich k omezení pohyblivosti, které je často výsledkem kontrakcí a poranění měkkých tkání, ale podílí se na něm i nutnost znovu koně naučit správné pohybové vzory a obnovit pohyblivost jeho kloubů.

Výzkum H. Clayton se soustředil na měření efektu taktilní stimulace v oblasti spěnky během fáze kmitu končetiny. Rozsah pohybu je větší ve fázi kmitu (končetina ve vzduchu opisuje oblouk) než ve fázi podpěru (končetina na zemi podepírá nebo sune tělo), kůň může lépe projevit zvýšenou „akci“. Výzkum měřil oblouk opisovaný kopytem, což je konečný výsledek ohnutí všech kloubů končetiny i práce jejich svalů. Taktilním stimulem zde byl lehký proužek s tenkými řetízky o celkové hmotnosti 55 g a tento „stimulátor“ byl volně upevněn na spěnku. Malé řetízky se dotýkaly spěnky, korunky, kopyta a patek.

Výsledek ukázal, že výška oblouku opsaného kopytem se stimulátorem byla dvojnásobná na předních spěnkách a trojnásobná na zadních, kde bylo vidět dokonce ještě více zdůraznění pohybu než na předních končetinách. Autorka vyvodila závěr, že stimulátory na jakékoli končetině koně zvyšují oblouk opisovaný jejím kopytem a že na tomto zvýšení oblouku se podílejí největší měrou loket a karpus nebo koleno a hlezno. Spěnka je zvláště citlivá oblast, s potenciálem ovlivnit rehabilitační techniky, které by koni vrátily plnou pohyblivost nebo u zdravých koní zlepšily atletickou výkonnost.

Nitrokloubní injekce ukázaly efekt ve výzkumu osteoartritidy

Autor původního textu: Stacey Oke, DVM, MSc
23. února 2009, článek č. 13666

Nový výzkum, který provedli autoři z Gail Homes Equine Orthopaedic Research Center na Coloradské státní univerzitě, uvádí, že nitrokloubní injekce polysulfatovaného glykosaminoglykanu (PSGAG) i kyseliny hyaluronové (HA) měly schopnost změnit metabolismus kloubní chrupavky léčených koní.

„Výsledky tohoto výzkumu jasně říkají, že oba léky jsou účinnými možnostmi léčby koní postižených osteoartritidou (= artrózou),“ uvádí autor David Frisbie, DVM, PhD, Dipl. ACVS.

Aby bylo možné vyhodnotit, jak PSGAG a HA ovlivní klinické příznaky a různé další ukazatele osteoartritidy, výzkumníci využili 24 koní s podobným stupněm ostaoartritidy v jednom karpálním kloubu. Osmi koním aplikovali injekci PSGAG, osmi injekci HA a osm koní sloužilo jak neléčená kontrolní skupina. Injekce aplikovali 14, 21 a 28 dní po operaci. Vyšetření koní provedli za 70 dní po indukci osteoartritidy.

„Navzdory skutečnosti, že jsme nesledovali žádné rozdíly v klinických příznacích kulhání mezi léčenými a kontrolními koňmi, u skupin léčených HA i PSGAG nám analýza struktury a metabolismu kloubní chrupavky dala odlišné výsledky,“ říká Frisbie.

Kyselina hyaluronová a PSGAG jsou v současné době jediné dva léky uznané FDA (Food and Drug Administration) pro nitrokloubní podání u koní s osteoartritidou. Další výrobky, které prokázaly schopnost zlepšit klinické příznaky artrózy a/nebo změnit metabolismus chrupavky, jsou:
-    avokádový a sojový nezmýdelnitelné extrakty,
-    lokální liposomální krém obsahující diclofenac,
-    triamcinolon acetonid,
-    autologní upravené sérum a
-    agonisti interleukin-1 receptorů.

Studie "Evaluation of polysulfated glycosaminoglycans or sodium hyaluronan administered intra-articularly for treatment of osteoarthritis with experimentally induced osteoarthritis“ byla publikována v letošním (2009) únorovém čísle časopisu American Journal of Veterinary Research.

Přeloženo a otištěno s povolením TheHorse.com.
Reprinted with permission of TheHorse.com.

Podobné články

Vědci se pustili už i do zkoumání samotného výcviku koně. Květnatá slova a přirovnání, která jsme zvyklí v souvislosti s ježděním či obecně výcvikem…

Je pravda, že koně nejvíce žvýkají a sliní, když žerou seno? Nemůže se stát, že pastevní náhubek způsobí koním trávicí problémy, protože omezuje…