Úvod do stranové práce… proč jezdit do stran?

27. 6. 2022 Gabriela Rotová Autor fotek: Gabriela Rotová

Přemýšlíte o tom, proč se vám nedaří výkonnostně posunout i přes to, že byste tomu byli rádi? Dost možná chybí vašim lekcím stranová práce. Ta je totiž zodpovědná za většinu „oplůtkových“ zázraků.

Ještě před tím, než si posvítíme na bonusy stranové (laterální) práce, si ale musíme připomenout, pro koho je a pro koho ještě není vhodná. S ustupováním na holeň, které je úvodem ke stranové práci, sice lze začít velmi brzy, a to platí jak pro koně, tak i jezdce, přesto ale je třeba, abychom splnili základní předpoklady, mezi něž patří:

1. Kůň má dostatečnou fyzickou kondici, je již osvalený tak, aby byl schopen prostorného kmihuplného pohybu vpřed. Pokud kůň ještě není dostatečně fyzicky zdatný, má chyby v taktu a má problémy s rovnováhou, nemá žádný smysl se stranovou prací začínat. Naopak. Takový kůň má být ještě nějaký čas ježděný na jízdárně převážně dopředu a dolů.

2. Kůň zná poloviční a plnou zádrž – ovládá přechody – a je schopen chodit na přilnutí. Korektní nesení hlavy a krku je důsledkem korektního ježdění, v kterém nelze žádným způsobem něco „přeskočit“ nebo uspěchat.

3. Kůň chápe pomůcku holení, jak dopředu, tak i do strany a jemně na ni reaguje. Ideálním úvodem je cvik obrat okolo předku.

4. Kůň je při ježdění základních jízdárenských cviků schopen pružit ve hřbetě, je v dobré rovnováze, umí se ohýbat na úrovni velkých a malých kruhů a nemá problém s přechody ve všech chodech.

0K0X9913.JPG

Co se týká koně, se týká i jeho jezdce. To mnohé zastraší. Jenomže i tady platí, že kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale také se nikam neposune! Proto by i jezdci ne příliš zkušení měli najít odhodlání a měli by začít jezdit stranové cviky. Jejich přínos je totiž skutečně nezanedbatelný. Přesto ale pozor. Nikdy byste s laterální prací neměli začínat, pokud ještě při jízdě na koni přemýšlíte o svém sedu a o pomůckách, které za chvíli budou potřeba. Teoretické postupy si musíte vyjasnit, když ještě stojíte nohama na zemi – se svým trenérem, s jiným zkušeným jezdcem. Vše staré i nové vám vždy musí být jasné ještě před tím, než se vyhoupnete do sedla a budete od koně „něco“ chtít. Procházejte si cviky a sled pomůcek k nim vedoucí v hlavě (vizualizace) a přemýšlejte o nich v detailech. Kdy a kde udělám, co a jak? V sedle by už tento typ filozofování nikdy být provozován neměl. Nejistota je matka zmatků a ty vy ani váš kůň opravdu nepotřebujete. Nepodceňujte tedy teoretickou přípravu!

0K0X5091.JPG

Bonusy laterální práce

Práce na dvou stopách velmi komplexně rozvíjí svalovou soustavu, nervosvalovou koordinaci, a proto i rovnováhu a zlepšuje hybnost kloubů a vazů. Kůň se díky ní stává lehčím, pružnějším a je schopen lépe aktivovat záď. Dalším významným bonusem laterální práce je také skutečnost, že rozvíjí schopnost koně vhodným způsobem reagovat na působení vnější otěže, což úzce souvisí jak s prostupností, a tak i narovnáním. Mimoto také platí, že aktivizace zadních končetin je téměř nemožné docílit prací výhradně na jedné stopě. Laterální práce je tedy v mnoha ohledech nezastupitelná – musíme ji přelézt, přeskočit, ale nepodlézt! :)

Proč zařazovat do výcviku koní laterální práci?

Laterální práce svalstvo nejen protahuje (dynamický strečink) – což zlepšuje rozsah pohybu kloubů, pružnost svalů a pojivových tkání, ale má významný vliv i na formování a rozvoj těch svalů končetin, které jsou zapojeny do addukce – tzv. přitahovače a abdukce – tzv. odtahovače. Addukce nastává, když se končetina při stranové práci přibližuje ke středové linii těla, abdukce, když se končetina od této středové linie oddaluje. Adduktory a abduktory se při jiné než stranové práci příliš nezapojují a proto ani nerozvíjí – z toho důvodu je stranová práce skutečně nezastupitelná.

Snaha koně došlápnout zadní končetinou pod těžiště – ke středové linii – výrazně protahuje, a tak i posiluje svalstvo zádi a pánevních končetin (svaly stehen). Svaly zádi působí podle místa svého úponu také jako ohýbače nebo natahovače kyčelního kloubu. Vnitřní svaly stehen se zásadním způsobem podílí na „vynesení“ zadních končetin z přímé linie – na jejich „křížení“.

Při stranové práci jsou namáhány – a tak i posilovány – bedrovce (přitahují končetiny vpřed a ovlivňují také funkci bederní a hrudní páteře) – které se rovněž musí zapojit do „křížení zadních nohou“, a také natahovače kolenního kloubu, které jsou zapojeny do pohybu velkých kloubů zadních končetin a významně se podílí na dosažení korektního podsazení zádi.

Při laterální práci dochází k uvolnění a aktivizaci beder a bederně-křížového kloubu – při stranové práci dochází k rotacím, které mají za následek celkové zlepšení hybnosti.

Stranová práce zlepšuje hybnost pánve a kyčelního kloubu. Hybnost kolen a hlezen koně je omezená – zapojeny jsou pouze extenzory a flexory (svaly, jejichž funkcí je zvyšování/snižování úhlu v kloubu). Aby se zadní končetiny mohly přibližovat a oddalovat k a od středové linie těla, musí se do pohybu zapojit kyčle – rotace je provedena v kyčli – čímž dochází ke zlepšení jejich hybnosti.

Práce na dvou stopách aktivizuje všechny tři páry břišních svalů a mezižeberní svaly. Dochází také k mobilizaci hlubokých stabilizačních svalů středu těla.

Při laterální práci se protahují a zapojují i prsní svaly, svaly hrudních končetin, svaly pletence ramenního, které spojují hrudní končetiny s hrudníkem – dochází k mobilizaci ramene a lopatky. Aktivovány jsou i svaly v oblasti kohoutku a krku (svaly krku a svaly spodní strany krku).

0K0X5087.JPG

Závěrečné připomenutí

Protahování – ke kterému při laterální práci dochází – napomáhá v komplexním rozvoji svalové soustavy a správných pohybových vzorců. V rámci tohoto druhu práce jsou zapojeny i svaly, které se při jiných činnostech zapojují jen sporadicky, což ve výsledku svalovou soustavu nutí pracovat symetricky – nedochází k přetěžování určitých částí těla.

Pokud se nad tím, které svalstvo koně je do stranové práce zapojeno, hlouběji zamyslíme, snadno odvodíme, že stranová práce je bonusem pro koně všech disciplín. Práce na dvou stopách – cviky dovnitř plec, kontra dovnitř plec, dovnitř záď, poloviční překrok, kontra dovnitř záď i obrat kolem předku na kruhu – nemá za cíl oslnit kolemjdoucí, ale je účelným a účinným nástrojem rozvoje pohybové soustavy koně a tedy i nástrojem k narovnání, shromáždění a přivedení koně na jemné pomůcky. Proto si právě tyto cviky v několika následujících článcích zase alespoň lehce oprášíme!

Podobné články

Plný překrok, poloviční, nebo snad ustupování na holeň? Travers, renvers nebo traverzála? Čím začít a jak na to? Odborných pojednání najdete spoustu …

Připadá vám „dovnitř plec“ jako vyšší drezura? Vůbec ne, je to skvělý cvik, kterým vám i koni pomůže pochopit a pocítit správné ohnutí, tedy stav,…