Těžký v rukou: tvar krku při rollkuru

25. 1. 2010 Theresa Sandin Autor fotek: archiv autorky

Tvar krku mnoho napoví, jak se s koněm pracuje. Správná práce vytvoří podmínky pro rozvoj správného tvaru krku, který umožní hlavě uvolněně viset a svalům přirozeně pracovat. Jak je tomu v případě rollkuru?

sdlogo

Táhnout hlavu dozadu - těžký v rukou?

Pokud kůň nedrží hlavu vzadu sám dolními krčními svaly, znamená to, že ji musí dozadu táhnout jezdec otěžemi. Pokud jsou otěže připnuté ke stihlovému udidlu v hubě koně, obě skloubené poloviny udítka obklopí dolní čelist koně a sevřou ji jako louskáček.

jezdec táhne hlavu rukama dozaduZkuste si položit stihlové udidlo okolo předloktí a táhněte za kroužky stejnou silou, jakou byste zvedali tašku s 12,5 kg knih. A my mluvíme o dásních koně, au!

To bylo stihlo, ale co teprve stihlo společně s pákou? Dr. Klimke měl svoji vlastní metodu zahřívání koní. Dokonce i před závody jste mohli vidět, jak koně uvolňoval stylem „long and low" na stihle. Říkal, že drezurní uzda nemá na koni co dělat ve chvíli, když se má natáhnout dolů a do hloubky. Potom koně přeuzdil, dal mu plnou uzdu a zajel soutěž.

Celebrity, které jezdí koně v hloubce, tak činí na plné uzdě. Je to součást regulérní tréninkové hodiny, takže výměna uždění není nutná. Když už jste si zkusili působení stihla na předloktí, proč nezkusit i páku...? Páka působí skutečně jako páka, a to přímo na dásně koně. Čelist/vaše paže jsou sevřené mezi udítko a podbradní řetízek. Takže v kombinaci se stihlem získáte efekt louskáčku i stisk páky.

požadovaná pozice rukou, která je možná jen tehdy, když neleží v otěžíchPozice rukou mnoho prozradí o tom, kolik toho člověk drží v otěžích. „Ruce by měl jezdec držet nad kohoutkem asi na šířku pěsti od sebe a vzpřímené." Pokud je kůň zarolovaný dozadu a jezdec drží hmotnost jeho hlavu ve svých rukách, pouze Arnold Schwarzenegger by byl schopen udržet pěsti na pěst od sebe a vzpřímeně. Pokud za ruce táhne větší hmotnost, úhel předloktí/ruka/otěž se narovná, ruce se dostanou najednou na vzdálenost 3-4 pěstí od sebe a položí se.

typická ztuhlá pozice rukou jezdce, jehož kůň leží  v otěžíchKdyž si kůň sám nese svoji vlastní hlavu a jezdec má v rukách pouze hmotnost samotných otěží, není problém držet ruce blízko sebe a vzpřímeně. Čím větší je tah, tím budou ruce více natažené a položené.
Dr. Clayton nedávno testovala biomechaniku polovičních zádrží a obecného přilnutí ve své laboratoři. Připevnila mezi udidlo a otěže senzory, aby změřila sílu tahu.

Dr. H. Clayton při pokusu měřícím sílu napětí otěžíClayton zjistila, že „průměrný kůň" táhne za každou otěž silou asi 2,5 kg. Takže se budete divit, jak jen mohli staří mistři říkat, že byste měli držet v rukou pouze hmotnost samotných otěží. Že by to úmyslně mírnili? Potom však uvidíte v časopise Dressage Today fotografii Dr. Clayton, jak jezdí svého eskového araba Magic s oním 2,5kilovým tahem za otěže. A znovu si uvědomíte, že hodnoty, které byly použité při tomto výzkumu, nepředstavují jemnou tradiční drezúru, jak nám ji předkládají staří mistři, ale hlavní proud závodního drezurního ježdění s koněm za kolmicí, opírajícím se do rukou jezdce. Určitě je pravda, že jakýkoli kůň, kterého dostanete do této pozice, bude za každou otěž táhnout silou 2,5 kg. To ale neznamená, že to bude správně. Opět, jsou to chybné hodnoty.

Vyboulení řemenovitého svalu a krk jako konvice

šíjový vaz uvězní páteř v zavinuté poziciPři tréninku v hloubce je horní část krční páteře nadměrně ohnutá a napjatá. Protože je zde pouze 7 krčních obratlů, úhly, které spolu svírají jejich těla, jsou velmi odlišné od přirozené pozice. Do jisté míry by to bylo OK. Krk je pohyblivý a je určen k tomu, aby byl schopen dosáhnout této pozice. Ale práce v této pozici, kdy jsou svaly a vazy mezi obratli natažené až po samou hranici jejich možností, snižuje tonus okolních svalů a prodlužuje vazy, zbavuje krk veškerého přirozeného napětí. Proto vypadají krky těchto koní na obdélníku tak hadrovitě.

vyboulení řemenovitého svalu a kontura páteře vytlačené venTaké tření mezi dvěma obratli, které jsou v tak nepřirozeném úhlu, je větší, a společně s tlakem šíjového vazu a dolních krčních svalů, které krk stlačují, způsobuje opotřebování páteře.
Tento způsob tréninku podporuje tvorbu špatných svalů na krku koně. Samozřejmě, dokud je krk držen a trénován špatným způsobem. Výrazné ohnutí horní části krční páteře má za následek přetažení řemenovitého svalu (m. splenius).

poloha řemenovitého svalu, když nese páteř seshoraŘemenovitý sval (m. splenius) je trojúhelníkovitý sval, který od kohoutku nese velkou část krční část páteře. Pokud je kůň nucený pracovat tak, že jeho krční obratle jsou nesprávně uspořádané, tedy když nese týl nízko a nejvyšším bodem jsou 2. a 3. obratel, část tohoto svalu se musí natáhnout a část zkrátit. Takže jeho úpon na lebku a odstup od kohoutku se uspořádají napříč přes páteř, tento sval se zúží, a když se sval mezi kohoutkem a týlem natáhne, sklouzne po stranách krční páteře dolů a tím vyztuží zalomení krku ve 3. krčním obratli.

řemenovitý sval natažený podél páteře, místo aby ji seshoraTento sval je natažený přes šikmo postavené obratle a je donucen pracovat v maximálním natažení, místo aby nesl páteř seshora. To je dobře viditelné jako výrazné vyboulení po stranách krku v oblasti 2. a 3. krčního obratle.

Kratší svaly v oblasti týlu a nosiče jsou také plně natažené a pracují pod napětím. Proto se krk koně vybuluje i v místě svého vrcholku/týlu. Tyto svaly nemají moc síly, protože jsou nucené pracovat ve stavu nadměrného natažení. Nestabilizují hlavu svým tonusem (napětím), protože žádný tonus nemají. Takže hlava koně vlaje podle toho, jak působí otěže, nebo se natřásá podle rytmu pohybu.

zvýrazněné vyklenutí páteře/zkrácení krkuPři korektním tréninku se svaly před kohoutkem zpevní a zesílí a jejich objem se zvětšuje. Je to proto, že podporují základnu krku seshora. Táhnou za trnové výběžky obratlů/lopatku a za poslední krční obratle ve stavu, kdy jsou jen částečně natažené. Tyto svaly jsou to jediné, co může nést hmotnost krku, protože delší krční svaly (ty, které se táhnou od kohoutku k týlu) se uvolnily díky změknutí týlu. U koní ježděných rollkurem lze někdy vidět výrazný žlábek před kohoutkem. Hranice mezi lopatkou a krkem je ostrá. Krk před kohoutkem je tenký. Je to proto, že kůň nepoužívá správné svaly.

zvýrazněné vyklenutí páteře/zkrácení krkuKrk zarolovaný nahoře zkracuje šíjový vaz, a když je krk zarolovaný, kůň ho může i s hlavou na tento vaz pověsit. Tento vaz jde od kohoutku k týlu a základna krku poklesne. To je dobře viditelné, když je kůň ježděný „nahoře". Krk se u své základny vyboulí a jeho vrchol je nadměrně vyklenutý. Jako hrdlo čajové konvice.

Sara Wyche:
"Řemenovitý sval se stará o úhel nesení hlavy, dopředný tah šíjového vazu při vykračování předních nohou dopředu a pozici krčních obratlů. Jinými slovy je tento sval barometrem sebenesení."

Spodek tlustý, vršek tenký - vršek tlustý, spodek tenký?

korektně vytvarovaný krkKorektní i nekorektní práce se projeví tvarem krku, když se kůň nechá pohybovat ve volnosti. Existuje více známek korektní práce a někteří koně vypadají dobře už od přírody, kdežto u jiných zase zabere dost času, než začnou „vypadat dobře".

Při pohledu ze strany má být horní linie krku vyklenutá nebo přinejmenším rovná, ne konkávní. Vyklenutí má být rovnoměrné a hladké, bez nežádoucího zalomení ve 3. obratli. Horní linie má být spojitá od kohoutku až k uším a před kohoutkem nebo před prvním obratlem nemá být žádné odsazení. U koní, kteří mají výrazný kohoutek a nízko nasazený krk, to je samozřejmě trochu problém a zabere více času, než se tvar krku zlepší.

nekorektně vytvarovaný krkNedostatečné osvalení horní linie krku lze snadno zamaskovat tím, že koně necháte přibrat. Mnoho teplokrevných koní na nižších stupních výcviku má nadváhu, protože pak jejich horní linie vypadá dobře. „Je tak osvalený, potřebuje hodně krmit", říkají osoby odpovědné za překrmování živých zvířat. Hřebci mají hormonální výhodu a jejich krk vypadá často nádherně, ve skutečnosti to je však také jen tuk.

Dolní linie krku by měla mít viditelný žlábek od dolní čelisti až po lopatku. Pokud dáte ruku okolo dolní strany krku, má být měkká a pohyblivá a výrazně tenká až dolů k základně krku. Měli byste snadno nahmatat průdušnici. Žlábek nemá být vyplněný svaly ani vytlačený vyboulenou páteří. Dolní linie má být konkávní nebo přinejmenším rovná. Konvexní linie je skutečně špatná.

správně (modrá) a špatně (zelená) vytvarovaný krku na příčném řezuNa příčném řezu krkem má být část nad páteří tvořená velkou masou svalů, především před kohoutkem. Příčný řez na úrovni 5. nebo 6. krčního obratle by měl vypadat spíš jako starší typ klíčové dírky a ne jako hruška. Blíž k hlavě se má krk pozvolna zužovat a být ze stran zploštělý. Žádné vyboulení na úrovni 3. krčního obratle a žádné zalomení horní linie nebo po stranách.

Spojení mezi 1. obratlem a hlavou má být hladké a souvislé. Žádné vyčnívání 1. obratle směrem nahoru, protože to je známka nadměrného podélného ohnutí. Dolní čelist má být zřetelně ohraničená a hrdlo jasně viditelné. Jakékoli zbytnění za okrajem dolní čelisti prozrazuje stlačení příušních slinných žláz nadměrným ohnutím týlu.

Příušní slinné žlázy schovává sval m. parotidoauricularis, který se upíná na přední část základny ušního boltce. Příčinou nadměrného vyvinutí tohoto svalu a tedy i stlačení slinných žláz je nadměrný tah dozadu a působení jezdce. Pokud není drezurní kůň ježděný s nadměrně vyklenutým krkem a jeho jezdec netáhne silně rukama dozadu, neobjeví se u něho takto „oteklý" svalu, ani nebudou přečnívat slinné žlázy.

příušní slinné žlázy vytlačené ven tlakem dolní čelisti proti krkuMnoho autorů a trenérů varuje před koupí koně, který má úzký prostor pro příušní slinné žlázy. Je to však z 99 % jezdecký problém a ne problém exteriérový. Toto zúžení je „vytvořeno" uměle, když jezdec nadměrně ohýbá krk koně a táhne za otěž. Pokud je kůň naučený natahovat se za udidlem, tento prostor se bude naopak zvětšovat, protože svaly horní linie krku budou zvedat nosič díky zvýšenému napětí.

Dýchání a uvolnění dolní čelisti

Aby svaly savců pracovaly správně, potřebují dobré zásobení kyslíkem. Ten získají ze vzduchu - dýcháním. Průdušnice koně jde od huby/dolní čelisti po dně krku a potom vstupuje do hrudníku a v něm do plic. Průdušnice je skoro jako zahradní hadice. Je téměř kulatá a pružná, ale má živý tonus. Když je krk zarolován, průdušnice je před kohoutkem tlačená proti páteři a na vrcholku krku ohnutá. A co se stane, když ohnete zahradní hadici?

vrcholový jezdec opracováváKůň potřebuje mít uvolněný týl, aby zbytek jeho těla mohl pracovat. A také naopak, jakákoli nerovnováha a napětí se projeví ztuhnutím týlu. Vrcholek krku se skládá z mnoha malých svalů, které se upínají na lebku a 1. a 2. obratel. Jsou to stejné svaly jako ty, které vám chiropraktik mobilizuje, když máte bolesti zad. Tyto svaly jsou malé a citlivé a to je důvod, proč vás má chiropraktik položit, když je uvolňuje.

Hřbet a krk jsou jako řetěz, kde se napětí na jednom konci šíří páteří ke konci druhému. Napětí obvykle způsobuje blokády jdoucí „cik-cak" a většinou končící nahoře v týlu.

hlava by měla viset z 1. krčního obratle jako lustr ze stropuAby se týl správně uvolnil, musí hlava koně viset z 1. obratle „jako lustr", jak řekl Charles deKunffy. Když tam visí svojí vlastní váhou, nos koně je mírně před kolmicí. Svaly, které jdou od 1. a 2. obratle k protuberancia occipitalis na lebce (úplný vrcholek hlavy), se musí uvolnit, ale stále mají mít svůj přirozený tonus. Není třeba žádné svalové síly, která by držela nos dolů. Svaly, které by mohly držet hlavu staženou dozadu, se upínají na dolní čelist a jazylku a jdou ke spodní straně krční páteře a k hrudní kosti. Ty mají být také úplně uvolněné.

Aby kůň udržel hlavu za kolmicí, buď musí ležet v rukou jezdce, nebo musí stáhnout hlavu dozadu sám. To provádí zkrácením svalu m. scalenus medius (střední kloněný sval), který jde od vrcholku dolní čelisti ke středu krku, a svalu m. sternomandibularis (kývač hlavy), který jde od dolního okraje dolní čelisti k hrudní kosti. Tím se stáhne dolní čelist dozadu a střední část krku dopředu. Pokud však nemá tah dolní čelisti dozadu způsobit otevírání huby koně, kůň musí zatnout žvýkací sval nebo musí mít hubu zavřenou staženým nánosníkem, například takovým, kterému se říká „crank". Mnoho vrcholových koní trénovaných v hloubce má hubu staženou tímto nánosníkem podloženým gelovou poduškou, která má zabránit odírání. Kůň pak nemůže uvolnit čelist a jemně přežvykovat udidlo.

huba zavřená utaženým nánosníkem s měkkou podložkouSvaly m. sternohyoideus a sternothyroideus jdou od jazylky k hrudní kosti (sternum) a pomáhají táhnout hlavu dozadu. Jazylka spojuje jazyk s hrdlem a táhne skrze tyto svaly za jazyk dozadu a způsobuje ztuhnutí krku a dolní čelisti. Pro korektní práci a uvolnění se však musí jazyk uvolnit, poklesnout dopředu a správně nést udidlo.

Pokud je dolní čelist tažená příliš dozadu, slinné žlázy za jejím zadním okrajem jsou stlačené mezi křídla nosiče a hranu čelisti. To může být samozřejmě dost bolestivé. Často se to svádí na špatný exteriér, nedostatek prostoru mezi čelistí a nosičem, buď proto, že je nosič příliš velký/dole nebo že je čelist příliš kulatá. To může být samozřejmě pravda, ale je to dnes velmi vzácný jev. Mnohdy je tento problém jednoduše způsoben tím, že je kůň ježděn za kolmicí, hlava tažená dozadu silou. Dokonce i kůň s méně ideálním exteriérem, bude-li korektně trénován s horní linií vyklenutou dolů a dopředu, „zvedne" nosič a exteriér se spraví.

Příště si řekneme, jak může rollkur ovlivnit chody koně.

Podobné články

Dnešním článkem se rozloučíme s dlouhým seriálem Sustainable Dressage, jehož autorkou je švédská drezurní jezdkyně a trenérka Theresa Sandin, žena,…

Pokud chcete koně korektně shromáždit, neobejdete se bez tzv. stranových pohybů nebo chodů. Kůň se díky nim učí nejen křížit končetiny a ohýbat své…