Shromáždění: Sestavení koně

30. 12. 2011 Theresa Sandin Autor fotek: archiv autorky

Jak dosáhnout shromáždění... Mluvili jsme o kruhu pomůcek, polovičních zádržích a nyní si musíme něco říct i o sestavení koně. Co to vlastně je, jak ho provést a k čemu je to dobré? Ale začneme ještě něčím jiným; vnější otěží.

Vnější otěž (vnitřní)

(z článku zveřejněného v časopise Dressage DT):
„Vnější otěž, vnější otěž," říká Isabella. Potom zařve: „Říkám vnější otěž!"

Copak jsme to všichni už neslyšeli? Vnější otěž to a vnější otěž tamto. Nikdy ne vnitřní otěž, protože ta blokuje a je jednoduše neprofesionální. Ne, vnější otěž je v kurzu.

A co můžete dělat? Víte, že se po vás chce, abyste jezdili na vnější otěži, a slyšeli jste o pěti účincích otěží, nebo ještě hůře, že je povolené ji používat jako „otevřenou otěž" nebo „přímou zabraňující otěž", takže co DĚLÁTE? Taháte za vnější otěž.

A, jak správně předpokládáte, já vám chci říct, že to je špatně.

Mnoho amerických trenérů používá výraz „vnitřní holeň do vnější otěže", což je mnohem vhodnější. Je tady stále prostor pro chybné interpretace, ale zdůrazňuje to fakt, že něco JDE K vnější otěži, že jezdec nemusí nutně za ni tahat. No, může. Může do ní koně aspoň nakopat. Ale začněme od začátku.

ustupování na holeň na diagonáleCo je to vnější otěž?

Vnější otěž může existovat pouze tehdy, když existuje vnější (a tedy i vnitřní) strana koně. To není vždy to stejné, jako vnitřní a vnější strana jízdárny, ale souvisí to s ohnutím nebo sestavením koně. Na nižších stupních výcviku to obvykle odpovídá oněm stranám jízdárny.

sestavení k pravé ruceNapříklad když jedete ustupování na holeň na diagonále doprava, začínáte na pravou ruku a levá otěž je vaše vnější otěž. Váš kůň je před zahájením ustupování na holeň sestavený směrem do jízdárny (1). Protože budete chtít, aby kůň ustupoval dovnitř jízdárny, abyste se dostali na protější stěnu jízdárny a on šel do vnější otěže, musíte ho sestavit na druhou stranu (2), proti směru pohybu. Kůň je nyní sestaven k vnější straně jízdárny a začne stranový pohyb napříč jízdárnou. Původní vnější otěž je nyní vnitřní otěží, přestože je blíže k vnější stěně jízdárny, než nynější vnější otěž.

Jakmile dosáhnete středu jízdárny, vaše levá/vnitřní strana bude nyní opět „vnitřní stranou jízdárny" (3) a k protější stěně jízdárny dojedete v řádném sestavení (4) potřebném pro projetí rohu na novou ruku (levou). Jak je vidět, nemůžete použít orientaci jízdárny pro vysvětlení toho, co je na koni vnější a vnitřní.

Vnější a vnitřní strana neexistuje v případě, že kůň je rovný. Nezaměňujte situace popisované jako „rovný" a „narovnaný" kůň. Narovnaný je takový kůň, který sleduje stopu svého pohybu, čili pokud se stopa ohne, kůň se také ohne. Rovný kůň prostě jenom není ohnutý ani sestavený. Perfektně symetrický kůň, s rovným krkem mířícím přímo dopředu.

rovný kůňsestavený kůňTo je tehdy, když jedete podél stěny nebo po středové linii jízdárny, pokud tedy nemáte koně sestaveného z nějakého důvodu, například pro práci na dvou stopách. (Ve skutečnosti je VELMI těžké jezdit skutečně rovného koně, protože zde není sestavení, které by vám pomohlo s uvolněním jeho horní linie a s kontrolou jeho zadních končetin.)

Abychom si vysvětlili sestavení, představme si, že jedeme na kruhu na pravou ruku. Ohneme celé tělo koně doprava. Kůň zkrátí vnitřní stranu těla a prodlouží vnější, aby se přizpůsobil ohnutí obvodu kruhu. Vy sedíte někde uprostřed, a když kůň prodlouží vnější stranu, vnější otěž je koněm napínána a vnitřní se trochu prověsí, protože kůň vnitřní stranu zkrátil.

Nyní si můžete vybrat, zda použijete vnější otěž tak, jak vidíte na následujícím obrázku. Pokud budete držet ruku na místě, kde byla předtím, než jste vjeli na kruh, ucítíte zvýšený tlak. Pokud ho vydržíte, kůň buďto ztratí své sestavení, pokusí se chňapnout po otěžích, otevře hubu, zkříží čelisti a bude táhnout, nebo se zaroluje za kolmici/za otěž. To jsou věci, které nechcete. Jenže když vnější otěž nabídnete (zcela), kůň se prodlouží a sníží (nebo se dostane nad otěž) a ztratí se přilnutí.

Sestavení na opačnou stranu, než je ohnutí krkuDokonce může ohnout krk před kohoutkem a půjde s natočeným tělem, místo aby byl ohnutý, což záleží na tom, co uděláte s vnitřní otěží, protože nebudete mít nic pro kontrolu jeho plece a pro jeho natažení.

A vy nechcete ani to.

Správná odpověď se nachází někde mezi tím. Chcete, aby kůň sledoval stopu svého pohybu a aby tedy natáhl vnější stranu. Takže ho nechejte se natáhnout, ale zároveň budete udržovat jistou míru přilnutí.

Vnitřní otěž, co tedy dělá ta? No dobře, pravděpodobně se podílela na sestavení hlavy koně dovnitř, aby ho připravila na ohnutí a na následnou změnu směru. Vaše vnitřní otěž pravděpodobně působila velmi krátce, nebo přerušovaně, a pak povolila, až se málem prověsila. Ve skutečnosti nastartovala vše související s ohnutím.

Co to je sestavení?

sestaveníProces sestavení koně v týlu způsobí, že jeho hlava rotuje společně s 1. obratlem, a to vzhledem ke 2. obratli a zbytku těla. Stočí se. Ve skutečnosti je to jediný směr, do kterého se může tento kloub pohnout. Na obrázku je znázorněno, jak lebka a nosič (růžové) rotují proti směru hodinových ručiček (zeleně) ve srovnání se zbytkem krku (modrozeleně), který rotuje ve směru hodinových ručiček (modře).

Lze to vysvětlit i v opačném pořadí, protože když se krk ohne doprava, svaly na jeho pravé straně, především ty horní, se zkrátí a zatáhnou za výběžky obratlů (červeně), včetně těch, které se nacházejí na vrcholcích dolních obratlů. To způsobí, že celý krk rotuje ve směru hodinových ručiček (modře) současně s ohnutím. V oblasti nosiče je tato rotace neutralizovaná opačnou rotací (zeleně) kloubu a hlava skončí tak, že je rovně a nikoli naklopená.

S úžasem jsem hleděla na to, jak prvky sestavení v kloubu mezi nosičem a čepovcem mizí z jezdecké teorie a instrukcí trenérů. Tolik se mluví o ohnutí (trupu a zadní části krku) a ještě více se mluví o „klenutí týlu", což se obvykle provede tak, že se rychle hýbe udidlem doleva-doprava-doleva-doprava. Nebo jednoduše tím, že se celá hlava koně a jeho krk rozhoupe doleva-doprava-doleva. Je to jako byste jedli dobrý dezert lopatou - lze to provést, ale riziko, že si tím vyrazíte zub, je příliš velké.

Zadní svaly způsobující rotaci a citlivá páteřToto rychlé, nadměrné celkové ohýbání ve stylu doleva-doprava-doleva prováděné těžkýma rukama způsobí, že se v sebeobraně zablokují klouby okolo týlu koně a kůň se místo toho ohne v zadní části krku. Sestavení je nutné provádět opatrně a jemně, s lehkými otěžemi a koni je třeba dát čas, aby se uvolnil a vyklenul krk do nabídnuté otěže.

Umístění kloubu mezi atlasem a axisemPokud se provede korektní sestavení, jak ukazuje obrázek vlevo, uvolní vnější svaly týlu a krku. To podpoří celkové uvolnění týlu a poklesnutí hlavy ke kolmici, bez námahy. To je to, co dělají Francouzi při svých flexích, a je to to, k čemu je sestavení určeno, když se na koni jezdí. To, a zatížení vnitřní zadní končetiny...

Tato malá rotace a uvolnění svalů nastartuje kaskádu reakcí jdoucí dolů po páteři. Celá páteř se společně s vnější stranou těla uvolní a prodlouží, takže se trup koně lehce ohne. To je více cítit než vidět. Toto ohnutí připravuje koně na zaktivování vnitřní zadní končetiny, pokud na něm tedy pracujete. A co bylo první, slepice nebo vejce? Nemůžete úspěšně sestavovat koně otěžemi, dokud nemáte aktivní vnitřní zadní končetinu. A nemůžete sestavovat koně pouhým působením vnitřní holeně, potřebujete obě.

Pro správnou pozici je důležité, aby zadní končetina nedošlapovala na kruhu dovnitř vzhledem k vnitřní přední končetině (pozn. překl.: aby kůň nešel zádí dovnitř). To by koni umožnilo pohybovat se křivě, neaktivovalo by to jeho vnitřní zadní končetinu pořádně k tomu, aby sunula i nesla, a tímto způsobem by kůň byl špatně sestavený a ohnutý. Kůň by se měl především ohnout dovnitř v krku před kohoutkem a dál jít zbytkem těla více či méně rovně a šikmo ke stopě svého pohybu. A zde přijde opět na řadu vnější otěž. Ta totiž pomůže vyřešit tento problém (pozn. překl.: utíkání zádí dovnitř kruhu).

umístění kloubu mezi nosičem a čepovcemKůň stěží vystrčí plec do směru sestavení. Je to proto, že je to pro něho fyzicky téměř nemožné. (Tedy pro normální koně, ale jsem si jistá, že jsou některé výjimky, a také extrémně ztuhlí a křiví koně, kteří se pravděpodobně mohou zalomit jako by neměli klouby, pokud se o to pokusí.) Takže můžete použít vnější otěž, abyste zastrčili plec dovnitř, a to tím, že rychle jakoby "napůl" sestavíte koně ven - na jeden krok.

Můžete také použít vnější otěž proti krku koně, abyste postrčili jeho předek dovnitř a dopředu před onu zbloudilou vnitřní zadní končetinu. Ale jako v případě všech jiných triků používaných pro uspořádání těla koně, je VELMI, VELMI DŮLEŽITÉ, abyste působili krátce a povolili! Pamatujte, že chcete koně natáhnout a vytáhnout ho do své vnější ruky, nikoli aby vaše ruka šla za ztuhlým koněm.

Vnitřní otěž také působí na čelist a hrdlo. Kůň, který se pohybuje prohnutý a nad otěží, bude zatínat zuby (aby zabránil tomu, že se mu bude otevírat huba) a ztuhne tak i jeho jazyk a dolní strana krku, protože bude tlačit krční páteř dolů a dopředu v souladu se svým celkovým prohnutím. Kůň, po kterém se chce uvolnění čelisti, zůstane méně pravděpodobně prohnutý. Uvolnění čelisti uvolní jazyk a hrdlo a uvolní i dolní stranu krku. To koně podpoří k natažení jeho horní linie a umožní, aby mu "padl" nos ke kolmici a kůň mohl teleskopicky vytáhnout krk dopředu.

tekoucí slinyVýsledkem bude přežvykování udidla, které je většinou známkou korektně jdoucího koně. Říkám většinou, protože je nutné dát prostor interpretacím. Mnoho koní se ztuhlými čelistmi a hrdly překusuje udidlo a sliny tečou po jejich hrudích. Je to proto, že se snaží uniknout od udidla. Mnoho koní ježděných zarolovaně má zkřečovatělé svaly čelistí, hrdla a dolní svaly krku, a snaží se uvolnit tyto křeče tím, že se budou kousat do vlastních prsou. Jsou jednoduše přinuceni používat své vlastní svaly nepřirozeným způsobem a jsou lapeni mezi bolestí z udidla a křečí.

Vnější holeň (nebo spíš stehno) lze použít v kombinaci s nebo místo vnější otěže. Kůň, který je dobře přiježděný v tom smyslu, že délka vnější otěže určuje poloměr jeho ohnutí, může být veden na malém kruhu nebo v piruetě lehkým tlakem vnějšího stehna. Protože to má stejný účinek.

Při ustupování na holeň přivede sestavení dovnitř koně do vnější otěže. Ukáže koni, jakou stopu má sledovat a kde hledat vedení. Vnitřní ruka udržuje vnitřní stranu měkkou a umožňuje vnitřní holeni jezdce pohnout koněm do strany. Vnitřní otěž dokonce může pohnout zádí do směru pohybu, vyrovnat ji, pokud kůň se rozhodne nevyhovět požadavku jezdce pohybem končetin do strany.

V dovnitř pleci vnější otěž zajišťuje, aby kůň nevystrkoval vnější plec, dále pohne předkem koně dovnitř a nabídne mu trochu natažení a cit pro směr. Vnitřní otěž udržuje ohnutí a sestavení a udržuje vnitřní stranu těla koně měkkou a poddajnou pod pohyb vnitřní zadní končetiny, která ho sune do strany.

V dovnitř zádi kontroluje vnější otěž jakékoli vystrkování plece a podporuje natažení, zatímco vnitřní otěž změkčuje a ohýbá koně. Skutečnost, že končetina sunoucí tělo do strany pracuje proti natažené straně koně, je to, co tento cvik ztěžuje. Nepřiježděný kůň se může poddat řídící vnější holeni a následně se sestavit ven, ztratit natažení a cit pro směr a půjde křivě. A méně zkušený jezdec nemusí být dostatečně koordinovaný, aby to zmírnil.

O práci na dvou stopách, čili stranových pohybech, si ale více řekneme příště - v (snad zatím) poslední části seriálu Theresy Sandin věnovanému klasickému ježdění i jeho moderní karikatuře - rollkuru.

Podobné články

Dnešním článkem se rozloučíme s dlouhým seriálem Sustainable Dressage, jehož autorkou je švédská drezurní jezdkyně a trenérka Theresa Sandin, žena,…

Pokud chcete koně korektně shromáždit, neobejdete se bez tzv. stranových pohybů nebo chodů. Kůň se díky nim učí nejen křížit končetiny a ohýbat své…