Kamienska podkova aneb chladnokrevně na Slovensku

27. 5. 2010 Veronika Pacoltová Autor fotek: Lukaš Rojek

Po menšom oddychu a s očakávaním lepšieho počasia, sa furmani zišli na 6. ročníku Kamienskej podkovy 2010 v Kamienke okr. Stará Ľubovňa 9.5.2010. Celý týždeň príprav bol komplikovaný počasím, ale na sobotu bola už predpoveď optimistickejšia. Celá trať bola na trávnatom povrchu s pevným podložím, takže sa vytvorili vyhovujúce podmienky pre súťažiace záprahy, ktorých sa na tohtoročných pretekoch zišlo 12.

Na slávnostnú pozvánku obcou sa nastúpili furmani: Michal Raškevič z Kamienky, Juraj Pacolt z Kamienky, Ján Francisty st. a Ján Francisty ml. z Krupiny, Ján Čopjak z Jakubian, Peter Chobor z Pavloviec, Jaroslav Petrenka z Vikartoviec, Jozef Puškár z Kováčovej, Ján Kondula z Malužinej, Peter Pardus z Hniezdneho, Ján Suško z Belej nad Cirochou, Peter Žilík z Brezna.

Pre furmanov boli po pozvánke obcou pripravené 3 súťažné disciplíny o hodnotné a krásne ceny. Celé podujatie komentovala Lenka Mahútová z Turčianskych Kľačian. Na súťažiacim držal tvrdú ruku rozhodcovský zbor v zložení: Ján Michňa z Jakubian, Adam Vilim z Nesluše a technický delegát Viliam Grega z Veľkého Folkmára. Riaditeľom pretekov bol Michal Raškevič z Kamienky. Akcia bola organizačne zastrešená Asociáciou furmanov Slovenska.

Ján Francisty - Kamienska podkovaPre furmanov neboli súťažné disciplíny také jednoduché ako si mysleli. V prvej disciplíne Kamienska sranda museli furmani najmä dobre počúvať pri prehliadke trate a porade s rozhodcami. Pre súťažné páry boli pripravené technické prekážky, ako hneď prvé museli na 4 časti preštiepiť sekerou pripravené polienka, tie nahádzať na voz tak, aby ich pri prejazde traťou nestratili. Čakal na nich slalom okolo stromčekov, výjazd do koridoru v kopci a zhodenie prekážky, z koridoru museli následne vycúvať okolo stromčeka tak, aby neporušili trať. Po vycúvaní a voľnom prejazde častou trate museli obozretne dávať pozor na zošikmený koridorový vjazd na pevný drevený mostík so stromoradím. Polienka si museli aj vyložiť a znovu pekne cúvať, aby správne ukončili disciplínu v cieli. Trofej najúspešnejšieho získal Michal Raškevič z Kamienky a za ním jeho rivali, Ján Suško z Belej nad Cirochou a Peter Pardus z Hniezdneho. Zemiaková medaila sa ušla Jurajovi Pacoltovi z Kamienky. Táto disciplína preverila schopnosť koní zosúladiť sa a reagovať na hlasové pomôcky najmä pri cúvaní z kopca.

Počasie furmanom prialo a tak sa mohli pustiť do druhej súťažnej disciplíny. V tejto disciplíne furmanov čakal široký presne vyznačený koridor s dĺžkou trate 40 m a postupne dopínané drevá. Finálne sa ťahali 4 kláty, ktoré sa podarilo dotiahnuť až do cieľa jedine Michalovi Raškevičovi, ktorý tým získal prvenstvo aj v druhej disciplíne. Za ním v závese na druhom mieste zostal so 4 klátmi na 30,37 m Peter Chobor. Na tretie miesto sa dotiahol Ján Francisty st. s 3 klátmi na 20,60 m. Táto disciplína preverila súhru koní pri zapieraní a najmä aj pri postupnom doväzovaní driev. Bolo vidieť chuť a ochotu ťahať a poslúchať svojho furmana.

Ján Suško - Kamienska podkovaPo tejto disciplíne si furmani dopriali zaslúžený obed, kone mali čas popásť sa, osviežiť sa a napiť sa čerstvej vody v blízkom potoku. Počas obednej prestávky boli pre divákov pripravené divácke súťaže, preteky a mnoho atrakcií. Už od rána sa mohli povoziť na koni. Pre návštevníkov bol pripravený guľáš, klobásky a mnoho ďalších pochúťok a pre drobcov kopec sladkostí a hračiek. Pre záujemcov boli pripravené aj stánky s kožiarskym a sedlárskym sortimentom.

Čas pokročil a po obede sa furmani pustili do poslednej silovej disciplíny. V ťažkom ťahu jednozáprahov sa ťahali železné sane s betónovými kockami, ktoré sa postupne dokladali. Počítali sa obidva kone do hodnotenia tejto disciplíny. Začalo sa na základnej váhe 1000 kg, ktorú okrem jednej kobyly Jozefa Puškára prešli všetky kone. Pokračovalo sa ďalšími vyraďovacími kolami, avšak prišiel veľký zvrat v počasí a to silná búrka v druhom kole vyraďovania. „Čo zdravé nohy malo, utekalo sa schovať". Disciplína sa prerušila, po umúdrení počasie sa pokračovalo ďalej, ale terén už začínal byť veľmi mokrý a blatistý. Podmienky pre všetkých furmanov a kone sa sťažili. V poslednom kole sa ťahalo cca. 2500 kg. Absolútnym víťazom tejto disciplíny sa stal žrebec Forster Michala Raškeviča, ktorý ako jediný dotiahol sane do cieľa, jeho párový kolega žrebec Boksyt zostal na 12,60 m a tretím silákom sa stal Tango Jána Francistyho st. Tak si vybojoval Michal Raškevič do tretice prvenstvo.

Tým, že sa počítali obidva kone záprahu, poradie furmanov riadne pomiešalo karty. Po búrke vyšlo slnko, aj keď sa ochladilo a podklad sa podmáčal, disciplína bola úspešne ukončená. Pristúpilo sa k celkovej dekorácii víťazov Kamienskej podkovy, ktorými sa zaslúžene stali Michal Raškevič, na druhom mieste Peter Chobor a na treťom mieste Peter Pardus si odniesli krásne poháre a vecné ceny.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli a pridali ruku k dielu tak, aby bol celý priebeh furmanských súťaží dobre zabezpečený. Poďakovanie patrí aj všetkým sponzorom, ktorí prispeli svojou troškou do mlyna. Tešíme sa na stretnutie o rok.

Podobné články

Možná si někdo vzpomene na můj text z roku 2017, kdy se v Lučině konala akce premiérově současně s výstavou trofejí a soutěží trubačů. Tentokrát se v…

Deník

Mistrovství, na němž se představilo devětatřicet koní z Německa, Rakouska a Čech, se na konci července konalo v Hinterwies-Sankt Englmar. Svůj A tým,…