Chladnokrevný víkend na Ladné určil mistry ČR

8. 10. 2008 Petra Šanturovová Autor fotek: Petra Šanturovová

O víkendu  20. - 21. září 2008 byl na ranči Petra Vlašice v Ladné u Břeclavi připraven pro milovníky chladnokrevných koní opravdu našlapaný program. Konalo se zde Mistrovství České republiky ve formanských jízdách a ovladatelnosti v kládě, zároveň s tím 4. kolo kvalifikace na Mistrovství Evropy v kombinovaných soutěžích chladnokrevných koní a v neděli pak navíc dvoukolová vozatajská soutěž „Ladenské derby“.

Dvoudenní maraton soutěží zahájil v sobotu v půl desáté  nástup všech zúčastněných koní a kočích, kteří se tak představili divákům a také sboru rozhodčích, pracujícímu ve složení p. František Nedbálek - hlavní rozhodčí a pánové  Černík a Cerman.

Vladimír Hajtmar - Rainer

Pavel Trecha a Finka

Pavel Válka - Brys

Martin Prokš - Bárt

pan Duda a Gaston

Jaroslav Hél - Streihun

Jan Hruška - Doran

V 10 hodin pak začaly samotné soutěže prvním kolem ovladatelnosti v kládě. Na soutěžící čekala náročná trať, na které mimo povinných překážek slalomu, osmičky,  začelení a couvání (které i zde bylo opět zakončeno sražením míčku na protilehlém kuželu) byly i překážky přírodní, jako stažení klády do tzv.“ vlčí jámy“ – příkopu, jehož svahy byly opravdu dosti kluzké a strmé a její následné vytažení. A protože pořadatelé připravili kládu, která opravdu nebyla žádné párátko, koně, kteří nepracují pravidelně v lese, zde měli celkem problémy. Trať se nacházela na těžkém pískovém podkladu a bohužel ani počasí nebylo soutěžícím příznivě nakloněno a v průběhu soutěže začalo pršet.

První soutěžící, pan Hajtmar s Rainerem, neměli na trati žádné větší problémy a až na jednu chybu na překážkách dojeli do cíle ve velmi slušném čase. Druhý startující pár p. Trecha s Finkou se trošku zamotali v překážce slalom, ale i přes časovou ztrátu dojeli zdárně do cíle. Následující dvojice pan Válka s plemenným hřebcem slezského norika 2952 Brysem slezským měli mírné problémy při vytažení klády z „vlčí jámy“ a parkur nakonec dokončili s dvěmi chybami, stejně jako  Bart čtvrtého startujícího, pana Prokše, měl s kládou občas problém (nakonec dokončil trať s jednou chybou). Pátý účastník soutěže pan Duda s Gastonem byl ze soutěže vyloučeni za porušení chůze v kroku. Šestým soutěžícím v pořadí byl lanškrounský zástupce ing. Hél se Streihunem. Jak je u této dvojice obvyklé, nasadili hned na začátku ostré tempo, ale v zápětí kůň zjistil, že kláda je opravdu dosti těžká a šel už spořádaně krokem. Jelikož Streihun v lese nepracuje, měl trošku problémy s vytažením klády z příkopu, ale nakonec se mu to podařilo, i když s větší časovou ztrátou. Zato poslední startující dvojice v poli, pan Hruška s Doranem, potěšili oko diváka a jasně všem ukázali, že se prací v lese živí. Projeli ji vítězně s  jednou chybou v nejrychlejším čase.

Pořadí po prvním kole ovladatelnosti:
1) Hruška    - Doran
2) Hajtmar  - Rainer
3) Prokš      - Bárt
4) Válka      - 2952 Brys slezský
5) Hél         - Streihun
6) Trecha    - Finka


Petr Vlašic

Pavel Reichl

Jan Blizňák

Pavel Prokš

Druhou soutěží bylo první kolo formanské jízdy. Na trati postavené Jaroslavem Petřekem čekalo na závodníky kromě klasických průjezdů brankami a profily ve tvaru U a L také  couvání,  při kterém bylo třeba shodit zadní částí vozu kužel s balónkem, dále sjezd a výjezd z vlčí jámy, otočný bod ve ní a přejezd přes můstek . Nejrychleji si s nástrahami tratě poradil domácí Petr Vlašic s Gosanem a Bubinem, následován Pavlem Reichlem s plemennými hřebci 2986 Neron a 2987 Mazut, třetí nejrychlejší byl p. Halousek s Bárou a Borkem, čtvrtý pak Jan Blizňák s plemennými hřebci 2954 Baronem ze Zubří a 2988 Baronem ze Zubří -2 a pátý v pořadí dojel p. Prokš s Bártem a Jirkou.

Po skončení následovala ukázka závodů čtyřspřeží, které se zúčastnili pan Vlašic a pan Prokš. Klání vyšlo lépe panu Vlašicovi a bylo opravdu zajímavé vidět obě chladnokrevné čtyřky v akci. Třeba se v budoucnu najde více takových nadšenců a budeme moci vidět i soutěže chladnokrevných čtyřspřeží.

Poslední sobotní soutěží bylo čtvrté kolo kvalifikace na ME v kombinovaných soutěžích chladnokrevných koní, které se jezdí v páru. Této soutěže se zúčastnilo pět soutěžících a to pan Jan Blizňák s plemennými hřebci 2954 Baron ze Zubří a 2988 Baron ze Zubří -2, pan Milan Blizňák s plemennými hřebci 2952 Brys slezský a 2868 Nacho Salazar-ZV, pan Oskar Sněhota s hřebci Nar a Buntek, pan Pavel Reichl s plemennými hřebci 2986 Neron a 2987 Mazut a pan Vladimír Hajtmar s plemenným hřebcem 2985 Gondorem a valachem Rainerem.

V první soutěži – formanské jízdě - si nejlépe s nástrahami trati poradil Milan Blizňák  s Brysem slezským a Nacho Salazarem, druhé místo obsadil Vladimír Hajtmar s Gondorem a Rainerem, třetí byl Pavel Reichl s Neronem a Mazutem, čtvrtý Oskar Sněhota s Narem a Buntekem. Jan Blizňák s Baronem ze Zubří a Baronem ze Zubří 2 byl diskvalifikován pro omyl na trati a dále v soutěži nepokračoval.

Vladimír Hajtmar

Milan Blizňák

Oskar Sněhota

Pavel Reichl

Druhou soutěžní disciplínou trojboje byla ovladatelnost s kládou, kde na soutěžící čekal slalom, sjezd a výjezd z vlčí jámy, couvání zakončené shozením míčku na protilehlém kuželu, zde ztíženo tím, že kužely byly dva. Nejlépe si s nástrahami trati poradil Vladimír Hajtmar s Gondorem a Rainerem, druhý v pořadí byl Pavel Reichl s Neronem a Mazutem, třetí skončil Oskar Sněhota s Narem a Buntekem a čtvrtý, po zdržení na překážce couvání, Milan Blizňák s Brysem slezským a Nacho Salazarem.

Oskar Sněhota

Poslední disciplínou kvalifikace byl těžký tah. Na promáčeném těžkém terénu měli koně s naloženými saněmi co dělat a padaly i slova o tom, že páté kolo, kdy hmotnost dosahuje 2.300 kg, ani  nebude. Nakonec se ale i tohoto kola diváci dočkali. První dvě kola o hmotnostech 1.500 kg a 1.700 kg zvládly všechny soutěžní trojice bez větších problémů. Váha 1.900 kg byla nad síly mladých tříletých hřebců Nerona a Mazuta pana Reichla, i když ji dotáhli do vzdálenosti 18,5 metrů. Na váze 2.100 kg skončila soutěž pro Milana Blizňáka s Brysem slezským a Nacho Salazarem, když saně s touto hmotností dotáhli do vzdálenosti 18 metrů. V soutěži tak zůstaly již jen dvě dvojice, a to Vladimír Hajtmar s Gondorem a Rainerem a Oskar Sněhota s Narem a Buntekem. Nakonec oba dva tito soutěžící překonali s hmotností 2.300 kg celou trať a stali se shodně se svými koňmi vítězi této soutěže.

Konečné pořadí 4. kvalifikačního kola:
1) Hajtmar Vladimír         2985 Gondor a Rainer
2) Blizňák Milan              2952 Brys slezský a 2868 Nacho Salazar-ZV
3) Sněhota Oskar             Nar a Buntek
4) Reichl Pavel                2986 Neron a 2987 Mazut

Celkové pořadí kvalifikací:
1) Milan Blizňák            2952 Brys slezský a Nacho Salazar-ZV               65 bodů
2) Oskar Sněhota           Nar a Buntek                                                         62 bodů
3) Miroslav Košťál       1236 Hizspan a Haraklit                                        49 bodů
4) Vladimír Hajtmar     2985 Gondor a Rainer                                            45 bodů
5) Jan Blizňák               2954 Baron ze Zubří a 2988 Baron ze Zubří 2      34 bodů
6) Pavel Reichl             2986 Neron a 2987 Mazut                                     34 bodů
7) Jakub Mišák             Princ a Baraka Teč                                                13 bodů
8) Karel Školka            Pavla a Blizard                                                      13 bodů
9) Vladimír Hanuš       Čenda a Monty                                                      12 bodů
10) Milan Halouska     Borek a Bára                                                          11 bodů

Na Mistrovství Evropy v kombinovaných soutěžích chladnokrevných koní , které se koná 11.10.2008 na Slovensku v Dobšiné postupují první tři umístění a dále pak Jan Blizňák jako obhájce mistrovského titulu. 

Po skončení prvního soutěžního dne se závodníci odebrali po obstarání koní do místní hospůdky, kde pro ně osazenstvo ranče připravilo večeři a občerstvení a ve stodole pak bylo možno navštívit zábavu s dechovkou.

Nedělní soutěžní klání začalo druhým kolem ovladatelnosti v kládě, kdy soutěžící startovali v obráceném pořadí než, v sobotu. Pořadatelé zkrátili trať a upravili i soutěžní kládu, která po nočním dešti byla značně nacucána vodou a činila by ve své stávající délce koním ještě větší problémy, než den předtím. Slalom byl zkrácen o jednu branku a vypuštěna byla též překážka začelení. Všech šest soutěžních párů nemělo na trati větší problémy, jediné zdržení snad zaznamenali někteří soutěžící na překážce couvání, ale i to se nakonec podařilo všem dokončit bez problémů.

Pořadí ve druhém kole ovladatelnosti:
1)    Hruška -  Doran
2)    Hajtmar – Rainer
3)    Válka    - 2952 Brys slezský
4)    Hél        - Streihun
5)    Trecha   - Finka
6)    Prokš     - Bart
 

Další soutěží bylo první kolo vozatajské soutěže Ladenského derby. Tato soutěž se jela bez couvání a chod koní byl libovolný. Nejlépe si na trati vedl p. Kuchař s Gitou a Gamou, druhý skončil p.Vlašic s Gosanem a Bubinem, třetí dojel p.Prokš s Bartem a Jirkou, čtvrtý byl p. Halouska s Borkem a Bárou a pátý p. Reichl s Neronem a Mazutem.

Po této soutěži následovala přestávka na oběd a po této přestávce se již vše soustředilo na druhé kolo Mistrovství ČR ve formanské jízdě. Trať byla podobná jako v sobotu, jen při couvání nyní museli koně shodit prsy laťku na kuželech a následně z uličky vycouvat. Též byla udělána varianta u překážky číslo 10, kde se buď mohlo přejet přes můstek a nebo projet vlčí jámou. Jedním ze soutěžích, kteří zvolili vlčí jámu, byl i pan Prokš , který projel tuto překážku tak razantně, že málem vypadl z kozlíku, nakonec ale vše dobře dopadlo a pan Prokš mohl pokračovat v závodě. Nejrychleji si s tratí poradil domácí p. Vlašic s Gosanem a Bubinem, následován Janem Blizňákem s Baronem ze Zubří a Baronem ze Zubří 2, třetí pak skončil p. Reichl s Neronem a Mazutem, čtvrtý p. Halouska s Borkem a Bárou a pátý p. Prokš s Bártem a Jirkou.

Závěrečnou soutěží celého víkendového maratónu bylo druhé kolo Ladenského derby. Zde si nejlépe vedl p.Vlašic s Gosanem a Bubinem, následován p.Prokšem s Bártem a Jirkou a dále pak p.Kuchařem s Gitou a Gamou.

Po skončení této soutěže proběhl slavnostní nástup, kde byly vyhlášeny všechny výsledky odjetých soutěží  a následně proběhlo dekorování.

V Ladenském derby zvítězil p. Vlašic s koňmi Gosan a Bubin, druhé místo obsadil p. Prokš s Bártem a Jirkou, třetí místo p. Kuchař s Gitou a Gamou, čtvrté místo p. Reichl s 2986 Neronem a 2987 Mazutem a páté místo  slečna Olbertová s Keli a Unimou.

Mistrem republiky v soutěži ovladatelnosti v kládě pro rok 2008 se stal p. Hruška s Doranem, druhé místo obsadil p.Hajtmar s Rainerem, třetí místo p. Válka s 2952 Brysem slezským, čtvrté místo p. Hél se Streihunem, páté místo p. Trecha s Finkou a šesté místo p. Prokš s Bártem.

Mistrem republiky ve formanských jízdách pro rok 2008 se stal Petr Vlašic s koňmi Gosan a Bubin, druhé místo obsadil Jan Blizňák s 2954 Baronem ze Zubří a 2988 Baronem ze Zubří 2, třetí skončil Pavel Reichl s 2986 Neronem a 2987 Mazutem, čtvrtý pan Milan Halouska s Borkem a Bárou, pátý p. Prokš s Bártem a Jirkou, šestý p. Hajtmar s 2985 Gondorem a Rainerem, sedmá paní Blažková s Odetou a Luckou a osmá slečna Olbertová  s Keli a Unimou.

Mistrovské tituly jsou tedy pro tento rok rozděleny a zbývá jen poděkovat pořadatelům za skvěle připravené závody. Panovala zde velmi dobrá atmosféra, vše bylo perfektně připraveno, zázemí pro koně i pro jezdce bylo na velmi slušné úrovni a tak jediné, co nevyšlo na jedničku, bylo počasí. Ale to bohužel nikdo ovlivnit nemůže. A tak jen můžeme doufat, že se na Ladné opět brzy sejdeme při nějaké další akci .

Všechny příznivce chladnokrevníků (nejen) z Čech také srdečně zveme na mistrovství Evropy těchto houževnatých koní, které proběhne již tuto sobotu v Dobšiné. Informace najdete v článku "O víkendu na Slovensko: Mistrovství Evropy formanů 2008".

 

Podobné články

Stáj Erina a obec Nihošovice vás srdečně zvou na Memoriál bratří Machů, který je kvalifikací na MČR v kombinovaných soutěžích chladnokrevných koní.

Ranč U Rudolfa Bobrovníky vás srdečně zve na 5. ročník Kvalifikace na MČR v kombinovaných soutěžích chladnokrevných koní.