Alta Escuela – soutěžní podoba

24. 2. 2010 Lenka Dostálová Autor fotek: archiv autorky

Tento španělský ob-čtvrtek věnujeme soutěžní podobě disciplíny Alta Escuela. Alta Escuela v současné době prochází náročným obdobím přerodu, takže se může stát, že za půl roku už nebude platit přesně to, co si můžete dnes přečíst, ale základ snad zůstane stejný. Pro ilustraci přikládám fotografie španělského sedla a překlad nejjednodušší a nejsložitější úlohy, jak platily v roce 2009.

Oblek jezdce

Možnosti oblečení jezdce jsou v zásadě dvojí: buď střídmější andaluský jezdecký oblek „traje corto" popsaný už v článku o Vaqueře, nebo trochu okázalejší styl „rondeňo" (podle andaluského města Ronda, zvaný také „goyesco") odpovídající zhruba 18. století.

catiteDále jsou přípustné místní varianty tradičních jezdeckých úborů. U stylu „rondeňo" jde o delší barevné sako (nejčastěji tmavě modré) zdobené vpředu i vzadu zlatými výšivkami. Jezdec má na hlavě malý kónický klobouk „catite" (viz foto) nebo podobný klobouk „calaňés" (liší se tím, že „catite" má krempu zahnutou nahoru v pravém úhlu, kdežto „calaňés" má okraj zakulacený) a vzadu pod kloboukem šátek.

Každému obleku přísluší odpovídající úprava hřívy, ocasu, ostruh, třmenů, udidla, přezek atd. Například s „traje corto" se nesmí použít podsedlová dečka, kdežto s oblekem „rondeňo" se může dečka použít, ale pouze v bílé nebo krémové barvě.

V současné době panuje trochu zmatení, protože nový zkušební řád není v tomto ohledu úplně přesný a rozhodčím občas něco uteče - nemělo by se to stávat, ale stane se...

Sedlo

sedlo na alta escuelaSedlo musí být španělské (viz foto). Ale není španělské sedlo, jako španělské sedlo. Když ponechám stranou, že se často z neznalosti vydává za španělské sedlo sedlo na Vaqueru, které se skutečným španělským sedlem má společnou pouze zemi původu, stále ještě zůstává několik možných podob španělského sedla. Začnu ale tím, co mají společného.

Stavba je podobná anglickému sedlu: dva víceméně oválné polštáře, mezi nimi komora, posedlí z kůže, bočnice, případně kolenní opěrky. Navíc je tu ale podocasník a často i dvojitý kožený podbřišník. Pro soutěžní potřeby má být podbřišník jednoduchý bílý.

Třmeny mohou být stejné jako na Vaqueru, ale v drobnějším provedení. Častěji se však používají podobné třmeny jako u anglického sedla, jen jsou celokovové a mají kulatou opěrnou plochou - tomu se říká „španělský třmen". Systém zavěšení třmenů je opět podobný jako u anglie, do bezpečnostních třmenových zámků pod bočnicí.

sedlo na alta escuelaKromě podocasníku se španělské sedlo liší od anglického například rozsochami. Zadní rozsocha je sice nižší než u sedla na Vaqueru, zato ale lemuje větší část sedla (stejně jako u spřízněného portugalského sedla). Velikost přední rozsochy se u jednotlivých typů španělského sedla liší, u klasického sedla může mít víceméně podobu pouhé hrušky, u sedla stylu „mixta" (univerzální španělské sedlo) je přední rozsocha širší. Rozsochy jsou nejmasivnější u stylu sedla zvaného „potrera". Na přiložených fotografiích je k vidění sedlo univerzální.
Dalším rozdílem oproti anglii je potažení koženého posedlí, rozsoch a bočnic odendavatelnou ovčí kůží (viz foto). V tréninku pak ještě na ovčí rouno přijde nasadit ochranný lněný potah (typicky v přírodní nebo tmavě zelené barvě). Tak trochu systém „matrjoška". Nebo spíš cibulové slupky.

Vyrábějí se i varianty v různých barvách kůže nebo v semišovém provedení, jaké používá jezdecká škola v Jerezu.

Sedlo se při závodech používá s poprsníkem, který je potažený beránkem.

Stejně jako Vaquera i Alta Escuela pamatuje na boční sed, a existují tedy i dámská španělská sedla, ale sama jsem v něm ještě žádnou jezdkyni neviděla, ani žačky v Jerezu v nich nejezdí.

Jak už jsem uvedla, v závislosti na stylu výstroje jezdce lze španělské sedlo použít s podsedlovou dečkou, nebo bez ní.

Protože je španělské sedlo kontaktnější a lehčí než sedlo na Vaqueru, někteří jezdci jej využívají při výcviku mladých honáckých koní. Španělské sedlo s malými třmeny na Vaqueru je také častou volbou andaluských hobby jezdců - je pohodlné, není tak hřmotné a třmeny poskytují při jízdě krajinou noze oporu a ochranu před větvemi a bodláčím. Anglické sedlo tu u hobby jezdců nehledejte, stejně tak skoro žádný andaluský hobbík neovládá lehký klus. Lehký klus tu má přídech exotismu (ostatně, říká se mu tady „klus po anglicku") a zbytečnosti: proč se mám jako hlupák namáhavě zvedat, když můžu pohodlně v klidu sedět?

Uzdění

portugalská pákaUzda nebo uzdečka je tradiční kožená španělská, s mosquerem (viz článek o výbavě pro Vaqueru) a bez podhrdelníku.

S oblekem „traje corto" se pojí pákové udidlo na Vaqueru nebo portugalské pákové udidlo (viz foto), které je jemnější.

S oblekem „rondeňo" se pak uzdí stihlovým udidlem a pákou.

Vždy jde o vedení 4 otěžemi: tři v levé ruce a v pravé ruce pravá otěž ze stihla nebo jiného udítka. Výjimku tvoří pouze mladí koně, neboť jsou uzděni stihlovým udidlem, a jsou tedy vedeni pouze 2 otěžemi: v každé ruce jezdce jedna.

Práce na dlouhých otěžích

Pozor, neplést práci na dlouhých otěžích s prací ze země. Při práci na dlouhých otěžích má být kůň nauzděn stihlem a vede jej jeden jezdec (chodec? :-)) zezadu. Kůň má na sobě lehkou dečku v barvě ladící s oblekem jezdce připevněnou obřišníkem.

Můžu se plést, ale mám dojem, že se v této variantě vysoké školy v nedávné minulosti neuskutečnila žádná oficiální soutěž. Nicméně úlohy pro práci na dlouhých otěžích jsou součástí zkušebního řádu, tvoří nedílnou součást tradice AE (ale i portugalské školy) a v neposlední řadě jde o velice náročný výkon. Aby kůň mohl předvádět figury na ruce, má být nejprve výborně přiježděn pod sedlem.

Musím říct, že pro mě bylo šokující (v dobrém slova smyslu) vidět koně pracujícího na dlouhých otěžích a nebylo to jen tradiční pasáž-piafa-pasáž, ten kůň cválal, a dokonce dělal i série cvalových přeskoků, a za ním svižným, ale uvolněným a nijak uspěchaným krokem kráčel člověk. Pravda, koník nebyl žádný „německý slon", ale i tak mě ohromila míra shromáždění a ovladatelnosti, jakých byl kůň schopen.

Na dlouhých otěžích tak lze s dobře připraveným koněm předvést vše, co je možné pod sedlem. Ale to asi není žádná novinka. :-)

Cviky nad zemí a skoky

uzdečka na alta escuelaCviky nad zemí - posáda, leváda, terre a terre - a skoky - kurbeta, kapriola - jsou vrcholem vysoké školy, které by mělo předcházet několik let nízké školy.

Posáda nebo leváda není totéž, co vzpínající se kůň. Opět zdůrazňuji, že Alta Escuela Espaňola není ničím jiným než drezurou, nemá mnoho společného s Doma Vaquera a ani nejde o cirkusové cviky. Proto zaznívají názory, že by AE měla být řazena do skupiny disciplín po boku drezury, někdy dokonce, že by měla tvořit další, vyšší, stupeň drezury, a to právě kvůli pokračování výcviku koně za účelem zvládnutí cviků nad zemí a skoků.

Na tyto cviky musí být kůň nejen dobře připravený, ale hlavně na ně musí mít od přírody dostatečnou sílu a odolnost. Proto doslova „není v silách" mnoha koní dosáhnout tohoto nejvyššího stupně výcviku. Zároveň by se výcvik koní na této úrovni měl soustředit na jeden druh skoku, aby bylo možno jej dovést k dokonalosti. Při soutěžích se mají skoky provádět dvakrát až třikrát.

Průběh soutěže

Předvedení AE doprovází hudba dodaná jezdcem, která by měla být v souladu s rytmem koně v jednotlivých cvicích - ideálně se tedy jedná o kür.

Způsob hodnocení jízd je stejný jako u Vaquery. Rozhodčí jsou 3 (na mistrovstvích jich je 5) a hodnotí provedení jednotlivých cviků body od 0 (nejhorší) do 10 (nejlepší).

Jízdárna má mít rozměry 60x20, u nižších soutěží je přípustný rozměr 40x20. Je ohrazena oplůtkem a po obvodu jsou umístěna písmena, jak to známe z drezury. Jen pro zajímavost - asi největší současná španělská autorita v oblasti teorie Mercedes González Cort ve své knize o španělském ježdění používá pro rozdělení jízdárny klasické značení (uvádím od A po směru hodinových ručiček): A je královská koruna, K trojlístek,V trojúhelník, E obdélník, S kružnice, H piky, C klíč, M káry, R čtverec, B kruh, P pěticípá hvězda, F srdce.

Prezentace

Vzhledem k povinné výbavě pro tuto disciplínu se hodnotí i vybavení jezdce a koně. Zatímco ve Vaqueře si rozhodčí prohlížejí každého jezdce a koně zvlášť, když projíždí kolem jejich stolu před vjezdem do jízdárny, u Alta Escuela musejí všichni jezdci nastoupit v plné výbavě ještě před zahájením závodů - pro diváky atraktivní, pro soutěžící ale velmi nepraktické. Často předvádí jeden jezdec dva koně, takže druhého si stejně musejí rozhodčí prohlédnout později zvlášť, a navíc i kůň, který pojede jako poslední, musí být nasedlaný a nauzděný už před zahájením závodu. Dříve se takto prováděla prezentace i u Vaquery, ale z logických důvodů se přešlo na současný způsob.

Nyní ke slibovanému překladu úloh pod sedlem:

Nejlehčí úloha: úloha pro 4leté koně

Překlad úlohy:

  Cvik Hodnocení
1. Prezentace jezdce a koně. Oblek, uzdečka, sedlo, hříva a ocas.
2. Vjezd klusem, zastavení, pozdrav. Pravidelnost, narovnání koně, kadence, shromáždění, nehybnost.
3. Pracovní krok. Pravidelnost, aktivita, zkrácení.
4. Osmičky v kroku o 10 metrech.
Koeficient hodnocení 2.
Pravidelnost a kvalita, rovnováha, ohnutí a přesné projetí tvaru.
5. Dovnitř plec v kroku napravo. Pravidelnost a kvalita kroku, ohnutí, rovnováha, plynulost.
6. Dovnitř plec v kroku nalevo. Pravidelnost a kvalita kroku, ohnutí, rovnováha, plynulost.
7. Otočení nebo obrat koně kolem zádě o průměru max. 1 m napravo. Shromáždění, rovnováha, velikost tvaru, ohnutí.
8. Otočení nebo obrat koně kolem zádě o průměru max. 1 m nalevo. Shromáždění, rovnováha, velikost tvaru, ohnutí.
9. Přechody z kroku do klusu a obráceně.
Koeficient hodnocení 2.
Přesnost a pravidelnost přechodu.
10. Pracovní klus. Pravidelnost, aktivita, rovnováha.
11. Dovnitř plec v pracovním klusu nalevo. Pravidelnost a kvalita klusu, ohnutí, rovnováha a plynulost.
12. Dovnitř plec v pracovním klusu napravo. Pravidelnost a kvalita klusu, ohnutí, rovnováha a plynulost.
13. Osmička v klusu o 10 metrech.
Koeficient hodnocení 2.
Shromáždění, rovnováha, velikost a přesnost projetí tvaru, ohnutí.
14. Střední klus na diagonále.
Koeficient hodnocení 2.
Pravidelnost, rovnováha, prostornost, prodloužení horní linie.
15. Přechod z klusu do cvalu na obě nohy a přechod ze cvalu do klusu.
Koeficient hodnocení 2.
Přesnost a plynulost přechodu.
16. Pracovní cval. Přesnost, plynulost, kvalita cvalu.
17. Kruh ve cvalu napravo o 10 metrech. Shromáždění, rovnováha, velikost a přesnost projetí tvaru, ohnutí.
18. Kruh ve cvalu nalevo o 10 metrech. Shromáždění, rovnováha, velikost a přesnost projetí tvaru, ohnutí.
19. Cvalová vlnovka s klusem v obloucích, nejméně dvě vlnovky. Rovnováha, plynulost, narovnání koně.
20. Zastavení, nehybnost, pozdrav, odchod krokem. Kvalita zastavení, narovnání koně, přilnutí.
  TECHNICKÁ STRÁNKA  
21. Kmih a poslušnost.
Koeficient hodnocení 2.
Chuť jít dopředu, ohebnost, pozornost, přijetí udidla.
22. Rytmus a pravidelnost chodů.
Koeficient hodnocení 2.
Harmonie, lehkost, pružnost.
23. Pozice a sed jezdce (pomůcky).
Koeficient hodnocení 2.
Správné používání a účinnost pomůcek.
  UMĚLECKÁ STRÁNKA  
24. Harmonie jezdce a koně.
Koeficient hodnocení 2.
Lehkost, chuť, plynulost.
Nejtěžší úloha: Velká cena Alta Escuela Espaňola

Gran Premio Alta Escuela Espaňola (7letí a starší koně)

Narozdíl od úlohy pro vycvičené 7leté a starší koně („Nivel Avanzado") se GP nejezdí jako volný kür, ale v předepsané sestavě, proto se také nehodnotí umělecká stránka.

Překlad úlohy:

Č. Místo Cvik Co se hodnotí
1.   Prezentace koně a jezdce Oblek, uzdění, sedlo, hříva, ocas.
2. A
X
XC
Vjezd v pasáži
Zastavení, nehybnost, pozdrav
Shromážděný klus
Pravidelnost, narovnání, kadence, shromáždění, nehybnost.
3. C
HFX
FA
Zatočit vlevo
Prodloužený klus
Shromážděný klus
Pravidelnost, rovnováha, prostornost, prodloužení horní linie.
4. A
AL

Obloukem zatočit
Shromážděný krok

Koeficient hodnocení 2.

Pravidelnost, aktivita, zkrácení kroku.
5. L Přechod do pasáže Plynulost a rychlost přechodu, rovnováha, narovnání.
6. LI Pasáž Pravidelnost, kadence, shromáždění, rovnováha, aktivita
7. I Piafa (nejméně 10 kroků) Pravidelnost, váha koně na zádi, aktivita
8. I Poloviční pirueta v piafě vlevo Pravidelnost, váha koně na zádi, aktivita, rovnováha, poloměr piruety.
9. I

Přechody pasáž-piafa-pasáž

Koeficient hodnocení 2.

Udržení rytmu, shromáždění, rovnováha, plynulost, narovnání.
10. IL Pasáž Pravidelnost, kadence, shromáždění, rovnováha, aktivita.
11. L
LDAK

Přechod do shromážděného kroku
Shromážděný krok

Koeficient hodnocení 2.

Plynulost a rychlost přechodu, rovnováha, narovnání.
12. KXM Prodloužený krok Pravidelnost, aktivita, prostornost, uvolněné plece.
13. MC
CH
Shromážděný krok
Shromážděný klus
Pravidelnost, aktivita, zkrácení.
14. HB
B
BK

Traverzála vlevo
Změna směru traverzály
Traverzála vpravo

Shromážděný klus

Pravidelnost, ohnutí, shromáždění, rovnováha, plynulost, křížení končetin.
15.

K

KAF

Přechod do shromážděného cvalu vpravo
Shromážděný cval
Přesnost, plynulost, kvalita cvalu.
16. FXH Prodloužený cval Kmih, prodloužení skoků a horní linie, rovnováha, narovnání.
17. H
HCM
Letmá změna cvalu
Krátký cval
Přesnost, kvalita, shromáždění.
18. MXK

Na diagonále 9 cvalových přeskoků každé dva skoky

Koeficient hodnocení 2.

Rovnováha, plynulost, narovnání.
19. K
KA
A
Letmá změna cvalu
Krátký cval
Obloukem zatočit
Přesnost, kvalita, shromáždění.
20. AL
L
Shromážděný cval vlevo
Cvalová pirueta vlevo
Shromáždění, rovnováha, poloměr piruety, ohnutí, počet skoků (6-8).
21. X Letmá změna cvalu Kvalita, rovnováha, plynulost, narovnání.
22. I
G
Cvalová pirueta vpravo
Zatočit vpravo
Shromáždění, rovnováha, poloměr piruety, ohnutí, počet skoků (6-8).
23. GCM

Shromážděný cval

Koeficient hodnocení 2.

Přesnost, kvalita cvalu, narovnání.
24. ME
E
EF
Traverzála ve cvalu vpravo
Změna směru traverzály
Traverzála ve cvalu vlevo
Ohnutí, shromáždění, rovnováha, plynulost.
25. F
FAK
Letmá změna cvalu
Shromážděný cval
Přesnost, kvalita, shromáždění.
26. KXM Prodloužený cval Kmih, prodloužení skoků a horní linie, rovnováha, narovnání.
27. MC
C
CGI
Shromážděný cval
Obloukem zatočit
Shromážděný klus
Plynulost přechodu, přesnost.
28. I Přechod do pasáže Pravidelnost, kadence, shromáždění, aktivita.
29. IXL Pasáž Pravidelnost, kadence, shromáždění, rovnováha.
30. L Piafa (nejméně 10 kroků) Pravidelnost, váha na zádi koně, rovnováha.
31. L Poloviční pirueta v piafě vpravo Pravidelnost, váha koně na zádi, aktivita, rovnováha, poloměr piruety.
32. L

Přechody pasáž-piafa-pasáž

Koeficient hodnocení 2.

Udržení rytmu, rovnováha, shromáždění, plynulost, narovnání.
33. LXI Pasáž Pravidelnost, kadence, shromáždění, rovnováha.
34. IGCM Shromážděný klus Plynulost, přesnost přechodu.
35. MXK

Prodloužený klus

Koeficient hodnocení 2.

Pravidelnost, rovnováha, aktivita zadních nohou, prostornost, prodloužení horní linie.
36.

KA
A

AX

Shromážděný klus
Obloukem zatočit, přechod do shromážděného kroku
Shromážděný krok
Pravidelnost, rovnováha, shromáždění, zkrácení.
37.

X

XI

Přechod ze shromážděného kroku do španělského kroku („paso espaňol")
Španělský krok
Pravidelnost, aktivita, výška zvedání předních nohou, prostornost.
38. I Poloviční pirueta kolem předku na třech nohách („pirueta en tres remos") (POZN.: tj. vnější přední noha je zvednutá jako ve španělském kroku a veškerou váhu předku nese vnitřní přední, která se nezvedá ze země, ale pouze se točí - proto je také tento cvik kritizován kvůli přílišné zátěži šlach) Pravidelnost, výška zvednutí přední nohy, plynulost přechodu.
39. IX Španělský krok Pravidelnost, aktivita, výška zvedání předních nohou, prostornost.
40. X Poloviční pirueta kolem předku na třech nohách
Přechod pirueta-španělský krok-pirueta
Pravidelnost, výška zvednutí přední nohy, plynulost přechodu.
41. XG Španělský krok Pravidelnost, aktivita, výška zvedání nohou, prostornost.
42. G Zastavení, nehybnost a pozdrav Kvalita zastavení, narovnání, přilnutí.
    TECHNICKÁ STRÁNKA  
   

Kmih, poslušnost

Koeficient hodnocení 2.

Chuť jít dopředu, ohebnost, pozornost, přijetí udidla.
   

Rytmus, pravidelnost chodů

Koeficient hodnocení 2.

Harmonie, lehkost, pružnost.
   

Pozice a sed jezdce (pomůcky)

Koeficient hodnocení 2.

Správné používání a účinnost pomůcek.
   

Harmonie jezdce a koně

Koeficient hodnocení 2.

Lehkost, chuť, plynulost.

To by asi bylo k popisu vysoké španělské školy jako sportovní disciplíny vše. Znovu upozorňuji, že brzy může opět dojít k různým změnám.

Příště nás čeká trocha vývoje.

Podobné články

Před prázdninami bychom se ještě chtěli rozloučit se seriálem o Španělsku. Takže: „Co jsme se naučili?“

Tentokrát spíše než o souvislé povídání půjde o výčet. Bohužel nemám k dispozici fotografie ze závodů, ale v článku najdete odkazy na stránky…