Recenze knihy: Diagnóza - Schvácení kopyt - Konstanze Rasch

23. 11. 2011 Michaela Burdová

Učebnice nebo kniha? Dnešní čtenáři jezdecké literatury jsou náročnější než tomu bylo dříve. Vyžadují odborné a aktuální informace podané srozumitelnou formou a kvalitní grafické zpracování, také co možná nejvíce fotografií s relevantní výpovědní hodnotou. Kniha Konstanze Rasch není jen o laminitidě, ale je vhodnou učebnicí pro všechny, kteří chtějí udržet kopyta svého koně zdravá.

Autorka Dr. Konstanze Rasch

je kvalifikovaný kopytní ortoped a spoluzakladatelkou a nyní prezidentkou Německé společnosti ortopedie kopyt (DHG). Úzce spolupracovala s renomovaným kopytním ortopedem Jochen Biernatem. Na webu DHG vede on-line poradnu a stále se věnuje praxi a léčí koně s nemocnými kopyty.

Abych předešla dotazům ohledně úpravy kopyt - aniž by autorka ve své knize jmenovala Dr. H. Strasser, z některých kauzuistik je zcela zřejmé, že se od této metody distancuje. Dokonce žádá čtenáře, „aby řekli své rozhodné NE". Přestože je zastánce bosých kopyt a to především v případě nápravy následků laminitidy, nevylučuje použití ochrany kopyt v případech nadměrného opotřebení např. před dlouhým vandrem v horším terénu. Co je u autorky nejsympatičtější, je její neutralita i pokora - některé otázky jsou stále otevřené dalším studiím a kniha se hemží téměř na každé stránce odkazy na různé výzkumy. Aktuálnost knihy podtrhuje fakt, že nejnovější studie jsou z roku 2010, kdy kniha vyšla v Německu.

Diagnóza Schvácení kopytÚvodní kapitola se nazývá Anatomie kritických zón. Pochopitelně, pokud chceme porozumět fungování kopyta a vzniku onemocnění kopyt, pak se bez znalosti anatomie neobejdeme. Autorka ze suché vědy dokáže udělat docela zajímavé čtení a na závěs kopytní kosti a vůbec přírodní zázrak - kopyto, čtenář musí pohlížet s úctou.

Neviditelný začátek - to je stěžejní problém schvácení kopyt a autorka upozorňuje, že „o tom, jaké procesy v kopytě probíhají v počátku onemocnění, existují dosud výhradně hypotézy". Nejaktuálnější teorie je teorie enzymů (Ch. Pollitt), tzv. metaloproteináz odpovědných za uvolňování spojení buněk v jemné epidermální vrstvě při zachování pevného spojení kopytní kosti s rohovým pouzdrem. Pokud se jejich aktivita vymkne kontrole, způsobí laminitidu. Dále je zde teorie exsudátu, teorie trombózy a teorie vasokonstrikce. Záleží na tom, z jaké teorie veterinář vychází - podle toho cílí léčbu.

Ve druhé kapitole - Jak nedat laminitidě šanci již z názvů statí vidíme, jak se dá schvácení předejít - Jak krmit a nekrmit, Riziko blahobytu (detailně vysvětlený equinní metabolický syndrom, Cushing). Ve stati Rizikový faktor - kopyto podrobně rozebírá nefyziologické tvary kopyt a jejich vliv na možný vznik laminitidy. Dále zde najdeme příslušné terapie při nadváze, při EMS nebo při Cushingu. Kapitolu uzavírá stať Ochránce pohyb - autorka klade velký důraz na dostatečný pohyb - dokud je čas. Studie s poníky dokazují, jak se dá pohybovou aktivitou účinně a rychle bojovat s inzulinovou rezistencí. Praktické jsou rady, jak co nejpřesněji kontrolovat váhu koně, alarmující jsou statistiky vypovídající o prudkém zvýšení podílu obézních koní v Americe.

Listy třetí kapitoly První pomoc budou u majitelů koní s laminitidou asi ohmatané. Ne každý kůň je v typickém postoji při schvácení, někdy stačí změna obrazu pohybu a v kontextu s okolnostmi a dalším vyšetřením (puls, teplota kopyt) lze začít jednat včas. Autorka nabízí vedle efektivně prováděné kryoterapie (což není ostříkání hadicí) a podložky i alternativní „výpomoc" pijavicí lékařskou, jejíž úspěšnost dokládá studií. Také se detailně věnuje podávání léků proti bolesti a jejich pro a proti, úskalí inhibitorů zánětu.

Čtvrtá kapitola Po laminitidě - co bude dál? autorka dělí kopyta od mírně až po těžce a trvale - chronicky schvácená kopyta. Pokud jste dočetli až sem, pak jistě souhlasíte s tvrzením, že „došlo k těžkému poškození následkem skutečnosti, že se již dlouho nacházela v neřešené situaci po schvácení. U těchto kopyt se propásla možnost odstranění škod napáchaných laminitidou a sanace kopytního pouzdra."

Pátá kapitola je sbírkou deseti případových studií - většina z nich dopadne pro koně dobře s výjimkou dvou klisen paso-peruano, z nichž jedna přežila s trvalými následky a druhá musela být utracena - tolik k pěti letům chybných korektur, kdy se kopytářka snažila strmější kopyto upravit do zdravějšího tvaru, aby kopytní kost srovnala rovnoběžně se zemí. Mladší klisna musela být utracena, protože měla ke konci takové bolesti, že byla přecitlivělá na jakýkoliv dotek.

Příloha knihy obsahuje test „Je můj kůň ohrožen laminitidou?", Návod na fotografování kopyt, nomenklaturu, užitečné kontakty, rejstřík a čtyři strany literatury.

V knize stojí za zamyšlení i využívání alternativních metod a je zjevné, jak v Německu vedle sebe konvenční a alternativní medicína funguje ve vzájemné toleranci a ku prospěchu koně. Homeopatika a překvapivě také pijavice lékařské, malé léčitelské zázraky. Testy ukázaly, že v akutní fázi laminitidy mohou pomoci. Také pouštění žilou, úkon, který pro mnohé zavání středověkem, má v některých případech laminitidy opodstatnění. A dozvíme se, že kryoterapie se dá dělat i jinak, než postavit koně na tři dny do potoka, a že běžné stříkání hadicí opravdu nestačí.

Ukázka z knihy

Co od knihy nečekejte...

Tak předně nečekejte návody na úpravu kopyt.
Principy ano. Po jejím přečtení se nebudete chtít stát sami svému koni kopytářem - kovářem, ale budete schopni lépe posoudit, zda ten váš odborník na úpravu kopyt je ten pravý. Uvědomíte si, jak sebemenší úprava chronicky schváceného kopyta může ovlivnit fungování kopyta jako celku.

Také nečekejte kapitolu o ortopedickém podkování schvácených koní. Autorka preferuje úpravu a léčbu schvácených kopyt naboso. Podkovy sice neodsuzuje, naopak považuje za samozřejmé, že jsou případy, kdy plní svůj účel. Nicméně si jejich omezující vliv na mechanizmus kopyta zopakujete i v této knize.

Diagnóza - schvácení kopyt není publikace na zapůjčení a vrácení. Je dobrým rádcem, kterého je užitečné mít v případě potřeby po ruce. Myslím, že náročný čtenář tento nakladatelský počin ocení.

Nemohla jsem tušit, že nedlouho poté, co jsem držela první výtisk v ruce, dojde u jednoho koně z naší stáje ke schvácení. Kniha majitelce velmi pomohla rychle a správně jednat a pětiletý teplokrevný valach tuto příhodu lamitinitidy pravděpodobně přestojí zcela bez následků. Investice do knihy se vyplatila.

Někteří čtenáři knize vyčítají jednostrannost, protože i ortopedické podkování je způsob, jak čelit následkům laminitidy. Důležité je však posuzovat každý případ individuálně a kniha poskytuje dostatek informací, aby se majitel, na kterém leží odpovědnost za zdraví koně, mohl fundovaněji rozhodovat.

Kniha má 237 stran, a cena 720,- Kč je podle mého názoru vzhledem k množství informací a celkovému zpracování opodstatněná.

Sehnat ji můžete na internetu a přímo na stránkách vydavatele: http://www.koko-produktion.com

Podobné články

Významná část historie kladrubského hřebčína a Velké pardubické? O tom jsou příběhy čtyř hrdinů: Libora Štencla, Petra Vozába, Pavla Liebicha a…

Koně komunikují hlavně řečí těla, přesto jsou mistry v tom říct, co si zrovna myslí, co prožívají a co chtějí. Poznat naštvaného, zaujatého nebo…