Hipoterapie a muž roku 2009 Martin Zach

20. 12. 2014 Tým České hiporehabilitační společnosti Autor fotek: Archiv ČHS

Snad všem je známý příběh Martina Zacha, muže roku 2009, který nedlouho po zisku titulu částečně ochrnul. Život mu změnil exhibiční skok do vody. Diagnóza zněla celkové ochrnutí, pohyblivost pouze hlavou.

Martin Zach 1Martina čekala řada operací, dlouhodobý pobyt v nemocnicích a rehabilitačních ústavech. Vypadalo to, že nebude moci ovládat ani invalidní vozík. S tím se ale Martin odmítl smířit a svou neuvěřitelnou vůlí, každodenním cvičením a optimismem se nakonec naučil ovládat invalidní vozík a pomalu se vrátil do života. A tak jako před úrazem i nyní stále vyhledává adrenalin a nové zážitky a zkušenosti - kvůli tomu se dostal i ke koním a k hipoterapii. Začal využívat služby sdružení Caballinus a i díky hipoterapii se jeho zdravotní stav a fyzické schopnosti výrazně zlepšily.

Hipoterapie pro dospělé vozíčkáře má samozřejmě oproti práci s dětmi svá specifika. Pro nasedání na koně z vozíku jsou potřeba kromě vodiče koně ještě další tři dospělé osoby a nasedací rampa. „V počátcích bylo navíc zcela nemyslitelné, že by se Martin udržel na koni sám a nespadl, tak jsme ho museli fixovat bederním pásem. Dnes je již schopný se i samostatně napřímit, rukama se vzepřít o madla a i v kroku se na koni držet poměrně stabilně," vysvětluje Anna Dobisová, fyzioterapeutka sdružení Caballinus.

Martin Zach 4

A jak hodnotí přínos hipoterapie sám Martin?

Měl jste již před hipoterapií nějakou zkušenost s ježděním na koni?

Jenom jako malé dítě jsem seděl na poníkovi a možná dvakrát na velkém koni, jinak vůbec.

Jaké pocity jste měl z první jízdy a po ní? Bolely vás svaly?

Spíš jsem řešil, jestli nespadnu, ale líbilo se mi to. Myslím, že jsem ujel tak 200 metrů a bylo u mě minimálně pět lidí. Druhý den mě bolelo snad úplně všechno a tak bylo jasné, že mě to posiluje.

A jak hodnotíte své pokroky?

Pokroky jsou až neuvěřitelné - zejména v držení a posílení trupu a výrazně se mi zlepšila stabilita. Už sedím rovně a tolik se nehrbím. Navíc se dokážu sám dostat z vozíku do auta a během jízdy mi už stačí jenom běžný pás. Jízda na koni mi také uvolňuje nohy od spazmů, což není zanedbatelný přínos.

Zkoušíte různé sporty, lze nějak srovnat jejich fyzickou náročnost s náročností hipoterapie?

Každý sport má své specifické zatížení, srovnávat se to moc nedá, ale na koni posiluji nejvíce komplexně - paže, záda, břicho a další svaly. Důležité je také, jak se na koni cítím. Baví mě to, pomáhá mi to, koně jsou fajn a na hiporehabilitačních pobytech je skvělá atmosféra. Beru to i jako odreagování od dalších aktivit, které dělám.

Martin Zach

Hipoterapie

Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda využívající trojrozměrný pohyb hřbetu jdoucího koně. Terapie je vedena fyzioterapeutem nebo ergoterapeutem - specialistou pro hipoterapii na základě písemného souhlasu lékaře. Terapeut určuje pro klienta polohu na koni, délku a intenzitu terapie podle jeho aktuálního zdravotního stavu, schopností a rehabilitačního plánu. Kůň je speciálně připraven a veden plnoletým vodičem.

Hipoterapie je účinná rehabilitační metoda pro děti a dospělé se širokou škálou koordinačních poruch, posturálních nebo pohybových problémů. Trojrozměrný pohyb koňského hřbetu aktivuje vzpřimovací mechanizmy, hluboké stabilizační systémy a navozuje střídavé pohybové stereotypy plazení, lezení a chůze. Navíc kůň má o 1 °C vyšší teplotu těla, a tak přímý kontakt s ním příznivě působí na uvolnění svalů a kloubů. Kůň může být veden rychlým nebo pomalým krokem po různém terénu a povrchu, proto se může normalizovat svalové napětí klienta - zvyšovat nebo snižovat. Člověk na jdoucím koni se rytmicky pohybuje vpravo-vlevo, a tím zapojuje symetricky obě poloviny těla - to je důležitá složka pro jedince po centrálních mozkových příhodách a úrazech. Trojrozměrný pohyb koňského hřbetu aktivuje vestibulární systém, který s navozením pohybu v prostoru je důležitou rehabilitační složkou u lidí s poruchami sluchu a zraku. Při terapii se aktivuje limbický systém (pocitový mozek) a tím radost z pohybu, což je největší motivací k pokrokům.

ČHSČeská hiporehabilitační společnost (ČHS) vznikla v roce 1993 a v současné době sdružuje 38 členských organizací ve většině krajů republiky a desítky individuálních členů. Každá organizace pracuje zhruba se 150 klienty, ročně se tedy jedná o více jak 5 000 lidí. K dispozici pro klienty je téměř 180 speciálně připravených hiporehabilitačních koní, kterým ČHS uděluje licenci pro jednotlivé obory hiporehabilitace na základě složení specializační zkoušky. Jednotlivá střediska se zabývají různými obory hiporehabilitace - hipoterapií, psychoterapií pomocí koní, parajezdectvím a aktivitami s využitím koní. ČHS také umožňuje vzdělávání pracovníků v jednotlivých disciplínách hiporehabilitace a vydává důležité dokumenty, jako jsou standardy péče, oficiální slovník, etický kodex, metodiky, atd. ČHS poskytuje zájemcům informace nebo rady, sdílí zkušenosti a příklady dobré praxe. Všechny potřebné informace včetně indikací a seznamu provozovatelů dle krajů najdou zájemci na webových stránkách České hiporehabilitační společnosti www.hiporehabilitace-cr.com.

Na stránkách EQUICHANNELu si můžete o hiporehabilitaci a jejích formách přečíst více v seriálu Léčba koňmi.

Podobné články

Dnes desetiletý Kuba se narodil s dětskou mozkovou obrnou. Navíc mu život komplikují ještě další diagnózy, jako je hypotonický syndrom, sekundární…

„Jmenuji se Terezka a je mi 8 let. Můj start do života nebyl úplně perfektní, narodila jsem se s Apertovým syndromem. Pro ty, kteří nevědí, co to…