Bega – cross: sportovní disciplína pro chladnokrevné koně

18. 3. 2008 Jindřiška Svobodová Autor fotek: Helena Görnerová

Po bega-pullingu je bega-cross další možností, jak zapojit svého chladnokrevného koně do soutěžení, nebo jej prostě jen zaměstnávat činností, která je pro jeho fyzické předpoklady nejméně náročnou – tahem břemene. Pakliže majitel koně není rozený jezdec, přijde si také na své. V Centru rozvoje chovu slezského norika Hradčany tuto disciplínu považují za nenásilný přechod od profi využití koně k rekreačnímu sportu. Vaše reakce k zde zapsaným pravidlům jsou vítány :o)Drezúra nebo terénní záležitost?

Do loňského roku provozované soutěže v ovladatelnosti chladnokrevných koní měly charakter korektní zkoušky s povinnými překážkami, které měly standardně prověřit zdatnost vodiče a hlavně ochotu a stupeň výcviku daného koně. Bodové hodnocení na jednotlivých překážkách a dosažený čas byly výsledkem závodících, kteří na přehledných travnatých kolbištích předváděli ve vyšším stupni soutěží drezůru koní v pravém slova smyslu za použití všech povolených pomůcek: hlasových povelů a opratí a libovolně voleného uzdění.

Pro zvýšení akce a spádu soutěže se tato posunula po zkušenostech z let minulých do polohy terénní jízdy, která je velmi blízko praktickému užití koní v lesnictví, ačkoli prvotní záměr bega-crossu je vytvořit otevřenou hobby soutěž. Všechny povinné překážky z „ovladatelnosti“ (vlnovka, otočný bod, začelení, couvání – strkání) zůstávají zachovány, ale jsou situovány na rozdíl od travnaté přehledné plochy do členitého terénu s porostem dřevin. Rychlost pohybu je jedině na zvážení lídra – pokud se rozhodne trať „prosvištět“ se ziskem trestných bodů za nepřesnost a navýšit si dosažený čas, pak i to může být divácky zajímavé. Vytyčená trasa je pro všechny zúčastněné stejná, hodnocení též, ale na své si přijdou soupeřivé osobnosti – ať koňské či lidské.

Ideální kolbiště

Pro výběr prostoru k soutěži není nutné mít pevně stanovené rozměry plochy, která je přehledná a pouze travnatá. Remízek, křovisko, shluk několika stromů a různé terénní „nerovnosti“ a svah jsou výhodou. Vždy však trasa musí být pečlivě vytyčena i s vymezujícími kužely (průjezdové překážky) a s rezervou pro bezpečné projetí koně s odkorněným výřezem kulatiny - „katem“. Vymezení bezpečné vzdálenosti prostoru pro přihlížející diváky je nutné pro jejich maximální bezpečnost, takže jediným omezením ve výběru kolbiště (závodiště) je schůdnost a přehlednost.

Trasa a její vytyčení musí počítat se šíří těla koně a mimo jeho zákryt jdoucí osobou, která se pohybuje zpravidla na úrovni čela taženého šestimetrového výřezu kmene. Na terénních nerovnostech dochází ke zhoupnutí katu (výřezu) a jeho možnému vychýlení z dráhy – i s tím stavitel trasy musí počítat a v kritických místech označení trati rozšířit o prostorovou rezervu pro vodiče - lídra.


Nutná výbava

Pro soutěž samotnou pořadatel bude potřebovat kužely nebo kůly s balonky, odkorněný dřevní výřez - kat šest metrů dlouhý a do třiceti centimetrů v průměru, tkaloun na vyznačení trati soutěže, stopky a pro přehlednost překážek čísla k jejich označení.

Soutěžící dvojice je vybavena: kůň chomoutovým postrojem, libovolnou rozporkou a vlastním úvazkem k připřažení kmene. Okutí koně minimálně lehkými podkovami na hrudních (předních) končetinách je pro jeho bezpečný a jistý krok. Vodič – lídr má na sobě oblečení, chránící jej proti zranění větvičkami, to znamená dlouhé nohavice kalhot a případně rukávy trik. Obuv kotníková je výhodou pro krytí vlastního kotníku při pohybu terénem vedle katu, vždy však musí být uzavřená. Zvolený styl oblečení je otázkou osobního vkusu a pohodlí lídra. Co však ve výbavě nesmí být, je – bič! Soutěž je o dobrovolné spolupráci člověka a koně, nikoliv zkouškou síly.

Pozn. autora: pilotní veřejná soutěž v netradičních soutěžích pro chladnokrevné koně včetně bega-crossu vám koně velikosti XXL představí v rychlé akci v červnu na Hradčanech.

Jindřiška Svobodová

Centrum rozvoje chovu SN Hradčany,o.s.

Dodatek:

Ze soustředění na Hradčanech v březnu 2008 vzešel důrazný požadavek na jasné vyloučení rozhodčím soutěžícího lídra, který po vystoupení koně z pobočin nezastaví a pokračuje dále bez opravy stavu. Důvod - neetické, nesportovní chování vůči koni. Dále vyloučit na trati vrážení do stojících stromů taženým katem umístěním penalizovaných branek nebo kuželů před stromy. Důvod – nesportovní chování.


Podobné články
Ekolist.cz

Stromy napadené kůrovcem v děčínských lesích je potřeba pokácet. Na některá místa se však lesníci s technikou nedostanou, proto do strmých svahů…

Deník

„Hojta, prrr,“ nese se mezi cinkáním rolniček nad prudkou strání mezi Přípeří a Jalůvčím silný hlas Branislava Lauka. Je jedním ze tří kočí, kteří…