Parajezdectví osmou hvězdou na nebi FEI

21. 2. 2006 Lenka Kerumová

Parajezdectví až donedávna patřilo pod Komisi paralympijských sportů. Od dubna 2006 bude i parajezdectví patřit pod organizaci, která slučuje všechny jezdecké sporty, čili FEI.

FEI Para jezdecká

Před schůzkou FEI Technické komise pro parajezdectví, která se má konat v dubnu 2006, předkládáme výtažek z článku, který napsala Jonquil Solt, bývalá předsedkyně IPECu a současné předsedkyně FEI Dočasného parajezdeckého technického výboru.

Drezurní soutěže pro handicapované jezdce se začaly pořádat ve Skandinávii a Velké Británii v 70. letech minulého století. V roce 1987 se ve Švédsku konalo první Mistrovství světa, a poprvé jsme se zúčastnili Paralympijských her v roce 1996. Světové mistrovství mají i handicapovaní vozatajci. V roce 1991 zadala Paralympijská komise IPC (Paralympic Committee) Mezinárodním parajezdecké paralympijské komisi IPEC (International Paralympic Equestrian Committee), aby pořádala soutěže a vedla rozvoj jezdeckého sportu po celém světě. IPEC slavila značné úspěchy, v roce 2005 jsme měli v soutěžích už nějakých 38 národů z pěti kontinentů. IPEC se nyní přidal k FEI a to jako Parajezdectví, čili 8. disciplína FEI, čímž jsme přesunuli řízení ze všeobecné sportovní organizace (IPC) do organizace, která se specializuje na jezdecký sport (FEI).

Vytyčené úkoly:
- podpořit růst a zdokonalování mezinárodních jezdeckých sportů pro handicapované atlety:

 • rozvíjením jezdeckého sportu se zaměřením na handicapované
 • zajistit soutěžní příležitosti pro jezdce a vozatajce s handicapem, čímž je podpoříme v jejich snaze dosáhnout co nejlepších výsledků ve vybrané disciplíně

Sport:
Jde o jedinečnou formu fyzické aktivity, protože se jí účastní dva výborně sladění jedinci, jezdec - nebo vozataj, a kůň. Je přístupný a využívaný mnoha koňaři s širokou škálou postižení.

Jak se zúčastnit. - První, co byste jako budoucí FEI PE mezinárodní jezdec nebo vozataj měli udělat, je spojit se s vaší národní jezdeckou federací, jejíž adresu lze vyhledat přes místní jezdecké oddíly nebo kluby, v telefonním seznamu, přes zástupce parajezdctví, nebo přes FEI - info@horsesport.org.

Klasifikace
Mezi handicapovanými atlety najdeme mnoho rozdílných typů postižení. Aby měly vypsané soutěže smysl, je třeba zavést klasifikaci těchto postižení, čímž se postižení s podobným druhem nebo úrovní setkají ve stejné skupině a v soutěžích změřit síly. Jezdci jsou zařazení do skupin dle svého druhu postižení, a hodnoceni jsou jejich jezdecké možnosti, nebo schopnosti. Nejvíce postižení atleti (Skupina Ia) soutěží pouze v kroku; nejméně postižení (Skupina IV) soutěží na středně těžké úrovni. Vaše otázky ohledně klasifikace vám zodpoví vaše Národní federace. Jde o účelnou klasifikaci, stanovenou akreditovanými PE klasifikátory. Oklasifikovaný jezdec dostane číslo své skupiny a profilu, do kterého patří. Kde je potřeba, mohou jezdci použít kompenzační pomůcky schválené FEI PE, např. zvláštní sedla, upravené otěže, elastická pouta, dva bičíky atd.

Pravidla
Je potřeba se seznámit s pravidly vybrané disciplíny, která lze stáhnout z webových stránek FEI, na nichž najdete mnoho informací, a prostudovat si je (www.horsesport.org/Para Equestrian). Všichni jezdci se musí na mezinárodní soutěže přihlásit přes svou národní federaci. Paralympijské hry jsou stále pod vedením IPC.

Koně
Mezinárodní jezdci a vozatajci potřebují přístup k vhodnému koni/koním, trénovaných na požadovanou úroveň, tj. na úroveň soutěže, které se chtějí zúčastnit. Jezdec by rovněž měl mít přístup a možnost se učit od specializovaného trenéra, a to pravidelně. Jezdci ve skupině III a IV by měli soutěžit na národních drezurních závodech pro tělesně schopné. Jsou-li pak vybráni do národní reprezentace, měli by:

 • docházet na tréninkové hodiny dle programu národní federace
 • zúčastnit se tréninkového programu vypsaného jejich národní federací, což může zahrnovat soutěže jakož i posilování, adaptaci, úpravu diety a další nejezdecký trénink
 • být připraveni zajistit si finance pro veškeré aktivity, pakliže nejsou sponzorování.

Mezinárodní parkuroví jezdci a ti, kdo si přejí zúčastnit se jiné dostupné disciplíny, by měli sledovat podobný postup.

Drezurní testy.
Jezdci mají zajet úlohu s dopředu stanovenými úkoly na obdélníku 20m x 40m (pro většinu ze Skupiny IV pak 20m x 60m), a volnou sestavu na hudbu. V souladu s jejich postižením a/nebo jejich zkušenostmi, mohou zajet úlohu pouze v kroku, v kroku a klusu, v kroku, klusu a cvalu, s a nebo bez cviků do stran či jiných. Soutěž se hodnotí podle toho, pod jakým vlivem z jezdcovy strany kůň/pony cviky provádí. Čím šikovnější jezdec, tím lépe je kůň schopen se předvést bez odporu, rytmicky, pružně a poddajně, a tudíž odrážet jezdecké schopnosti svého jezdce.

Ve volném stylu na hudbu musí jezdec zařadit několik povinných cviků. Jezdec může do svého uměleckého provedení na vybranou hudbu zařadit některé těžší cviky. Jsou-li tyto těžší cviky provedeny dobře, zlepší se jezdcovo skóre, ale nezajede-li je dobře, může ztratit více, než kdyby je nepředvedl vůbec. Tímto jsou jezdci odrazováni od cviků, na které ještě nejsou připraveni, protože tak mohou poškodit koně.

Pohoda a zdraví koně je vždy prioritou číslo jedna. Respekt vůči handicapovanému jezdci musí být viditelný za všech okolností.

Rozvoj a čísla z oblasti parajezdectví
Od roku 1991, kdy bylo pod IPC parajezdectví oficiálně uvedeno jako sportovní disciplína, lze sledovat stabilní růst:

 • Sportovci - z původních 60, jejich počet vzrostl na 650 jezdců a vozatajců z 38 zemí;
 • Mezinárodní soutěže - z 1 na více než 16 v roce 2005;
 • Národy účastnící se Paralympijských her - z původních 16, na 29 v roce 2004;
 • Jezdci účastnící se Paralympijských her (obsazení povolené IPC) - z 60, na 78 v roce 2008;
Během této doby svůj vliv na růst počtu atletů uplatnila i zvláštní orientace na těžší postižení - ze 17 v roce 1996 na 230 v roce 2004. Rovněž jejich přítomnost na Paralympijských hrách - ze 47% v roce 1996 na 53% v roce 2004 a plánovaných 64% v roce 2008. Všichni jezdci jsou dle svého postižení zařazení do jedné z pěti skupin, což všem zajišťuje vyrovnané podmínky.

Vedení
Pod FEI bude parajezdecký sport technicky zajišťovat a podporovat Komise pro parajezdectví. Tato komise bude ustanovena na Valném shromáždění FEI v dubnu 2006. Než se tak stane, bude práci ji náležející vykonávat dočasný výbor, složený z:

 • paní Jonquil Solt (GBR), předsedkyně FEI PE [PE=parajezdectví, pozn. překl.]
 • Ulf Wilken (SWE), a
 • paní Susan Cusack (AUS)
Otázkami klasifikace se zabývá a rady poskytuje MUDr. Chris Kraden (GBR), představitelkou sportovců je Angelika Trabert (GER), na funkce sekretariátu dohlíží pan Ian Williams, FEI manažer pro parajezdectví.

Uvítání
FEI parajezdectví vítá nové jezdce a vozataje. Své otázky mohou klást svým národním federacím nebo Komisi pro parajezdectví (PE Committee), a to buď přímo, nebo přes FEI Sekretariát.

Mrs. Jonquil Solt (GBR): jonquil@solt.demon.co.uk
Ulf Wilken (SWE): ulf.wilken@ridsport.se
Mrs. Susan Cusack (AUS): pcusack@ozemail.com.au
Dr Chris Meaden (GBR): chris@meaden.co.uk
Angelika Trabert (GER): caillean82@aol.com

www.horsesport.org/ParaEquestrian www.ipec-athletes.de

Příbuzné články:

Podobné články

Kdyby koně uměli mluvit, tak bychom se jich zeptali, jak jsou spokojení s naší podestýlkou Miskantus. Ale to nejde! Zeptali jsme se tedy jejich…

Když se nám dostalo možnosti vyzkoušet podestýlku Miskantus, tak jsme chvilku váhali, ale nakonec nelitovali. A naše holštýnská dáma má konečně kde…