Laminitida? LedoBoty!

19. 4. 2016 Jiří Podhajský Autor fotek: Jiří Podhajský

Že jedinou skutečně účinnou léčbou laminitidy je kryoterapie neboli chlazení, je již celkem známý fakt. Aby ale byla skutečně účinná, musí splňovat podmínky, které v praxi není snadné zajistit. Je jistě dobrou zprávou, že Jirka Podhajský vytvořil řešení - LedoBoty, které splňují vše potřebné a navíc je možné si je u něj zapůjčit.

Akutní laminitida, lidově nazývaná schvácení, je velmi nebezpečné onemocnění kopyt, v jehož důsledku může být kůň jednou provždy neschopen plnohodnotného využití. V extrémních případech, které ovšem nejsou nijak vzácné, je toto onemocnění příčinou doživotního utrpení, respektive důvodem utracení koně.

Co a proč je akutní laminitida

Akutní laminitida je důsledkem multiorgánového selhání. Jedná se o řetězec událostí, kdy v důsledku problémů orgánů zažívací, endokrinní, dýchací, reprodukční nebo svalověkosterní soustavy dochází k narušení metabolických procesů v lamelární tkáni, destrukci její buněčné struktury, zeslabení a natažení lamel a k poškození/nefunkčnosti lamelárního spojení. Důsledkem toho je obvykle pokles, případně rotace kopytní kosti v kopytním pouzdře, které způsobují zásadní přetížení korunkové, terminální a chodidlové škáry. To je pak příčinou extrémní citlivosti chodidla, špatného růstu chodidlové rohoviny, špatného růstu rohové stěny a vzniku lamelárního klínu.

Příčiny a faktory, které vedou ke vzniku akutní laminitidy, jsou poměrně známé a lze je rozdělit do čtyř skupin.

 • Septický šok, horečka, infekce: kolitidy, metritida, zápal plic
 • Hyperinsulinemie: metabolický syndrom, Cushingův syndrom, podávání kortikosteroidů, obezita
 • Překrmení karbohydráty: pastva obsahující fruktany, ovoce (jablka)
 • Přetížení: jednorázové (dlouhotrvající klus po silnici), trvalé (zranění párové končetiny)

Podrobnější informace o laminitidě najdete zde v článku Strašák zvaný laminitida.

Možnosti léčby

Veterinární vědě se zatím nepodařilo nalézt účinný farmakologický preparát, který by léčil akutní laminitidu. Podávání nesteroidních antiflogistik (Equipalazone, Danilon) pouze tlumí bolestivost, na proces destrukce lamelárního aparátu však nemá žádný vliv (Pollitt, 2015).

Studie výzkumného týmu AELRU a dalších ukazují, že jedinou účinnou terapií je v současné době kryoterapie neboli léčba chladem. Tyto studie prokázaly, že kryoterapie tento proces zastaví.

Účinek kryoterapie spočívá v tom, že snížením teploty tkáně o každých 10 °C se snižuje metabolismus této tkáně až o 50 %. Zásadní zpomalení metabolismu a vasokonstrikce (stažení cév), které jsou vyvolány podchlazením končetiny, umožní lamelární tkáni „přečkat" dobu, po kterou působí látky nebo faktory, které akutní laminitidu způsobují, bez vážnějšího poškození (van Eps, Pollitt, 2004).

Pro chovatelskou praxi jsou důležité zejména výsledky studie, která se zabývala účinky kryoterapie nasazené po nástupu kulhání (van Eps a kol., 2014). To je v praxi obvykle první okamžik, kdy je možné akutní laminitidu rozpoznat. Kryoterapie v oblasti prstu snížila závažnost poškození lamel a působila jako prevence dalšího strukturálního poškození, pokud byla zahájena již při prvních klinických příznacích akutní laminitidy. Tato studie podala skutečný důkaz o přínosu používání hypotermie jako metody léčby u akutní formy laminitidy.

LedoBota - doplňování vodyJak se dělá kryoterapie?

Po listopadovém semináři profesora Pollitta, na kterém přednesl mimo jiné shrnutí současných poznatků o možnostech léčby akutní a chronické laminitidy, jsem se rozhodl, že je třeba vytvořit možnost použití této metody v České republice. Výsledky studií jsou přesvědčivé, ale k jejich dosažení je potřeba dodržet parametry, které byly studiemi pro úspěšnou kryoterapii stanoveny - především dobu nepřetržité aplikace 36 až 72 hodin, udržení teploty chladicího média v rozpětí 0-3 °C a chlazení končetiny do výšky karpálního kloubu. Bohužel je zřejmé, že postavením koně do potoka, ani použitím kbelíků těchto podmínek nelze dosáhnout. Proto jsem se pustil do vývoje LedoBoty. Po čtyřech měsících intenzivního vynalézání, předělávání a zkoušení, kdy jsem se začínal obávat, že se našim koním začnou dělat na kopytech omrzliny, se mi podařilo vytvořit LedoBotu, která je pro koně bezpečná, na končetině výborně drží, lze do ní komfortně doplňovat chladicí medium, jehož teplotu lze sledovat na vestavěném teploměru, a díky termoizolačnímu obalu má vynikající teplotní stabilitu.

LedoBotyChlazení koňské končetiny není tak snadné, jak se na první pohled zdá, vzhledem k vynikajícím termoregulačním schopnostem koně. Nejjednodušší se zdají suché metody s použitím namražených gelových sáčků. S ohledem na výsledky studie porovnávající účinnost sedmi různých metod chlazení (van Eps, Orsini, 2016) jsem zvolil chlazení pomocí směsi vody a kostek ledu. Tento způsob je zdaleka nejúčinnější, protože voda proniká srstí na kůži a zprostředkuje přenos chladu, který je při použití gelu nebo samotného ledu právě srstí velmi omezen. Kusový led má dostatečnou plochu pro přenos chladu do vody a oproti ledové tříšti vydrží déle.

V současné době mám k dispozici dvanáct párů LedBot ve velikosti teplokrevník a pony. Kryoterapii nabízím jakokomplexní službu sestávající ze zapůjčení LedoBot, dodávky ledu, instalace na končetinu, počátečního naplnění a instruktáže týkající se dalšího postupu.Pro zdárné léčení akutní laminitidy a také pro lepší komfort koně doporučuji a nabízím také vhodnou úpravu kopyta, speciálně použití „dřeváku" Steward Clog. Podrobnosti a ceny najdete v Nabídce služeb na www.kopytar.cz.

Součástí LedoBoty je i teploměrKdy pomohou LedoBoty

Úspěšnost kryoterapie je vynikající, ale důležitou podmínkou této úspěšnosti je její včasné nasazení. Již z dřívějších studií vyplynulo, že kryoterapie působí jako významné preventivní opatření vzniku akutní laminitidy u koní s diagnostikovanou kolitidou (Kullmann a kol., 2013) a že snižuje závažnost poškození lamelárních tkání při nasazení ve vývojové fázi laminitidy (Pollitt, van Eps, 2004; van Eps, Pollitt, 2009).

Právě studie van Eps a kol., 2014 ovšem prokázala účinnost kryoterapie nasazené teprve po nástupu kulhání, ovšem ihned po nástupu kulhání.

Dá se předpokládat, s ohledem na dobu chlazení a příčinu laminitidy v jednotlivých studiích, že doba 72 hodin po nástupu kulhání je pravděpodobně hranicí, za kterou použití kryoterapie pro léčbu akutní laminitidy ztrácí význam. Delší může tato doba být u koní, kde ke spuštění akutní laminitidy přispěla například hyperinsulinémie, zejména u koní obézních, nebo v případech, kdy k odstranění příčin akutní laminitidy došlo později.

Podstatné pro úspěch kryoterapie tedy je započít s chlazením co nejdříve!

Dřevák - ideální úprava schváceného kopyta

Akutní laminitida je onemocnění kopyt, které je obvykle spojeno se značnou bolestivostí postižených kopyt. Významný podíl na této bolestivosti má kolaps zavěšení kopytní kosti v přední části rohové stěny a s tím spojené přenesení nepřiměřené váhy na oblast pod špičkou kopytní kosti. Toto přetížení způsobuje bolestivé zmáčknutí inervovaných tkání v této oblasti a zároveň vede k omezení a deformaci růstu terminální a chodidlové rohoviny a ke vzniku lamelárního klínu. Těmto negativním jevům, obvykle spojeným s přechodem laminitidy do chronické fáze, je možné zabránit přenesením celé váhy, spočívající na příslušné končetině, do zadní poloviny kopyta. Opravdu dobrým způsobem, jak toho dosáhnout, je použití dřeváku - Steward Clog.

Přišroubovaný dřevákAmerický veterinář Dr. Michael Steward přišel přibližně před deseti lety s tímto dřevákem, který umožňuje vyplněním zadní poloviny kopyta tvrdým otiskovacím silikonem a přišroubováním speciálně tvarované překližkové desky na kopyto úplně odstranit veškeré zatížení z přední části kopyta. Tím je dosaženo několika pozitivních efektů:

 • Kopytní stěna v přední části kopyta netlačí proti korunkové škáře
 • Chodidlová škára není stresována špičkou kopytní kosti
 • Chodidlová a terminální rohovina rostou správným směrem
 • Nevytváří se lamelární klín
 • Nedochází k resorpci špičky kopytní kosti

LedoBotyDůsledkem výše uvedeného je zaprvé okamžité snížení bolestivosti postiženého kopyta a zadruhé podstatně lepší prognóza stavu kopyt a využitelnosti koně.

Tato úprava kopyta je vhodná pro koně v akutní a postakutní fázi zejména jako prevence vzniku nevratných změn ve vnitřní architektuře kopyta.

Závěrem...

Laminitida je onemocnění kopyt, kterému se často nepodaří předejít. Ať už hrozí, nebo je způsobena jednorázovým nebo dlouhodobým překrmením čímkoliv, nebo je druhotným onemocněním spojeným například s kolikou nebo metritidou, kryoterapie je jediným účinným preventivním a léčebným postupem. Za předpokladu, že začnete co nejdříve a dodržíte nezbytné zásady popsané výše.

LedoBoty pomohou vašemu koni na laminitidu zapomenout.

Literatura:
 • van Eps, A. W. and Orsini, J. A. (2016) A comparison of seven methods for continuous therapeutic cooling of the equine digit. Equine Veterinary Journal, 48 1: 120-124. doi:10.1111/evj.12384
 • van Eps, A. W. and Pollitt, C. C. (2009) Equine laminitis model: Cryotherapy reduces the severity of lesions evaluated seven days after induction with oligofructose. Equine Veterinary Journal, 41 8: 741-746. doi:10.2746/042516409X434116
 • van Eps, A.W., Pollitt, C. C., Underwood, C., Medina-Torres, C. E., Goodwin, W.A. and Belknap, J. K. (2014) Continuous digital hypothermia initiated after the onset of lameness prevents lamellar failure in the oligofructose laminitis model. Equine Veterinary Journal, 46 5: 625-630. doi:10.1111/evj.12180
 • Kullmann, A., Holcombe, S.J., Hurcombe, S.D., Roessner, H.A., Hauptman, J.G., Geor, R.J., Belknap, J., 2013. Prophylactic digital cryotherapy is associated with decreased incidence of laminitis in horses diagnosed with colitis. Equine Veterinary Journal DOI: 10.1111/evj.12156.
 • van Eps, A.W., Pollitt, C.C., 2004. Equine laminitis: cryotherapy reduces the severity of the acute lesion. Equine Veterinary Journal 36, 255-260. Online: 5 JAN 2010; DOI: 10.2746/0425164044877107; 2004 EVJ Ltd
 • Pollitt, C.C., 2015. Laminitida kopyt koní: její příčiny, diagnostika a moderní léčebné postupy. Elektronický sborník, Praha 2015.
Kopytář.czJiří Podhajský - kopytář

www.kopytar.cz

poody@seznam.cz
+420 777 17 81 81

Podobné články

Kdyby koně uměli mluvit, tak bychom se jich zeptali, jak jsou spokojení s naší podestýlkou Miskantus. Ale to nejde! Zeptali jsme se tedy jejich…

Když se nám dostalo možnosti vyzkoušet podestýlku Miskantus, tak jsme chvilku váhali, ale nakonec nelitovali. A naše holštýnská dáma má konečně kde…