Working Hunter Show 2019 ukončila letošní seriálové soutěže

28. 10. 2019 Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová Autor fotek: Viktor Král

Součástí této výstavy byla také poslední kola většiny celorepublikových seriálových soutěží organizovaných pod hlavičkou Národní pony společnosti (NPS), z nichž vzešli letošní šampioni a vicešampioni. V některých z nich se bojovalo do poslední chvíle, v jiných si konkrétní dvojice postupně během celého roku budovaly před svými soupeři náskok. Více informací nejen o průběhu jednotlivých šampionátů, ale i o výstavě samotné se můžete dočíst v této reportáži.

Podzim je z hlediska výstavnictví velmi důležitým obdobím, neboť je do něj situováno mnoho chovatelsky významných akcí. Do této skupiny patří také Working Hunter Show 2019, kterou v areálu Jízdárny Lhota pro všechny milovníky původních britských plemen uspořádal Jezdecký klub dětí a mladých jezdců v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi ve spolupráci s NPS a ACHMK ČR. Širokou paletu speciálních výstavních tříd zde posuzovala zkušená britská posuzovatelka paní Fiona Cabrol, zapsaná na panelu BSPS a IPS, sportovní soutěže rozhodovaly dámy Klára Voctářová a Iveta Lewingerová.

První výstavní třídou sobotního dopoledne byla kombinovaná výstavní třída Working Hunter Pony, která zahrnuje skokovou zkoušku a jezdeckou úlohu příslušné úrovně a také předvedení koně na ruce. Ve skokové zkoušce je dvojice hodnocena na styl, a pokud v ní nechybuje, postupuje do další části soutěže. Tam jezdec svého koně představí ve vlastní jezdecké úloze a s asistencí pomocníka koně odsedlá a předvede ho posuzovateli na ruce.

Jedná se tedy o jakousi „výstavní všestrannost“. Speciálně pro začínající děti do 12 let je vypisována tzv. třída WHP-Novice, v jejíž skokové části nenajdeme žádné šířkové skoky, kombinace ani vodní překážky. V tomto oddělení dokázaly pouze dvě dvojice překonat celý kurz bez penalizace. Byly jimi Lucie Robková a Limetree Quick Silver a Anna Horvátová a Dollom I Want You. První jmenovaná dvojice obdržela od paní posuzovatelky lepší hodnocení za styl a do druhé fáze nastupovala s náskokem 4 bodů. Jejich soupeři si zde sice lépe vedli v jezdecké úloze, ale součástí celkového hodnocení je i známka za exteriér a typ, kde výrazně lepšího bodového skóre dosáhl Limetree Quick Silver, což jej v celkovém součtu posunulo na vítěznou příčku.

Klasické WHP třídy jsou otevřeny pro pony a koně s rozdílnou KVH, rozdělené do několika oddělení. Každá skupina překonává překážky příslušné výšky, ovšem individuální jezdecká úloha klade na všechny bez rozdílu stejné požadavky, shodné s požadavky pro úlohu ve třídě Open Ridden (OR). Soutěž je hodnocena formou handicapu. Bez penalizace postoupily do druhé fáze 2 dvojice a na základě rozhodnutí paní posuzovatelky se k nim připojily i dvojice, které skokovou fázi absolvovaly s jednou chybou. Po první fázi měla nejlepší výchozí pozici Kristýna Kalibánová s valachem Dollom I Want You, nicméně o výsledku této kombinované výstavní třídy rozhodlo hodnocení druhé fáze (jezdecká úloha a posouzení exteriéru a typu), kde vyššího počtu bodů v obou těchto aspektech dosáhla Kristýna Hájková s valachem Trawel Cu Mel. Druhé místo uhájila Kristýna Kalibánová a třetí příčku si vybojovala Nikola Ondrušová s Liberte Samantou.

Výsledky obou těchto WHP tříd se započítávaly do celoročního hodnocení seriálové soutěže NPS Working Hunter Pony Šampionát – Cena Jízdárny Lhota. V kategorii Novice se šampionkou pro rok 2019 stala Lucie Robková s valachem Limetree Quick Silver, která v obou vypsaných kolech dokázala zvítězit. Titul vicešampiona získala Anna Horvátová s valachem Dollom I Want You.

V otevřené třídě si druhým vítězstvím titul šampiona pojistila další reprezentantka Stáje u Sepíka – Kristýna Hájková v sedle valacha Trawel Cu Mel. Jen o 4 body méně během sezóny 2019 nasbírala Kristýna Kalibánová s valachem velšského koba Maesnewydd Grand Slam, jež se společně stali vicešampiony této seriálové soutěže. Děkujeme Jízdárně Lhota za podporu (nejen) tohoto šampionátu.

Na této výstavě proběhla také poslední - pátá kola dalších třech NPS jezdeckých šampionátů. V kategorii Open Riden, zařazené do NPS Open Ridden Šampionátu 2019, se paní posuzovatelce představilo šest dvojic, které musely zvládnout nejen společné předvedení ve skupině, ale i svou individuální prezentaci. Před posledním kolem byla se značným bodovým náskokem ve vedení dvojice ze stáje Chikita – Zuzana Dotlačilová a SHP valach Graniet Liebas (čtyři vítězství z předcházejících 4 kol).

I přesto, že se jim poslední kolo úplně nevydařilo, stala se tato dvojice v rámci celoročního hodnocení nejlepší dvojicí této seriálové soutěže a právem jim náleží titul NPS Open Ridden šampiona pro rok 2019. Tento shetlandský pony holandského chovu byl zároveň i historicky prvním shetlandským poníkem, který se na území ČR ve třídě OR představil a již během své premiérové sezóny zde dosáhl mimořádných výsledků. Zároveň odvedl veliký kus práce v propagaci Mountain and Moorland plemen, kam shetlandští pony patří, a dokázal, že tito poníci disponují vynikajícími pracovními vlastnostmi a mohou být skvělými partnery pod sedlem nejen dětem, ale i juniorům a dospělým menšího vzrůstu. My se samozřejmě těšíme na další zástupce plemene, kteří se vydají v jeho šlépějích.

Po vyrovnaných výkonech v průběhu celé sezóny si titul NPS Open Ridden vicešampiona vybojovala domácí dvojice – Kristýna Kalibánová s valachem Dollom I Want You. Vítězkou samotného pátého kola se ovšem stala Barbora Poláčková s mladým valachem Vazan Roderick. Jejich příběh je však poněkud odlišný. Zatímco Graniet Liebas od začátku sezóny podával vynikající výkony a nasadil laťku opravdu hodně vysoko, tak Roderick začínal letos v květnu jako nováček s minimem zkušeností. Vizí jeho majitelky bylo umožnit Roderickovi nasát výstavní atmosféru, zdomácnět ve výstavním kruhu a nabýt dalších zkušeností, aby pak mohl on sám být oporou menším dětem, které ho vystavují ve třídách Mladý vystavovatel, nebo s ním soutěží ve třídách Lead Rein. Tato vize se beze zbytku naplnila a pro všechny přihlížející bylo úžasné sledovat, jak se výstavu od výstavy Roderick zlepšuje a pod vedením zkušené jezdkyně se posunuje stále kupředu až k prvnímu vítězství ve třídě OR, kterým završili svou první společnou jezdeckou sezónu.

Druhé a třetí místo ve třídě náleží zástupcům Stáje u Sepíka. Dynamičtějším a energičtějším předvedením si druhé místo vybojovala Kristýna Hájková s valachem Trawel Cu Mel před svou stájovou kolegyní Karolínou Glasovou s valachem Pretoria Mawerick.

Obdobná situace jako v NPS Open Ridden Šampionátu 2019 byla i v další seriálové soutěži otevřené juniorům do 16 let – NPS Junior Ridden Šampionát 2019.

I zde jsme měli jednoho leadera, který v průběhu celé sezóny podával nadstandardní výkony a vybudoval si před svými soupeři značný bodový náskok. Jednalo se o reprezentanty hřebčína Pretoria – Dominiku Marečkovou a valacha Pretoria Cedrik. I oni do posledního kola nastupovali jako „horcí favorité“. Jejich výkon tam sice trošku poznamenala nervozita a neklid, což je v posledním kole odsunulo na 3. místo, ale nijak to neovlivnilo celoroční hodnocení, kde se s náskokem 12 bodů stali nejlepší dvojicí Juniorského šampionátu.

Titul vicešampiona této seriálové soutěže obdržela dvojice Nikola Ondrušová a klisna Liberte Samanta. Ovšem vítězkou samotného posledního kola tohoto šampionátu se stala Kristýna Hájková v sedle mladého velšského koba Amerika Golden Flyer, kterého paní posuzovatelka označila za velmi perspektivního koně pro speciální výstavní třídy. Druhé místo obsadila Šárka Manhartová s valachem Chico. Všichni koně umístění v této třídě na prvních třech místech obdrželi od paní posuzovatelky také vysoké hodnocení za exteriér a typ.

V šampionátu začínajících jezdců do 12 let – NPS First Ridden Šampionát 2019 tak jednoznačná situace nebyla, a i přesto, že jedna z dvojic měla mírný náskok před ostatními, nezaručovalo jí to vítězství v celoročním hodnocení a bylo třeba do posledního kola vložit vše. First Ridden třídy se letos těšily hojné účasti, konkurence zde byla veliká. Do šampionátu se zapojili zástupci různých pony plemen a jejich podílových kříženců (WMP, WB, WPCT, WPBr, Shet). Nejpočetnější skupinu tvořili reprezentanti velšských horských pony.

Vítězem posledního kola se stal Limetree Quick Silver s Lucií Robkovou, dvojnásobný NPS First Ridden šampion z let 2017 a 2018, který se v průběhu letošní sezóny více věnoval klasickým parkurovým soutěžím a do výstavního kruhu se vrátil až v závěru této seriálové soutěže.

Druhé místo obsadila úspěšná leadreinová klisna Sahara s vynikajícími výsledky nejen z domácích, ale i zahraničních kolbišť, jejíž jezdkyně Martinka Kolaříková v příští sezóně již postoupí o úroveň výše, a z LR tříd se přesune do tříd FR. Oba dva tito poníci již několik let patří ke zkušeným stálicím „speciálkového světa“, na rozdíl od třetího umístěného valacha Marah Simon, kterého můžeme označit spíše jako „objev roku“. Jedná se o mladého valacha startujícího první sezónu, během níž byl v jednotlivých kolech hodnocen pěti různými zahraničními posuzovateli, z nichž všichni vyzdvihovali kvalitu jeho exteriéru a dobrý typ, oceňovali jeho charakter a pracovní vlastnosti a prorokovali mu dobrou budoucnost speciálkového poníka. Jejich předpovědi se potvrdily, neboť se Marah Simon s Lindou Dvořákovou v letošním roce stal NPS First Ridden šampionem na základě nejlepší bodového skóre celé sezóny. Titul NPS First Ridden vicešampiona z loňského roku obhájil Russel Pipit s Lucií Vaňouskovou.

Kromě NPS jezdeckých šampionátů na Lhotě vyvrcholil také nový projekt letošní sezóny NPS Cavalletto vozatajský šampionát 2019, který pro všechny zájemce o zapřahání původních britských plemen a miniaturních koní připravila Národní pony společnost ve spolupráci ACHMK a za podpory generálního partnera – Jezdeckých potřeb Cavalletto paní Evy Véghové. Zde mohli poměřit své síly všichni, jež raději se svými svěřenci pracují v zápřeži, bez ohledu na to, zda upřednostňují eleganci drivingových výstavních tříd, nebo preferují adrenalinovější vozatajské parkury.

Pro vítěze vozatajských parkurů v juniorské i seniorské kategorii byla připravena speciální cena – poukaz na 50% slevu na sulku Cavalettie, zakoupenou v prodejnách společnosti Cavalletto. O tuto hlavní cenu soutěžilo v juniorské kategorii v průběhu roku 6 spřežení, z nichž v celoročním hodnocení bylo nejúspěšnějším spřežení stáje Asined-B – Sára Zelená a klisna Heather v.Stal Wainum Wisholt, které ukořistilo vítězství i v posledním šampionátovém kole.

Juniorským vicešampionem se v této kategorii stal Ferdinand Ritter s valachem Moonshine of Kadov z JKDaMJ v Brandýse nad Labem. Soutěž byla do poslední chvíle napínavá, neboť obě spřežení měla v konečném součtu stejný počet bodů a o jejich pořadí tedy rozhodlo jejich umístění v posledním kole.

Mezi dospělými se taky vedl celou sezónu tuhý boj o vedoucí pozici. O tu bojovala spřežení z Farmy Chikita – Zuzana Dotlačilová s klisnou Sisi a z hřebčína Magic Star – Karel Jindra s klisnou Fabiola van Portma Zathe. O jediný bod v závěru zvítězilo a druhou hlavní cenu šampionátu získalo spřežení z Farmy Chikita. Hřebčín Magic Star mimo to ocenil krásným pohárem a šerpou dva nejúspěšnější shetlandské pony obou kategorií vozatajského parkuru.

Pod vedením juniorských vozatajů celý rok podávali nejlepší výkony v této soutěži pětiletá klisna holandského chovu Heather v. Stal Wainum Wisholt (maj. paní Eva Zelená) a stejně starý valach českého chovu Moonshine of Kadov (maj. paní Klára Voctářová).

V seniorské kategorii se nejúspěšnějším shetlandským poníkem stala také klisna holandského chovu Fabiola van Portma Zathe (maj. hřebčín Magic Star), druhým nejlepším pak valach českého chovu Victor of Very (maj. pan David Lukeš).

Asociace chovatelů miniaturních koní připravila krásné ceny pro zástupce plemene Minihorse. V kategorii juniorských vozatajů ocenění získala klisna Beatris (maj. Asined-B), následovaná hřebcem DT Midnight Lil Joke (maj. Acro Farm). V seniorské kategorii byla nejúspěšnější klisna Sisi (Farma Chikita), před valachem Bellmills Take It Easy (Villstal Ponies).

 

Kromě vozatajských parkurů se milovníci zápřeží mohli celou sezónu s různými spřeženími vídat v drivingových výstavních třídách, jež byly rovněž součástí šampionátu.

Samostatné třídy byly vypisovány pro miniaturní koně a pro Mountain and Moorland plemena. U miniaturních koní se odděleně hodnotila spřežení vedená juniorskými a seniorskými vozataji, a to v obou výškových kategoriích miniaturních koní. Z řad soutěžících s miniaturními koňmi vzešli tedy 3 šampioni, kteří stejně jako další umístění do třetího místa obdrželi šerpy, poháry a věcné ceny od ACHMK ČR.

Drivingovým seniorským šampionem v sekci A se stala jediná zahraniční účastnice paní Jutta Schäfer s valachem Bellmills Take It Easy (německá stáj Villstal Ponies), u kterého posuzovatelé oceňovali zejména elegantní a prostornou mechaniku pohybu a vynikající přechody.

Juniorský titul v sekci B obdržela Kateřina Drubová s plemenným hřebcem DT Midnight Lil Joker (Acro Farm), mezi seniory byla nejúspěšnější Zuzana Dotlačilová s klisnou Sisi (Farma Chikita). Toto spřežení dosáhlo ve své kategorii rekordního skóre – 30 bodů, což je maximální počet bodů, který lze v pětikolové soutěži získat za pět vítězství v řadě. Jméno Zuzany Dotlačilové je spjato také se SHP valachem Granietem Liebas (maj. pan Vladimír Svoboda), s nímž tato jezdkyně letos nejenom vyhrála NPS Open Ridden Šampionát, ale rovněž podávala celou sezónu brilantní výkony v drivingových třídách pro MM plemena a MMPBr. Ty pak vyústily ve vítěznou šňůru a dovedly toto spřežení až k šampionskému titulu.

Druhým nejlepším drivingovým spřežením této kategorie se stalo spřežení hřebčína Magic Star – pan Karel Jindra a valach SHP v minitypu Amor of Magic Star. Oba tito koně pak ještě z rukou paní Jany Horáčkové z hřebčína Magic Star převzali speciální cenu pro dva nejlépe umístěné shetlandské poníky této výstavní třídy. Děkujeme za podporu zápřahových výstavních tříd a sportovních soutěží nejen Jezdeckým potřebám Cavalletto, ale také ACHMK a hřebčínu Magic Star a těšíme se na další spolupráci v sezóně 2020.

Jedinou seriálovou soutěží, která měla v sezóně 2019 více než 5 kol, je nejstarší ze speciálkových projektů - NPS Lead Rein pohár. Tu od jejího zrodu laskavě podporuje generální partner společnost Sehnoutek a synové, s.r.o. Paní posuzovatelce se zde standardně ve třech samostatných odděleních představilo 25 týmů.

V shetlandské kategorii se nejlépe dařilo šestiletému Honzíkovi Ládkovi v sedle klisny Velvet Desire Czenkow s vodičem slečnou Kristínou Šmejkalovou (Pštrosí farma Čenkov). Druhé místo obsadila o rok starší Andrea Kubicová s klisnou Bonnie Heart Czenkow s vodičem paní Dominikou Drobnou (ranč Victory Land) a trojici nejúspěšnějších doplnila Miluška Černá s valachem Viky of Very a vodičem paní Miluší Černou (Stáj Viktoria Radim).

Zejména první dva poníci zaujali paní posuzovatelku nejen hezkou prezentací, ale i svým charakterem a připraveností a paní posuzovatelka je považuje za velmi dobré prototypy leadreinových poníků.

O vítězi v kategorii pro MM plemen a MMPBr rozhodlo energičtější předvedení klisny Sahary s Martinkou Kolaříkovou a vodičem slečnou Michaelou Havlovou (Stáj Naes), které na druhou příčku odsunulo reprezentanty JŠ Radošovice – Nikolku Suchoparovou s klisnou Goldmane Russian Roulette a vodičem paní Monikou Suchoparovou. Třetí místo obsadil domácí tým – Adélka Oswaldová, Russel Pipit a vodič paní Žaneta Oswaldová (JKDaMJ Brandýs nad Labem), jenž po celou sezónu prokazuje konstantní výkonnost a drží se v první třetině žebříčku. Russel Pipit zazářil i v kategorii Nadějí, kde na svém hřbetě nesl Klárku Tešovou a jako vodič ho doprovázela slečna Kristýna Kalibánová. Velmi těsně druhý se umístil Vazan Roderick s Adélkou Štechrovou a vodičem paní Martinou Maršíkovou (Farma Chmel).

U obou těchto týmů by paní posuzovatelka chtěla vyzdvihnout vynikající práci vodičů, kteří mají velkou zásluhu na správném předvedení obou poníků. Typově byl bližší srdci paní posuzovatelky Russel Pipit. Třetí místo v silné konkurenci vybojovala nejmladší startující ve třídě, teprve tříletá Julie Slavotínková z farmy Sýkorův Mlýn, soutěžící na hřbetě holandské klisny Geppy v.Stal ´T Hulpgat v doprovodu paní Terezy Slavotínkové. Zde kromě jiného paní posuzovatelka ocenila skvělý charakter a temperament klisny Geppy, která má všechny předpoklady pro práci s těmi nejmenšími dětmi.

Třicet jednoho startujícího jsme mohli vidět ve SVT Mladý vystavovatel, jež byla rozdělena na 4 samostatná oddělení dle věku vystavujících. Mezi nejmladšími dětmi do 5 let zvítězila po velmi dobrém výkonu Alexandra Lysak s Leou Domino (JA Bleu de Ciel Hostivař), jež se nejlépe zorientovala v prostoru a pěkně zvládla se svým poníkem klusové pasáže. Druhé místo náleží Aničce Mazancové s Rolničkou KV (Pštrosí farma Čenkov) a jako třetí se umístila Vally Bouchalová s Honzíkem (JS Skvrňov). Protože se jedná o tu úplně nejmladší kategorii mladých vystavovatelů, je logické, že jejich prezentace ještě mají nějaké slabiny, na kterých je třeba v budoucnu zapracovat. Nicméně i přes určité nedostatky (horší orientace v prostoru, otočení koně na špatnou ruku, drobná nedorozumění v komunikaci) si všechny děti zaslouží obrovskou pochvalu za snahu.

Třída 6-7letých Mladých vystavovatelů byla ze všech 4 tříd nejpočetnější a se svými poníky se zde prezentovalo 10 dětí. Konkurence zde tedy byla opravdu veliká. Svým výkonem velmi mile překvapil jeden z nováčků – Lada Zaoralová z Farmy Baštěk, která předváděla importovaného valacha Threestars Duke německého chovu. Se svým poníkem pracovala s velkou empatií a dokázala skvěle odhadnout správné tempo pro předvedení koně v pohybu, ať už se jednalo o předvedení koně po obvodu výstavního kruhu či na středové linii. Z druhého místa se radovala její stájová kolegyně Alice Ludmila Fridrichová s klisnou Threestars Dancing Rose a třetí příčka náleží Martince Kolaříkové se Saharou.

Téměř stejně početnou třídou byla i třída Mladých vystavovatelů ve věku 8-11 let. Zde jsme již samozřejmě mohli vidět vyspělejší vystavovatelské výkony, ty nejlepší by snesly srovnání s výkony profesionálními. Své bohaté zkušenosti v této SVT skvěle zúročila zkušená vystavovatelka a držitelka Ceny SCHKMS pro nejlepšího Mladého vystavovatele z roku 2017 Lucie Robková, jež předváděla valacha Barney.

Dobře si se všemi nástrahami této výstavní třídy poradila také druhá umístěná Lucie Vaňousková s Russel Pipitem a velký cit pro odhad správného tempa v klusových pasážích ukázala bronzová Alenka Veselá s Alexejem. Paní posuzovatelka by jen ráda upozornila všechny soutěžící, že i když se nejedná o třídu chovatelskou, ale o speciální výstavní třídu, je třeba dbát na to, aby poníci nastupovali do výstavního kruhu vždy čistí a správně upravení.

Opravdu krásnou podívanou nám připravili Mladí vystavovatelé té nejvyšší věkové kategorie. Součástí jejich prezentací již běžně byly dobře zvládnuté výstavní postoje, kvalitní krokové i klusové pasáže a dobře fungující komunikace mezi nimi a jejich poníky. O pořadí pak rozhodovaly detaily a drobnosti. Velmi expresivní prezentace s vynikajícím dynamickým předvedením v pohybu se vydařila vítězce Dominice Marečkové, jež předváděla klisnu Pretoria Ricadona. Druhé a třetí místo si vybojovali zástupci stáje Naes – Adéla Tunková se Saharou a Nikola Ondrušová s Liberte Samantou. Všechny tři vystavovatelky prokázaly, že dobře své svěřence znají a při předvedení jsou schopny naplno ukázat to, v čem jejich koně vynikají, což patří k základním principům této výstavní třídy.

Program výstavy doplnily i různé sportovní soutěže. Nejvíce startujících přilákaly jízdy zručnosti, které prověřily děti, poníky, případně jejich vodiče po všech stránkách. V kategorii pro děti do 9 let na poníkovi vedeném vodičem vyhrála Miluška Černá s Vikym of Very a vodičem paní Miluší Černou (Stáj Viktoria Radim).

Dvě další vítězství si na své konto připsali reprezentanti ranče Victory Land. Juniorskou jízdu zručnosti na oprati po bezchybném výkonu v nejlepším čase ovládla Míša Oláhová se SHP klisnou Bonnie Heart Czenkow.

Mezi seniory byla se stejným koněm nejlepší paní Dominika Drobná.

Ve skokové soutěži s postupným vylučováním v prvním oddělení zvítězila Vendulka Vodičková s WPBr klisnou Happy (Pepe Farm-A), ve druhém oddělení pak Kristýna Kalibánová s valachem velšského koba Maesnewydd Grand Slam.

Za pomoc a podporu českého výstavnictví bychom rádi poděkovali všem sponzorům a partnerům této výstavy: společnosti Kmitex, Stáji Naes, Zelenině manželů Kalibánových, jezdeckým potřebám Cavalletto, společnosti Decathlon, manželům Evě a Janovi Zeleným, generálnímu partnerovi seriálové soutěže NPS Lead Rein pohár společnosti Sehnoutek a synové a také našemu mediálnímu partnerovi internetovému serveru EQUICHANNEL.CZ.

Podobné články
Vítězka Ceny ASCHK NV NPS Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack

ASCHK ČR je dlouholetým podporovatelem speciálních výstavních tříd Mladý vystavovatel, odehrávajících se na výstavách Národní pony společnosti a…

Letošní seriál pony dostihů vyvrcholí slavnostním vyhodnocením nejlepších dětských účastníků Pony ligy v Chuchle Areně Praha.