Omezení MČR pony 2006 - kvalifikované rozhodnutí ČJF nebo lidská nepozornost?

"Výbor Asociace chovatelů sportovních pony vyslovuje nesouhlas s bodem jednání, který omezuje kategorie Mistrovství ČR pony ve skákání." Oč se jedná? Ze zápisu zasedání Rady ČJF dne 14. 9. 2005 dle bodu "Různé" vyplývá, že Rada zrušila pro MČR 2006 v pony sportu svým rozhodnutím dřívější rozdělení výškových kategorií pony a zavedla pro tuto soutěž opět kategorii jednu, do 148 cm. Toto rozhodnutí podle všeho učinila bez souhlasu věci odpovědné pony komise, v zápise není ani uvedeno, kdo a na základě čeho změnu navrhuje.

Citace zápisu:

Rada ČJF schválila
- ...
- konání MČR pony pouze v jedné výškové kategorii a to do 148cm a ve dvou věkových kategorií – 8 – 12 let a 13 – 16 let.
- ... (ad.)

Celá situace vrhá velmi špatné světlo na práci členů Rady a do naší redakce se k němu vyjádřila již řada zainteresovaných lidí. O zveřejnění písemného stanoviska nás dnes oficiálně požádal výbor Asociace chovatelů sportovních pony. Ačkoliv se vám možná nyní zdá, že se vás problém bytostně nedotýká, vyzýváme vás k reakci pod článkem - ať již souhlasné či nesouhlasné, podložené konkrétními důvody a pocity. Budoucnost našich kolbišť snad ještě nespočívá pouze v rukách funkcionářů. Pokud rozhodují nekvalifikovaně a neoprávněně, měla by veřejnost žádat nápravu - či alespoň jasné a konkrétní vysvětlení.

Vyjádření k zápisu z jednání Rady ČJF ze dne 14.9.2005

Výbor Asociace chovatelů sportovních pony vyslovuje nesouhlas s bodem jednání, který omezuje kategorie Mistrovství ČR pony ve skákání. Toto rozhodnutí bylo provedeno nekvalifikovaně, bez vědomí a souhlasu Pony komise a subjektů ČJF, kterých se týká.

V plemenné knize českých sportovních pony je v oddíle klisen z celkového počtu zhruba polovina klisen, které nyní patří do sportovní kategorie S a A, to znamená s KVH do 135 cm, poměr menších a větších pony s licencí nebyl ČJF zveřejněn. Omezením kategorií pony na výšku do 148 cm by bylo prakticky znemožněno nejen úspěšné absolvování mistrovství menším pony, ale při stoupající úrovni ponysportu i jejich pouhá účast.

Bez perspektivy startu na celostátní soutěži nebudou menší pony systematicky připravováni a bez sportovní přípravy s kvalitním jezdcem a trenérem bude narušen již nastartovaný systém výkonnostních zkoušek chovných pony a nově zavedený šampionát mladých sportovních pony. Sportovní využití pony logicky vychází z domácího chovu tohoto plemene, naopak na sportovní výsledky z mistrovství a výkonnostních zkoušek navazuje akcelerační program.

Bez účasti jezdců na vrcholné soutěži bude snížen zájem sponzorů, které je obtížné získat i pro špičkové koně.

Asociace chovatelů sportovních pony byla společně s JK Mělník prvním pořadatelem mistrovství pony u nás. Pod dřívějším názvem Severomoravská asociace pro chov pony a malých koní (před založením plemenné knihy ČSP a převedením působnosti z krajské na celostátní) byla u nás největším pořadatelem akcí pro pony vůbec a sportovních soutěží zvláště. ACHSP byla autorem pravidel pro pony sport, která se vyvíjela až do verze, kterou převzala ČJF společně s ponysportem.

Jako chovatelský svaz, pověřený nositelem plemenné knihy ASCHK ČR odborným řízením chovu českých sportovních pony, i jako subjekt ČJF žádáme o zrušení rozhodnutí a zajištění postupu jednání, které napříště zajistí možnost vyjádření zástupcům toho sportovního odvětví, kterého se týká.

Za výbor Asociace chovatelů sportovních pony
MVDr. Marta Nevřivá
3.10.2005

Vyjádření pony komise ČJF

Pony komise se důrazně distancuje od rozhodnutí Rady o zrušení kategorií pony v mladší kategorii dětí na MČR. Tato skutečnost nebyla nikdy s komisí projednávána a považujeme za neprofesionální, že ke schválení bez předchozího projednání a s neznalostí problematiky vůbec došlo.

Komise interně jednala již na MČR 2005 pouze o možnosti spojení kategorií S a A ve skocích, v žádném případě však o takovémto celoplošném zrušení kategorií na mistrovských soutěžích všech disciplín. Z pohledu komise je to krok kontraproduktivní a proti smyslu pony sportu jako systematické přípravky pro kvalitní jezdecký sport.

Na jednání komise ve Zduchovicích dne 23.9. byly navrženy sportovně technické podmínky MČR 2006 pro drezúru a všestrannost v nezměněné podobě, ve skocích jsme po diskuzi a zhodnocení přínosu tohoto kroku před dvěma lety v drezúře připravili STP takto:

8 - 12 let pony do 135 cm KVH LPA + LPA + SPA
pony B LPB + LPB + SPB
13 – 16 let: pony do 148 cm SPB + SPB + STPB

Věříme, že byl tento kontroverzní krok Rady pouhé nedorozumění, vše se dá do pořádku a napříště budou věci související s konkrétním odvětvím konzultovány s příslušnou komisí.

Dagmar Heřmánková
pony komise ČJF

Podobné články
ČJF

Na FEI stránkách byl přidán aktuální termín FEI měření pony v Himbergu, přibližně 20 km jižně od Vídně - 6. listopadu 2022. Ve slušné dojezdové…

Sobota - LR MM a MMPBr - první 3 umístění

Jaké nepředvídatelné okolnosti se mohou promítnout do organizace výstavy a co nového přinesl do soutěží NPS areál JK v Semicích? To a mnoho dalšího…