Nebanická III. Karlovarská WPC & SHP & Minihorse Show 2017

7. 9. 2017 Iveta Lewingerová, Rafífa Hamoudová Autor fotek: Věra Marková a Irena Vaisová

Již potřetí se v krásném a multifunkčním sportovním areálu Chovu koní Nebanice uskutečnilo setkání příznivců původních britských plemen a nejen jich. Dvoudenní výstava, která zahrnovala speciální výstavní třídy jezdecké, zápřahové i novinku letošní sezóny Working Hunter Pony třídy, obsahovala dále chovatelské třídy na ruce a k tomu všemu rozličnou škálu sportovních soutěží a jezdeckých her.

Původně měla výstavu posuzovat paní Lorayne Ahmet z hřebčína Aquilas (VB), ovšem den před odletem se jí stala nemilá věc, neboť jí byl odcizen osobní automobil se všemi osobními doklady. Dokázala však za sebe ve velmi krátké době najít kvalitní náhradu a my jsme mohli v ČR přivítat jednu z velmi zkušených britských posuzovatelek paní Beverly Halls Claydon, uznávanou odbornici na nativní britská plemena s akreditací na třídy na ruce, jezdecké třídy i WHP. Jako stevardi na této výstavě pracovaly slečny Rafífa Hamoudová a Anna van Vuurenová.

 V sobotu probíhal program výstavy souběžně na třech kruzích. Tím hlavním byl kruh pro SVT, kde jsme jako již tradičně dali prostor nejdříve Mladým vystavovatelům. Vzhledem k velkému zájmu o tuto SVT byli soutěžící rozděleni do čtyř samostatných oddělení dle věku předvádějících, z nichž pak první dva postoupili do finále. Ve skupině dětí do šesti let jsme viděli celkem sedm dvojic. Vítězkou třídy se stala nejmladší soutěžící ve skupině, teprve čtyřletá Martinka Kolaříková ze stáje Naes - Salazarův dvůr, Telce. Vystavovala WMP klisnu Saharu, která je její „speciálkovou partnerkou" letošní sezóny. Martinka zvládla bezpečně a korektně svou klisnu předvést v pohybu i výstavním postoji, pohybovala se vedle klisny na správném místě a dobře se orientovala v prostoru výstavního kruhu. U této nejmladší věkové kategorie paní posuzovatelka kladla velký důraz zejména na bezpečnost předvádějících, proto velmi přísně hodnotila, jakým způsobem se děti vedle poníka pohybovaly a zda s nimi jejich svěřenec ochotně spolupracoval.

 I v druhé skupině Mladých vystavovatelů (7-9 let) dosáhla dvojice ze stáje Naes - Salazarův dvůr Telce na vítězství ve skupině. Klisnu Saharu zde předváděla Anna Krakovská. Kromě vydařené prezentace jsme viděli plně soustředěného a spolupracujícího poníka po celou dobu jeho pobytu ve výstavním kruhu.

 Ve skupině dětí 10-13 let zvítězila reprezentantka Tinker Ranče Olešná - Terezka Válová s klisnou IC Scarlett. S touto dvojicí se ve SVT potkáváme první sezónu, patří tedy k nováčkům, přesto se již dokázala v krátké době posunout mezi ty nejlepší a stát se jim rovnocenným soupeřem. Ve výstavním kruhu podala výborný výkon, který ještě umocnila tím, že se jí podařilo dokonale v klusových pasážích synchronizovat svůj pohyb s pohybem předních končetin koně.

 V nejstarší věkové kategorii Mladých vystavovatelů jsme měli možnost vidět velké množství kvalitních výkonů, z nichž některé dosahovaly již profesionální úrovně. K nim rozhodně patří i předvedení klisny Limetree Valencia Janou Matouškovou (JK Sobotka). Klisna je složitější na práci, vyžaduje citlivý přístup a není snadné udržet její pozornost, nicméně její prezentace ve výstavním kruhu byla bezchybná. Velikou pochvalu si zaslouží za správné předvedení ve výstavním postoji.

Každý soutěžící si může vybrat, v jakém výstavním postoji svého koně posuzovateli předvede. Výběr vhodného výstavního postoje by měl vždy vycházet z toho, že předvádějící svého koně zná, ví, kde jsou jeho klady a zápory a snaží se posuzovateli ukázat hlavně to, co je na jeho koni nejlepší. Jednou z variant výstavních postojů je také klasický zootechnický postoj. Zde je ovšem třeba si uvědomit, že pokud koně předvedu posuzovateli v zootechnickém výstavním postoji a on si koně obchází a prohlíží si ho také z druhé strany, je nutné v tomto okamžiku výstavní postoj otočit, což naprosto precizně provedla Jana Matoušková.

Ve finále se pak utkali ti nejlepší ze všech věkových skupin a titul šampiona Mladých vystavovatelů si z Nebanic odvezla Terezka Válová se Scarlett. Obecně se paní posuzovatelce úroveň těchto tříd velmi líbila a byla mile překvapena velkými počty startů. Každému ze soutěžících přímo na místě sdělila svoje postřehy. Velmi často, zejména u nejmladších dětí, viděla, jak děti své poníky předbíhají a tahají je za sebou. Mnoho z nich se potýkalo s dlouhými bičíky, se kterými nebyli schopni pracovat, a tyto jim byly spíše na obtíž. Pravidla uvádějí, že bič by neměl překročit 76 cm délky, proto tuto skutečnost paní posuzovatelka zohlednila také v celkovém hodnocení.

Po MV přišly na řadu LR třídy. Tři z nich byly součástí celorepublikové seriálové soutěže Lead Rein pohár 2017, čtvrtá třída byla otevřená. Pohárové třídy již třetím rokem podporuje krmivářská společnost Sehnoutek a synové, která je i letos generálním partnerem celého ročníku. Speciálním partnerem tohoto kola LRP se stala farma pana Ing. Pavla Širokého z Mostce, která dětem věnovala krásné ceny ze sortimentu společnosti Pygmalino. Celkově jsme v LR třídách viděli 32 startů.

 Vítězkou shetlandské pohárové třídy se stal tým JA Bleu de Ciel Hostivař, ve složení Adéla Musilová, Lea Domino a vodič Veronika Musilová. Klisna se paní posuzovatelce líbila, předvedla se v pravidelném tempu, a malá jezdkyně zaujala paní posuzovatelku korektním sedem a na svůj věk vyspělým jezdeckým projevem.

Na druhé místo paní posuzovatelka posunula tým ze stáje Šafránka, kde se nám na valachovi Muscari of Kadov představila devítiletá Natálka Vaisová, kterou jako vodič doprovázela paní Barbora Jupová. Jejich prezentace byla rovněž vynikající, jen tempo v klusových pasážích by mohlo být o maličko klidnější. Opačně tomu bylo u třetího umístěného týmu z JK Dominika (Wiske v. Veldzicht, Kateřina Bílková a vodič pan Filip Bílek), kde naopak předvedení v klusu chyběla troška energie.

 Ve velšské třídě opět zabodovala klisna Sahara (stáj Naes), která s Martinkou Kolaříkovou a vodičem slečnou Michaelou Havlovou zvládla na výbornou jak společnou prezentaci ve skupině, tak individuální úlohu a Sahara opět prokázala, že díky svému skvělému charakteru ji můžeme označit za ideálního poníka pro práci s malými dětmi. Druhou příčku obsadila Adéla Musilová s importovaným valachem Oldvicarage Border Reiver a vodičem paní Veronikou Musilovou z JA Bleu de Ciel Hostivař, který se předvedl v pravidelném a vyrovnaném tempu. Třetí místo vybojovala klisna českého chovu Trawel Rosa se Simonou Smrčkovou a vodičem Martinou Slachovou (stáj Mamamerch, Žichlice). Rosa zatím v těchto soutěžích sbírá své první zkušenosti a bylo vidět, že do jejího vedení musel hodně zasahovat vodič.

 Ve třídě nadějí, která je otevřená pro začínající děti a poníky, kladla paní posuzovatelka velký důraz na charakter poníka a jeho vhodný temperament, které měly společně s vyhovující mechanikou pohybu usnadnit těm nejmenším jezdcům jejich prezentaci. Společně s dalšími kritérii v tomto ohledu nejlépe vyhověl Tymen v.d. Sluissesteg, který startoval za Pštrosí farmu na Čenkově. Na svém hřbetě nesl čtyřletého Zdeňka Ládka a jako vodič ho doprovázela paní Jana Mazancová. Svým výkonem se jim velmi přiblížil druhý umístěný Zdeňkův bratr Honzík Ládek, který startoval na zapůjčené klisně Ursele v.d. Herdershoeve s vodičem slečnou Kristýnou Šmejkalovou. Prezentace obou týmů byla na stejné úrovni, jen Tymen se paní posuzovatelce více líbil z hlediska pohybu. Na třetím místě se umístila stále usměvavá malá jezdkyně Miluška Černá s valachem Viky of Very a vodičem paní Miluší Černou.

 Otevřenou třídu velmi přesvědčivým a suverénním výkonem ovládla čtyřletá Vaneska Vršecká s klisnou v pony typu Prima Beta a vodičem paní Petrou Vršeckou. Výborná připravenost leadreinistů paní posuzovatelku moc potěšila a byla velmi ráda, že ve třídách viděla děti s radostným výrazem ve tváři, jak si soutěž plnými doušky užívají, což ve VB není rozhodně běžné. Kromě několika začátečnických chyb (předbíhání koně vodičem, nepravidelného tempa na osmičce, nesprávně odhadnutého tempa v klusu a podobně), které se ale dají snadno správným tréninkem odstranit, je LR v ČR dle jejího mínění na správné cestě.

Začínající jezdci, kteří již jezdí samostatně bez vodiče, se nebanickému publiku představili ve dvou samostatných odděleních First Ridden, z nichž vždy tři nejlepší postoupili do finále, kde se pak soutěžilo o body do celorepublikové seriálové soutěže First Ridden Šampionát. V rozjížďkách všichni soutěžící zajeli předepsanou úlohu pro individuální prezentaci. Pro finalisty ovšem paní Beverley na místě sestavila jinou úlohu, se kterou všechny soutěžící seznámil stevard a která obsahovala důležité přechody včetně zastavení, jež chtěla paní posuzovatelka vidět. Na základě této úlohy pak sestavila konečné pořadí.

 Do finále ze základních kol postoupily tyto dvojice: Kristýna Hájková - Kendy (Stáj u Sepíka), Tereza Válová - Scarlett (Tinker Ranč Olešná), Eliška Perlíková - Russel Pipit (JK dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem - Stará Boleslav), Lucie Robková - Limetree Quick Silver (Stáj u Sepíka), Adéla Musilová - Oldvicarage Border Reiver (JA Bleu de Ciel Hostivař) a Linda Dvořáková - Springflower Proud Mary (Ranch Calamity Jane). Nejlépe si s finálovou úlohou poradila zkušená dvojice ze Stáje u Sepíka Kristýna Hájková a Kendy, která korektně zvládla všechny požadované přechody, předvedla pravidelný pohyb v požadovaných chodech, pony byl správně upraven a postrojen vyhovujícím sedlem.

Nepadnoucí výstroj, která ztěžovala některým startujícím jejich předvedení, zaznamenala paní posuzovatelka hned u několika soutěžících. Mnoho z nich pak mělo problémy s udělením správné pobídky do cvalu, jezdilo s prověšenou otěží a minimálně, nebo vůbec, používalo pomůcky sedem. Paní posuzovatelka by také soutěžícím ráda sdělila, že při předvedení ve výstavním kruhu není třeba při změně směru přehodit bičík do druhé ruky. Několik soutěžících toto v dobré víře provedlo, ale při tomto úkonu pak ztratilo kontrolu nad svým koněm, což musela paní posuzovatelka promítnout do celkového hodnocení.

 Pro děti a juniory do 16 let byla vypsána jezdecká třída Junior Ridden, kde si z devíti startujících nejlépe vedla dvojice reprezentující JK Briliant Petrovice - Natálie Havlíčková s valachem Rayenem. V jejich podání jsme viděli jezdecky vyzrálý projev, výborné přechody, dobře zvládnuté obě části prezentace i s pohybem ve výstavním kruhu mezi ostatními soutěžícími. Paní posuzovatelka by jen této jezdkyni doporučila zklidnit ruku, méně pracovat s udidlem a snažit se vytvořit lehčí a stabilnější kontakt na otěži. U jejích soupeřů se nejčastěji setkávala s obdobnými nedostatky jako ve třídách FR. Problémy s přechody vyplývající z nedostatečného kontaktu na otěži, těžké ruky a absence pomůcek sedu.

 V otevřené jezdecké třídě byli jezdci rozděleni do dvou skupin. Nejprve se nám představily dvojice přihlášené do Open Ridden šampionátu. V této skupině obhájila své loňské vítězství Anežka Ježková s WPBr klisnou Lipton Kenia, registrovanou jako německý jezdecký pony. Výborně zvládla společné předvedení ve skupině ve všech chodech a v individuální úloze se blýskla vynikajícími přechody i korektním sedem. Klisna paní posuzovatelku zaujala prostornou a elastickou mechanikou pohybu a pěkným typem.

Vítězství z nepohárové třídy si domů odvezla dvojice, která již zvítězila v JR, tedy Natálie Havlíčková s Rayenem.

Hlavní náplní nedělního „speciálkového" programu výstavy byla letošní novinka ve SVT - Working Hunter Pony třídy. Ty mají kořeny v honebním ježdění, proto je jejich součástí překonávání přírodních skoků, které tvoří první fázi soutěže. Pokud se dvojice kvalifikuje do druhé části, čeká ji prezentace pod sedlem na příslušné úrovni a předvedení koně na ruce. Ve skokové fázi chce posuzovatel vidět ochotného a spolupracujícího koně, který překážky překonává v živém, pravidelném, ale kontrolovaném tempu. Ve druhé fázi se kromě jezdeckého výkonu a ovladatelnosti hodnotí také exteriér koně a jeho mechanika pohybu. Písemné protokoly s hodnocením jednotlivých soutěžících jsou zveřejňovány. Dle KVH a jezdecké úrovně jsou účastníci rozděleni do skupin, jimž je přizpůsobena výška překážek. Nejméně náročný kurz bez kombinací a vodních skoků obsahuje nováčkovská třída pro děti do 12 let na pony do 137 cm KVH, kde mohou startovat pouze klisny a valaši.

 Vítězkou třídy Novice se v Nebanicích stala Kamila Novotná s WMP valachem Trawel Ray of Light (Stáj Prima Horseland), druhé místo obsadila Karolína Zápotocká s Urselou v.d. Herdershoeve (JK Dominika). Ursela se tak stala historicky prvním SHP v ČR, který absolvoval výstavní třídu WHP. Další třídy jsou sice rozděleny podle KVH, ale již v nich mohou startovat i hřebci, skoková část obsahuje kombinaci a mohou zde být zařazeny i vodní překážky. V kategorii pro pony s KVH do 122 cm zvítězila Ivanka Česalová s valachem Limetree Speedy ze Soukromé stáje manželů Česalových (66 bodů ze 70 za skokovou část, 14 bodů z 20 za typ, exteriér a kondici a 5 bodů z 10 za individuální prezentaci a ovladatelnost, tedy celkem 85 bodů ze 100 možných).

Ve třídě pro pony s KVH 123-137 cm, která byla i nejvíce obsazenou výškovou kategorií, zazářila klisna ze stejného chovu, jako byl vítěz předcházející třídy - Limetree Valencia s jezdkyní a majitelkou Kateřinou Stránskou z JK Sobotka. Za bezchybnou skokovou část si tato dvojice připsala na své konto 66 bodů, za typ, exteriér a kondici získala 16 dalších a dostala také jedno z nejvyšších hodnocení za individuální prezentaci a ovladatelnost ze všech v Nebanicích předvedených koní - 8 bodů. V celkovém součtu 90 bodů se tak stala nejen vítězkou třídy, ale také šampionem WHP napříč všemi odděleními. V kategorii 138-152 cm zvítězila WPBr klisna Dollom Maruschka s Denisou Pačanovou ze Stáje Prima Horseland (55+14+8=77 bodů).

 V neděli si na své přišli také fanoušci zapřahání, kteří se nejdříve mohli pokochat krásnými zápřežemi v drivingových třídách a následně mohli obdivovat rychlost a mrštnost poníků ve vozatajském parkuru. Tyto soutěže posuzovala paní Petra Šarochová. V otevřené drivingové třídě zvítězil WMP valach Trawel Marvel s panem Pavlem Blažkem (hřebčín Trawel Štichovice). Výborně zvládli společnou i individuální část, předvedli hezké přechody i dobré zastavení, kůň byl po celou dobu na vyhovujícím přilnutí. Paní posuzovatelka velmi ocenila korektní a padnoucí postroj, krásný kočár i správně zvolené oblečení vozataje. Následovaly drivingové třídy pro minihorse, ze kterých si zlatou stužku za první místo odnesla v kategorii Junior driving sekce B Kamila Švandová s hřebcem DT Midnight Lil Joker, v kategorii Senior driving sekce A Jarmila Podzemská s hřebcem Yvo a v kategorii Senior driving sekce B opět Jarmila Podzemská s hřebcem DT Midnight Lil Joker, všichni ze stáje Acro Farm.

 Po obědě přišly na řadu chovatelské třídy na ruce, které probíhaly souběžně na dvou výstavních kruzích. Velšská plemena pony a kob a WPBr posuzovala paní Beverley Halls Claydon a jako stevard zde pracovala slečna Anna van Vuurenová, shetlandské pony posuzovala paní Petra Šarochová a tento kruh stevardovala slečna Rafífa Hamoudová. Titul velšského overall supreme šampiona získal WMP valach britského chovu Lledrith Dakota, kterého vystavovala paní Jana Hušková (JK Hubička Telnice), overall supreme vicešampionem se stal letošní odchov paní Jany Weinmannové - hřebeček J.W.Perfect Royal po Neuaddparc Welsh Reply. Shetlandskému kruhu kraloval standardní valach Muscari of Kadov v majetku paní Báry Jupové a overall supreme vicešampionem tohoto kruhu se stal plemenný hřebec v mini typu paní Ivany Třískové - Parlington Midge.

Ostatní výsledky nejen z chovatelských tříd na ruce najdete zde: http://www.svtinfo.cz/Kalendar-akci.html.

Věříme, že i přes horké letní počasí a chvilkové dešťové přeháňky si všichni soutěžící výstavu v Nebanicích užili a budou se sem v příštích letech rádi vracet. Děkujeme pořadateli Stáji Prima Horseland a celému organizačnímu týmu, který tuto krásnou akci již potřetí zorganizoval ve spolupráci s ČSCHVK, SCHSHP, ACHMK a Chovem koní Nebanice. Za veliké nasazení děkujeme všem posuzovatelům - dámám Beverly Halls Claydon a Petře Šarochové, rozhodčím sportovních soutěží a jezdeckých her - dámám Evě a Karolíně Šimáčkovým a Lence Benešové, výše uvedeným chovatelským svazům za podporu a samozřejmě všem sponzorům, kteří se na této významné události podíleli: Karlovarskému kraji, městu Cheb, městu Jáchymov, městu Ostrov, společnosti Jezdecké potřeby Jana Horse Karlovy Vary, společnosti Becherovka, časopisu Koně a hříbata, spol. Master Horse, spol. Sehnoutek a synové, farmě pana ing. Širokého z Mostce, stáji Naděje Kopaniny, Pony centru Cheb, JP Elisabeth Cheb, spol. St.Joachim, spol. Fitmin, hřebčínům Marrion, Millen a Goldmane, stáji Dominika, JO Agro Cheb Nebanice, JK Pegas Děpoltovice a spol. Fides Agro.

Podobné články
Vítězka Ceny ASCHK NV NPS Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack

ASCHK ČR je dlouholetým podporovatelem speciálních výstavních tříd Mladý vystavovatel, odehrávajících se na výstavách Národní pony společnosti a…

Letošní seriál pony dostihů vyvrcholí slavnostním vyhodnocením nejlepších dětských účastníků Pony ligy v Chuchle Areně Praha.